Kiracıya Temmuz Şoku
Bu­gün­ler­de 10 yıl­dır ay­nı yer­de ki­ra­da olan ki­ra­cı­lar ile mal sa­hip­le­ri ara­sın­da gö­rüş­me tra­fi­ği hız­lan­dı. Çün­kü Tem­muz 2012’de de­ğiş­ti­ri­len ye­ni Borç­lar Ka­nu­nu’­nun 347. mad­de­si­ni oluş­tu­ran ki­ra hu­ku­ku hü­küm­le­ri 1 Tem­muz 2014’te dev­re­ye gi­re­cek. Bu­na gö­re 10 yıl­dır ay­nı yer­de ki­ra­cı olan ki­şi­ler mal sa­hip­le­ri­nin ta­lep et­me­si du­ru­mun­da gay­ri­men­ku­lü tah­li­ye ede­cek.

Da­va­lar ar­ta­cak

Gay­ri­men­kul Hu­ku­ku Der­ne­ği Baş­ka­nı Av. Ali Gü­venç Ki­raz yaz dö­ne­mi­nin ki­ra­cı­lar açı­sın­dan çok sı­cak ge­çe­ce­ği­ni söy­le­di. Ki­raz, “U­zun sü­re ki­ra ar­tı­şı ol­ma­yan ve ra­iç be­de­lin çok al­tın­da ki­ra­la­ma­la­rın ol­du­ğu böl­ge­ler­de tah­li­ye bom­bar­dı­ma­nı üze­ri­mi­ze doğ­ru hız­la ge­li­yor. Ev sa­hip­le­ri şim­di­den tah­li­ye iş­le­ri için ha­zır­lık yap­ma­ya baş­la­dı­” de­di.

No­ter­den ih­tar­na­me şart

Ki­ra­cı­sı­nı çı­kar­mak is­te­yen mal sa­hi­bi 3 ay ön­ce no­ter­den ih­tar­na­me gön­de­re­rek ki­ra söz­leş­me­si­ni 10 yıl ne­de­niy­le uzat­ma­dı­ğı­nı ve tah­li­ye is­te­di­ği­ni be­yan ede­bi­le­cek. Ki­ra­cı 10’un­cu yı­lın so­nun­da çık­maz­sa mal sa­hi­bi tah­li­ye da­va­sı aça­cak. Tah­li­ye iş­lem­le­ri de ko­lay­la­şa­cak. Ya­sa avu­kat ve no­ter­ler­de iş hac­mi­ni de ar­tı­ra­cak. 

Ki­ra­lar yük­se­le­cek

İs­tan­bul Em­lak­çı­lar Oda­sı Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ni­za­met­tin Aşa söz ko­nu­su ya­sa­dan da­ha çok dük­kân ve ma­ğa­za­la­rın et­ki­le­ne­ce­ği­ni di­le ge­tir­di. 10 yıl­dır ay­nı ev­de otu­ran ki­şi­le­rin ki­ra­sı­nı dü­zen­li ödü­yor­sa mal sa­hi­biy­le an­la­şa­ca­ğı­nı ak­ta­ran Aşa, “İş­yer­le­ri için du­rum fark­lı bu tip yer­ler­de ki­ra pa­zar­lık­la­rı ar­ta­cak, fi­yat­lar yük­se­le­ce­k” diye konuştu.

Gelişen bölgelerde artış fazla olur  

Dükkân ve mağazalarda uzun dönemli kiralamalar yaptığını belirten Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği (AMPD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane mal sahiplerinin tahliyeden ziyade anlaşma yöntemini seçeceğini aktardı. Aksi takdirde mal sahibinin kendisine zarar vereceğine dikkat çeken Nane, “Tahliye ederse yerine kiracı bulmakta zorlanır.  Bu nedenle tahliye olacağını sanmıyorum. Ama kira pazarlıkları hızlanacaktır. Bir dönem kiraların çok düşük olduğu ama zamanla bölgenin gelişmesiyle değerlenen bölgelerdeki gayrimenkullerde pazarlığın daha yoğun olacağını öngörüyoruz” şeklinde konuştu.EMİNE AÇAR - BUGÜN GAZETESİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.