banner487

MÜNHAL NOTERLİKLER
banner488

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2016 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Ankara Kırkbirinci Noterliği 10.01.2018, Kadıköy Onyedinci Noterliği 12.01.2018, Beyoğlu Üçüncü Noterliği 15.01.2018, Kadıköy Onüçüncü Noterliği 15.01.2018, Bakırköy Onikinci Noterliği 17.01.2018, Beyoğlu Onbeşinci Noterliği 18.01.2018 ve Üsküdar Yirmibirinci Noterliği 20.01.2018 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

  

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur.

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2016 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1

ANKARA KIRKBİRİNCİ NOTERLİĞİ

3.257.211,09.-TL.

2

BEYOĞLU ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

2.987.785,93.-TL.

3

BEYOĞLU ONBEŞİNCİ NOTERLİĞİ

1.481.765,18.-TL.

4

BAKIRKÖY ONİKİNCİ NOTERLİĞİ

1.726.005,35.-TL.

5

KADIKÖY ONÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.721.293,49.-TL.

6

KADIKÖY ONYEDİNCİ NOTERLİĞİ

2.350.753,49.-TL.

7

ÜSKÜDAR YİRMİBİRİNCİ NOTERLİĞİ

3.039.977,29.-TL.

10377/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2016 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

 Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2016 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1

BAKIRKÖY ONDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

2.223.575,20 TL

2

BEŞİKTAŞ ONÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.145.573,76 TL

3

BEYOĞLU ONDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

625.580,37 TL

4

BEYOĞLU OTUZDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.641.111,50 TL

5

BEYKOZ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

1.569.663,20 TL

6

ERZURUM BİRİNCİ NOTERLİĞİ

641.742,26 TL

7

GAZİOSMANPAŞA BİRİNCİ NOTERLİĞİ

1.485.192,29 TL

8

KAHRAMANMARAŞ YEDİNCİ NOTERLİĞİ

640.314,94 TL

10380/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2016 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan ve/veya çalışılan kurumdan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Noterlik Kanununun 7’nci maddesinin 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Aynı Kanunun değişik 30’uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.

S. NO

NOTERLİK ADI

İLİ

2016 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

AĞRI İKİNCİ NOTERLİĞİ

AĞRI

346.688.82 TL

2

AKSEKİ NOTERLİĞİ

ANTALYA

80.090,56 TL

3

AMASRA NOTERLİĞİ

BARTIN

117.523,00 TL

4

ARALIK NOTERLİĞİ

IĞDIR

 56.622,66 TL

5

AYBASTI NOTERLİĞİ

ORDU

187.665,30 TL

6

BAYAT NOTERLİĞİ

AFYONKARAHİSAR

 38.048,31 TL

7

BEYAĞAÇ NOTERLİĞİ

DENİZLİ

 29.469.15 TL

8

BİNGÖL BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

BİNGÖL

281.684,36 TL

9

ÇAVDIR NOTERLİĞİ

BURDUR

122.028,28 TL

10

DEVREKANİ NOTERLİĞİ

KASTAMONU

96.314,86 TL

11

DÜZİÇİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

OSMANİYE

319.729,70 TL

12

ESKİL NOTERLİĞİ

AKSARAY

214.419,10 TL

13

GÜROYMAK NOTERLİĞİ

BİTLİS

160.829,77 TL

14

HANİ NOTERLİĞİ

DİYARBAKIR

 58.474,97 TL

15

HORASAN NOTERLİĞİ

ERZURUM

183.751,43 TL

16

KALE NOTERLİĞİ

DENİZLİ

170.631,59 TL

17

KALECİK NOTERLİĞİ

ANKARA

 95.830,08 TL

18

KARABURUN NOTERLİĞİ

İZMİR

163.426,71 TL

19

KARAMANLI NOTERLİĞİ

BURDUR

105.381,90 TL

20

MAZIDAĞI NOTERLİĞİ

MARDİN

 95.964,81 TL

21

SİVRİHİSAR NOTERLİĞİ

ESKİŞEHİR

202.143,21 TL

22

TAŞOVA NOTERLİĞİ

AMASYA

257.837,54 TL

23

TEFENNİ NOTERLİĞİ

BURDUR

 99.833,49 TL

24

VARTO NOTERLİĞİ

MUŞ

125.715,25 TL

25

YENİFAKILI NOTERLİĞİ

YOZGAT

 40.549,13 TL

10379/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2016 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

S.NO

NOTERLİK ADI

2016 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1

ADIYAMAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

283.794,06 TL

2

BATMAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ

402.952,55 TL

3

BATMAN DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

611.728,85 TL

4

BOLU İKİNCİ NOTERLİĞİ

239.217,68 TL

5

BOLU ALTINCI NOTERLİĞİ

867.321,21 TL

6

ÇAYCUMA İKİNCİ NOTERLİĞİ

268.991,87 TL

7

EDİRNE İKİNCİ NOTERLİĞİ

523.888,05 TL

8

EDİRNE BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

315.065,24 TL

9

FETHİYE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

180.070,59 TL

10

GİRESUN İKİNCİ NOTERLİĞİ

264.899,59 TL

11

HAKKARİ NOTERLİĞİ

438.873,81 TL

12

KADİRLİ İKİNCİ NOTERLİĞİ

578.431,26 TL

13

KARS ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

325.109,18 TL

14

KIRKLARELİ İKİNCİ NOTERLİĞİ

687.343,62 TL

15

MANAVGAT ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

249.661,26 TL

16

MANAVGAT BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

280.823,26 TL

17

MİLAS İKİNCİ NOTERLİĞİ

299.058,01 TL

18

MUĞLA BİRİNCİ NOTERLİĞİ

226.210,60 TL

19

SİVEREK İKİNCİ NOTERLİĞİ

397.075,54 TL

20

UZUNKÖPRÜ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

250.474,73 TL

21

YERKÖY NOTERLİĞİ

380.730,55 TL

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.