Münhal Noterlikler
 
Adalet Bakanlığından:


MÜNHAL NOTERLİKLER


2011 yılı gayri safı gelirleri ve isimleri yazılı olan ikinci sınıf Burhaniye Birinci Noterliği 2 Şubat 2013 , Karabük Birinci Noterliği 4 Şubat 2013 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.


1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa
gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.


SIRA NO NOTERLİĞİN ADI 2011 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ
1- BURHANİYE BİRİNCİ NOTERLİĞİ 227.065,21.-TL.
2- KARABÜK BİRİNCİ NOTERLİĞİ 386.917,57.-TL.MÜNHAL NOTERLİKLER

2011 yılı gayri safı gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Eyüp Üçüncü Noterliği 2 Şubat 2013 , Beyoğlu Kırkbirinci Noterliği 7 Şubat 2013 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.


1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.


Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.


Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.


SIRA NO NOTERLİĞİN ADI 2011 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ
1- BEYOĞLU KIRKBİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.916.826,73.-TL.
2- EYÜP ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 774.097,68.-TL.MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2011 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN BU NOTERLİKLERE atanmaya istekli olanların ilan
tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa
gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

SIRA NO NOTERLİĞİN ADI 2011 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ
1- ADANA DOKUZUNCU NOTERLİĞİ 1.013.204,09.-TL.
2- ANKARA SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 457.911,48.-TL.
3- ANKARA YİRMİDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.087.620,44.-TL.
4- ANKARA YİRMİALTINCI NOTERLİĞİ 612.787,29.-TL.
5- BAKIRKÖY OTUZDOKUZUNCU NOTERLİĞİ 1.196.105,38.-TL.
6- BURSA SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 441.849,88.-TL.
7- İSTANBUL ONDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 654.004,84.TL.
8- İSTANBUL YİRMİDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 755.958,47.-TL.
9- KADIKÖY İKİNCİ NOTERLİĞİ 680.221,79.-TL.
10- KADIKÖY ONÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.004.697,96.-TL.
11- KARŞIYAKA BİRİNCİ NOTERLİĞİ 515.169,04.-TL.
12- KARTAL ONALTINCI NOTERLİĞİ 1.223.089,21.-TL
13- SİNCAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 753.673,24.TL
14- SULTANBEYLİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.122.609,48.-TL.MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2011 yılı gayrisafı gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF noterlikler münhaldir.1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan
tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa
gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

SIRA NO NOTERLİĞİN ADI 2011 YILI GAYRİSAFI GELİRİ
1- AKŞEHİR BİRİNCİ NOTERLİĞİ 411.673,77.-TL.
2- BATMAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ 392.083,22.-TL.
3- CEYHAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 342.108,03.-TL.
4- ÇANAKKALE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 325.449,36.-TL.
5- ELMALI NOTERLİĞİ 282.850,83.-TL.
6- EREĞLİ BİRİNCİ (KONYA) NOTERLİĞİ 430.258,89.-TL.
7- FETHİYE İKİNCİ NOTERLİĞİ 405.792,37.-TL.
8- KARAMÜRSEL NOTERLİĞİ 419.044,82.-TL.
9- KUŞADASI İKİNCİ NOTERLİĞİ 405.240,32.-TL.
10- RİZE BİRİNCİ NOTERLİĞİ 337.974,25.-TL.
11- SALİHLİ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 392.586,43.-TL.
12- SUNGURLU NOTERLİĞİ 276.044,37.-TL.
13- SOMA BİRİNCİ NOTERLİĞİ 595.234,01.-TL
14- TAVAS NOTERLİĞİ 237.331,51.-TL.
15- TAVŞANLI BİRİNCİ NOTERLİĞİ 258.974,69.-TL
16- TOKAT DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 307.765,54-TL.
17- TURGUTLU İKİNCİ NOTERLİĞİ 300.405,71.-TL
18- VAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 450.380,94.-TL.
19- YALOVA BİRİNCİ NOTERLİĞİ 339.123,03.-TLMÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2011 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF noterlikler münhaldir.1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan
tarihinden itibaren bir ay içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.Başvuruda bulunan ve belge
numarası 9000'in altında olan belge sahiplerinin başvuru dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup, olmadığına ilişkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz.Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.

SIRA NO NOTERLİĞİN ADI İLİ 2011 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ
1- ALACA NOTERLİĞİ ÇORUM 160.167,00.-TL.
2- ALTINEKİN NOTERLİĞİ KONYA 62.368,32.-TL.
3- BAYBURT İKİNCİ NOTERLİĞİ 125.312,85.-TL.
4- BÜNYAN NOTERLİĞİ KAYSERİ 90.765,56.-TL.
5- ÇAMAŞ NOTERLİĞİ ORDU 30.334,23.-TL.
6- ÇANDIR NOTERLİĞİ YOZGAT 18.232,76.-TL.
7- ÇEKEREK NOTERLİĞİ YOZGAT 82.411,07.-TL.
8- DADAY NOTERLİĞİ KASTAMONU 38.123.30.- TL.
9- DEMİRKÖY NOTERLİĞİ KIRKLARELİ 52.736,22.-TL.
10- DOMANİÇ NOTERLİĞİ KÜTAHYA 48.348,50.-TL.
11- ERUH NOTERLİĞİ SİİRT 13.648,35.-TL.
12- FERİZLİ NOTERLİĞİ SAKARYA 75.040,46.-TL.
13- GÜZELYURT NOTERLİĞİ AKSARAY 19.865,83.-TL.
14- HAMUR NOTERLİĞİ AĞRI 7.597,26.-TL.
15- HARRAN NOTERLİĞİ ŞANLIURFA 138.160.49.-TL.
16- İLİÇ NOTERLİĞİ ERZİNCAN 40.529,30.-TL.
17- KARGI NOTERLİĞİ ÇORUM 114.273,98.-TL.
18- MECİTÖZÜ NOTERLİĞİ ÇORUM 48.889,13.-TL.
19- MUCUR NOTERLİĞİ KIRŞEHİR 95.582,04.-TL.
20- PERTEK NOTERLİĞİ TUNCELİ 34.941,91.-TL.
21- SALIPAZARI NOTERLİĞİ SAMSUN 40.787,57.-TL.
22- SOLHAN NOTERLİĞİ BİNGÖL 73.904,49.-TL.
23- ŞALPAZARI NOTERLİĞİ TRABZON 34.825,97.-TL.
24- ŞİRVAN NOTERLİĞİ SİİRT 60.445,21.-TL.
25- TUNCELİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ 147.225,23.-TL.
26- TUZLUCA NOTERLİĞİ IĞDIR 50.848,95.-TL.
27- ULUS NOTERLİĞİ BARTIN 57.028,89.-TL.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.