Bilişimciler Yasa Bekliyor
"Sosyal paylaşım sitelerinde Avrupa birincisiyiz"
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İzfaş ile Türkiye Bilişim Derneği (TBD) işbirliğinde organize edilen 3.İzmir Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı (UBHK) başladı. 26 - 28 Haziran 2013 tarihleri arasında Kültürpark Uluslararası Fuar Alanı'nda düzenlenen kurultay, hukuk ve bilişim alanından yüzlerce önemli ismi bir araya getirecek. Kurultayın açılış oturumunda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, Büyükşehir Belediyesi olarak düzenledikleri her ihtisas fuarının bir çalıştay olduğunu belirtti. Bilişim hukukuna çok önem verdiklerini kaydeden Aydoğan, "Dünya kurulup iki insan biraraya geldiğinden beri hukuk devreye girer ve hukuk bir nimettir. Bunun anlamı, hukuksuz kalınca anlaşılır. Bilişim hukuku 40 sene önce aklımıza gelmeyen bir kavramdı.

Bu boşlukların bir an önce doldurulması lazım. Bilişim hukukuna ilişkin yasalar, diğerlerinden çok daha zor, her gün incelenmesi ve güncel tutulması gereken bir şey. Bu kurultaydan çıkacak kararlar, bilişim hukukunun önünü açacak bir yol haritası olacak. İnsanların haklarının korunması lazım. Uzun süre sürüncemede kalan hukuk olmaz. Bilişimdeki gelişmelerin her an değerlendirilmesi ve hukukun da gelişmesi lazım. Baş döndürücü bir şekilde gelişen bu teknolojide sık sık bu kurultaylardan çıkacak neticelerle yasama organına yol gösterilmesi, yardımcı olunması lazım" dedi.
 
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Aydoğan sözlerini mutasavvıf Ahmet Yesevi'nin 'Ekmek, aş, su bulmak bekleyebilir, temele taş, devlete baş bulmak bekleyebilir ama adalet beklemez, tez verin' diyerek tamamladı.
 
Alkan: "Yeni düzenlemeler yapılmalı"
 
Yargıtay Başkanı Ali Alkan ise yaptığı konuşmada, bilişim ve hukuk denildiğinde ilk akla gelebilecek şeyin çelişki olduğunu vurguladı. Bilişim denildiğinde, akla hızla gelişen teknoloji, hukuk denildiğinde ise nispeten belli kurallara bağlı uygulamaların çağrıştığını ifade eden Alkan, gelinen noktada bilişimin hukuktan, hukukun da bilişimden ayrı olamayacağını belirtti. Bilişimin, dünyayı perdesi olmayan evlerden oluşan küçük bir köy haline getirdiğine işaret eden Yargıtay Başkanı Alkan, "Evimizdeki duvarlar ve perdeler sanal hale, sanal dünya ise gerçek hale gelmiştir. Günümüzde bilişim alanındaki gelişmeler toplumlarda sosyal, siyasal ve ekonomik değişim ve gelişimleri doğrudan etkilemektedir. Sosyo-ekonomik yapıdaki değişim, başka bir ifadeyle toplumun sayısallaşmasının birçok siyasal, ekonomik, hukuki sonuçları bulunmaktadır. Buna bağlı olarak hukuk alanında yeni düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır" dedi.
 
Sosyal olaylar ve sosyal olaylara verilen tepkilerin artık bilişim aracılığıyla gerçekleştirilir ve ölçülür hale geldiğine dikkat çeken Ali alkan, internet dünyasında 8 milyar web sitesinin olduğunu, sosyal paylaşım sitelerindeki Türk kullanıcı sayısının 32 milyona ulaşarak dünyada 6'ıncı, Avrupa'da ise 1'inci sırada yer aldığını söyledi. Sosyal medya ortamında insanların birbirleriyle çeşitli iletişimler kurduğuna, bu iletişimlerin kişileri bazen iyi, bazen ise kötü yönlendirmelere neden olduğunu belirten Ali Alkan, son yıllarda özellikle Ortadoğu ülkelerinde daha fazla demokrasi talebiyle gelişen sosyal olaylarda bilişimin çok büyük rol oynadığını kaydetti.
 
Gezi olaylarını değerlendirdi
 
Son günlerde kamuoyunun gündeminde olan Gezi Parkı olaylarına da değinen Yargıtay Başkanı Alkan, sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizde de son günlerde başta çevreci bir duyarlılıkla başlayan sonraları ise kimilerine göre siyasi iktidarın uygulamaları nedeniyle daha fazla demokrasi talebine dönüşen, kimilerine göre ise anarşi ve vandalizme dönüşen olaylarda da sosyal medya önemli bir rol üstlenmiştir. Anlık ileti gönderilmesi hatta polis telsizine karşılık sosyal medya aracılığıyla bas konuş benzeri programlar kullanılmıştır. Sosyal medyanın artan gücü ifade özgürlüğünün geldiği aşama anlamında oldukça önemlidir. Ancak her hakkın kullanımının da bazı ilkeleri bulunduğu gözetilmelidir. Bütün çağdaş toplumlarda olduğu gibi ülkemizde de ifade özgürlüğünün bir enstrümanı olan gösteri yürüyüşleri serbesttir. Ancak, başkalarının hukukuna tecavüz sonucunu doğuran hiçbir hakkın kötüye kullanımını hiçbir hukuk düzeni kabul edemez."
 
İfade özgürlüğünün bir temel hak olduğunu ve bu hakkın kullanımı için devletin pasif değil belki aktif rol üstlenmesi gerektiğini belirten Alkan, "Kişilerin seyahat özgürlüğü, mülkiyet hakkı, kişi özgürlük ve güvenliğinin de temel bir hak olduğunu ve bu hakkın kullanılması için de devletin aktif rol almak zorundadır. Kişilerin kendisini güvende hissetmesini sağlayacak olan kamu otoritesi, bu güvenliğin hukuki güvenliği de kapsadığını bilmelidir" diye konuştu.
 
"İhtisas mahkemeleri oluşturulmalı"
 
Her hukukçunun asgari olarak bazı bilişim kavramlarını bilmek zorunda olduğunu söyleyen Yargıtay Başkanı Ali Alkan, çağın gerisinde kalmamak amacıyla Yargıtay'da UYAP ile entegre Yargıtay Bilgi Sistemi'nin kullanıldığını belirtti. Bilişim alanındaki hızlı gelişmelerin hukukçulara çabuk karar alma yolunda katkı vereceğini ifade eden Alkan, "Her ne kadar Yargıtay uygulamaları ile bilişim suçları ve bu suçlar içindeki kavramlar tanımlanmışsa da genel ve geçerli tanımlamaların yer aldığı Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi bir an önce TBMM tarafından onaylanmalı ve iç hukuk hükmü haline getirilerek doktriner hukuk açısından referans noktası olması sağlanmalıdır. Bilişim suçlarını yargılamakla görevli ihtisas mahkemeleri oluşturulmalı, mahkemelerin oluşumu için gerekli sayıda konunun uzmanı hakim ve Cumhuriyet Savcısı ile bu konuda yetişmiş personel ataması yapılmalıdır. Çünkü adli soruşturmanın bir öğesi olan kolluk güçleri uzmanlaşsa bile, yargılama makamında aynı uzmanlaşma olmazsa, istenen sonuca istenen hızda ulaşmak mümkün olmayacaktır" dedi.
 
Alkan, bilişim suçlarının düzenlendiği TCK'nın 243 ve 244. maddelerindeki düzenlemelerin özellikle malvarlığına karşı işlenen suçlara ilişkin cezai hükümlerle kıyaslandığında cezaların az olduğunu ve caydırıcılığının artırılmasına yönelik kanuni düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.
 
Menteş: "Yasa bir an önce çıkmalı"
 
Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Menteş, Türkiye'yi geleceğe taşımak amacıyla bir araya gelen gönüllü bir kuruluş olduklarını belirtti. Bilişim suçlarının önemine ve konuya ilişkin yaptıkları çalışmaları anlatan Menteş, TBMM'den ivedilikle yasa çıkmasını beklediklerini kaydetti. UYAP'ı da desteklediklerinin altını çizen Menteş, projeyi dünyaya pazarlamayı hedeflediklerini ifade etti. Menteş, "Bilişim hukuku her gün hayatımıza daha çok giriyor. Her gün yeni bir düzenleme ortaya çıkıyor. Yargının ve yasamanın biraz daha hızlanması gerekiyor. Kurultaya destek veren başta İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzfaş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Uğurlu, elektronik devrim yaşandığını ve bunun vatandaşa da yansıdığını kaydederek, yaşanan dijital devrimin kamu kurumlarına yansımasını ve günümüzde devlet tarafından sunulan hizmetlere daha rahat ulaşılabildiğini örnekleri ile dile getirdi.
Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Çataltepe ise, Türkiye'de halen 70 milyona yakın mobil abone ve 44 milyon internet erişimli abone bulunduğunu belirtti.
 
Bilgi Teknolojileri Kurumu 1.Hukuk Müşaviri Atilla Öztürk, evrensel hukukta masumiyetin kural, suçluluğun ise istisna oluğunu söyledi. İnternetin her geçen gün daha fazla kullanıldığını ve buna bağlı olarak farkındalığın ve alınan önlemlerin da arttığını belirten Öztürk, sanal ortamda yapılacak olan düzenlemelerin güncel olaylara dönük olmaması gerektiğini vurguladı.
 
Bilişim sorunları masaya yatırılacak
 
3.İzmir Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı'nın hedef kitlesini hâkimler, savcılar, avukatlar, noterler, hukuk ve bilişim alanında çalışan, eğitim veren, araştırma yapan akademisyen ve öğrenciler ile bilişim güvenliği uzmanları, adli bilişim uzmanları, güvenlik alanında yazılım üreten bilgisayar mühendisleri ve sistem analistleri oluşturuyor. Yalnızca profesyonel ziyaretçiye açık olan kurultayda, Türkiye'de ve uluslararası alanda bilişim hukukunda karşılaşılan sorunlar tartışılacak. Türkiye'de bilişim ve hukuk alanında karşılaşılan sorunlara ışık tutması ve sektörü bir araya getirmesi açısından büyük önem taşıyan kurultay, iki yılda bir organize ediliyor. Bilişim ve hukukun ortak çalışma alanları, akademik boyutu, uygulama prensiplerinin ele alınacağı kurultaya, ulusal ve uluslararası alanda önemli isimler katılıyor. Kurultay ile eş zamanlı olarak 2 no'lu holde düzenlenen sergide yazılım donanım ve telekomünikasyon firmaları, internet servis sağlayıcıları gibi alanında uzman firmalar çözüm ve ürünlerini sergileyecek.
 
2 bin 500 profesyonel buluşacak
 
150'nin üzerinde yerli ve yabancı panelistin güncel sorunları ele alarak, zengin içerikli 12 panel, 6 çalıştay, 12 seminer ile 10 akademik bildiri ve tebliğ sunacağı 3.İzmir Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı'nı yaklaşık 2 bin 500 profesyonelin izlemesi bekleniyor. Kurultayda; "Uluslararası Siber Güvenlik", "İnternet ve Hukuku", "Baz İstasyonları", "Yeni Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu: Öneriler ve Eleştiriler", "Bilişim ve Telekominikasyon Sektöründe Girişim Sermayesi", "Bilişim Sektörünün Gelişmesi: Teşvik Sistemi ve Yüksek Vergi Sorunu", "Arama Motorlarının Hukuki ve Cezai Sorumluluğu", "Oyun ve Hukuku", "Elektronik Ticarette Güven ve Mobil Ödeme Sistemleri", "AB'de Kişisel Verilerin Korunması ve Türkiye", "Sosyal Mühendislik ve Hackerlar", "Kayıtlı Elektronik Posta ve E-Tebligat" konularında paneller düzenlenecek.
 
Kurultayda; "Creative Commons ve Alternatif Lisanslar", "Elektronik Şirket Kuruluşu ve Elektronik Genel Kurul", "İkinci El Yazılım Satışı", "Konum Servisleri" , "Adli Bilişim ve Bilirkişilik", "İnternette İçerik Hırsızlığı", "Trafiğin Ip Üzerinden Taşınmasına İlişkin Peering Uygulamaları", "Yeni gTLD'ler", "Sanallaştırma", "Bulut Bilişim ve Big Data", "İnternet Reklamcılığı", "Bilişim Ortamında Haksız Rekabet" konularında seminerler yapılacak.
 
Çalıştaylarda, "Adli Yazişmalar ve Uyap", "E-İmza, E-Tebligat ve Kep", "Dijital Deliller", "Sağlıkta Kişisel Verilerin Korunması", "Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ve Bilişim Sistemleri", "Bilişim Sektöründe Girişimciliğin Artırılması ve Yatırımların Desteklenmesi" konu başlıkları ele alınacak.
 
"Adli Bilişim Çerçevesinde Dijital Delillere İlk Müdahale", "Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi ve Online Arama", "5651 sayılı Yasa ve İnternet Sansürü", "İnternet Hukuku ve Hakaret Suçları: İfade Özgürlüğü ve İçerikten Kaldırma Talepleri Hakkında Güncel Tartışmalar", "Sınıraşıcı Elektronik Satımlarda Viyana Satım Sözleşmesi'nin Uygulanması", "Elektronik Tebligat ve Kayıtlı Elektronik Posta", "Dijital Oyunlar, Multimedya Yaratımlar ve Güncel Hukuki Problemler", "Live Case Demonstration ve Aydınlatılmış Onam Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması", "İnternet Ortamında Kişilik Haklarının İhlali ve Korunması", "İşyerinde İşçilerin İzlenmesi ve İşçinin Kişilik Haklarının Korunması" başlıklı bildirileri de Kurultay'da sunulacak.Haberler

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.