Yargıtay'dan iş akdini fesheden çalışanları sevindirecek karar
Özen­di­ri­ci ek üc­ret

*İs­tan­bul'da sa­tış şe­fi ola­rak ça­lış­tı­ğı iş­ye­rin­den faz­la me­sa­i, ulu­sal bay­ram ve ye­mek üc­re­ti­nin öden­me­me­si se­be­biy­le iş ak­di­ni tek ta­raf­lı fes­he­den per­so­nel, kı­dem taz­mi­na­tı da­hil tüm ala­cak­la­rı­nı yar­gı­ya ta­şı­dı.

*Da­va­yı kıs­men ka­bul eden İs­tan­bul 7. İş Mah­ke­me­si, faz­la me­sa­i üc­re­ti ta­le­bi­ni ise prim ola­rak öden­di­ği ge­rek­çe­si ile red­det­ti.

*Tem­yiz üze­ri­ne dev­re­ye gi­ren Yar­gı­tay 9. Hu­kuk Da­ire­si, prim öde­me­le­ri­nin faz­la ça­lış­ma­nın kar­şı­lı­ğı ola­rak ka­bul edi­le­me­ye­ce­ği­ne hük­met­ti.

*Yar­gı­tay ka­ra­rın­da, pri­min ça­lı­şa­nı özen­di­ri­ci ve ödül­len­di­ri­ci bir ek üc­ret ol­du­ğu­ vur­gu­lan­dı.

Sendika sayısı: 162 Sendikalı işçi yüzde 11.2

Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik, 2015 yı­lı Tem­muz dö­ne­mi­ne ait sen­di­kal ör­güt­len­me is­ta­tis­tik­le­ri ko­nu­sun­da açık­la­ma yap­tı.
55'i ba­ra­jı geç­ti.So­nuç­lar, çok sa­yı­da sen­di­ka ku­ru­lu ol­ma­sı­na rağ­men sen­di­ka­lı iş­çi ora­nı­nın çok dü­şük dü­zey­de ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor. İş­te o ve­ri­ler:

*Top­lam iş­çi­ler ara­sın­da Ocak 2015’te yüz­de 10,65 olan sen­di­ka­laş­ma ora­nı, tem­muz­da yüz­de 11,21’e çık­tı.

*Sen­di­ka­lı iş­çi sa­yı­sı bir mil­yon 297 bin 464 ki­şi­den bir mil­yon 429 bin 56 ki­şi­ye yük­sel­di.

*Ocak 2015’te 147 olan sen­di­ka sa­yı­sı, tem­muz­da yüz­de 10,20 ar­tış­la 162'ya ulaş­tı.

*Yi­ne Ocak 2015’te 49 olan ba­ra­jı ge­çen sen­di­ka sa­yı­sı, tem­muz­da 55 ol­du.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.