HSYK üyesi uyardı: Hakim ve savcıların soruşturmalarında hak ihlali var
HSYK  2. Dai­re Üye­si Mah­mut Şen, Fa­ce­bo­ok say­fa­sın­dan ‘Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Söz­leş­me­si (AİHS) ve AİHM iç­ti­hat­la­rı­na gö­re ha­kim ve sav­cı­lar­la il­gi­li di­sip­lin sü­reç­le­rin­de uyul­ma­sı zo­run­lu olan usu­li ge­rek­li­lik­le­r’ baş­lık­lı bir ma­ka­le pay­laş­tı.

ADİL YARGILANMA HAKKI

AİH­S’­nin Ana­ya­sa­’nın 90’n­cı mad­de­si­ne gö­re iç hu­ku­kun üze­rin­de ve yar­gı sis­te­mi­miz açı­sın­dan bağ­la­yı­cı ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Şen, ha­kim­ler hak­kın­da­ki di­sip­lin sü­reç­le­rinin, adil yar­gı­lan­ma hak­kı il­ke­si­ne uy­gun yü­rü­tül­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti.

HAK VE GÜVENCE

AİH­S’­ye gö­re HSYK gi­bi ida­ri ku­rul­la­rın mah­ke­me ola­rak ka­bul edil­di­ği­ni ifa­de eden Şen şunları kaydetti:

“HSYK ta­ra­fın­dan, ha­kim­ler­le il­gi­li yü­rü­tü­le­cek di­sip­lin sü­reç­le­rin­de söz­leş­me­nin 6. mad­de­sin­de dü­zen­le­nen adil yar­gı­lan­ma hak­kı­nın ge­rek­tir­di­ği usu­li hak ve gü­ven­ce­le­rin sağ­lan­ma­dı­ğı her so­mut olay­da 6. mad­de­nin ih­la­li yö­nün­de ka­rar ve­ril­me­si mu­kad­der­di­r” de­di. Şen, AİHM iç­ti­hat­la­rı­na gö­re hak­kın­da ka­rar ve­ri­le­cek ki­şi­ye suç­la­ma­la­rın da­ya­na­ğı olan tüm bil­gi ve bel­ge­lerin tam ve za­ma­nın­da ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni kay­de­tti.

HSYK üyesi Şen şöyle devam etti: “İl­gi­li­nin suç­lan­dı­ğı ola­ya iliş­kin sa­vun­ma ha­zır­la­ya­bil­me­si için ge­rek­li olan bil­gi ve bel­ge­le­rin hiç ve­ril­me­me­si, tam ola­rak ve­ril­me­me­si ya da yan­lış bil­gi ve­ril­me­si gi­bi se­bep­ler­le sa­vun­ma­nın is­te­nil­di­ği gi­bi ha­zır­la­na­ma­ma­sı­nın adil yar­gı­lan­ma hak­kı­na ay­kı­rı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.

DE­LİL­LER BİL­Dİ­RİL­ME­Lİ

Şen, di­sip­lin so­ruş­tur­ma­sı­nın adil yar­gı­lan­ma il­ke­si­ne uy­gun yü­rü­tül­me­si için, hak­la­rın­da so­ruş­tur­ma ya­pı­lan yar­gı men­sup­la­rı­na aleyh­le­rin­de­ki her tür­lü de­lil ve ta­nık be­yan­la­rı­nın bil­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni vurguladı.

HSYK üyesi Şen, “Bu de­lil ve be­yan­la­ra kar­şı söy­le­ye­cek­le­ri­nin alın­ma­sı, suç­la­nanlara da­va­la­rı­nı is­pat im­kâ­nı­nın ta­nın­ma­sı, ken­di ta­nık­la­rı­nın be­yan­la­rı­nın da alın­ma­sı ge­rek­mek­te­di­r” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di. (Kaynak: Bugün)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.