Vatandaş prim borcunu tebligatla öğrenecek
Mec­lis Plan Büt­çe Ko­mis­yo­nu­’n­da­ki tor­ba ta­sa­rı gö­rüş­me­le­rin­de, 7.5 mil­yo­nu aş­kın ki­şi­nin 9 mil­yar li­ra Ge­nel Sağ­lık Si­gor­ta­sı prim bor­cu ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Ve­kil­ler, 7.5 mil­yon va­tan­da­şın re­kor prim bor­cu­nu, SGK yet­ki­li­le­ri­nin ko­mis­yo­na yap­tı­ğı bil­gi­len­dir­me sı­ra­sın­da öğ­ren­di. TBMM Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu üye­si, CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Müs­lim Sa­rı, va­tan­daş­la­rı prim bor­cu ko­nu­sun­da uya­ra­rak, “Ev­le­re teb­li­gat­ gönderecekler” de­di.

KİMSENİN HABERİ YOK!

 2012 yı­lın­da uy­gu­la­ma­ya gi­ren Ge­nel Sağ­lık Si­gor­ta­sı (GSS) sis­te­mi kap­sa­mın­da prim­le­ri­ni öde­me­yen­le­r va­tan­daş­la­rın sa­yı­sı 7 mil­yon 515 bin 607 ki­şi­ye ulaş­tı. Top­lam borç ise 9 mil­yar 103 mil­yon li­ra ol­du. Bu önem­li ay­rın­tı, Mec­lis Plan Büt­çe Ko­mis­yo­nu­’nun tor­ba ta­sa­rı gö­rüş­me­le­rin­de or­ta­ya çık­tı. Ko­mis­yo­n üye­si, CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Müs­lim Sa­rı, BUGÜN Ga­ze­te­si­’ne yap­tı­ğı açık­la­ma­da, sis­te­min 2 yıl ön­ce uy­gu­la­ma­ya gir­di­ği­ni, SGK yet­ki­li­le­ri­nin Mec­li­s’­te yap­tı­ğı bil­gi­len­dir­me so­nu­cu, iki yıl ge­ri­ye dö­nük bor­cu öğ­ren­dik­le­ri­ni be­lir­tir­ken, va­tan­daş­la­rın bu borç­tan ha­be­ri ol­ma­dı­ğı­na dik­kat çek­ti.

GELİR TESTi YAPTIRAN YÜZDE 5

 Sarı, 7.5 milyon vatandaşı ilgilendiren önemli ayrıntı ile ilgili şu bilgileri verdi: “Vatandaş, 2 yıl önce başlayan Genel Sağlık Sigortası uygulamasından ücretsiz yararlanacağını düşünüyor. Bedava sağlık hizmeti alacağını sanıyor. 2 yıldır hastaneye gitmemiş ve borcunu bilmiyor. Vatandaşların genel sağlık sigortasından yararlanabilmesi için öncelikle gelir testi yaptırması gerekiyor. Ancak vatandaş bunu da bilmiyor. Bize komisyonda verilen bilgiye göre, 7.5 milyon vatandaşın sadece yüzde 5’i gelir testine girmiş. SGK da, resen borç hesabı yapmış. Hastaneye giden kimlik numarası ile kayıt olduğunda borcu öğreniyor.”

Borçluya sağlık hizmeti yok!

 Ko­mis­yon­da, AK Par­ti­’nin ge­lir tes­ti ya­pıl­ma­sı için 6 ay ek sü­re ta­nın­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si­nin ka­bul edil­di­ği­ni be­lir­ten Sa­rı, “Ka­bul edi­len bu öner­ge ile ge­lir tes­ti yap­tır­ma­yan va­tan­daş­la­ra ge­lir tes­ti yap­tır­ma­sı için ek sü­re ve­ril­di.

 6 ayın so­nun­da va­tan­daş ge­lir tes­ti­ni hâlâ yap­tır­ma­dıy­sa, bu sü­re­nin so­nun­da ev­le­re teb­li­gat ya­pı­la­cak. Va­tan­daş borç­la kar­şı­la­şa­cak. Bor­cu­nu öde­me­yen va­tan­daş, bor­cu­nu öde­ye­ne ka­dar sağ­lık gü­ven­ce­sin­den ya­rar­la­na­ma­ya­ca­k” de­di.

Borç ne kadar?

 Çalışmayan, bu nedenle sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan vatandaşlar, Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlık güvencesinden yararlanmak için gelir testine girmek zorunda. Aile içinde asgari ücretin üçte birinden az geliri olanların prim borcunu devlet ödüyor.

 Komisyonda SGK tarafından dağıtılan bilgi notuna göre, asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında geliri olanların aylık 42 lira (1. grup), asgari ücretin 1 katı ile 2 katı arasında geliri olanların 128.5 lira (2. grup), asgari ücretin iki katı geliri olanların 257 lira (3. grup) prim borcu ödemesi gerekiyor.


EZELHAN ÜSTÜNKAYA - BUGÜN GAZETESİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.