MÜNHAL NOTERLİKLER
Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2015 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
İlan olunur.
 
SIRA NO NOTERLİK ADI 2015 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ
1 ADANA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.058.078,91 TL
2 ALANYA İKİNCİ NOTERLİĞİ 756.870,48 TL
3 ANKARA BİRİNCİ NOTERLİĞİ 921.077,10 TL
4 ANKARA BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 842.333,70 TL
5 BEYOĞLU ONBİRİNCİ NOTERLİĞİ 2.859.189,58 TL
6 BURSA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.097.831,48 TL
7 ÇORUM İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.748.261,12 TL
8 ERZURUM BİRİNCİ NOTERLİĞİ 504.226,47 TL
9 ERZURUM ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 796.072,22 TL
10 ERZURUM BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 961.825,07 TL
11 EYÜP BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 1.257.097,04 TL
12 HATAY BİRİNCİ NOTERLİĞİ 816.611,72 TL
13 HATAY İKİNCİ NOTERLİĞİ 870.323,41 TL
14 İSTANBUL ONİKİNCİ NOTERLİĞİ 758.662,00 TL
15 KADIKÖY İKİNCİ NOTERLİĞİ 778.645,96 TL
16 KADIKÖY YEDİNCİ NOTERLİĞİ 1.338.758,16 TL
17 KAHRAMANMARAŞ İKİNCİ NOTERLİĞİ 546.779,44 TL
18 KAHRAMANMARAŞ YEDİNCİ NOTERLİĞİ 462.317,33 TL
19 ÜSKÜDAR İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.323.839,42 TL
7060/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER
2015 yılı gayri safı geliri 806.557,03 TL olan Bursa Altıncı Noterliği 01.10.2016 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtlan esas alınacaktır.
İlan olunur.
7059/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2015 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
İlan olunur.
 
S.NO NOTERLİLK ADI 2015 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ
1 ADIYAMAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 291.678,27 TL
2 AKÇAABAT BİRİNCİ NOTERLİĞİ 999.055,65 TL
3 AKHİSAR İKİNCİ NOTERLİĞİ 414.858,11 TL
4 AKSARAY DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 383.470,00 TL
5 ALİAĞA İKİNCİ NOTERLİĞİ 430.802,31 TL
6 AMASYA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 411.777,73 TL
7 BANDIRMA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 754.579,55 TL
8 BARTIN İKİNCİ NOTERLİĞİ 390.170,31 TL
9 BATMAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ 462.685,10 TL
10 BATMAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 528.968,72 TL
11 BOLU BİRİNCİ NOTERLİĞİ 275.862,78 TL
12 BOLU İKİNCİ NOTERLİĞİ 218.124,91 TL
13 ÇAYCUMA İKİNCİ NOTERLİĞİ 249.538,18 TL
14 DÜZCE YEDİNCİ NOTERLİĞİ 246.452,12 TL
15 EDREMİT İKİNCİ NOTERLİĞİ 337.318,16 TL
16 EDREMİT DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 278.695,77 TL
17 FETHİYE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 174.806,98 TL
18 FETHİYE SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 164.512,30 TL
19 GİRESUN İKİNCİ NOTERLİĞİ 236.931,60 TL
20 GİRESUN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 624.337,02 TL
21 GÖLCÜK DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 417.366,91 TL
22 GÖNEN İKİNCİ NOTERLİĞİ 350.205,72 TL
23 HAKKARİ NOTERLİĞİ 406.140,35 TL
24 İZNİK NOTERLİĞİ 373.978,16 TL
25 KARABÜK İKİNCİ NOTERLİĞİ 407.395,33 TL
26 KARS İKİNCİ NOTERLİĞİ 446.781,84 TL
27 KARS ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 205.212,50 TL
28 KIRIKKALE BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 472.776,04 TL
29 KIRKAĞAÇ NOTERLİĞİ 607.529,41 TL
30 KIZILTEPE İKİNCİ NOTERLİĞİ 552.167,38 TL
31 KÖRFEZ İKİNCİ NOTERLİĞİ 484.994,52 TL
32 KÖRFEZ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 310.636,39 TL
33 MANAVGAT ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 252.459,50 TL
34 MİLAS İKİNCİ NOTERLİĞİ 270.298,33 TL
35 MİLAS DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 278.470,57 TL
36 MUDANYA NOTERLİĞİ 882.235,73 TL
37 MUĞLA BİRİNCİ NOTERLİĞİ 214.673,53 TL
38 MUĞLA İKİNCİ NOTERLİĞİ 234.347,29 TL
39 MUĞLA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 723.858,35 TL
40 OF NOTERLİĞİ 502.649,04 TL
41 TARSUS BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 431.009,29 TL
42 TEKİRDAĞ İKİNCİ NOTERLİĞİ 577.573,36 TL
43 UŞAK İKİNCİ NOTERLİĞİ 393.612,44 TL
44 UŞAK BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 315.857,59 TL
45 YATAĞAN NOTERLİĞİ 488.914,08 TL
7057/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2015 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11 inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.
Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.
İlan olunur.
 
SIRA NO NOTERLİK ADI İLİ 2015 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ
1 ABANA NOTERLİĞİ KASTAMONU 36.913,74 TL
2 ADAKLI NOTERLİĞİ BİNGÖL 20.429,55 TL
3 ALMUS NOTERLİĞİ TOKAT 69.719,75 TL
4 ALTINYAYLA NOTERLİĞİ SİVAS 31.174,49 TL
5 ASLANAPA NOTERLİĞİ KÜTAHYA 52.180,96 TL
6 AYAŞ NOTERLİĞİ ANKARA 88.090,99 TL
7 BAHÇESARAY NOTERLİĞİ VAN 15.077,88 TL
8 BANAZ NOTERLİĞİ UŞAK 277.717,69 TL
9 BAYRAMİÇ NOTERLİĞİ ÇANAKKALE 267.071,67 TL
10 BİTLİS İKİNCİ NOTERLİĞİ BİTLİS 196.589,44 TL
11 BORÇKA NOTERLİĞİ ARTVİN 246.924,46 TL
12 BOZDOĞAN NOTERLİĞİ AYDIN 190.021,97 TL
13 BUHARKENT NOTERLİĞİ AYDIN 122.297,13 TL
14 BULANIK NOTERLİĞİ MUŞ 252.469,78 TL
15 ÇAL NOTERLİĞİ DENİZLİ 149.721,91 TL
16 DİYADİN NOTERLİĞİ AĞRI 84.494,97 TL
17 DÜZKÖY NOTERLİĞİ TRABZON 41.736,57 TL
18 EFLANİ NOTERLİĞİ KARABÜK 48.747,25 TL
19 EĞİRDİR NOTERLİĞİ ISPARTA 286.897,34 TL
20 GÖLYAKA NOTERLİĞİ DÜZCE 114.478,32 TL
21 GÜNDOĞMUŞ NOTERLİĞİ ANTALYA 19.526,99 TL
22 GÜNEYSU NOTERLİĞİ RİZE 37.274,83 TL
23 GÜNYÜZÜ NOTERLİĞİ ESKİŞEHİR 18.976,86 TL
24 GÜZELYURT NOTERLİĞİ AKSARAY 28.353,96 TL
25 HADİM NOTERLİĞİ KONYA 58.764,08 TL
26 HAVRAN NOTERLİĞİ BALIKESİR 218.739,50 TL
27 HOZAT NOTERLİĞİ TUNCELİ 38.258,22 TL
28 İNCİRLİOVA BİRİNCİ NOTERLİĞİ AYDIN 494.770,04 TL
29 KABATAŞ NOTERLİĞİ ORDU 31.616,93 TL
30 KARACASU NOTERLİĞİ AYDIN 115.797,01 TL
31 KEMAH NOTERLİĞİ ERZİNCAN 31.507,26 TL
32 KURTALAN NOTERLİĞİ SİİRT 206.423,33 TL
33 KUYUCAK NOTERLİĞİ AYDIN 213.664,46 TL
34 KÜRTÜN NOTERLİĞİ GÜMÜŞHANE 51.866,27 TL
35 LİCE NOTERLİĞİ DİYARBAKIR 74.358,62 TL
36 MUDURNU NOTERLİĞİ BOLU 99.555,64 TL
37 PAMUKOVA NOTERLİĞİ SAKARYA 262.146,20 TL
38 PEHLİVANKÖY NOTERLİĞİ KIRKLARELİ 29.410,22 TL
39 PİRAZİZ NOTERLİĞİ GİRESUN 59.408,34 TL
40 POSOF NOTERLİĞİ ARDAHAN 49.684,13 TL
41 SINDIRGI NOTERLİĞİ BALIKESİR 323.374,27 TL
42 SOLHAN NOTERLİĞİ BİNGÖL 128.228,13 TL
43 TAŞKÖPRÜ NOTERLİĞİ KASTAMONU 303.127,15 TL
44 TERCAN NOTERLİĞİ ERZİNCAN 94.973,28 TL
45 YAHYALI NOTERLİĞİ KAYSERİ 256.995,86 TL
7058/1-1
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.