MÜNHAL NOTERLİKLER
MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2015 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Adana Onbirinci Noterliği 12.12.2016 tarihinde, İstanbul Beşinci Noterliği 17.12.2016 tarihinde ve Bakırköy Otuzbirinci Noterliği 19.12.2016 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.
 
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur.
 
SIRA NO NOTERLİK ADI 2015 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ
1 ADANA ONBİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.892.347,84 TL
2 BAKIRKÖY OTUZBİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.862.290,44 TL
3 İSTANBUL BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 1.066.824,59 TL
9041/1-1
hukukihaber.net

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2015 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
İlan olunur.
 
SIRA NO NOTERLİK ADI 2015 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ
1 ALTINDAĞ YEDİNCİ NOTERLİĞİ 1.260.944,68 TL
2 BEŞİKTAŞ YİRMİSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 864.682,13 TL
3 BEYOĞLU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 874.478,61 TL
4 BEYOĞLU OTUZUNCU NOTERLİĞİ 726.110,06 TL
5 BEYOĞLU OTUZİKİNCİ NOTERLİĞİ 998.343,60 TL
6 BURSA YİRMİBİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.841.923,49 TL
7 ERZURUM İKİNCİ NOTERLİĞİ 848.822,11 TL
8 GAZİANTEP YEDİNCİ NOTERLİĞİ 1.204.688,27 TL
9 İSTANBUL ALTINCI NOTERLİĞİ 1.021.044,51 TL
10 İZMİR YİRMİDOKUZUNCU NOTERLİĞİ 520.557,81 TL
11 KADIKÖY BİRİNCİ NOTERLİĞİ 991.163,47 TL
12 KADIKÖY ONUNCU NOTERLİĞİ 1.161.627,38 TL
13 KADIKÖY YİRMİNCİ NOTERLİĞİ 1.093.724,08 TL
14 KADIKÖY YİRMİBİRİNCİ NOTERLİĞİ 2.038.161,10 TL
15 KARŞIYAKA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.356.209,68 TL
16 KÜTAHYA BİRİNCİ NOTERLİĞİ 973.331,60TL
17 ÜSKÜDAR SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 965.860,96 TL
9042/1-1
hukukihaber.net

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2015 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
İlan olunur.
 
S.NO NOTERLİLK ADI 2015 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ
1 AFŞİN NOTERLİĞİ 460.326,23 TL
2 AKYAZI NOTERLİĞİ 683.987,84 TL
3 BODRUM DOKUZUNCU NOTERLİĞİ 584.365,29 TL
4 ÇUBUK BİRİNCİ NOTERLİĞİ 892.674,00 TL
5 EDİRNE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 330.935,67 TL
6 EDİRNE BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 254.572,61 TL
7 FETHİYE İKİNCİ NOTERLİĞİ 588.619,50 TL
8 FİNİKE NOTERLİĞİ 473.680,58 TL
9 GEDİZ NOTERLİĞİ 429.384,26 TL
10 İNEGÖL DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 542.315,24 TL
11 KEMALPAŞA BİRİNCİ NOTERLİĞİ 809.080,76 TL
12 MANAVGAT BİRİNCİ NOTERLİĞİ 437.130,40 TL
13 MANAVGAT BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 269.867,28 TL
14 MARDİN İKİNCİ NOTERLİĞİ 923.946,38 TL
15 NEVŞEHİR BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 330.944,80 TL
16 OSMANİYE BİRİNCİ NOTERLİĞİ 471.555,15 TL
17 SAFRANBOLU NOTERLİĞİ 624.386,81 TL
18 SİVEREK İKİNCİ NOTERLİĞİ 401.082,77 TL
19 SÖKE BİRİNCİ NOTERLİĞİ 442.734,82 TL
20 TEKKEKÖY BİRİNCİ NOTERLİĞİ 547.685,94 TL
9043/1-1
hukukihaber.net

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2015 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Noterlik Kanununun 7’nci maddesinin 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.
İlan olunur.
 
S. NO NOTERLİK ADI İLİ 2015 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ
1 ADALAR NOTERLİĞİ İSTANBUL 110.747,03 TL
2 ALTINÖZÜ NOTERLİĞİ HATAY 139.582,42 TL
3 AYRANCI NOTERLİĞİ KARAMAN 32.527,16 TL
4 AZDAVAY NOTERLİĞİ KASTAMONU 51.796,42 TL
5 BAYAT NOTERLİĞİ ÇORUM 90.762,90 TL
6 BAYBURT İKİNCİ NOTERLİĞİ   187.047,66 TL
7 BESNİ NOTERLİĞİ ADIYAMAN 383.347,66 TL
8 BOĞAZKALE NOTERLİĞİ ÇORUM 12.191,62 TL
9 CUMAYERİ NOTERLİĞİ DÜZCE 186.770,14 TL
10 ÇILDIR NOTERLİĞİ ARDAHAN 56.243,69 TL
11 DERİK NOTERLİĞİ MARDİN 143.088,76 TL
12 DERİNKUYU NOTERLİĞİ NEVŞEHİR 122.995,97 TL
13 DURSUNBEY NOTERLİĞİ BALIKESİR 219.482,20 TL
14 ECEABAT NOTERLİĞİ ÇANAKKALE 90.800,50 TL
15 EĞİL NOTERLİĞİ DİYARBAKIR 8.246,15 TL
16 ERMENEK NOTERLİĞİ KARAMAN 240.106,79 TL
17 EŞME NOTERLİĞİ UŞAK 265.292,88 TL
18 GÖKSUN NOTERLİĞİ KAHRAMANMARAŞ 300.980,41 TL
19 GÜNEY NOTERLİĞİ DENİZLİ 44.171,46 TL
20 HALFETİ NOTERLİĞİ ŞANLIURFA 118.957,84 TL
21 İSPİR NOTERLİĞİ ERZURUM 100.956,96 TL
22 KAĞIZMAN NOTERLİĞİ KARS 135.741,72 TL
23 KANGAL NOTERLİĞİ SİVAS 189.186,45 TL
24 KARLIOVA NOTERLİĞİ BİNGÖL 97.163,35 TL
25 KINIK NOTERLİĞİ İZMİR 174.181,34 TL
26 MAÇKA NOTERLİĞİ TRABZON 121.949,53 TL
27 MUŞ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ MUŞ 239.891,43 TL
28 OĞUZELİ NOTERLİĞİ GAZİANTEP 219.318,90 TL
29 PALU NOTERLİĞİ ELAZIĞ 79.505,87 TL
30 SARAY NOTERLİĞİ VAN 12.978,49 TL
31 SAVUR NOTERLİĞİ MARDİN 47.728,51 TL
32 SİLOPİ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ ŞIRNAK 267.666,04 TL
33 SİLOPİ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ ŞIRNAK 230.261,15 TL
34 SİVASLI NOTERLİĞİ UŞAK 152.261,64 TL
35 ŞEBİNKARAHİSAR NOTERLİĞİ GİRESUN 154.601,68 TL
36 TORUL NOTERLİĞİ GÜMÜŞHANE 60.816,53 TL
37 TUZLUCA NOTERLİĞİ IĞDIR 64.721,97 TL
38 YUMURTALIK NOTERLİĞİ ADANA 78.958,13 TL
39 YUNAK NOTERLİĞİ KONYA 196.537,79 TL
hukukihaber.net
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.