AYM'nin kararına rağmen... Emekliye ikramiye çilesi
Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin (AYM) 30 yıl üze­rin­de ça­lı­şan­la­ra “da­ha faz­la emek­li ik­ra­mi­ye­si ve­ril­me­li­” ka­ra­rı­na rağ­men 300 bin emek­li mağ­dur.

Bugün'ün haberine göre, AY­M’­nin 7 Ocak 2015 ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­ren ka­ra­rın­dan ön­ce emek­li olan­la­ra 30 yı­lın üs­tün­de­ki ça­lış­ma­la­ra ‘ik­ra­mi­ye öde­me­me­’  ıs­ra­rı sü­rü­yor. Ya­sal dü­zen­le­me ya­pıl­ma­dı­ğı için 30 yıl­dan faz­la hiz­me­ti bu­lu­nan 300 bin ki­şi hak et­ti­ği ik­ra­mi­ye­yi al­mak için mah­ke­me ka­pı­la­rı­nı aşın­dı­rı­yor.

20 bin ile 45 bin ara­sın­da ka­yıp

Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu­’nun (SGK) Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­ra­rı ön­ce­si ve son­ra­sı ay­rı­mı­na git­me­si me­mur emek­li­le­ri­ni 20 bin ile 45 bin li­ra ara­sın­da za­ra­ra uğ­ra­tı­yor. Dev­let­te 45 yıl ça­lı­şan ve AYM ka­ra­rın­dan bir gün ön­ce bi­le (6 Ocak 2015) emek­li olan bir va­tan­da­şa 30 yıl he­sa­bın­dan ik­ra­mi­ye öde­ni­yor. 15 yıl faz­la ça­lış­ma­sı dik­ka­te alın­mı­yor. AY­M’­nin ka­ra­rı­nın ya­yı­mın­dan 1 gün ön­ce emek­li olan­la­ra da­hi 40 bin li­ra ek­sik ik­ra­mi­ye ve­ri­li­yor.

Mah­ke­me­le­ri ka­za­nı­yor­lar

Bu kap­sam­da 300 bin me­mur emek­li­si bu­lu­nu­yor. Hak mağ­du­ri­ye­ti ya­şa­yan emek­li­ler mah­ke­me­le­re akın et­ti­ği için da­va dos­ya­la­rı­na her ge­çen gün ye­ni­si ek­le­ni­yor. Mah­ke­me­le­ri emek­li­ler ka­za­nın­ca da dev­le­tin ka­sa­sın­da mah­ke­me mas­raf­la­rı çı­kı­yor.

Hükümet yasal düzenleme yapmadı

Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yım­lan­ma­sı­na rağ­men Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­rar­la­rı ge­ri­ye yü­rü­me­di­ği için, ik­ra­mi­ye ka­ra­rı da­ha ön­ce emek­li olan­la­ra uy­gu­la­na­ma­dı. Ge­çen sü­re­de hü­kü­met ya­sal dü­zen­le­me yap­ma­dı­ğı için 7 Ocak ta­ri­hin­den ön­ce emek­li olan 300 bin emek­li dü­şük ik­ra­mi­ye al­mak zo­run­da kal­dı.

Oyçokluğuyla iptal edildi

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si 26 Ara­lık 2014 ta­ri­hin­de Emek­li San­dı­ğı Ka­nu­nu'nun, "Emek­li ik­ra­mi­ye­si­nin he­sa­bın­da 30 fii­li hiz­met yı­lın­dan faz­la sü­re­le­rin dik­ka­te alın­ma­ya­ca­ğı­na" iliş­kin hük­mü­nü oyçok­lu­ğuy­la ip­tal et­ti. Söz ko­nu­su ka­rar 7 Ocak 2015 ta­ri­hin­de Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yın­la­na­rak yü­rür­lü­ğe gir­di.

Böy­le­ce, dev­let me­mur­lu­ğun­dan emek­li olan­lar 30 yı­lın üs­tün­de­ki ça­lış­ma­la­rı için de ik­ra­mi­ye al­ma im­ka­nı­na ka­vuş­tu.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.