'Yargı Medya Buluşması' semineri gerçekleşti
Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Alpaslan Azapağası, "Yargı ve basın arasında iletişim, iki tarafın birbirinin bağımsızlık ve bütünlüğüne duyduğu saygı çerçevesinde olmalıdır. Bu şekilde hukukun üstünlüğü ilkesinin aksamadan çalışmasına katkıda bulunabilecektir. Medya ile yürütülecek olan iyi bir ortak çalışma sonucu, kamu yargıyı daha iyi anlar ve halkın adalet kurumlarına ve kararlarına olan güveni güçlenir." dedi.

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Erzurum'da bir otelde düzenlenen "Yargı Medya Buluşması" semineri, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Seminerin açılışında bir konuşma yapan Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Azapağası, bakanlık olarak yargı ve medya ilişkilerinin geliştirilmesi için yargı reformu çalışmalarının odaklandığı alanlardan biri haline getirdiklerini belirtti.

Yargı ve medya ilişkilerinin kurumsal hale getirilmesinin bakanlığın stratejik planında yer aldığını aktaran Azapağası, "Bu stratejik planla, yetkili ve görevli kişilere düzenli eğitimlerle sistemin işler hale getirilmesi ve masumiyet karinesi ile haber alma özgürlüğü arasındaki hassas denge gözetilerek mevzuat altyapısının hazırlanması amaçlanmıştır. Kitlesel Medya ve Yargı Alanındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi Projesi, sisteme yeni yollar kazandırılması için geliştirilen bir projedir. Başkanlığımız sorumluluğunda yürütülen bu projede amacımız yargının bağımsızlığı ilkesi ve masumiyet karinesi çerçevesinde, yargısal faaliyetler hakkında sağlıklı bilgi akışını sağlamaktır. Bunun sonucunda insan hakları ile temel özgürlüklerin güçlenmesini hedeflemekteyiz." diye konuştu.

"Toplumun gündemi, doğru haberlerle oluşturulmalıdır"

Azapağası, projeyle yargı ve toplum arasındaki mesafenin nasıl kısaltılacağı, bunun için ne gibi önlemler alınabileceği, medya ile yargı arasındaki ilişki ve iş birliğinin nasıl iyileştirilip geliştirilebileceğinin incelendiğini belirterek, toplumda yer alan adalet algısının ve anlayışının iyileştirilmesi ve insanlar için daha şeffaf bir yargı sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapıldığını anlattı.

Yargının şeffaflığının artmasıyla toplumun mahkemeler ve yargı konusundaki ilgisi, beklentisi ve hoşgörüsünün artacağını vurgulayan Azapağası, sözlerine şöyle devam etti:

"Toplumun gündemi, doğru haberlerle oluşturulmalıdır. Doğru haber yapılabilmesi için de haberin kaynağı büyük önem arz etmektedir. Bu noktada, medyanın soruşturma ve yargı faaliyetlerine ilişkin bilgiyi ilk ve en doğru kaynaktan edinmesi amacıyla basın sözcülüğü ve medya iletişim büroları ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. 17 Nisan 2015 tarihinde kamuoyuna açıklanan Yeni Yargı Reformu Stratejisinde, kitlesel medya ve yargı organları arasındaki ilişkinin kurumsallaşması da yerini almıştır. Bu kapsamında basın sözcülüğü konusunda çalışmalar yapılmış, yurt dışı uygulamaları incelenmiş, çalıştaylar düzenlenmiş, basın sözcülüğü eğitimleri yapılmış ve ilk olarak Ankara, Adana, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir adliyeleri olmak üzere 5 pilot adliyede basın sözcülüğü oluşturulmuş ve medya iletişim büroları kurulmuştur. Ceza Muhakemesi Kanunu'nda soruşturmalarla ilgili olarak kamuoyuna açıklama yapmak hususunda kimin yetkili olduğu konusunda bir düzenleme yer almamaktadır."

Basın Sözcülüğü Kurumuna işlerlik kazandırılması amacıyla 22 Aralık 2015 tarihli 153/1 sayılı Soruşturmanın Gizliliği ve Basın Sözcülüğü konulu genelgenin yayımlandığını anımsatan Azapağası, genelge kapsamındaki çalışmalarla medya iletişim bürolarının ülke genelinde yaygınlaştırıldığını ve 139 ağır ceza merkezi ile 14 adli ve idari istinaf mahkemesinde bu iletişim bürolarından kurulduğunu bildirdi.

"310 basın sözcüsüne eğitim verildi"

Projenin sürdürülebilirliği ve yargı kurumları bünyesinde kurulmuş olan basın sözcülüğü sisteminin ülke çapında etkin hale getirilmesi amacıyla başkanlıklarının Ankara Üniversitesi Hukuk ve İletişim Fakülteleri ve TRT iş birliğiyle kurulan eğitimci kadrosunca basın sözcülerine ve medya iletişim bürosu personeline yönelik eğitim müfredatı hazırlandığına işaret eden Azapağası, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Medya İletişim Büroları'nda görev yapan 227 adliye personeli ile 310 basın sözcüsüne TRT'de teorik ve pratik eğitim verilmiştir. Yargının, kendi çalışması ile ilgili topluma sağladığı bilgi, toplumsal görevini iyi bir şekilde yerine getirmesi için gereklidir. Yargı ve basın arasında iletişim, iki tarafın birbirinin bağımsızlık ve bütünlüğüne duyduğu saygı çerçevesinde olmalıdır. Bu şekilde hukukun üstünlüğü ilkesinin aksamadan çalışmasına katkıda bulunabilecektir. Medya ile yürütülecek olan iyi bir ortak çalışma sonucu, kamu yargıyı daha iyi anlar ve halkın adalet kurumlarına ve kararlarına olan güveni güçlenir."

Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bilal Çetin de bugüne kadar yargı ile medya ilişkileri konusunda bir kopukluk yaşandığını belirterek, bu kopukluğu ortadan kaldırmak için Medya İletişim Büroları'nın Kurulması Projesi'nin başlatıldığını anlattı.

Çetin, "Bu medya iletişim bürolarında özellikle iletişim fakültesi mezunu arkadaşları görevlendirmeye gayret ediyoruz. İletişim fakültesi mezunu arkadaşlar iş bulmakta zorlanıyorlar, bunun farkındayız. Bu arkadaşlarımızın bazıları da bize gelerek zabıt katibi oluyor. Biz onları medya iletişim bürolarında görevlendiriyoruz ki hem iletişim ile ilgili görevlerine devam etsinler hem de adliyelerimize, başsavcılıklarımıza, mahkemelerimize medya ve iletişimle ilgili yardımcı olsunlar. Bütün adliyelerde medya iletişim büroları kurma çalışmalarımız devam ediyor. Bu bürolarımızda görevli personelimiz, gazetecilerle yoğun ilişki içerisine girip onların her türlü sorunları, haber ihtiyaçlarını karşılama noktasında kendilerine yardımcı olacaklar. Gazeteciler de ulaştıkları haberler konusunda bu personelimizden yardım alabilir." diye konuştu.

Oturumlarla devam eden seminerde, uzman kişi ve katılımcılarla yargı ve medya konusunda söyleşi gerçekleştirecek.

Programın açılışına, Erzurum Bölge Adliyesi Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve çok sayıda hakim, savcı ile bölgede görev yapan basın mensupları katıldı.

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Alpaslan Azapağası, "Şeffaflık ve denetlenebilirlik demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Gizlilik kötü bir hastalıktır. Dolayısıyla hiçbir yerde gizlilik olmaması gerekiyor." dedi.

Azapağası, Erzurum Adliyesi, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi ve Erzurum Bölge İdare Mahkemesi bünyesinde kurulan Medya İletişim Bürolarının açılışına katıldı.

Bakanlık olarak yaklaşık 10 yıldır yargı reformuyla ilgili olarak politikalar yürüttüklerini anlatan Azapağası, bunlardan birinin strateji planı, diğerinin de Yargı Reformu Stratejisi olduğunu söyledi.

Bu temel politikalardan bir diğerinin de Türkiye'deki yargı ve medya ilişkileri ile halka ilişkilerin düzenlenmesi olduğunu aktaran Azapağası, bu çerçevede yargı ve medya ilişkilerinin kurumsal hale getirilmesi ve adliyelerde basın sözcülüğünün kurulması konusunda çalışma yaptıklarını ifade etti.

Azapağası, bu konuda da Avrupa Birliği uyum sürecinde yürütülen bir proje bulunduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Bu kapsamda bütün adliyelerde 139 ağır ceza merkezi ile bütün bölge adliye mahkemelerinde basın iletişim bürolarının kurulması yönünde politikamız vardı. Buradaki amacımız Türkiye'deki yargı ile medya arasındaki iletişimi daha kurumsal hale getirmek. Hem Anayasa'da belirtilen yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirmek ve yargıda şeffaflığı getirmek hem de basın özgürlüğünü ve halkın haber alma özgürlüğünü daha güçlü hale getirmek istedik. Burada gerçeğe ulaşmak için haberlerin ilk kanaldan alınması önemli."

"Şeffaflık ve denetlenebilirlik demokrasinin vazgeçilmez unsurudur"

Şeffaflığın önemine dikkati çeken Azapağası, şunları söyledi:

"Yakın döneme kadar Avrupa'da 'Hakimler kararlarıyla, savcılar iddianameleriyle konuşur' anlayışı vardı ama günümüz demokrasi anlayışında artık bu yargı bağımsızlığının, basın özgürlüğünün gerçekleşebilmesi sadece kararlarda konuşmak değil aynı zamanda halkın doğru şekilde bilgilendirilmesine bağlıdır. Şeffaflık ve denetlenebilirlik demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Gizlilik kötü bir hastalıktır. Dolayısıyla hiçbir yerde gizlilik olmaması gerekiyor. Bu tür hastalıklarla mücadele etmemiz lazım. Bu anlayış günümüzde değişmiştir. Bu nedenle biz de yargı iletişim bürolarının halkın ilk elden haber almasını teminen ülke genelinde gerçekleştirdik."

Gazeteciler, tam ve doğru bilgi alma şansı bulacak

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal da Adalet Bakanlığının son 4-5 yıldır Medya İletişim Büroları üzerinde çalıştığını belirtti.

Proje kapsamında 2015'te yayınlanan Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün genelgesiyle Medya İletişim Bürolarının tüm adliyelerde kurulmasının zorunlu hale getirildiğini hatırlatan İnal, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda biz de büromuzu kurduk. Bu büromuz sayesinde basın mensuplarımız yargıyla cumhuriyet başsavcılığımızın görev alanıyla ilgili doğru haber alma ve bilgiyi eksiksiz tam olarak alma şansı bulacak. Vatandaşlarımız da bu sayede doğru bilgi alma hakkına kavuşmuş olacak."

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül de adliyelerindeki medya iletişim bürosunun açılışına katkılarından dolayı Azapağası ile Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bilal Çetin'e teşekkür etti.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin ise doğru haberin önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bugün şükürler olsun gazetecileri ve toplumu doğru bilgilendirmek, özellikle adliyelerle ilgili yapılacak haberlerde kaynağından doğru bilgi almak adına medya iletişim bürosu açılıyor. İnşallah bundan sonra haber alma hakkı en doğru tarafıyla asla o haberi değiştirip oradan bir rant devşirerek değil doğru şekilde kullanılacak."

Kentte 3 ayrı adliyedeki medya iletişim bürolarının açılışları sonrası, katılımcılar büroları gezdi. Açılışlara, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Ömer Özgür Ercan, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, hakim ve savcılar ile basın mensupları da katıldı. 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.