Tadat Edilmeyen Toplulaştırılmış Projelerde Alt Proje Seçimi ve Ödenek Tahsisine İlişkin Usül ve Esaslar
Strateji Geliştirme Başkanlığı

TADAT EDİLMEYEN TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE
ALT PROJE SEÇİMİ VE
ÖDENEK TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Adalet hizmetlerinin hukuk devleti ilkesine uygun, modern binalarda yürütülmesi amacıyla, tadat edilmeyen toplulaştırılmış proje kapsamında yürütülen adalet ve ceza infaz kurumu binası yapımı ve ödenek tahsisine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) 17/10/2014 tarihli ve 29148 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 30/09/2014 tarihli ve 2014/6841 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen “2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın 5 inci maddesinin  (1) inci fıkrasının (b) bendi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu usul ve esasların uygulanmasında;
a) Alt proje: Toplulaştırılmış proje içerisinde yer alan her bir projeyi,
b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
c) Bütçe kaynağı: Bütçe Kanunu ile tahsis edilmiş ödenekleri,
ç) Toplulaştırılmış proje: Benzer nitelikteki alt projelerden oluşan ve amaç ve kapsamı itibarıyla toplu ödenek tahsis edilmesi uygun görülen projeyi,
d) Yargı çevresi: Adalet binalarının bulundukları il merkezi ve ilçeler ile bunlara adlî yönden bağlanan il merkezi ve ilçelerin idarî sınırlarını,
e) İhtiyaç belirleme:
1) Adalet binaları için; bir yerin nüfusu, nüfus artış hızı, mevcut iş durumu, iş artış hızı, mevcut mahkeme sayısı, kadro durumu, yargı alanı ve coğrafi bölgesi, yeni hükümet konağı yapımı ile ilgili çalışma bulunup bulunmadığı, adliye yapımı için önerilen yerin uygunluğu, coğrafi, ulaşım ve sosyo-ekonomik durumu dikkate alınarak mahkeme, oda ve duruşma salonları, yemekhane, kütüphane, konferans salonu, kafeterya, misafirhane, otopark gibi,
2) Ceza infaz kurumu binaları için; bir yerin nüfusu, nüfus ve suç artış hızı, ceza infaz kurumunun kapasitesi, yeri, ceza infaz kurumu yapımı için önerilen yerin uygunluğu, coğrafi, ulaşım ve sosyo-ekonomik durumu dikkate alınarak ceza infaz kurumu ek kapasitesi, yemekhane, kütüphane, konferans salonu gibi ihtiyaç, sayı ve büyüklüklerinin belirlenmesini,
f) Yatırım programı teklifi: Orta Vadeli Programda yer alan amaç, politika ve öncelikler ile yine aynı dönem için hazırlanan Orta Vadeli Mali Planda ortaya konulan mali çerçeve ve bütçe tahminlerine göre Bakanlığımızca hazırlanan ve Kalkınma Bakanlığına sunulan, devam eden ve yıl içinde başlanılması, alınması ve bitirilmesi düşünülen inşaat, etütproje, makine-teçhizat, bakım-onarım, büyük onarım, taşıt alımı ve kamulaştırma projelerinin tamamını içeren program teklifini,
g) Yatırım programı: Orta Vadeli Programda yer alan amaç, politika ve öncelikler ile yine aynı dönem için hazırlanan Orta Vadeli Mali Planda ortaya konulan mali çerçeve ve bütçe tahminlerine göre kamu idarelerince hazırlanan ve Kalkınma Bakanlığınca uygun görülen, kamu idarelerine ait devam eden ve yıl içinde tamamlanması öngörülen inşaat, etütproje, makine-teçhizat, bakım-onarım, büyük onarım, taşıt alımı ve kamulaştırma projelerinin tamamını içeren programı, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yeni Bina Yapımı İlkeleri ve Ödenek Tahsisi

Yeni adalet binası yapımına ilişkin ilkeler
MADDE 4 – (1) Yeni adalet binası yapımına karar verilirken, Bakanlık Stratejik Planı ile 2015 yılı Performans Programında yer alan amaç, stratejik hedef ve performans hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik yatırımların planlanmasında;
a) Mevcut adalet binasının konumu, hükümet konağı içerisinde veya kiralık olması durumu, büyüklüğü ve ihtiyacı karşılama kapasitesi,
b) Yeni hükümet konağı yapılması veya adalet binası için ayrı bir blok oluşturulması durumu,
c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bina tahsis imkânı,
ç) Zorunlu hallerde ek bina, tadilat veya kiralama suretiyle ihtiyacın giderilme imkânı,
d) Birleştirilecek adliye bulunması durumu,
e) Adalet binası yapılacak yerlerde bölgenin coğrafi, ulaşım ve sosyo-ekonomik durumu,
f) Adalet binası yapımına uygun bir arsanın Bakanlığımıza tahsisinin yapılmış olması, gibi hususlar dikkate alınacaktır.

Yeni ceza infaz kurumu binası yapımına ilişkin ilkeler
MADDE 5 – (1) Her ağır ceza mahkemesi merkezine kapalı ve açık ceza infaz kurumu yapımı genel ilkesi doğrultusunda; Bakanlık Stratejik Planı ile 2015 yılı Performans Programında yer alan amaç, stratejik hedef ve performans hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik yatırımların planlanmasında;
a) Mevcut ceza infaz kurumunun yeri, fiziki durumu ve kapasitesi itibariyle eğitim ve
iyileştirme yapılamaması,
b) Mülhakat ilçelerindeki ceza infaz kurumlarının kapasiteleri ve kapatılma süreci,
c) Bölgenin coğrafi, ulaşım ve sosyo-ekonomik durumu,
ç) Güvenliği tehlikeye düşürecek şekilde yerleşim alanı içerisinde bulunması,
d) Nüfus, göç hareketleri ile suç oranları,
e) Ek bina veya tadilat yapılmak suretiyle ihtiyacın kısa vadede karşılanma durumu,
f) Ceza infaz kurumu binası yapımına uygun bir arsanın Bakanlığımıza tahsisinin yapılmış olması, gibi hususlar dikkate alınacaktır.

Ödenek tahsisi
MADDE 6 – (1) Projelerin başlama bitiş süreleri dikkate alınarak öncelikle yıl içinde
bitecek projelere ödenek tahsis edilir. Ancak deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetler ile
önceden öngörülemeyen durumlarda bu kısıtlama uygulanmaz.
(2) Yıl içinde ihalesi yapılacak projelere, en az proje bedelinin yüzde onu kadar
ödenek tahsis edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yeni Bina Yapımı İhtiyacının ve Yatırım Programı Tekliflerinin Belirlenmesi

Adalet binası yapımına ilişkin ihtiyacın belirlenmesi
MADDE 7 – (1) Dördüncü maddede belirtilen ilkeler dikkate alınarak yeni adalet binası yapımı ve yerinin tespiti İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından değerlendirilerek, uygun görülen yerler yatırım programına teklif edilmek üzere tahmini ihtiyaç listesi ile birlikte Teknik İşler Dairesi Başkanlığına gönderilir. Teknik İşler Dairesi Başkanlığı tarafından inşaat maliyeti tespiti ve bütçe planlaması yaptıktan sonra belirlenen yerlere ilişkin projeler, Kalkınma Bakanlığınca yatırım programına alınması amacıyla Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirir.

Ceza infaz kurumu binası yapımına ilişkin ihtiyacın belirlenmesi
MADDE 8 – (1) Beşinci maddede belirtilen ilkeler dikkate alınarak yeni ceza infaz kurumu binası yapımı ve yerinin tespiti Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek, uygun görülen yerler yatırım programına teklif edilmek üzere tahmini ihtiyaç listesi ile birlikte Teknik İşler Dairesi Başkanlığına gönderilir. Teknik İşler Dairesi Başkanlığı inşaat maliyeti tespiti ve bütçe planlaması yaptıktan sonra belirlenen yerlere ilişkin projeler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından son değerlendirilmesi yapılarak Kalkınma Bakanlığınca yatırım programına alınması amacıyla Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirir.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu usul ve esaslar Bakan tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu usul ve esasları Adalet Bakanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.