MÜNHAL NOTERLİKLER
Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLİKLER


2014 yılı tahmini gayrisafi geliri 250.000-TL olan muhdes ikinci sınıf Seydikemer Noterliği münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
İlan olunur.

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

2014 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas alanları yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
İlan olunur.

1 - Amasya Dördüncü Dördüncü Noterliğinin; Kuzeyde Mehmet Varinli Caddesinin Terminal Caddesi ile kesiştiği yerden başlamak üzere Mehmet Varinli Caddesi ve devamı olan Atatürk Caddesinden devamla kuzeybatı istikametinde bu caddenin Gümüşlü Camii kavşağına kadar olan kısımlarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2 - Batman Yedinci Noterliğinin; Turgut Özal Bulvarı ile Ahmet Necdet Sezer Bulvarının kesiştiği Havalanı kavşağından başlamak üzere Ahmet Necdet Sezer Bulvarı ve Türkiye Petrolleri A.O. Bulvarının Körük Kavşağı ile kesiştiği noktaya kadar olan ve bulvar boyunca sağlı sollu ve bu bulvarlara açılan cadde ve sokakların 100 metre iç kısımlarını da kapsayacak şekilde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

3 - Beyşehir İkinci Noterliğinin; Köprübaşı Caddesinin, Atatürk Caddesi, Atatürk Caddesinin Lütfullah Sokak, Lütfullah Sokağın Antalya Caddesi, Antalya Caddesinin Orman kavşağındaki Köprübaşı Caddesi ile kesiştiği alanın içerisindeki tüm cadde, bulvar ve sokaklar ile sınırları oluşturan cadde ve sokakların bu alana bakan taraflarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

4 - Bilecik İkinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Altı Eylül Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Dedeoğlu Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve Dedeoğlu ve Altı Eylül Caddeleri de dahil olmak üzere bu kısıma sağlı sollu açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

5 - Çarşamba Üçüncü Noterliğinin; Kuzeyde Samsun-Ordu Karayolunun Kavaklıdere Sokakla kesiştiği yerden başlayarak Gelincik Sokakla kesiştiği yer, buradan Gelincik Sokaktan güneye doğru devamla bu sokağın Limon Sokak ile kesiştiği yer, Limon Sokak boyunca batıya doğru devamla bu Sokağın Cevizli Sokak ile birleştiği yerden devamla Hanımeli Sokakla kesiştiği nokta, batıda Cevizli Sokakla Hanımeli Sokağın kesiştiği noktadan kuzeye doğru devamla 418. Sokak ile Kavaklıdere Sokağın birleştiği nokta, devamla Kavaklıdere Sokağın başlangıçtaki Samsun-Ordu Karayolu ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

6 - Düzce Sekizinci Noterliğinin; İstanbul Caddesinin Mehmet Akif Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Mehmet Akif Caddesinden devamla bu Caddenin Rasim Betir Paşa Bulvarı ile kesiştiği yer, Rasim Betir Paşa Bulvarından devamla bu Bulvarın Kuyumcuzade Bulvarı ile kesiştiği yer, Kuyumcuzade Bulvarından devamla bu Bulvarın İstanbul Caddesi ile kesiştiği yer, İstanbul Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıç noktası olan Mehmet Akif Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve belirtilen çerçeveyi oluşturan cadde ve bulvarların bu alana bakan taraflarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

7 - Ereğli (Konya) Dördüncü Noterliğinin; Konya Yolu Adliye Kavşağında Cahı Caddesinin Adana-Konya yoluyla kesiştiği yerden Adana-Konya Yolundan devamla buranın Hacı Mustafa Caddesiyle kesiştiği yer, Hacı Mustafa Caddesinden devamla bu Caddenin Anıt Caddesiyle kesiştiği yer, Anıt Caddesinden devamla bu Caddenin Şehit Mustafa Akyüz Caddesiyle kesiştiği yer, Şehit Mustafa Akyüz Caddesinden devamla bu Caddenin Cahı Caddesiyle kesiştiği yer, Cahı Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki Adana - Konya Yolu ile kesiştiği yer ile çevrili alan içindeki tüm cadde, bulvar ve sokaklar ile sınırları oluşturan Caddelerin her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

8 - Fatsa Üçüncü Noterliğinin; Samsun Ordu Karayolunun Rıza Dizdaroğlu Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Fiskobirlik Sokak ile kesiştiği yer, Fiskobirlik Sokaktan devamla bu Sokağın Sevgi Caddesi ile kesiştiği yer, Sevgi Caddesinden devamla bu Caddenin Rıza Dizdaroğlu Sokakla kesiştiği yer, Rıza Dizdaroğlu Sokaktan devamla bu Sokağın başlangıçtaki Samsun Ordu Karayoluyla kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

9 - Giresun Dördüncü Noterliğinin; İnönü Caddesinin Cemal Gürsel ve Orhan Yılmaz Caddelerinin kesiştiği kavşaktan başlayarak batıya doğru İnönü Caddesi boyunca, bu Caddenin güney tarafında (dağ tarafında) bulunan Cadde ve Sokakların derinliklerinde ve yine İnönü Caddesinin kuzey tarafında bu Caddeye pararel açılan Şebboy Sokak, Kına Sokak ve Yetmişiki Evler Sokaklar ve İnönü Caddesine dik açılan Hurşit Ağa Sokak ve Petunya Sokakların 17 metre derinliklerinde İnönü Caddesi boyunca ve İnönü Caddesinin her iki tarafında olmak üzere, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

10 - İnegöl Yedinci Noterliğinin; Bursa istikametinden gelip Ankara Asfaltından İnegöl merkezine giriş yapılan Osmaniye Mahallesi İstiklal Caddesinin Yeşil Bursa Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Pamuk Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmında ve kısma sağlı-sollu açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

11 - Karaman Beşinci Noterliğinin; Turgut Özal Caddesinin Behçet Kemal Çağlar Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Turgut Özal Caddesinden devamla Atatürk Bulvarı, Atatürk Bulvarının İmaret Caddesiyle kesiştiği yerden İmaret Caddesi ve 152. Sokaktan devamla 152. Sokağın Behçet Kemal Çağlar Caddesiyle kesiştiği yer ve Behçet Kemal Çağlar Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki Turgut Özal Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alanın içinde ve çerçeve cadde ve sokakların bu alana bakan taraflarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

12 - Kızıltepe Beşinci Noterliğinin; Vatan Caddesinin tamamı ile devamında Mardin Caddesinin üzerinde bulunan Kızıltepe Devlet Hastanesine kadar olan kısmın her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

13 - Kilis İkinci Noterliğinin; Mercidabık Caddesinin Yavuz Sultan Selim Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak İnönü Bulvarına, buradan devamla Orgeneral Safter Necioğlu Bulvarının Mevlana Caddesi ve Stadyum sokakla kesiştiği yerde bitmek üzere ve bu Bulvarların her iki tarafında bağlantılı olduğu ara cadde ve sokaklarda 50 metre derinliğe kadar olan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

14 - Ortaca İkinci Noterliğinin; Cumhuriyet Caddesinin Sağlık Sokağı ile kesiştiği yerden başlayarak, Cengiz Topel Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde, Cengiz Topel Caddesinin Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde, Atatürk Bulvarının Cengiz Topel Caddesi ve İnönü Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak 170 Sokak ve Karaoğlanoğlu Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde, caddelerin her iki yönünde ve bu caddelere açılan tüm cadde ve sokakların 50 metre derinliğindeki bölümlerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

15 - Osmaniye Yedinci Noterliğinin; Devlet Bahçeli Bulvarının Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak adı geçen Bulvarın Dr.Mahmut Kobaner Caddesi ile kesiştiği yere kadar olmak üzere Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde veya bu bulvara açılan cadde ve sokakların 25 metre derinliğine kadar olan alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

16 - Polatlı Dördüncü Noterliğinin; Adnan Menderes Caddesinin Yavuz Selim Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Nasrettin Hoca Bulvarıyla kesiştiği yere kadar olan kısımında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

17 - Reyhanlı İkinci Noterliğinin; Atatürk Caddesi ile Şemsettin Mursaloğlu Caddesinin kesiştiği eski Reyhanlı Adliyesi ile Reyhanlı Belediye Binasının önündeki kavşaktan başlayarak, Atatürk Caddesinin Şehit Cüneyt Güder ve Mahmut Ekmen Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olmak üzere Atatürk Caddesi üzerinde ve kısma açılan sağlı-sollu cadde ve sokakların 150 metre derinliklerine de inilmek suretiyle belirlenen alan içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

18 - Serik Beşinci Noterliğinin; Serik Caddesinin Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak, Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesinden devamla bu Caddenin Çopuroğlu Caddesi ile kesiştiği yer, Çopuroğlu Caddesinden devamla bu Caddenin Dr. Baki Özpınar (Rüştü Reçber) Caddesiyle kesiştiği yer, Dr. Baki Özpınar (Rüştü Reçber) Caddesinden devamla bu Caddenin Serik Caddesiyle kesiştiği yer ve Serik Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesiyle kesiştiği yer ile çevrili alanda ve çerçeve caddelerden Serik Caddesinde kuzey yönünde tek cepheli, diğer cadde ve sokaklarda ise çift cepheli olacak şekilde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

19 - Siverek Üçüncü Noterliğinin; Hürriyet Caddesinin, İnönü Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Hacı Yusuf Sami Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

20 - Sorgun İkinci Noterliğinin; Ankara Bulvarının (Ankara-Sivas Karayolunun) Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde ve Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinin her iki yakasına açılan sokakların 50 metre derinliğinde, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

21 - Terme İkinci Noterliğinin; Batıda Terme Çayı üstündeki batıya tek yön gidiş olan saat Kulesine giden köprünün karaya birleştiği batıdaki ucundan başlamak üzere doğuya devamla Çağlayan Caddesi boyunca ve devamında Ünye Caddesi boyunca Samsun Ordu Karayolunun kesiştiği noktaya kadar geliş gidiş istikametinde Caddenin her iki tarafında, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

22 - Torbalı Beşinci Noterliğinin; Alpkent Mahallesinde Metropolis Bulvarının İzmir - Aydın Asfaltı ile kesiştiği yerden başlayarak, 5086 Sokakla kesiştiği yere (Tren yolu üst geçidine kadar) kadar olan kısmında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliğine kadar olan yerlerde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.