İPOTEĞİN FEKKİ, MİRASÇININ İTİRAZI, GENEL MAHKEMELERDE GÖRÜLECEĞİ
>İPOTEĞİN FEKKİ, MİRASÇININ İTİRAZI, GENEL MAHKEMELERDE GÖRÜLECEĞİ

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 26.10.2015 tarih ve 2015/13630-25749 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki ipotek alacaklısı F.E. mirasçıları tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :


İpotek borçlusunun ipoteğin fekki talebi ile icra dairesine başvurması üzerine, icra müdürlüğünce bu hususta bir karar verilmesi için dosyanın İİK'nun 153. maddesi gereğince icra mahkemesine gönderildiği, mahkemece, muhtıra tebliğine rağmen ipotek alacaklısı F.E.'nin mirasçılarınca 15 gün içinde ipotek bedelinin alınmaması gerekçe gösterilerek istemin kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır. 

İİK'nun 153/1. maddesi ile; "İpotekle temin edilmiş ve vadesi gelmiş bir alacağın borçlusu icra dairesine müracaatla alacaklısının gaip ve yerleşim yerinin meçhul bulunduğunu veya borcu almaktan ve ipoteği çözmekten imtina ettiğini beyan ederse, icra dairesi, on beş gün içinde daireye gelerek parayı almasını ve ipoteği çözmesini alacaklıya usulüne göre tebliğ eder. Alacaklı bu müddet içinde gelmediği veya gelipte kanunen makbul bir sebep beyan etmeksizin parayı almaktan ve ipoteği çözmekten imtina eylediği takdirde borçlu borcunu icra dairesine tamamiyle yatırırsa icra mahkemesi verilen paranın alacaklı namına hıfzına ve ipotek kaydının terkinine karar verir... " düzenlemesi kabul edilmiştir.

Somut olayda; icra daresince düzenlenen muhtıranın ipotek alacaklısı mirasçılarından M.E.S.'a 09.10.2014 tarihinde tebliği üzerine adı geçen tarafından 14.10.2014 tarihinde icra dairesine gönderilen itiraz dilekçesi ile uyuşmazlığın çözüm yerinin genel mahkemeler olduğunun ileri sürüldüğü görülmektedir. Bu durumda, ipotek alacaklısı mirasçılarından M.E.S, ipotek bedelinin yargılamayı gerektirdiği gerekçesiyle parayı almaktan imtina etmiştir.


TMK'nun 701 ile 703. maddelerinde düzenlenen elbirliği mülkiyeti hükümleri gereğince, kural olarak Kanunda veya sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça gerek yönetim gere k tasarruf işlemleri için ortakların oybirliği ile karar vermeleri gerekir. Elbirliği halinde mülkiyetin bu özelliği itibariyle ortaklar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmaktadır. Ancak aynı kanunun 702/son maddesindeki düzenleme gereğince de; ortaklardan her biri, topluluğa giren hakların korunmasını sağlayabilir. Bu korumadan bütün ortaklar yararlanır.

O halde, ipotek alacaklısı mirasçılarından olan M.E.S tarafından süresinde yapılan itiraz nedeniyle ipotek bedeli yargılamayı gerektirip İİK'nun 153. maddesindeki koşullar oluşmadığından mahkemece istemin reddi gerekirken, kabulü ile ipoteğin fekki yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup, kararın bu nedenle bozulması gerekirken onandığı anlaşıldığından ipotek alacaklısı mirasçılarının karar düzeltme taleplerinin kabulü gerekmiştir. 

SONUÇ : İpotek alacaklısı F.E. mirasçılarının karar düzeltme istemlerinin kabulü ile Dairemizin 26.10.2015 tarih ve 2015/13630 E.- 25749 K. sayılı onama ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 01.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.




T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2016/7853
KARAR NO:2016/12368
KARAR TARİHİ. 26.04.2016


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki ipotek alacaklısı Niyazi Kolukırıkoğlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:


İpotek borçlusu, ipotek bedelini Adana 10. İcra Müdürlüğü'nün 2012/955 Esas sayılı dosyasına yatırarak ipoteğin fekkini talep etmiş, talep üzerine ipotek alacaklısının mirasçılarına muhtıra gönderilmiştir. İpotek alacaklısının mirasçılarından bir kısmı, süresi içerisinde, icra müdürlüğünün ipotek borcu hesabına, ipoteğin fekkine, yetkisine itiraz ettikten sonra icra mahkemesine yaptıkları başvurularında; İİK'nun 153. maddesi gereğince ipotek bedelinin hesaplanmasının hatalı olduğunu ileri sürerek, ipoteğin kaldırılmasına yönelik tüm işlemlerin iptaline karar verilmesini talep etmişler, mahkemece, ipoteğin limit (üst sınır) ipoteği olduğu ve borçlunun, ipotek limit miktarını icra dosyasına yatırdığı gerekçesiyle, müdürlükçe, İİK'nun 153. maddesine göre taşınmaz üzerindeki ipotek kaydının terkinine karar verilmiştir.


İİK'nun 153. maddesi, ipotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya borcu almaktan kaçınması halinde ipoteğin nasıl fekkedileceğini düzenlemektedir. Anılan madde hükmüne göre, ipotekle temin edilmiş ve vadesi gelmiş bir alacağın borçlusunun icra dairesine başvurması, icra dairesince hesaplanacak ipotek bedelinin borçlu tarafından icra hesabına yatırılması, icra dairesinin onbeş gün içinde daireye gelerek parayı almasını ve ipoteğin süresini alacaklıya usulüne uygun şekilde tebliğ etmesi, alacaklının bu süre içinde gelmediği veya gelip de kanunen makbul bir sebep beyan etmeksizin parayı almaktan ve ipoteği çözmekten kaçınması halinde, icra mahkemesince, yatırılan paranın saklanmasına ve ipotek kaydının terkinine karar verilmesi gerekir.


Somut olayda; icra müdürlüğünce, ipotek lehtarının mirasçılarına, İİK'nun 153. maddesine göre muhtıra tebliğ edildiği, mirasçıların bir kısmının, muhtıraya karşı süresi içinde İİK'nun 153. maddesi çerçevesinde makbul bir sebep beyan ederek parayı almaktan ve ipoteği çözmekten kaçındıkları, buna göre ihtilafın çözümlenmesinin genel mahkemede yargılamayı gerektirdiği anlaşılmaktadır.


Bu durumda koşulları oluşmayan İİK'nun 153. maddesi uyarınca ipoteğin fekkine karar verilemeyeceğinden, mahkemece istemin reddi gerekirken, kabulü ile ipoteğin fekki yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.



SONUÇ : İpotek alacaklısı Niyazi Kolukırıkoğlu'nun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.04.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.