Dövizle konut kredisi kullananlara müjde
Ban­ka­lar Bir­li­ği­’ne üye ban­ka tem­sil­ci­le­ri dö­viz­ze­de­le­rin so­run­la­rı­nı çöz­mek için kol­la­rı sı­va­dı. Dün Dö­vi­ze En­deks­li Ko­nut Kre­di­si Mağ­dur­la­rı Der­ne­ği­’nin (DÖV­DER) tem­sil­ci­le­riy­le ban­ka­la­rın üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­ri bir ara­ya gel­di. Fi­ba ve Şe­ker­bank ha­ri­cin­de­ki tüm ban­ka­la­rın tem­sil­ci­le­ri­nin ka­tı­lım gös­ter­di­ği top­lan­tı­da dö­viz­ze­de­le­rin so­run­la­rı­na da­ha hız­lı çö­züm bul­mak için ge­nel mü­dür­lük bün­ye­sin­de bi­rer ko­or­di­na­tör atan­ma­sı­na ka­rar ve­ril­di.

Sis­tem na­sıl iş­le­ye­cek

 Her ban­ka ata­dı­ğı ko­or­di­na­tö­rün ile­ti­şim nu­ma­ra­la­rı­nı DÖV­DE­R’­e bil­di­re­cek. Dö­viz kre­di­si kul­la­nan ki­şi­ler kre­di çek­tik­le­ri ban­ka­la­ra git­tik­le­rin­de her­han­gi bir so­run ya­şar­sa hız­lı çö­züm için ban­ka­nın ata­dı­ğı ko­or­di­na­tö­re ula­şa­cak, so­ru­nu an­la­ta­cak ve dev­re­ye ko­or­di­na­tör gi­re­cek.

Ödemeler yüzde 30 azalacak

 Kre­di­ler ilk baş­vu­ru ta­ri­hin­de­ki ana­pa­ra üze­rin­den Türk Li­ra­sı­’na dö­nüş­tü­rü­le­cek. TL’­ye dö­nü­şen kre­di­nin ye­ni ya­pı­lan­dır­ma­da­ki ay­lık fa­iz ora­nı yüz­de 1,25 ola­rak he­sap­la­na­cak. Bu­gü­ne ka­dar öden­miş olan kı­sım çı­ka­rıl­dık­tan son­ra ka­lan mik­ta­rın ay­lık öde­me tu­ta­rı ye­ni­den he­sap­la­na­cak. Böy­le­ce ay­lık öde­me ra­ka­mı yüz­de 30 ci­va­rın­da aza­la­cak.

‘250 bin liralık sınır kalksın’

DÖV­DER tem­sil­ci­si Bu­rak Şen­gül, gö­rüş­me­le­ri olum­lu adım ola­rak de­ğer­len­dir­di. Şen­gül, “Tür­ki­ye­’de 7 bin ci­va­rın­da dö­viz cin­sin­den konut kre­disi kul­la­nan ki­şi var. Bun­la­rın da ka­lan borç­la­rı yak­la­şık 4 mil­yon li­ra ci­va­rın­da. Ban­ka­la­rın tem­sil­ci­le­riy­le yap­tı­ğı­mız top­lan­tı­da 3 mad­de­lik is­te­ği­miz ol­du. 250 bin li­ra­lık sı­nı­rın kalk­ma­sı­nı, da­va aç­mış ve Yar­gı­ta­y’­dan olum­suz ya­nıt al­mış ki­şi­ler ile bor­cu­nu ya­pı­lan­dır­mış olan­la­rın da kap­sa­ma gir­me­si­ni is­tedik. Bankalar taleplerimize sıcak baktı” de­di.


EMİNE AÇAR - BUGÜN GAZETESİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.