Sahte kimlikle şirket açmak imkansızlaşıyor
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında MERSİS İşbirliği Protokolü İmzalandı. İmza töreninde konuşan Bakan Yazıcı, MERSİS’in ticaret dünyasına getirdiği yenilikler hakkında bilgi verdi.

Yazıcı, 2010 yılında pilot uygulama olarak başlattıkları MERSİS projesinde oldukça önemli bir yol kat ettiklerini vurgulayan Yazıcı, bugün de projenin, TOBB ile yapacakları ortak çalışması için protokol imzalamak üzere bir araya geldiklerini ifade etti. Yazıcı, “Tüzel kişiliklere, tüm ticari işletmelere ilişkin merkezi bir veri tabanının oluşturulması, hükümetimiz kurulduğu ilk günden itibaren hedeflerimiz arasında yer alıyordu. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunumuz ile ticaret hukukumuza; elektronik ortamda hukuki işlem tesis edebilme ve bilgi toplumu hizmetlerinin gereklerine uyum gibi yeni açılımlar getirmiştik. MERSİS, hükümetimizin bu temel hedefini gerçekleştirmek üzere oluşturduğumuz bir sistemdir” diye konuştu.

MERSİS NEDİR?

Türkiye’de halen 3 tane veri tabanı sistemi bulunduğunu dile getiren Bakan Yazıcı, bunları İçişleri Bakanlığı’nın kimlik paylaşım sistemi (MERNİS) ile Adres kayıt sistemi (AKS), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tapu kayıt sistemi (TAKBİS) olarak sıraladı. MERSİS ile birlikte; bu bilgi sistemlerinin yanında, dördüncü bir temel veri tabanının Türkiye’nin hizmetine sunulacağını belirten Yazıcı, MERSİS ile ticari işletmelerin ticaret sicil numarası yerine geçecek ve tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında kullanılacak bir “ortak anahtar” numaralama sistemi oluşturduklarını vurguladı. Yazıcı, şirket kuruluşu işlemleri, kuruluştan sonraki tescil ve ilanı gereken değişiklik işlemleri, yapılan bildirim ve tescillerin ilan edilmesi gibi işlemler, MERSİS portalı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir” dedi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Sistemin kullanılması sırasında vatandaşların, internet üzerinde herhangi bir aracıya ihtiyaçları olmadığını dile getiren Yazıcı şunları kaydetti:
“Şirket kuruluş işlemlerini, ana sözleşmelerini hazırlamak da dâhil olmak üzere internet üzerinden gerçekleştirecek ve unvan sorgulama yapabileceklerdir. Noter nezdinde imzalar tamamlanarak, Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne gönderilen şirket ana sözleşmesinin tescili ile birlikte, tahakkuk edecek harçların ve diğer ödemelerin internet üzerinden yapılması mümkün olacaktır. Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ve ilgili diğer kurumlara yapılacak bildirimlerin elektronik ortamda ulaştırılması sağlanacaktır. Hizmetlerin MERSİS uygulaması üzerinden elektronik ortamda yürütülmesi ile; Bilişim hizmetleri daha yaygın kullanılır hale gelecektir. Kırtasiye, haberleşme, insan kaynağı, gibi giderlerden büyük tasarruf sağlanacaktır. Bir örnekle anlatmak gerekirse; MERSİS’in devrede olmadığı durumda, herhangi bir kişinin bir veya birden fazla şirkette ortak olup olmadığını; ortaklık payını, yetkili olup olmadığını öğrenebilmek için Türkiye’deki 238 Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne tek tek yazılı olarak sormak gerekiyordu. Yine işin hukuki niteliği gereği, yazılı olarak cevap istenirdi. Oysa MERSİS’le bu işlem sadece bir dakika sürmektedir. İlgili kişinin TC kimlik numarasını kullanarak Sistem üzerinde sorgulama yaptığınızda kaç şirkette ortak, pay durumu ve yetkili olup olmadığını öğrenmek mümkündür. Bu hem kamu kurum ve kuruluşlarımız için, hem de vatandaşlarımız için son derece önemli bir hizmettir.”

'HIZLI VE KOLAY ULAŞILABİLİR BİR VERİ TABANI OLUŞTURULACAK'

Bakan Yazıcı, projenin tamamlanmasıyla nelerin gerçekleşeceği hakkında da bilgi verdi. Tüzel kişilikler ile ilgili yürütülen hizmetlerde ülke düzeyinde tekil tanımlayıcı olarak bir MERSİS numarası kullanılacağını söyleyen Yazıcı, bunun sonucunda işletmelerle ilgili ihtiyaç duyulan bilgilere güvenli, hızlı ve kolay ulaşılabilir bir veri tabanı oluşturulacağını ifade etti. Ülke genelinde 238 Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde bağımsız olarak tutulan sicil kayıtları, merkezi veri tabanında birleştirileceğini kaydeden Yazıcı, şunları söyledi:
“Her ticaret sicil müdürlüğünde gerçekleştirilen tescil işlemlerine ait iş adımlarının, aynı süreç içerisinde gerçekleştirilmesi ile uygulama birliği sağlanacaktır. Tescile tâbi tüm işlemlerin internet üzerinden gerçekleştirilmesi ile ticaret sicil müdürlüğünün iş yükü azalacaktır. Sürekli güncellenen veri tabanından yapılacak analizlerle politika oluşturulmasına katkı sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın kamu kurumları ile ilgili iş ve işlemlerinde ihtiyaç duyacakları bilgilere sistem üzerinden güncel olarak ulaşılabilecektir. Avrupa Birliği’nin iki ayrı şirketler hukuku direktifleri gereği oluşturulması gereken 'Merkezi Ticaret Sicili Kayıtları Veri Tabanı' elektronik ortamda erişilebilir hale gelecektir. Avrupa Ticaret Sicilleri Teşkilatına üye olmanın birinci şartı olan merkezi bir ulusal ticaret sicilinin oluşturulması sağlanmış olunacaktır. Avrupa’daki ticaret sicil teşkilatlarına, üye ülkelerin yaklaşık 22 milyon işletmesinin, ticaret sicillerinde tutulan kayıtlarına erişim mümkün olacaktır. Ekonomik birimlerin yer aldığı kayıt sistemi ile birlikte oluşturulacak raporlama araçları ile yeni analizlerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Bakanlığımızın ticaret sicil müdürlüklerinin faaliyetleri üzerindeki denetimi ve gözetimi daha etkin bir şekilde yürütülecektir.”

'MERSİS TİCARETTE GÜVENİ ARTTIRIYOR'

Bakan Yazıcı, MERSİS ile ticari hayatta güven ve istikrarı artıracak pek çok uygulama imkânı getirdiklerini dile getirdi. Artık şirketlere ait güncel bilgiler; ev ve ofislerde kullanılan bilgisayarlarda parmaklarımızın ucuna kadar geldiğini söyleyen Yazıcı, “Kayıp veya çalıntı kimliklerle şirket kurulmasını imkânsız hale getiriyoruz. Güncel olmayan sicil tasdiknameleri ile bankalardan çek karnesi çıkarılmasını bu sistemle engelliyoruz. Ticari hayatta güveni kötüye kullanma konusunda mükerrer uygulamalar yapanları bu sistemle izlemeye alıyoruz. Böylece bu kişilerin daha sonraki işlemlerinin takibi ve gerektiğinde kısıtlanması mümkün hale gelecektir” şeklinde konuştu.

MERSİS ÇALIŞMALARINDA GELİNEN NOKTA

MERSİS’te veri aktarım ve yaygınlaştırma çalışmalarının, sistemin hizmete alındığı Nisan 2010 tarihinden itibaren devam ettiğini söyleyen Yazıcı, bugüne kadar 74’ü il merkezi, 130’u ilçe merkezinde olmak üzere toplam 204 Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde veri aktarım ve yaygınlaştırma çalışmalarının tamamlandığını vurguladı. Verileri aktarılan, 200 Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde, MERSİS üzerinden hizmet verilmeye başlandığını bildiren Yazıcı, “Bu da ülke genelindeki 2 milyon 995 bin işletmeden, 2 milyon 581 bin 671’inin verilerinin sisteme aktarılması demektir. Yani toplam işletmelerin yüzde 86.2’sinin bu sisteme aktarımı sağlanmıştır. Tüm bu çalışmalarla Merkezi Ticaret Sicili Veri Tabanının alt yapısı oluşturuyoruz. Sistem üzerinde Nisan 2010’dan bugüne kadar; toplam 65 bin 160 işlem yapılmıştır” diye konuştu.

PROTOKOLÜN ÖNEMİ VE HEDEFLERİ

Bakan Yazıcı, TOBB ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında yapılacak işbirliği ile MERSİS üzerinden üretilen bilgilerin, ticaret odaları, ticaret ve sanayi odaları ve borsaların elektronik ortamdaki üye bilgileri uygulamasının iş süreçlerine eş zamanlı aktarımının sağlanacağını söyledi. Oda, borsalar üye bilgi sistemi uygulamasında oluşan bilgilerin ortak veri tabanına aktarımının sağlanacağını ifade eden Yazıcı, MERSİS’te oluşan ilan içeriklerinin Ticaret Sicili Gazetesi iş akışına ekleneceğini, bu uygulamada oluşan verinin MERSİS iş süreçlerine iletileceğini dile getirdi.

PROTOKOLLE YAPILACAK ÇALIŞMALAR

MERSİS’te oluşan ticaret sicili verilerinin eş zamanlı paylaşımının sağlanması suretiyle Ticaret Sicili Ortak Veri Tabanı'nın oluşturulması için çalışmalar yapılacağını belirten Yazıcı, MERSİS’ten alınan ticaret sicili verileri ile birlikte oda üyelik uygulamasının TOBB tarafından eş zamanlı oluşturulması olduğunu vurguladı. Yazıcı, oda üyelik uygulamasında oluşturulan verilerin eş zamanlı Bakanlığımız sistemlerinde bulunan ortak veri tabanına aktarımının sağlanacağını söyleyen Yazıcı, "Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanacak ilan içeriklerinin MERSİS üzerinden eş zamanlı olarak TOBB – Ticaret Sicili Gazete uygulamasına aktarımı sağlanacak. Ticaret sicil gazetesi uygulamasında oluşan ilan yayım bilgilerinin ve gazete görüntülerinin MERSİS’de sunulacak" dedi.

PROTOKOLÜN SAĞLAYACAĞI KOLAYLIKLAR

Yazıcı'nın yaptığı açıklamaya göre protokolün sağlayacağı kolaylıklar şöyle olacak:
 "Bakanlığın ve TOBB bünyesinde elektronik ortamda tutulan ortak veri tabanı ile MERSİS arasında bilgi paylaşımı yapılacak. Böylece verilerde birlik sağlanacak ve bu verilere tek bir noktadan erişim imkânı tanınacak. Oda ve borsaların her yıl yapması gereken üye kaydı güncelleştirme işlemleri MERSİS sayesinde son derece basit hale gelecek. Bu işlemler tek bir merkezden çevrimiçi olarak uzun bürokratik prosedürlere ihtiyaç duyulmadan kolaylıkla yapılabilecek. Oda ve borsa seçimlerinde, tüzel kişi üyeler adına hareket eden yetkili kişilerin Ticaret Sicili Müdürlükleri’nden yetki belgesi almadan, sadece kimlikleri ile oy kullanabilmesi mümkün olacak. Oy kullanmada kolaylık sağlanacak."  


ANKA 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.