Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası

İSTANBUL (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Kalkınma Bakanlığı olarak özellikle yenilikçilik ve yüksek teknolojiye yönelik altyapı oluşturulması çerçevesinde bugüne kadar 6,1 milyar liralık destek sağladık, bu desteğimize bundan sonraki süreçte de artırarak devam edeceğiz." dedi.

Elvan, TİM’in Ekonomi Bakanlığı'nın koordinasyonunda düzenlediği 6. Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nın ikinci gününde yaptığı konuşmada dünyanın hiçbir ülkesinde gelişme ve kalkınmanın tek veya birkaç bileşenle olmadığını söyledi.

Bir ülkenin gelişmesinin, kalkınmasının, üretim gücünü artırmasının, ürettiklerini markalaştırmasının, yeni ve yenilikçi ürünlerle dünyada varlığını hissettirmesinin, bütün paydaşların yerinde ve zamanında elin taşın altına koymasıyla mümkün olduğunu dile getiren Elvan, bu kapsamda kamunun, özel sektörün ve üniversitelerin üzerine düşenler görevler olduğuna işaret etti.

Elvan, maddi ve beşeri kaynakların doğru ve zamanında yerli yerince kullanılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti.

"Özetle bütün bileşenlerin bir araya gelmesi, bütün paydaşların eş güdümlü hareket etmesi gerekir. Türkiye koyduğu hedeflere ulaşma noktasında bu hassasiyetle hareket ettiği zaman bizi kimse tutamaz. Hele şu gençleri gördükten sonra Türkiye'nin önünün çok daha parlak olduğuna inanıyorum. Dönemsel olarak bölgesel ve küresel etkilerden kaynaklanan sorunlar olabilir. Ancak neye yoğunlaşırsak, enerjimizi ne için harcarsak, sonuç alacağımız nokta da orasıdır.

Elbette iç ve dış terörle mücadele edeceğiz, milli iradenin önündeki engelleri kaldıracağız, Türkiye'nin huzuruna ve istikrarına yönelik tehditleri bertaraf edeceğiz. Bütün bunları yaparken hiçbir şekilde kalkınmamızdan, teknolojiye, Ar-Ge'ye, projeye yatırım yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."


- "Bilim üretmeye ve teknoloji geliştirmeye odaklanmamız gerekiyor"


Konuşmasında küresel ekonomik gelişmelerden bahseden Elvan, küresel ekonomik kriz sonrası dünya ekonomisinin alınan tüm tedbirlere rağmen uzunca bir süre beklenen büyüme ivmesini yakalayamadığını anımsattı.

Elvan, 2017 yılına gelindiğinde, gelişmekte olan ülkelerin yanında gelişmiş ülkelerde de gözle görülür bir toparlanma gerçekleşmeye başladığına dikkati çekerek, bu büyümenin beraberinde dünya ticaret hacminde de artış getirdiğini aktardı.

Bunlara bağlı olarak, pek çok uluslararası kuruluşun küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini birbiri ardına yukarı yönlü revize etmeye başladığını hatırlatan Elvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ayrıca, başta FED olmak üzere bugüne kadar büyümeyi destekleyici para politikaları izleyen merkez bankaları da bu politikalarında bir değişim sürecine gitmektedir. Tüm bu gelişmeler bize küresel ekonominin artık yeni bir evreye girdiğini ve beraberinde hem fırsatları hem de riskleri getirdiğini gösteriyor. En önemli ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği, birçok göstergeye göre ekonomik performans açısından kriz öncesi dönemi bile geride bırakmıştır ve AB kriz öncesi dönemdeki büyüme potansiyeline ulaşmış durumda.

Ülkemizin kalkınması ve rekabet gücümüzün artırılması için yenilikçi fikirlere, bilim üretmeye ve teknoloji geliştirmeye odaklanmamız gerekiyor. Yüksek teknolojiye, Ar-Ge ve yeniliğe dayalı bir üretim ve ihracat yapısına sahip olmak öncelikli hedeflerimiz içinde yer almaktadır. Orta Vadeli Programımızda da temel politika eksenlerimizden birisi yüksek katma değerli üretimin artırılmasıdır. Şu an ihracatımız içindeki yüksek katma değerli ürünlerin oranına baktığımızda aşağı yukarı yüzde 4 mertebesinde ki, gelişmiş ülkelerin oldukça gerisinde. Yüzde 3'lerden 4'ler bandına geldik ama katetmemiz gereken mesafe var."


- "Bilgiye dayalı üretim, ekonomik büyümenin itici kuvveti haline geldi"


Bakan Elvan, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin artırılmasının önemine işaret ederek, günümüz ekonomisinde piyasadaki fırsatları araştıran, mevcut kaynakları en uygun şekilde bir araya getirerek bu fırsatları hayata geçiren girişimcilerin büyük önemi olduğunu söyledi.

Girişimcilerin attığı adımların Türkiye'ye nitelikli istihdam, üretim ve ihracat olarak geri döndüğüne dikkati çeken Elvan, bilgiye dayalı üretimin, ekonomik büyümenin itici kuvveti haline geldiğini anlattı.

Lütfi Elvan, girişimcilik kavramının yenilik kavramı ile birlikte kullanılmaya başlandığına vurgu yaparak, girişimcilerin başarısının en temel belirleyicisini ise "Girişimcilik ekosisteminin etkinliği" olarak açıkladı.

Girişimcilik ekosistemine verdikleri önemden bahseden Elvan, şunları kaydetti:

"Bu ekosistem; mevzuat altyapısı, finansmana erişim, yenilikçilik ve Ar-Ge kapasitesi, beceriler, eğitim ve kültür bileşenlerinden oluşmakta ve bunların her biri girişimcilerin başarısını etkilemektedir. Girişimcilerimizin ulusal ve uluslararası rekabet gücü, sadece kendi çalışmalarına değil ülkedeki ekosistemin kalitesine de bağlıdır. Kamu ve özel sektörün yeniliği ve girişimciliği desteklemek üzere bu sürece aktif katkı vermesi önem arz etmekte.

Ülkemizde iş yapma ortamının iyileştirilmesi yönünde önemli adımlar atıldı. İş yapma kolaylığı açısından 2005 yılında 155 ülke arasında 93'üncü sıradaydık, bugün 190 ülke arasında 60'ıncı sırada yer almıştır. Ancak bu, bilen için yeterli değil, iş yapma ortamında daha fazla gelişme sağlamamız gerekiyor. Kamu olarak girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için önemli çalışmalar yapıyoruz."- "4 araştırma merkezini Bakanlığımız akredite etti ve şu an merkezlerin ödeneklerini gönderdik"


Kalkınma Bakanlığı'nın yenilikçilik ve yüksek teknolojiye yönelik altyapı oluşturulması çerçevesinde bugüne kadar 6,1 milyar liralık destek sağladıklarını belirten Elvan, bu desteğe bundan sonraki süreçte de artırarak devam edeceklerini söyledi.

Bakan Elvan, araştırma altyapılarının kurulması kadar etkin işletilmesinin de büyük öneme sahip olduğunu dile getirerek, bu doğrultuda, kurdukları araştırma altyapılarını daha etkin ve sürdürülebilir hale getirmek, yurt içi ve yurt dışındaki araştırmacılar için birer çekim merkezi haline dönüştürmek için yasal düzenleme yaptıklarını hatırlattı.

Yapılan düzenleme çerçevesinde, üniversitelerin, araştırma merkezlerinin, kamu tüzel kişiliğine ve kendi bütçelerini kendilerinin yönetebildiği bir yetkiye sahip olacaklarına işaret ederek, şu bilgileri verdi.

"Performanslarına bağlı olarak bu araştırma altyapı merkezlerine daha fazla ödenek aktarma imkanımız olacak. Pek çok vergi indirimi ve istisnalardan yararlanabilecekler. Personel istihdamı son derece esnek olacak, hem yurt içinden hem de yurt dışından ücreti de esnek olmak üzere personel istihdamı sağlanabilecek. Yine bu araştırma altyapı merkezlerimiz şirket kurabilecek, şirketlere ortak olabilecek.

Söz konusu kanun çerçevesinde ilk etapta İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi MEMS Merkezi, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi altyapılarını sisteme alarak destek sürecini başlattık. Bu 4 araştırma merkezini Bakanlığımız akredite etti ve şu an merkezlerin ödeneklerini de gönderdik. Önümüzdeki yıldan itibaren performanslarına göre bu araştırma merkezlerine daha fazla ödenek tahsis etme imkanımız da olacak. Araştırma altyapı merkezlerinin sayısının her geçen gün daha da artmasını arzu ediyoruz."


- "Bugüne kadar binin üzerinde girişimciye kalkınma ajanslarımız destek verdi"


Elvan şu an 26 bölgede bulunan kalkınma ajanslarının çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Ajansların girişimcilere destek vermeye devam ettiğini belirten Elvan, bugüne kadar binin üzerinde girişimciye kalkınma ajanslarının destek verdiğini söyledi.

Son 10 yılda kamu tarafından Türkiye'de 800 binin üzerinde girişimci eğitimi verildiğini anımsatan Elvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yüksek teknoloji ve yenilikçiliğe yönelik bugüne kadar 10 bin civarında girişimciye kamu olarak destek verdik. Geleneksel sektörler alanında girişimcilere verdiğimiz desteklere bakıldığında da aşağı yukarı 50 bin kişiye yakın. Özellikle gençlere, kadınlara yönelik yenilikçi ve yüksek teknoloji alanlarında daha fazla eğitim ve finansal desteği vermeliyiz. 2014-2016 döneminde çalışan sayısı 10 ve daha fazla olan girişimlerin yüzde 62'si yenilik faaliyetinde bulunmuş. 2004-2006 yıllarında bu oran yüzde 31'di, iki katlık bir artış söz konusu olmuş. Elbette yeterli değil, bu yönde çok daha fazla çaba sarf etmeliyiz."


- "Türkiye, yenilik endekslerinde hızla yukarı doğru tırmanmakta"


Türkiye'nin yenilik endekslerinde hızla yukarıya doğru tırmandığını belirten Elvan, Küresel Yenilik Endeksinde 2013 yılında 68'inci sırada olan Türkiye'nin bu yıl 43'üncü sıraya yükseldiğini söyledi.

Elvan, girişimciliğin finansmanı açısından yeni teknolojilerin ortaya çıkardığı fırsatlardan da faydalanmak üzere yoğun şekilde çalıştıklarını dile getirerek, konuşmasını şunları anlattı:

"Risk sermayesi ve melek yatırım gibi finansman mekanizmalarına ilave olarak internet üzerinden erişilebilen Kitle Fonlama Platformlarının oluşturulması da bu yöndeki çalışmalarımızdan birisidir. 2 gün önce bu platformların yasal altyapısını oluşturuldu. Kitle fonlaması, yeni iş fikri olan girişimcilerin özellikle erken aşama finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olan yenilikçi bir çözüm. Bu mekanizma girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştıracağı gibi küçük yatırımcıların yenilikçi iş fikirlerine yatırım yapmasını da kolaylaştıracak.

Kitle fonlama platformlarının özellikle internet girişimcileri için önemli fayda sağlayacağını düşünüyorum. İçinde yaşadığımız dönemin ayırt edici özelliklerinden birisi de geleneksel iş yapma biçimlerinin dönüşüme uğraması. Amazon Kindle'ın mağazası, Spotify'nin müzik marketi, Uber'in arabaları, Airbnb'nin dünyanın her yerinde konaklama için bekleyen odaları bunlara örnektir. Bu nedenle dijital, fiziksel ve biyolojik boyutları birleştirme yeteneğine sahip olan şirketler çoğu zaman üretim, dağıtım ve tüketim sistemlerini dönüştürmeyi başarabiliyorlar."

Bu dönemde şirketlerin çeşitli teknolojilerin bir araya getirilmesi temelinde yükselen, daha karmaşık inovasyon biçimlerine geçtiğine dikkati çeken Elvan, bunun da bütün şirketlerin iş yapma biçimlerini değiştirmek zorunda olduğu bir döneme işaret ettiğini söyledi.

Elvan, dünyanın en büyük taksi şirketi Uber'in hiç taksisinin olmamasının, Facebook'un hiçbir içerik üretmemesinin, en değerli perakendeci Alibaba'nın hiç stokunun olmamasının ve Airbnb'nin bir otele ve gayrimenkule sahip bulunmamasının, iş yapış biçimlerinin yeni platformlara nasıl taşındığını çok net gösterdiğini aktardı.

Artık ekonomide katma değer yaratmak ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için büyük ölçekli üretim tesislerinin tek başına yeterli olmadığını belirten Elvan, "Yenilikçi ve ticarileşebilecek bir fikri olan tek bir girişimci bile büyük üretim tesislerinin yarattığı katma değer kadar ekonomiyi destekleyebilecektir. Başta gençlerimiz olmak üzere ülkemizin bu potansiyeli taşıdığına ve küçük inisiyatiflerin büyük dönüşümlere imkan sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Bakan Elvan’ın konuşmasının ardından Samsung Yaratıcı Çocuklar ödül töreni gerçekleştirildi.

"Gaz alarmında tam güvenlik" projesiyle birinci olan Ayşegül Çelik, "Güneş pilleri farklı kulvarlarda" projesiyle ikinci olan Arda Hızır, Boran Kalender Kaya, İlker Poyraz Çermik, "Hayata acil çıkış" projesiyle üçüncü olan Beyzanur Çakır, Yılmaz Enes Girgin ödüllerini Bakan Elvan ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden aldı. ​

Lütfi Elvan daha sonra stantları ziyaret ederek bilgi aldı.

(AA)
Yasal Bilgilendirme

hukukihaber.net’te yayınlanan bu haber, Anadolu Ajansı (AA)'nın abonelerine gönderdiği haberlerden otomatik olarak yayınlanmıştır. hukukihaber.net editörleri otomatik akış içinde bu habere editoryal müdahalede bulunmamıştır. Haber içeriğindeki her türlü mali, hukuki, cezai ve idari sorumluluk ilgili ajansa aittir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.