'Dinlemelerin altında 32 ayrı hakimin imzası var'
17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını yürüttüğü için görevden el çektirilen Savcı Celal Kara, önemli açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet’ten Can Dündar ile Bugün’den Nazlı Ilıcak’a konuşan Kara, 17 Aralık’a takipsizlik kararı verilmesine rağmen dosyanın şüpheliler mahkeme karşısına çıkarılmadan kapanamayacağını söyledi. Kara, soruşturmanın şüphelilerinden eski bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Erdoğan Bayraktar ve Egemen Bağış’ın Yüce Divan’a gönderilmeyeceklerini tahmin ettiğini de kaydetti. Gerekçesini de “Çünkü onlar Yüce Divan’a gitseydi peşinden Bilal de giderdi.” sözleriyle açıkladı. Bu açıklama, Yolsuzluk Soruşturma Komisyonu’nun, kendilerini Yüce Divan’a göndermeyi düşündüklerini öğrenen Çağlayan’ın ‘Ak Saray’a çıkarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştüğü iddiasını hatırlattı. Çağlayan’ın, Erdoğan’a, “Gi­de­cek­sek hep be­ra­ber gi­de­riz. Pe­şi­miz­den Bi­lal de ge­li­r.” de­di­ği ileri sürülmüş, bu iddia yalanlanmamıştı. Kara’nın diğer açıklamaları özetle şöyle:

DAVA AÇILSAYDI 500 YILLA YARGILANACAKLARDI: Dava açılsa isteyeceğim cezalar kişilere göre değişecekti. Çok sayıda rüşvet, resmi evrakta sahtecilik suçlaması vardı. Azamiden hesaplarsanız 500 yıl, asgariden hesaplarsanız 50 yıl çıkar. En ağır cezayı Sarraf (Reza Zarrab) alacaktı. Lider sıfatıyla o örgütün tüm faaliyetleri kapsamındaki tüm suçlamalardan sorumlu. Yüce Divan oylamasını izlediğimde ‘Yüzde 99 gitmeyecekler Yüce Divan’a.’ diyordum. Onlar gitse Bilal peşlerinden giderdi. Bakanlar Yüce Divan’a gitseydi. Zafer Çağlayan’ın hayatı bitmiş olurdu muhtemelen. Çünkü hakkında rüşvet iddiası, altın kaçakçılığı iddiası, örgüt liderliği suçlaması, resmi belgede sahtecilik suçu vardı. Bir rüşvetin cezası 4-12 yılsa düşünün ki 28 ayrı rüşvet suçlaması vardı.

FEZLEKE OLMADAN DA İDDİANAME YAZILIR

İDDİA 1: Kezban Hatemi, Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı, 18 Aralık 2013'te görevden alındıktan sonra yerine atanan Hakan Sıralı'nın polis fezlekesini, savcılığa, imzalamadan gönderdiğini, dolayısıyla sizin usulsüz işlem yaptığınızı ileri sürdü. Hatta o fezlekeye 'Hayalet fezleke' demek suretiyle, kamuoyunun dikkatini çeken bir de slogan kullanılıyor.

CEVAP:

1) Ben savcı olarak polis fezlekesine bağlı değilim. Fezleke olmasa da, çalışmamı tamamlar, iddianameyi yazarım.

2) Zaten, benim denetimim altında Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı ve arkadaşlarının hazırladığı o fezlekenin dijital hali bende vardı.

3) Ben, sadece, 17 Aralık ve sonrasında operasyonda ele geçirilen deliller ve şüpheli ifadelerine ihtiyaç duyduğum için, Saygılı'nın yerine gelen Sıralı'dan fezlekeyi, bu ek bilgilerle tamamlayıp, imzalamasa da göndermesini istedim. Fezleke üzerinden tartışıyorlar. Fakat benim asıl derdim, neredeyse gözaltı süresi dolacak olan şüphelilerin, bir an önce savcılığa gelmesiydi. Konu, fezleke değil; operasyon sırasında elde edilen deliller, polisteki ifadeler ve şüphelilerin savcılık tarafından gözaltı süresi dolmadan sorgulanmasına imkân verilmesiydi.

BARIŞ GÜLER'İN İSMİ UYAP'A GİRİLDİ

İDDİA 2: Dosya UYAP'a kayıtlı değil.

CEVAP: "UYAP'a rutin olarak başlangıçtaki suç girilir. Türk Ceza Kanunu'nun 220/1'inci maddesinden, 'örgüt lideri' diye bir kişiden başlarsınız. Ara kayıt olmaz; halen de yok. Ara aşamalardaki şüpheliler ve suçlar UYAP'a kaydedilmez. Yani, teknik takip sırasında ulaşılan her şüphelinin UYAP'ta kaydı yoktur. Her şeyden önce, suçun netleşmesi beklenir. Bütün delillerin toplanmasını takiben, ancak eylemin hukuki vasfını belirleyebilirsiniz. Ayrıca, UYAP'taki dosyaya sınırlı sayıda kişi şifreyle ulaşabilmektedir ama uygulamada, bu şifreler, dosya yükü yüzünden, işin aksamadan yürümesi için, kâtiplere de veriliyor. Kâtipler de aralarında bazen bu şifreleri paylaşıyorlar. Şüpheli, bu durumda, bir menfaat ilişkisi kurup, hakkında teknik takip ve soruşturma var mı, bunu öğrenmek isteyebilir ve gizli tahkikat açığa çıkar. Kaldı ki bu dosya hakkında, İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 14.9.2012'de verdiği kısıtlılık kararı var. Ayrıca, Barış Güler'in ismi, Ağustos 2013'te, -uygulamada mecburiyet olmamasına rağmen- UYAP'a girildi. HSYK Kanunu'nun 17/4'üncü maddesine göre, Kurul müfettişleri, denetimlerde, yargı yetkisine ve yargısal takdire giren konulara karışamazlar. UYAP'a ne zaman, hangi ismin gireceği savcının takdirindedir."

SİCİL AMİRİM ÇOLAKKADI DEĞİL ZEKERİYA ÖZ

İDDİA 3: 17 Aralık soruşturmasından Başsavcı Turan Çolakkadı haberdar edilmedi.

CEVAP: "İstanbul Adliyesi'nde on binlerce soruşturma var. Çolakkadı hepsinden haberdar mıydı? Bu konuda yasal bir zorunluluk mevcut değil. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250'inci maddesine, sonra da Terörle Mücadele Kanunu'nun 10'uncu maddesine göre yürütülen çok sayıda soruşturmanın hangisinden haberdardı Çolakkadı? Zaten benim birinci sicil amirim de Zekeriya Öz'dü ve onun bilgisi vardı. Başsavcı Çolakkadı'ya sormak gerekir: DHKP-C avukatlarının tutuklanacağından son güne kadar haberi oldu mu? Unutmayalım ki başsavcılar, Adalet Bakanı'yla, Emniyet Müdürleri ise İçişleri Bakanı'yla sürekli temasta. Dosya açığa çıkabilir kaygısı hâkim olduğu için, onlara haber verilmemesi tercih edilmiştir. Polisler de adli kolluk sıfatıyla takip ettikleri soruşturmanın bilgisini, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a son gün sundular."

SUÇ BİRLİKTE İŞLENİYORSA İKİ TARAF DİNLENİR

İDDİA 4: Aralarında kan bağı, hısımlık, eş durumu olanların konuşmaları dinlenemez kuralı çiğnendi; baba ve oğul arasındaki görüşmeler kaydedildi.

CEVAP: "İki taraf birlikte suç işliyorsa, her zaman dinleme yapılır. Yargıtay'ın bu istikamette kararları var. Meselâ, aile boyu uyuşturucu ticareti içinde olanlara rastlıyoruz. Dinlemediğimiz takdirde suçu nasıl ortaya çıkaracağız?"

HİÇBİR BAKAN İÇİN DİNLEME KARARI ALINMADI

İDDİA 5: Bakanlar dokunulmazlıkları olmasına rağmen dinlendiler.

CEVAP: "Hiçbir bakan hakkında dinleme ya da teknik takip kararı alınmadı. Ama meselâ Barış Güler, babasıyla konuşunca, ister istemez Muammer Güler'in sözleri de kayda geçiyor. Konuşmanın tek tarafını verip, muhatabını vermezsek, o konuşmadan bir anlam çıkar mı? Delillerin bütünlüğünü muhafaza açısından görüşmeyi yapan 2 kişinin de sözlerini kaydetmek, koruma altına almak zorundayız. Bakan değil, milletvekili olsalar, Meclis'ten dokunulmazlıklarının kaldırılmasını isteyip, sonra da o kişileri soruşturma dosyamıza katardık. Bir taraf milletvekili ya da bakan diye teknik takipten vazgeçilemez. Onların soruşturma prosedürü ayrı, o kadar. Bakanlar özel soruşturmaya tâbi."

BENCE ERDOĞAN İŞİN İÇİNDEYDİ

İDDİA 6: Deliller yasaya aykırı elde edildi. Zira bakana ulaşıldığında, hemen, onunla ilgili iddialar tefrik edilip, TBMM'ye gönderilmeliydi.

CEVAP: Burada kimse hedef değildi. Hukuki olarak ne gerekiyorsa, o yapıldı. Bizim dosyamızda Bilal Erdoğan’la ilgili bariz bir şey yoktu. Ama Başbakan’la ilgili bir şeyler çıkardı. Zaten vardı tapelerde. Biz polis fezlekesine de yazmamıştık, Meclis’e gönderdiğimiz bilgi notuna eklememiştik. Ama bence işin içindeydi Erdoğan... Dönen işlerin Başbakan’dan habersiz ve izinsiz dönmesine imkan ve ihtimal yok. Telefon konuşmalarına, aralarındaki diyaloglara bakınca kesinlikle diyorsunuz ki perde arkasında bu işlere yol veren, izin veren Başbakan’dır. Sarraf, Happani’ye Bağış’tan bahsederken “O beni bir numaraya ulaştıracak.” diyor. 1 numara kim olabilir? Başbakan’dır.

32 SULH CEZA HAKİMİNİN İMZASI VAR

İDDİA 7: Çok fazla ve basit suçlarla ilgili yoğun dinleme kararı alındığından söz etti takipsizlik kararını veren Savcı Ekrem Aydıner.

CEVAP: "Dinleme kararları tek bir hâkimden değil, onlarca farklı hâkimden alındı. İstanbul'daki 32 Sulh Ceza Mahkemesi'nin en az bir kararı mevcut. Bir mahkemenin verdiği birden fazla karar da var. Savcı, hâkimin takdir hakkına nasıl müdahale edebilir?"

CİNAYET OLMADIKÇA MÜDAHALE EDİLMEZ

İDDİA 8: Madem suçun işlendiği tespit edildi. Neden suçüstü yapılmadı? Paralara, delillere el koyup, rüşvet engellenmedi?

CEVAP: "Ben bir örgütlü suçu takip ediyorum. Bütün boyutlarıyla ortaya çıkmasına gayret ediyorum. Cinayet gibi, telâfisi mümkün olmayan bir zarar doğmadıkça, müdahale edilmez. Tek bir kişiye bağlı suç değil ki! Öyle olsaydı, 'Neden rüşveti engellemediniz?' derdiniz. Ama örgütlü suçlarda, her türlü yasa dışı ilişkinin tespit edilmesi için delil toplamaya devam etmelisiniz."

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının savcısı olan Celal Kara, Turan Çolakkadı'nın yerine İstanbul'a başsavcı tayin edilen Hadi Salihoğlu tarafından yolsuzluk dosyasından alındı. Daha sonra Afyonkarahisar'a gönderilen Kara, HSYK'nın yeni seçilen üyeleri göreve başladıktan sonra açığa alındı.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.