Türkiye, 300 milyon euroluk tazminattan kurtuldu
Hol­lan­da mer­kez­li Tu­lip BV Re­al Es­ta­te şir­ke­ti­nin, Tür­ki­ye aley­hi­ne 300 mil­yon eu­ro­luk taz­mi­nat ta­le­biy­le aç­tı­ğı da­va ön­ce­ki gün so­nuç­lan­dı. Da­va, şir­ke­tin İs­tan­bul Bah­çe­şe­hir Is­par­ta­ku­le 3’ün­cü Böl­ge­’de ya­pı­lan in­şa­atı za­ma­nın­da tes­lim et­me­me­si ge­rek­çe­siy­le söz­leş­me­nin Tür­ki­ye ta­ra­fın­dan fes­he­dil­me­si üze­ri­ne açıl­mış­tı.

Tüm ta­lep­le­re ret

 Da­va­da Tu­li­p’­i dün­ya­nın bü­yük hu­kuk bü­ro­la­rın­dan Cro­well and Mo­ring, Tür­ki­ye­’yi ise Ku­sey­ri Hu­kuk tem­sil et­ti. Es­ki Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­ta­r’­ın da ta­nık ola­rak din­len­di­ği tah­kim da­va­sı 3 yıl sür­dü. Mer­ke­zi Was­hing­to­n’­da bu­lu­nan Ulus­la­ra­ra­sı Ya­tı­rım An­laş­maz­lık­la­rın Çö­züm Mer­ke­zi (IC­SID)  ta­ra­fın­dan açık­la­nan ka­rar ile Tür­ki­ye 300 mil­yon eu­ro taz­mi­nat öde­mek­ten kur­tul­du. Tu­li­p’­in tüm ta­lep­le­ri red­de­dil­di.

 So­nuç­la­rı de­ğer­len­di­ren avu­kat Ra­sim Ku­sey­ri, bu ka­rar­la Tür­ki­ye­’nin ulus­la­ra­ra­sı tah­kim­de ye­ni bir za­fer da­ha ka­zan­dı­ğı­nı söy­le­di. Ku­sey­ri, eko­no­mik ka­za­nı­mın ya­nı sı­ra Tür­ki­ye­’nin ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­la­ra kar­şı ulus­la­ra­ra­sı hu­ku­ka ay­kı­rı dav­ran­ma­dı­ğı­nın ka­nıt­lan­dı­ğı­nı bil­dir­di.

Dev davaları yönetti

Cem Uza­n’­ın Tür­ki­ye aley­hi­ne aç­tı­ğı yak­la­şık 20 mil­yar do­lar­lık Li­be­nan­co ve 600 mil­yon do­lar­lık Ka­nel Elek­trik da­va­la­rı­nı Ku­sey­ri Hu­kuk tem­sil et­miş ve Tür­ki­ye ka­zan­mış­tı. Tu­lip da­va­sı ile bir­lik­te Tür­ki­ye top­lam­da 22 mil­yar do­lar­lık taz­mi­nat öde­mek­ten kur­tul­muş ol­du.


BUGÜN GAZETESİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.