“Türkiye’de herkese baskı ve zulüm var“
An­ka­ra Ba­ro­su Baş­ka­nı Me­tin Fey­zi­oğ­lu, Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği (ADD)Ak­sa­ray Şu­be­si ta­ra­fın­dan önceki gün dü­zen­le­nen “Cum­hu­ri­yet ve De­mok­ra­si­” ko­nu­lu kon­fe­rans­ta ko­nuş­tu. Kon­fe­ran­sa; Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği Ak­sa­ray Şu­be­si Baş­ka­nı Hü­se­yin Ak­su, Ba­ro Baş­ka­nı Le­vent Boz­kurt, avu­kat­lar ve üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri ka­tıl­dı. Fey­zi­oğ­lu, burada yaptığı ko­nuş­ma­da “Tür­ki­ye 11 yıl­dır fa­şist bir yö­ne­tim­le yö­ne­ti­li­yor. Bas­kı­lar, zu­lüm­ler had saf­ha­da. Öğ­ren­ci­ye bas­kı, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’ne bas­kı, iş­çi­ye bas­kı, işa­da­mı­na bas­kı. Tür­ki­ye bu za­ma­na ka­dar bu ka­dar fa­şist­çe yö­ne­til­me­miş­ti­” de­di.

Ata­türk eleş­ti­ri­le­ri­ne ya­nıt

Ata­tür­k’­ü eleş­ti­ren­le­re de yanıt veren Fey­zi­oğ­lu, şun­la­rı söy­le­di: “A­ta­tür­k’­e dik­ta­tör, bas­kı­cı, sta­tü­ko­cu di­yen­le­re şu­nu söy­le­mek is­te­rim. Ata­türk de­mok­ra­si­ye ilk adı­mı­nı si­vil ola­rak at­tı. Ta­aru­z’­dan son­ra Ana­do­lu­’ya ge­len Ata­türk apo­let­le­ri­ni ve as­ker kı­ya­fet­le­ri­ni çı­ka­rta­rak de­mok­ra­si­yi halk­la si­vil ola­rak baş­lat­tı. Ve as­ker­le­ri­ne de ‘Ya üni­for­ma­la­rı­nı­zı çı­ka­rıp si­ya­set ya­par­sı­nız, ya da üni­for­ma­la­rı­nız du­rur, si­ya­set­ten uzak ka­lır­sı­nı­z’ de­di.”

‘Askerimiz yıpratılmak isteniyor’

AN­KA­RA Ba­ro­su Baş­ka­nı Me­tin Fey­zi­oğ­lu, ko­nuş­ma­sın­da Er­ge­ne­kon ve Bal­yoz da­va­la­rı­na da de­ğin­di. Fey­zi­oğ­lu, “Bir da­va dü­şü­nün bu­nun sa­nığı ko­nu­mun­da olan ki­şi Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’nin Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı (İl­ker Baş­bu­ğ’­u kast edi­yor). Ta­nık TSK’­nın düş­ma­nı bir te­rör ör­gü­tü­nün ikin­ci ada­mı Şem­din Sa­kık… Şim­di bu da­vada han­gi­si te­rö­rist, han­gi­si Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı. Bir baş­kası Bal­yo­z’­dur. Balyo­z’­da yar­gı­la­nan ko­mu­tan­lar­dan bi­ri te­rö­rist li­de­ri, İm­ra­lı­’da ya­tan be­bek ka­ti­li­ni Tür­ki­ye­’ye ge­ti­ren En­gin Alan ha­pis­tey­ken, Piş­man­lık Ya­sa­sı­’n­dan yararlanan te­rö­rist­ler dı­şa­rı­da” de­di.

Kaynak: Sözcü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.