Adalet Bakanlığı Kamp Duyuruları

T.C.
ADALET BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Sayı : 73649484-599 01/04/2014
Konu: Antalya Kamp Duyurusu

DUYURU

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfına ait Antalya Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde 2014 yılı Kamp döneminde uygulanacak tahsis ve fiyatlandırma esasları aşağıda gösterilmiştir.

1- Tesisten Yararlanma Hakkı

Hakim ve Cumhuriyet savcıları ile emeklilerinin eş ve çocukları, anne, baba, kardeşleri mensup yakını sıfatıyla mensup gibi yararlanabilecektir. Hakim ve Cumhuriyet savcılarının refakatinde gelen diğer kişiler misafir statüsünde değerlendirilecektir. Diğer adli personel misafir sıfatıyla müracaat edebilecektir.

2- Müracaat

Müracaatların 16/05/2014 tarihine kadar İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.

Kamptan yararlanmak isteyenler;

-www.adalet.gov.tr veya imid.adalet.gov.tr adreslerinden başvuru formunun çıktısını alıp dolduracaktır.

-Vakıflar Bankası Antalya Merkez Şubesinde bulunan TR84 0001 5001 5800 7298 6122 07 IBAN numaralı Antalya Eğitim ve Dinlenme Tesisleri hesabına başvuru sahibinin adına 600 TL avans yatırılacaktır.

-Dekontun bir nüshası ve başvuru formu Başkanlığımıza en geç 16/05/2014 tarihinde faks veya mail ile gönderilecektir. Posta veya DYS ile hiçbir evrak gönderilmeyecektir.

-Dekontun diğer nüshası tesise girişte ibraz edilecektir. Kalan miktar, Kamp devresinin başlangıç tarihinde tesis müdürlüğüne ödenecektir.

-Başvurusunda peşinatı yatırdığına dair dekontu bulunmayanların talepleri dikkate alınmayacaktır.

16/05/2014 tarihinden sonraki talepler Antalya Eğitim ve Dinlenme Tesisi Müdürlüğüne yapılacaktır. Bu talepler, boş yer olması durumunda tesis müdürlüğünce değerlendirilecektir.

Otel odalarında iki kişi, dairelerde (1+1) 4 kişi kalabilmektedir. Villalarda ise beş kişi kalabilmektedir. Küçük çocuklar için otel odalarına, dairelere ve villalara ilave bir yatak konulabilmektedir. Müracaatların bu durum gözönüne alınarak yapılması gerekmektedir. Sadece tek bir yer talebinde bulunanların talepleri öncelikle değerlendirilecektir.

Yer olması durumunda takip edeıı dönem için tesis müdürlüğünden uzatma talep edilebilecektir.

3- Dönemler

Tesisten yararlanma süresi 7 gün olup, başlangıç ve bitiş tarihleri aşağıda gösterilmiştir.

Kamp Dönemleri Kamp Günleri Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Gün Sayısı
1. Dönem Cumartesi 14/06/2014 21/06/2014 7 Gün
2. Dönem Pazar 15/06/2014 22/06/2014 7 Gün
3. Dönem Cumartesi 21/06/2014 28/06/2014 7 Gün
4. Dönem Pazar 22/06/2014 29/06/2014 7 Gün
5. Dönem Cumartesi 28/06/2014 05/07/2014 7 Gün
6. Dönem Pazar 29/06/2014 06/07/2014 7 Gün
7.Dönem Cumartesi 05/07/2014 12/07/2014 7 Gün
8. Dönem Pazar 06/07/2014 13/07/2014 7 Gün
9. Dönem Cumartesi 12/07/2014 19/07/2014 7 Gün
10. Dönem Pazar 13/07/2014 20/07/2014 7 Gün
11. Dönem Cumartesi 19/07/2014 26/07/2014 7 Gün
12. Dönem Pazar 20/07/2014 27/07/2014 7 Gün
13. Dönem Cumartesi 26/07/2014 02/08/2014 7 Gün
14. Dönem Pazar 27/07/2014 03/08/2014 7 Gün
15. Dönem Cumartesi 02/08/2014 ommoiA 7 Gün
16. Dönem Pazar 03/08/2014 10/08/2014 7 Gün
17. Dönem Cumartesi 09/08/2014 16/08/2014 7 Gün
18. Dönem Pazar 10/08/2014 17/08/2014 7 Gün
19. Dönem Cumartesi 16/08/2014 23/08/2014 7 Gün
20. Dönem Pazar 17/08/2014 24/08/2014 7 Gün
21. Dönem Cumartesi 23/08/2014 30/08/2014 7 Gün
22. Dönem Pazar 24/08/2014 31/08/2014 7 Gün
23. Dönem Cumartesi 30/08/2014 06/09/2014 7 Gün
24. Dönem Pazar 31/08/2014 07/09/2014 7 Gün
25. Dönem Cumartesi 06/09/2014 13/09/2014 7 Gün
26. Dönem Pazar 07/09/2014 14/09/2014 7 Gün
1


4-Degerleııdirme

Müracaat sayısı, tesisteki oda sayısından fazla olduğu takdirde Kamp tahsisleri

puanlama esaslarına göre yapılacaktır. Tesisten yararlanacaklara kamu kuruluşlarında geçen

hizmet sürelerinin her yılı için 1 puan, eşleri için 10 puan, bakmakla yükümlü oldukları çocukları (öğrenci değilse 18 yaşını doldurmayanlar, öğrenci ise 25 yaşını doldurmayanlar) için 5 puan verilecektir. Verilen bu puanların toplamından;

a) Bir önceki yıl tesislerden yararlananlardan 15 puan,

b) İki önceki yıl tesislerden yararlananlardan 10 puan,

c) Uç önceki yıl tesislerden yararlananlardan 5 puan düşülür.

Puanların eşitliği halinde kalacak kişi sayısı fazla olan aileler tercih edilir.

5- Ücretler

Tesislerde bir günlük Kamp ücreti, her şey dahil (alkollü içki, sıkılmış meyve suyu ve gözleme hariç) kipi başına;

DONEMLER TOPLAM ÜCRET YEMEK YATAK
Mensup Tüm Dönemler 110,00 TL KDV Dahil 65,00 TL 45,00 TL
Misafir Tüm Dönemler 125,00 TL KDV Dahil 70,00 TL 55,00 TL


Kampa tek kişi olarak katılmak isteyenlere öncelikle otel odası tahsis edilecektir. Otel odalarında tek kişi kalması halinde %50, dairelerde tek kişi kalınması halinde ise % 100 fark alınacaktır.

Kamptan günü birlik yararlanmak isteyenler için günübirlik ücret 65 TL'dir. Akşam 18.00'densonra giriş yapanlardan ise 40 TL ücret alınacaktır.

Tesisteki villalarda kalanlardan yukarıdaki ücretlere ilave olarak 500 TL fark ücret alınacaktır.

Tesis ücretinin ödemesinde kredi kartına taksit yapılabilmektedir.

6- Talısis ve Tesise Katılma

Adına Kamp tahsisi yapılan kişilere tahsis bilgileri cep telefonlarına kısa mesaj şeklinde gönderilecektir, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Bu nedenle başvuru formundaki iletişim bilgilerinin eksiksiz doldurulması önem aızetmektedir.

Tahsis belgesinde isimleri yazılı şahıslardan başkası kamptan yararlandırılmayacaktır.

Kampa ilk gün gelindiğinde temizlik sebebi ile odalara yerleşme 17:00'de başlayacaktır. Kampa erken gelinmesi halinde öğle yemeğinden faydalanılabilecektir. Son gün çıkış ise temizliğe erken başlanabilmesi için sabah 10:00'da tamamlanacaktır.

Tesis 12 ay boyunca açık olduğundan Kamp dönemi dışındaki tarihlerde ve Bayrama denk gelen dönemlerde tesisten yararlanmak isteyenlerin tesis müdürlüğünü araması gerekmektedir.


7- Avans ve Para ladesi

Tahsis edilen dönemin giriş tarihinden 7 gün öncesine kadar Tesis Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat ederek vazgeçenlerin mazeretine bakılmaksızın avanslarının yarısı iade edilecektir. Bundan sonraki sürede; üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarının ölümü, resmi rapora dayalı hastalık, resmi göreve çağrılmaya ilişkin mazereti bildiren belgeyi Tesis Müdürlüğüne iletmeksizin kampa katılmayanların avans ücretleri iade edilmez.

Tahsis edilen Kamp dönemine, geç katılma ve erken ayrılma durumlarında yukarıda belirtilen mazeretleri olmayanlardan 1 haftalık Kamp dönemi ücretinin tamamı alınır.

Bilgi edinilmesini, keyfiyetin dinlenme tesislerinden faydalanmak isteyen ilgililere duyurulmasını rica ederim.

Ayhan CÜREBAL Hakim Bakan a. Bapkan

ANTALYA EĞİTİM ve DİNLENME TESİSLERİ BAŞVURU FORMU

FORM DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR2014 YILI GÖKÇEADA EĞİTİM ve DİNLENME TESİSLERİ DUYURU METNİ

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Sayı : 73649484-445 27/02/2014
Konu: Gökçeada Kamp Duyurusu

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞINA ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA

Bakanlığımıza ait Gökçeada Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde 2014 yılı Kamp döneminde uygulanacak tahsis ve fiyatlandırma esasları aşağıda gösterilmiştir.

1- Tesisten Yararlanma:

Tesisten öncelikle Adalet Bakanlığı personeli ile emeklileri, imkanlar ölçüsünde de Merkez Yönetim Kurulunca uygun görülen diğer kamu kurum ve kuruşlarında çalışanlar ile misafirler yararlanacaktır.

Personel ve emeklinin eşi, anne ve babası, çocukları personel gibi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeli ve emeklileri ile bunların eşleri, anne ve babası, çocukları kamu personeli gibi ücretlendirilecektir. Bunlar dışındaki kişiler ise misafir statüsünde değerlendirilecektir.

2- Müracaat:

Kamptan yararlanmak isteyenler, imid.adalet.gov.tr adresinden başvuru formlarını doldurduktan sonra toplam Kamp ücretinin %20' sini avans olarak Adalet Bakanlığı Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin Çanakkale Vakıfbank Şubesindeki TR-9600015001 58007281082248 nolu hesabına yatırarak ödeme yaptığına ilişkin dekontu başvuru formu ile birlikte 23/05/2014 tarihine kadar fiziki olarak başkanlığımıza gönderecektir. Bu tarihten sonraki başvurular işleme konulmayacaktır. Kampa girişte dekont ibraz edilerek kalan miktarın tamamı Kamp devresinin başlangıç tarihinde tesis müdürlüğüne ödenecektir. Ayrıca başvurusunda, avans miktarım yatırdığına dair dekontu bulunmayanların talepleri de dikkate alınmayacaktır.

Tahsis edilen dairelerde, bir yatak odası, tek kişilik iki yatağın bulunduğu bir salon ve banyo mevcuttur. Salona ancak bir yatak ilave edilebilir. Bu nedenle dairelerde en fazla 5 kişi konaklayabilmektedir.

Bir kişi aynı dönemde ancak bir oda için müracaatta bulunabilir. İkinci oda tahsisi talepleri boş dönemler için yapılabilecektir.

3- Değerleııdirme:

Müracaat sayısı, tesisteki daire adedinden fazla olduğu takdirde Kamp tahsisleri puanlama esaslarına göre yapılacaktır. Tesisten yararlanacaklara kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin her yılı için 1 puan, eşleri için 10 puan, bakmakla yükümlü oldukları çocukları (öğrenci değilse 18 yaşını doldurmayanlar, Öğrenci ise 25 yaşını doldurmayanlar) için 5 puan verilecektir. Verilen bu puanların toplamından;

a) Deniz Kıyısında görev yapanlardan 5 puan,

b) 2013 yılında tesislerden yararlananlardan 20 puan,

c) 2012 yılında tesislerden yararlananlardan 10 puan, ç) 2011 yılında tesislerden yararlananlardan 5 puan,

d) 2010 yılında tesislerden yararlananlardan 4 puan,

e) 2009 yılında tesislerden yararlananlardan 3 puan,

f) 2008 yılında tesislerden yararlananlardan 2 puan,

g) 2007 yılında tesislerden yararlananlardan 1 puan düşülecektir.

Bu suretle puanlar hesaplanarak bir sıra cetveli hazırlanacak, puanların eşitliği halinde 5, 4, 3, 2,1 'inci bölgelerde hizmet yapanlara bu sıraya göre Öncelik tanınacaktır.


4- Dönemler:

Tesisten yararlanma sikesi 7 gün olup, 2014 yılma ait dönemlerin başlangıç ve bitiş tarihleri aşağıda gösterilmiştir.

1. Dönem 15/06/2014 22/06/2014 sabahına kadar,
2. Dönem 22/06/2014 29/06/2014 sabahına kadar.
3. Dönem 29/06/2014 06/07/2014 sabahına kadar.
4. Dönem 06/07/2014 13/07/2014 sabahına kadar.
5. Dönem 13/07/2014 20/07/2014 sabahına kadar.
6. Dönem 20/07/2014 27/07/2014 sabahına kadar
7. Dönem 27/07/2014 03/08/2014 sabahına kadar.
8. Dönem 03/08/2014 10/08/2014 sabahına kadar.
9. Dönem 10/08/2014 17/08/2014 sabahına kadar.
10. Dönem 17/08/2014 24/08/2014 sabahına kadar.
11. Dönem 24/08/2014 31/08/2014 sabahına kadar.


5- Ücretler:

Gökçeada Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde kişi başına bir günlük yemek ve yatak ücretleri tam pansiyon olarak aşağıda belirtilen şekilde tespit edilmiştir. (Buzdolabı, televizyon ücretleri yemek ve yatak ücretlerine dahil edilmiştir.)

DONEMLER TOPLAM ÜCRET YEMEK ÜCRETİ YATAK ÜCRETİ
PERSONEL Bütün Dönemler 55,00-TL KDV Dahil 35,00-TL 20,00-TL
KAMU (% 25 fazlası) Bütün Dönemler 63,75-TL KDV Dahil 43,75 -TL 25,00-TL
MİSAFİR (%50 fazlası) Bütün Dönemler 82,50-TL KDV Dahil 52,50-TL 30,00 -TL


Tesisten yararlanacakların çocukları için, 1 Şubat 2011 tarihinden sonra doğanlar için konaklama bedeli alınmaz, bunlar için yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yarısı alınacaktır. 1 Şubat 2008 ile 1 Şubat 2011 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) doğanlar için ise (eğitim ve dinlenme tesislerinde yemek istenilip istenilmediğine bakılmaksızın) konaklama ve yemek bedelinin yarısı alınacaktır.

Bakanlık, Çanakkale Başsavcılığı veya tedarik gibi tesisin işletilmesiyle doğrudan ilişkili olarak yapılan resmi görüşmeler ve haberleşmeler dışında, tesiste kalanların yararlandıkları telefon, fax ve ınternet gibi hizmetlerin ücretleri yararlananlar tarafından tesisten ayrılmadan önce ödenecektir.

6- Tahsis ve Tesise Katılma:

Adına Kamp tahsisi yapılan kişilerin isimleri wmv.adalet.gov.tr ve imid.adalet.gov.tr adresinde yayımlanarak tahsis bilgileri cep telefonlarına kısa mesaj seklinde gönderilecektir. Adına Kamp tahsisi yapılan kişilere ayrıca bu teblıga yapılmayacaktır. Bu nedenle başvuru formundaki iletişim bilgilerinin eksiksiz doldurulma önem arzetmektedir.

Kamptan, tahsis belgesinde isimleri yazılı olanların yerme başkası faydalandırılmayacaktır. Tesise katılımları uygun görülenler Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kamp Yönergesinde yer alan kurallar ile tesis müdürlüğünce hazırlanacak gunluk programa uyacaklardır.

Kamp dönemlerinin giriş saatleri 12:00 çıkış saatleri ise 10.00 olup, Kamp dönemleri sonunda tesislerde temizlik, sayım vb. işlemleri yapıldığından, Kampın başlangıç taıı ve saatinden önce gelenler odalara alınmayacaktır. Dönemler sonunda kamptan ayrılış saatine

de titizlikle uyulacaktır.

Gökçeada tesislerine ulaşım, Çanakkale ve Eceabat Kabatepe iskelesinden feribotla sağlanmaktadır, Yaz döneminde feribot seferlerinin kalkış ve dönüş saatlerinde değişiklik yapıldığından, seferlere ilişkin tarifenin Kamp dönemlerinden önce tesisten öğrenilmesi gerekmektedir.

7- Avans ve Para İadesi:

Kamp dönemleri için tespit edilen tarifenin %20'si müracaat sırasında avans olarak alınacağı için kampa katılamayacaklarını devrenin başlayacağı tarihten 7 gün once idari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına dilekçe ile bildirmeleri halinde avansları (formda bildirilen hesaba) aynen iade edilecektir. Geçerli bir mazereti olmaksızın bu süreden sonra vazgeçtiklerini bildirenlere hergün için avansın %5'i oranında kesinti yapılmak suretiyle avansları iade edilecektir. Kamp döneminin başladığı güne kadar vazgeçtiklerini bildirmeyenlerin ise avansları iade edilmeyerek gelir kaydedilecektir.

Kamp döneminde meydana gelen hastalık, ölüm veya göreve çağırılma gibi kendi iradesi dışında meydana gelen durumlar nedeniyle kamptan erken ayrılmak zorunda kalanların, mazeretlerini bildiren belgeyi (rapor, ölüm belgesi, göreve çağrılma belgesi vb,) bir dilekçe ekinde İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına göndermeleri halinde para iadesi yapılacaktır.

Ayrıca Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan kamu sosyal tesislerine ilişkin tebliğ

hükümlerine uyulacaktır.

ılanmak isteyen ilgili

Ayhan CÜREBAL Hakim Bakan a. Başkan

Bilgi edinilmesini, keyfiyetin dinlenme tesislerinden faydalanmak isteyen ilgililere duyurulmasını rica ederim.

GÖKÇEADA EĞİTİM ve DİNLENME TESİSLERİ BAŞVURU FORMU

FORM DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


memurlar.net

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.