49 hakim ve savcı savunması dahi alınmadan açığa alındı! İŞTE O İSİMLER
Bugün Gazetesi'nden Metin Arslan'ın haberine göre; Gö­rev sü­re­si bi­ten hü­kü­me­tin Ada­let Ba­ka­nı Ke­nan İpe­k’­in baş­kan­lı­ğı­nı yap­tı­ğı HSYK, skan­dal bir ka­ra­ra da­ha im­za at­tı.

HSYK 3. Da­ire­si 9 Tem­mu­z’­da, mü­fet­tiş ra­po­ru üze­ri­ne 63 ha­kim ve sav­cı­dan 54’ü hak­kın­da İran ajan­la­rı­na yö­ne­lik Se­lam-Tev­hid so­ruş­tur­ma­sın­da imzalanan  din­le­me ka­rar­la­rıyla ilgili so­ruş­tu­rul­ma iz­ni ver­di. HSYK mü­fet­ti­şi 54 ha­kim ve sav­cı­nın açı­ğa alın­ma­sı ta­le­bin­de bu­lun­du. HSYK 2. Da­ire­si de oy­çok­lu­ğuy­la gö­re­ve de­vam­la­rı­nın yar­gı er­ki­nin nü­fus ve iti­ba­rı­na za­rar ve­re­ce­ği id­di­asıy­la 49 ha­kim ve sav­cı­yı açı­ğa al­dı.

İKİ ÜYE MU­HA­LE­FET ET­Tİ

Açı­ğa alı­nan­lar ara­sın­da Er­ge­ne­kon ha­ki­mi Se­dat Sa­mi Ha­şı­loğ­lu, sav­cı Ci­han Kan­sız, Se­lam-Tev­hid sav­cı­la­rı Ad­nan Çi­men, Adem Öz­can, MİT Müs­te­şa­rı Ha­kan Fi­da­n’­ın ifa­de­ye çağ­rıl­dı­ğı Os­lo so­ruş­tur­ma­sı sav­cı­sı Sad­ret­tin Sa­rı­ka­ya, 17 Ara­lık sav­cı­sı Ce­lal Ka­ra, 25 Ara­lık sav­cı­sı Mu­am­mer Ak­kaş, 17 ve 25 Ara­lık dos­ya­la­rın­da ka­rar ve­ren ha­kim­ler Sü­ley­man Ka­ra­çöl, Me­nek­şe Uyar, tu­tuk­lu ha­kim­ler Me­tin Öz­çe­lik ve Mus­ta­fa Ba­şer de yer al­dı.

Ka­ra­ra Yar­gı­tay ve Da­nış­ta­y’­dan se­çi­len üye­ler Mah­mut Şen ile Mus­ta­fa Ke­mal Öz­çe­lik mu­ha­le­fet et­ti. HSYK’­nın Se­lam-Tev­hit so­ruş­tur­ma­sın­da 154 ev­ra­kın al­tın­da im­za­sı bu­lu­nan İs­tan­bul Sulh Ce­za Ha­ki­mi Be­kir Al­tu­n’­un is­mi­ni so­ruş­tur­ma­dan çı­kar­ma­sı dik­kat çek­ti.

SA­VUN­MA Bİ­LE AL­MA­DI

2. Dai­re, ha­kim ve sav­cı­la­rın sa­vun­ma­sı­nı da­hi al­ma­dan ka­ra­rı ver­di. Açı­ğa alı­nan­lar 3 ay bo­yun­ca ma­aş­la­rı­nın 3’te 2’si­ni ala­ma­ya­cak. Karara  iti­raz ede­bi­le­cek­ler.

276 İMZASI OLANA SORUŞTURMA YOK 1 İMZASI OLANA VAR

HSYK 2. Daire üyesi Mahmut Şen, karara muhalefet etmesinin gerekçesini Facebook’tan açıkladı. Şen; 276, 115 ve 33 dinleme kararında imzası bulunan 9 hakimle ilgili soruşturma dahi açılmadığına dikkat çekerek, 1’er kararda imzası bulunan 8 kişinin açığa alınmasına tepki gösterdi. Usulsüz dinleme yapıldığı iddiası ile yapılan incelemede kararlarda imzası olan 63 hakim ve savcı bulunduğunu belirten Şen, aynı konum ve durumda olan kişiler hakkında farklı kararlar verilmesinin nedenini anlayamadığını belirtti. Yargı mensupları hakkında yürütülen soruşturmada dosyanın incelenmesi için gerekli hiçbir süreye uyulmadığını, müfettiş tarafından toplanması gereken lehe delillerin toplanmadığını kaydetti.

Şen, “Karara esas aldığımız kriterin ne olduğuna ilişkin somut açıklama yapılmamıştır. HSYK Kanunu’na göre, hiçbir somut ve hukuken kabul edilebilir kritere dayanmadan, aynı fiili işleyen yargı mensupları arasında ayrım yapmak suretiyle, tek bir gündemde 49 yargı mensubunun görevden uzaklaştırıldığı bir kararın mevzuat hükmünde yer verilen adalet, eşitlik, tutarlılık gibi ilkelere uygun değildir” dedi.

AÇIĞA ALINAN İSİMLER

Savcılar: Hakan Karaali, Mehmet Berk, Salim Duran, İsmail Tandoğan, Adnan Çimen, Adem Özcan, İsmail Işık, Celal Kara, Hüseyin Ayar, Zafer Çolak, Muammer Akkaş, Ramazan Şaban, Sadrettin Sarıkaya, Hikmet Usta, Ayhan Bedirhan, Murat İnam, Durmuş Yiğit, Mehmet Ali Uysal.

Hâkimler: Davut Bedir, Gökmen Demircan, Yakup Hakan Günay, Rüstem Eryılmaz, Mehmet Karababa, Mehmet Erdoğan, Hadi Çağdır, Murat Üründü, Mehmet Ekinci, Nurullah Çınar, Birol Bilen, Metin Özçelik, Fatih Mehmet Uslu, Mehmet Hamzaçebi, Kazım Kahyaoğlu, Hikmet Şen, Muzaffer İren, Mustafa Başer, Seyfettin Mermerel, Abdullah Öztürk, Mesut Özcan, Eşraf Aksu, Sedat Sami Haşıloğlu, Dursun Ali Gündoğdu, Osman Kaya, Nalan Can, Vedat Dalda, Mustafa Boz, Bülent Kınay, Menekşe Uyar, Süleyman Karaçöl. HSYK 2. Dairesi, savcılar Mustafa Çavuşoğlu, Abdullah Mirza Coşkun, Rasim Işıkaltın, Murat İnan ile Hakim Yakup Kaya’nın açığa alınma
talebini ise reddetti.

7 BİN DENİLDİ 230 KİŞİ ÇIKTI

Selam-Tevhid soruşturmasında yasa dışı şekilde 7 bin kişiyi dinlendiği iddia edildi. Savcı Adnan Çimen 230 kişinin dinlendiğini belirtmişti.
Soruşturma kapsamında imzası bulunan hakim ve savcıların 63 kişi olduğu ancak bunlardan 9’unun ayıklanarak haklarında soruşturma izni verilmediği gündeme gelmişti.
Anahtar Kelimeler:
HakimSavcıHSYKMetin Arslan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.