Kamuya 750 avukat alınacak

Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kamuya 750 Avukat unvanlı kadro ihdas edildi. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin KHK'yla genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk hizmetlerinin etkili, verimli ve usul ekonomisine uygun şekilde yerine getirilmesine ve bu hizmetlerin yürütülmesinde uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik usul ve esaslar belirlendi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan KHK'ya göre İdarelerin hukuk hizmetlerini yürütmek amacıyla avukatlık hizmetleri sınıfından dokuzuncu dereceli 750 Avukat unvanlı kadro ihdas edildi. Bu kadroları, derece değişikliği yapmak suretiyle idarelerden uygun görülenlere tahsis etmeye Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşü ve Maliye Bakanlığı'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Buna göre idarelere tahsis edilen kadrolar 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılacak.


HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HUKUK HİZMETLERİ OLDU

Hazine avukatları talepleri halinde, idarelerin avukat kadrolarına 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi olmadan atanabilecek. Bu arada 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I sayılı cetvelin başbakanlığa ait bölümünde yer alan "I. Hukuk Müşaviri" kadrosunun unvanı "Hukuk Hizmetleri Başkanı" şeklinde değiştirildi. Bu kadroda bulunan personel hiçbir işleme gerek kalmaksızın Hukuk Hizmetleri Başkanı kadrosuna atanmış sayılacak. İradede hukuk hizmetlerini Hukuk Birimi yürütecek. İdareler bünyesinde, üst yönetici tarafından oluşturulan, hukuk birimi amiri ve hukuki uyuşmazlıkla ilgili birim amirinin bulunduğu en az üç üyeden Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirmesi Komisyonu oluşturuldu. Hukuk Birimleri, idarelerde hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle görevli olacak. Birim, İdarenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil edecek. Hukuk Birimleri ayrıca idare hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, idare birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, idare ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve idare birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaasını bildirecek. Birim, idarenin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek için gerekli hukuki teklifleri hazırlayacak. Hukuk Birimler, Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonu'nun sekreterya hizmetlerini yürütecek. Teşkilat kanunlarına göre Hukuk Birimi kurulmayan idarelerde, bu KHK'da belirtilen hukuk hizmetleri, istihdam edilen avukatlar tarafından yerine getirilecek. İdarelerin merkez birimlerinde istihdam edilen avukatlardan birisi, üst yönetici onayı ile Hukuk Birimi Amiri olarak görevlendirilecek.

AVUKATLARIN İSİMLERİ MAHKEMELERE BİLDİRİLECEK

İdareleri vekil sıfatıyla temsile yetkili olan Hukuk Birimi Amiri, hukuk müşaviri ve avukatların bir listesi, yazılı olarak veya Adalet Bakanlığınca belirlenen esaslar dairesinde elektronik ortamda ilgili Cumhuriyet başsavcılığına, bölge idare mahkemesi başkanlıklarına, askeri savcılıklara ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına verilecek. Bu listeler, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından adli yargı çevresinde, bölge idare mahkemesi başkanlığınca idari yargı çevresinde bulunan mahkemelere gönderilecek. Listede isimleri yer alan avukatlar, baroya kayıt ve vekaletname ibrazı gerekmeksizin idare vekili sıfatıyla her türlü dava ve icra işlemlerini takip edebilecek. İdareler, kendi aleyhlerine dava açılacağını veya icra takibine başlanılacağını öğrenmeleri durumunda da karşı tarafı sulhe davet edecek. Sulhe davette karşı tarafa, ifa, itiraz veya sulh teklifinde bulunmak üzere 30 gün süre verilecek. Gecikmesinde sakınca bulunan veya işin mahiyeti gereği süre verilmesinde fayda görülmeyen hallerde doğrudan dava ve icra yoluna başvurulacak.
Sözleşmelerde ortaya çıkan hukuki uyuşmazlığın sulh yoluyla çözümü hallerinde bin TL'ye kadar olanlarda Hukuk Birimi'nin, 10 bin TL'ye kadar olanlarda Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonu'nun 10 bin TL'den fazla olanlarda, ilgili bakanlık hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonu ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınacak.
İllerde valilik, ilçelerde kaymakamlık onayına bağlanan iş ve işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar vali ve kaymakamlara devredilebilecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yapılan başvuruların incelenmesi sırasında Adalet veya Dışişleri Bakanlıkları'nca ihtiyaç duyulması halinde Avrupa Konseyi nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliği'nde, başvuruyla ilgili idareden Hukuk Birimi Amiri veya hukuk müşaviri ya da avukat görevlendirilebilecek. Avukatlara ödenecek vekalet ücretinin yıllık tutarı, hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü, avukatlar için 10 bin gösterge, diğerleri için 6 bin gösterge rakamının, memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarının 12 katını geçemeyecek. KHK'da yer alan parasal sınırlar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, Bakanlar Kurulunca daha yüksek tutarlar belirlenmedikçe, o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak. Tutarlar her yıl Ocak ayı içerisinde Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak.

UNVANLAR DEĞİŞTİ

Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları, Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcıları, Muhasebe ve Milli Emlak Denetmen Yardımcıları, Devlet Muhasebe Uzman Yardımcıları, Devlet Gelir Politikaları Uzman Yardımcıları, Devlet Malları Uzman Yardımcıları, Devlet Bütçe Uzmanlığına, Mali Suçları Araştırma Uzmanlığına, Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenliğine, Devlet Muhasebe Uzmanlığına, Devlet Gelir Politikaları Uzmanlığına ve Devlet Malları Uzmanlığına, ibareleri yürürlükten kaldırıldı. Milli Emlak Uzman Yardımcıları, ibaresi Defterdarlık Uzman Yardımcıları, ve Milli Emlak Uzmanlığına, ibaresi Defterdarlık Uzmanlığına, şeklinde değiştirildi. Devlet Bütçe Uzmanları, ibaresi Maliye Uzmanları, Maliye Bakanlığı Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenleri ibaresi Defterdarlık Uzmanları şeklinde değiştirildi. Mali Suçları Araştırma Uzmanları, Devlet Muhasebe Uzmanları, Devlet Gelir Politikaları Uzmanları, Devlet Malları Uzmanları, Maliye Uzmanları ve Milli Emlak Uzmanları, ibareleri yürürlükten kaldırıldı. Maliye Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezinin oluşturulacak komisyon tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanacaklar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilecek. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilecek.

ÖZEL HİZMET VE DENETİM TAZMİNATI ÖDENMEYECEK

Kararnameyle, Muhasebat Başkontrolörü, Milli Emlak Başkontrolörü, Muhasebat Kontrolörü, Milli Emlak Kontrolörü, Devlet Bütçe Uzmanı, Mali Suçları Araştırma Uzmanı, Devlet Muhasebe Uzmanı, Devlet Gelir Politikaları Uzmanı ve Devlet Malları Uzmanı kadrolarında bulunanlar, Maliye Uzmanı kadrolarına ve bunların yardımcıları ile stajyerleri, Maliye Uzman Yardımcısı kadrosuna geçmiş sayılacak. Muhasebe Denetmeni, Milli Emlak Denetmeni, Muhasebe Uzmanı ve Milli Emlak Uzmanı kadrolarında bulunanlar, Defterdarlık Uzmanı kadrolarına ve bunların yardımcıları Defterdarlık Uzman Yardımcısı kadrolarına alınacak. Maliye Uzmanı ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmış sayılan Başkontrolör, Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler, 657 sayılı Kanunun hükümleri Maliye Bakanlığı merkez denetim elemanları için belirlenmiş olan zam puanları ile özel hizmet ve denetim tazminatı oranlarından, aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanmaya devam edecekler. Bu zam ve tazminatlardan yararlananlara Maliye Uzmanı ve Maliye Uzman Yardımcıları için öngörülen zamlar ile özel hizmet ve denetim tazminatı ödenmeyecek.Anka
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hasan YILDIRIM 6 yıl önce

659 sayılı KHK ile birlikte zaten iş yükü fazla olan Hazine Avukatlarının sırtına özel bütçeli idarelerin davaları da yüklenecek. Daire amirlerinin yetkisi kaldırılmakla bütün ilçe davaları da amirlere yetki verilmez ise avukat sayısına yeterli olup olmadığına, ulaşım imkanlarının ne olduğunu bakılmaksızın Hazine Avukatlarınca takip edilecek, isterse mevcut bakmakla sorumlu olduğu binlerce davası olsun fark etmeyecek. Bunun karşılığında mali haklarda hiç düzelme yok. Lise mezunu iken açık öğretim mezunu olan ve kurum içi göstermelik sınavla uzman olan defterdarlıktaki uzmanlara Bakanlıkların 1. Hukuk Müşaviri seviyesinde ücret verilmesi de yine bu KHK ile getirildi.
Yetki Kanununda kaldırılan 4353 sayılı Kanun ve değiştirilen 178 sayılı KHK dan hiç bahsedilmiyor. Bahsediliyor da ben mi göremedim, bilmiyorum.