Torba kanunun 2013 bütçesine etkisi sınırlı olacak
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Torba Kanun'un 2013 yılı bütçesine etkisinin sınırlı olacağını belirterek, "Muhtar aylıkları gibi bazı düzenlemeler 2014 yılında başlayacak. Tarım kanunundaki değişiklik, tarımsal ödemelerde maksimum 200 milyon TL'lik bir yük getiriyor. Şehit aileleri, gaziler ve engellilerle ilgili düzenlemelerin yaklaşık yıllık 200 milyon TL etkisi olabilir. Toplamda 400 milyon TL'lik bir etki söz konusu. Bu bütçe içine yedirilebilir bir etki" dedi.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmelerini Maliye Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Şimşek, konuşmasında Türkiye ekonomisine yönelik genel değerlendirmelerde bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
 
-"TÜRKİYE EKONOMİSİ GEÇEN YILA GÖRE TOPARLANMA SÜRECİNDE"-
 
Türkiye'nin ilk çeyrekte büyümede ivme kazandığını belirten Bakan Şimşek, "Yüzde 3'lük bir büyüme, Türkiye'nin son dönemde yakaladığı büyüme performansına göre mütevazi sayılabilir ama Avrupa'daki en yüksek büyüme oranlarından biridir. Yılın ikinci çeyreğine bakıldığında iç talepteki toparlanmanın devam ettiğini görüyoruz. Verilere göre Türkiye büyümeye devam ediyor. Kredilerdeki artış, yine güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor. Reel sektör güven endeksinin ilk yarısına baktığında bir iyileşme söz konusu. Öncü göstergeleri değerlendirdiğimizde, şunu görüyoruz: Türkiye ekonomisi geçen seneye göre bir toparlanma sürecindedir. İlk çeyrekte güçlü bir ivme kazanmıştır. İkinci çeyrekte iç talebin güçlü seyrettiğini görüyoruz. Yatırım malları ithalatında da bir kıpırdanma ve artış söz konusudur" diye konuştu.
 
-"TÜRKİYE İSTİHDAMDA SON YILLARDA MUAZZAM BİR ARTIŞ GÖSTERDİ"-
 
Türkiye'nin istihdamda son yıllarda muazzam bir artış gösterdiğini vurgulayan Bakan Şimşek, rekor düzeyde istihdam yarattığını ve yaratmaya devam ettiğini söyledi. Vatandaşın iş ve aş imkanlarını çok güçlü bir şekilde artırdıklarını dile getiren Şimşek şunları kaydetti:
 "Son 1 yıl içinde 1.2 milyon civarında istihdam söz konusu. 2007 sonundan itibaren bakıldığında 5 milyon civarında ilave istihdam artışı söz konusu. Bu da hem ekonomiyi güçlü kılıyor, hanehalkı bilançosunu iyileştiriyor hem de büyümenin yukarı yönlü trendini destekliyor. Bu sabah açıklanan işsizlik rakamlarına bakıldığında, manşet işsizlik oranında bir gerileme görüyoruz. Daha önemlisi mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik durağan. Durağan olması böyle bir dönemde önemli bir başarıdır. Neden? Çünkü Türkiye'de işgücüne katılım artıyor, çalışma çağındaki nüfus artıyor. Ortalama çalışma çağındaki nüfus yıllık yüzde 2 artıyor. Buna rağmen, Türkiye işsizlik oranını eğer aşağı çekebiliyorsa, hatta bu seviyelerde koruyorsa çok ciddi başarı sağlamıştır."

-RAMAZAN'DAN SONRA ORTA VADELİ PROGRAM VE BÜTÇE ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR-
 
Kentsel dönüşüm ve 2B arazilerinin satışının büyümeyi destekleyici adımlar olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, özelleştirmede önemli bir başarı elde edildiğini söyledi. Özel sektörün aldığı tesisleri yeni yatırımlarla verimli hale getireceğini, üretken kapasiteyi artıracağını söyleyen Bakan Şimşek, "Yeni teşvik sistemi, Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çok olumlu bir etki yaptı. Çözüm süreci bu etkiyi daha da pekiştirdi. Tüm bu hususlar, yine büyümeyi olumlu etkileyecek hususlardır. Türkiye ada değildir. Globol ekonomiye adapte olmuştur. Giderek global ekonomiden daha fazla pay alan, konumu güçlenen bir ülkedir. Dolayısıyla küresel gelişmelerden bizim etkilenmememiz olamaz. Bu nedenle bir takım aşağı yönlü riskler söz konusu olabilir. Ramazan'dan sonra biz ekonomi yönetimi olarak yeni Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Program ve 2014 yılı bütçesine ilişkin çalışmalarımızı yapacağız. Bütün bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Ona göre de atmamız gereken bir adım varsa atacağız" şeklinde konuştu.
 
-"EMTİA FİYATLARINDA DÜŞME NEDENİYLE CARİ AÇIK PROGRAM HEDEFLERİNE GÖRE DAHA AŞAĞIDA KALABİLİR"-
 
Türkiye'nin makro ekonomik temellerinin son derece sağlam olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, bir kırılganlık noktası olarak sürekli olarak cari açığa işaret edildiğini vurguladı. Cari açığın yapısal bir sorun olduğunu, yapısal çözüm gerektirdiğini dile getiren Şimşek, "Yapısal çözümlerin hepsi şu anda devrede. Sorunun çözümünde zamana ihtiyaç var. İşte bu dönemde biz doğru politikalarla, siyasi istikrarla, makro ekonominin temellerini sağlamlaştırarak, sorun alanını yönettik, yönetmeye devam edeceğiz. Biz hakikaten burada rakamlarda bir sürpriz görmüyorum. Biz zaten Orta Vadeli Programı yaparken, iç talepteki toparlanmayla birlikte cari açığın kısmen yukarı yönlük bir trend içinde olacağını ifade etmiştik. Emtia fiyatlarının bir miktar yumuşaması, düşmesi, belki bizim program hedeflerine göre cari açık biraz daha aşağıda kalabilir" diye konuştu.
 
-"BELKİ BİR İKİ AY MANŞET ENFLASYON YÜKSEK KALABİLİR"-
 
Bakan Şimşek, konuşmasında enflasyonda yaşanan gelişmelere de değindi. İşlenmemiş gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle enflasyonun bir miktar yükselişe geçtiğini dile getiren Bakan Şimşek, geçen sene enerji fiyatlarının baz etkisinin de bunda etkili olduğunu vurguladı. Önümüzdeki bir iki aylık dönemde manşet enflasyonun yüksek seyredebileceğini belirten Şimşek, "Çekirdek enflasyon Yüzde 5.5 -6 civarında. Esas önemli olan, orta vadede belirleyici olan budur. Belki bir iki ay manşet enflasyon yüksek kalabilir. Önümüzdeki dönemde enflasyon tekrar düşüşe ve aşağı doğru trende geçecek. Biz geçen sene, potansiyel büyümenin altında seyrediyorsak, burada kalıcı enflasyonist baskıların az olduğu, düştüğü anlamına geliyor" dedi.
 
-"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN EN SAĞLAM AYAKLARINDAN BİRİ MALİ DİSİPLİN"-
 
Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisinin en sağlam ayaklarından birinin mali disiplin, bütçe performansı ve kamu finansman dengelerindeki iyileşme olduğunu söyledi. İkinci yarıda da bütçe performansının devam edeceğini, yıl sonu hedeflerinin ulaşılabilir olduğunu ifade eden Şimşek, ilk 6 aylık gelişmelere bakıldığında daha önce belirlenen bütçe hedeflerine kolaylıkla ulaşılabileceğinin altını çizdi. Bakan Şimşek, bütçenin bu yılki aşağı yönlü küresel riskleri tolere edecek kapasitede olduğnuu söyledi.

-"GÜNDEMİMİZDE NE VERGİ ARTIŞI; NE DE VERGİ İNDİRİMİ VAR"-
 
Bakan Şimşek'e, vatandaşın beklentisinin daha düşük benzin ve motorin kullanmak olduğu hatırlatılarak, bu çerçevede akaryakıt ürünleri üzerinde vergi oranları düşürmeye yönelik bir düzenlemeye gidilip gidilmeyeceği soruldu. Ayrıca, elektrik ve doğalgaza zam yapılıp yapılmayacağını ilişkin bir soru yöneltildi. Soru üzerine küresel gelişmeler nedeniyle emtia fiyatlarının, özellikle enerji fiyatlarının biraz daha yumuşaması ve azalması beklenebileceğini belirten Bakan Şimşek, "Ancak Mısır'daki gelişmeler ve jeopolitik gerginlikler artışta etkili olmuştur. Petrol fiyatlarında bu nedenle geçici bir artış söz konusu yaşanmıştır. Petrolü biz dolar cinsinden ithal ettiğimiz için takdir ederseniz bir kur etkisi de söz konusudur. Ben her zaman söyledim. Şu anda gündemimizde ne vergi artışı var, ne de vergi indirimi var. Petrol ithal ettiğimiz bir üründür. Vergi yükü yüksektir. Biz buradan elde ettiğimiz gelirleri, yatırım, üretim ve istihdam için kullanıyoruz. Biz burada bir politika tercihi yaptık. Tüketim üzerindeki vergileri indirmek gibi bir husus gündemimizde değildir. Ama mümkün olduğunca, imkanlar elverdiğince biz güçlü bir şekilde, yatırımcıya istihdam sağlayan, her türlü imkanı sağlıyoruz. Bizim önceliğimiz istihdam, üretim ve yatırımdır.
Elektrik ve doğalgaza zam şu anda gündemimizde yok. Olsa bile bu BOTAŞ'ın ve EPDK'nın takdiridir. Enerji Bakanı da bu konuda gündemlerinde bir husus olmadığını ifade ettiler" diye konuştu.

-KUR VE FAİZDEKİ DEĞİŞİKLİĞİN ETKİSİ-
 
Kur ve faizdeki değişikliğin yansımalarının sorulması üzerine Bakan Şimşek şunları söyledi:
"Varsayalım ki kurdaki bu hareketlilik kalıcı oldu. Ne yapar? Bu bir taraftan borçlu şirketlerin faiz giderlerini artırıyor. Özellikle yurtdışından borç almış alanların. Bu da dolayısıyla kurumlar vergisini etkiler. Diğer taraftan da ithalattan alınan ÖTV ve KDV gibi gelirleri de artırır. Bunun için oturup bunları model kurup çalışıyoruz. Fakat net etkisi ihmal edilebilir olabilir. Burada önemli olan ekonomik istikrarın, siyasi istikrarın devam etmesi, büyümenin mütevazi de olsa devam etmesidir. Kurun net etkisinin, olumlu ve olumsuz etkileri birbirini telafi edebilir."
 
-"SABİT GELİRLİYİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"-
 
Toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili bir soru üzerine Bakan Şimşek şu açıklamalarda bulundu:
 "Toplu sözleşme sürecini ilgili bakanımız yürütüyor, Gönül ister ki işçilerimize, memura, çalışanlarımıza daha iyi imkanlar sağlayalım. Nitekim sağladık da. Bizim emeklimizin, memurumuzun işçimizin maaşları artmıştır. Çok ciddi artmıştır. Satın alma gücüyle baktığınızda, satın aldığı ürünler sepetiyle baktığınızda, biz sabit gelirlerimizi enflasyona ezdirmedik. Ezdirmeyecek. Bir çok ülke bunu yapamıyor. Tabii ki ekonomik istikrar, bütçe dengeleri önemlidir."
 
-"TORBA KANUN'UN 2013 BÜTÇESİNE ETKİSİ SINIRLI"-
 
Torba Kanun'un bütçe gider ve gelirlerine yansımasının sorulması üzerine Bakan Şimşek, düzenlemenin 2013 bütçesine etkisinin sınırlı olacağını dile getirdi. Bakan Şimşek, "Muhtar aylıkları gibi bazı düzenlemeler 2014 yılında başlayacak. Tarım kanunundaki değişiklik, tarımsal ödemelerde maksimum 200 milyon TL'lik bir yük getiriyor. Şehit aileleri, gaziler ve engellilerle ilgili düzenlemelerin yaklaşık yıllık 200 milyon TL etkisi olabilir. Toplamda 400 milyon TL'lik bir etki söz konusu. Bütçe içine yedirilebilir bu etki. Telafi edici bir etki olabilir" diye konuştu.

-VARLIK BARIŞI-
 
Varlık Barışı'yla ilgili bir soru üzerine Bakan Şimşek, "Varlık barışı uygulaması bu ay da devam ediyor. Türkiye'nin genel bir özelliği var, genelde son haftaya bırakılıyor. Onun için bugün itibarıyla sizinle paylaşacağım bir rakam yok. Her konuda böyle. Son dakikaya bırakılıyor. Hatta bazen sistem çalışmıyor diye süre uzatımı isteniliyor. İnşallah bu ay sonunda Varlık Barışı'yla ilgili gerçekleşmeleri konuşuruz. Uzatma konusu Bakanlar Kurulu'nun takdiri. Benim bakan olarak yetkim de olan bir şey değil. Elbette bir görüş arz edeceğiz ama Bakanlar kurulunun, Başbakanın vereceği karar" diye konuştu.
 
-"MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZ"-
 
Merkez Bankası'nın faiz koridoruyla ilgili açıklamasına yönelik bir yorum yapmayacağını söyleyen Bakan Şimşek, "Yorum yapan çok. Merkez Bankamız bağımsızdır. İyi bir iş çıkarmıştır. Kim ne derse desin küresel kriz döneminde Merkez Bankası başaralı bir yönetim ortaya koymuştur. Yine aynı şekilde, devam ettirmektedir. Merkez Bankası, tabii ki elindeki imkanların daha fazlasını şimdiye ihracatçıya sunacaktır. Bu önemli bir husustur. Son çıkardığımız yasada ihracatçıya destekte vade sınırlamasının kaldırıldığını belirterek, Merkez Bankamız daha uzun vadeli, inşallah daha fazla imkanı sunacaktır. Çünkü siz ne kadar rekabetçi olursanız olun, talep ederseniz edin, ihracatımızı olumsuz etkilemektedir. Biz ihracatçımıza destek vereceğiz."(ANKA)Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.