Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avukat Alım İlanı
Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6'ncı maddesi gereğince hazırlanan ve 25/03/2015 tarih ve 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 1 (bir) adet Avukat alımı yapılacaktır.
 
Unvanı Derecesi Adedi Aranan Nitelikler
Avukat 6 1 1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi
dolmamış KPSSP3 puan türünden, en az 70 puan
almış olmak,

3 - Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

4 - Son başvuru tarihi itibariyle Avukatlık ruhsatnamesine
sahip olmak.
 
SINAV BAŞVURU YERİ VE TARİHLERİ
Başvuru Yeri ve Tarihleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı Avşar Yerleşkesi
Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ 
22.08.2016 - 05.09.2016 Başvurular Üniversitemiz
Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.
Posta yolu ile yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi 09.09.2016
Yazılı Sınav Yeri ve Tarihi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü
23.09.2016
Saat: 14:00
Yazılı Sınav Sonucu Açıklama Tarihi 29.09.2016
Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü
06.10.2016
Saat: 14:00
Sonuç Açıklama Tarihi 13.10.2016
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 - Başvuru Formu, (www.ksu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
2 - Diploma ve mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)
3 - KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
4 - Özgeçmiş,
5 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.
Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca da onaylanabilir.
Not: Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları değerlendirilmeye alınmaz.

BAŞVURU ŞARTLARI, SINAVIN ŞEKLİ, YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 22.08.2016 - 05.09.2016 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır. Posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.
Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin www.ksu.edu.tr sayfasında yayımlanacaktır.
Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının 5 (beş) katını geçmemek üzere, bir sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylarda yazılı sınava çağrılacaktır.) sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz internet sayfasından www.ksu.edu.tr duyurulacaktır.

YAZILI SINAV KONULARI
1 - a) Anayasa Hukuku
b) Medeni Hukuk
c) Borçlar Hukuku
d) Ticaret Hukuku
e) Medeni Usul Hukuku
f) İcra ve İflas Hukuku
g) İdare Hukuku
h) İdari Yargılama Hukuku
i) Ceza Hukuku
j) Ceza Usul Hukuku
k) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
2 - 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili Mevzuat

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. (Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağırılır.) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan alınması şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması, en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir.

SÖZLÜ SINAV KONULARI
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e) Genel yetenek ve genel kültürü,
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı.
Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından bu fıkranın (a) bendi için 50 (elli) puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on)'ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR
1 - Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi Üniversitemizin internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.
2 - Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 6 (altı) ay süreyle geçerlidir.
3 - Sınavda yetmiş ve üzeri puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
4 - Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç 15 (onbeş) gün içinde sonuçlandırılır.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
1 - Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir şekilde hak talep edemez.
2 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

ATANMA İŞLEMLERİ
1 - Giriş sınavında başarılı olup, asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar,
2 - Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 6 (altı) ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.
3 - Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işlemlerinden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62'nci ve 63'üncü maddesi hükümleri uygulanır.
 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.