El yazınız zamanla değiştiyse dikkat!

El yazınız zamanla değiştiyse dikkat!