Otopark ücretlerine büyük zam; Avukatlar dava açtı...

Müdürlük avukatlara taahhüt ettiği ücret tarifesini iptal ederek otopark ücretlerine yüzde 100 ile yüzde 150 arasında zam yaptı.

Yaşanan duruma kayıtsız kalmayan Kartal Hukukçular Derneği işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması için idari dava açtı.

5 TL SABİT ÜCRET OLACAKTI

2016 başında işletmesi İSPARK'tan, Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdülüğü'ne geçen Anadolu Adliyesi otoparklarıyla ilgili avukatlar görüşmede bulundu. Yapılan toplantılar sonucunda avukatlara 5 TL sabit otopark ücreti uygulanacağı taahhüt edildi.

SADECE 2 AY SÜRDÜ

Taahhüt edilen ücreti uygulayan müdürlük 2 ayın sonunda 07.03.2016 Pazartesi günü itibariyle tariyeyi iptal etti. Yeni uygulamayla birlikte avukatlar kaldıkları süreye göre 5 TL ile 13 TL arası ücret ödemeleri kararlaştırıldı.

KARTAL HUKUKÇULAR DERNEĞİ DAVA AÇTI

Verilen taahhüdün uygulanmadığını belirten Kartal Hukukçular Derneği işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması için idari dava açtı.(Hukukihaber - ÖZEL)

 

İşte o dava dilekçesi:

 

İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA


Duruşma ve Yürütmenin Durdurulması Taleplidir

  

DAVACI               : MEHMET ÜMİT ERDEM

 

VEKİLLERİ           :  Avukat Sevgi DUTAR– Avukat Doğan GÜR

                              Avukat Habib AVINCA – Avukat Serap AKKILIÇ

  Avukat İbrahim Burak ESKİCİ – Avukat Memet Nuri ŞEK

                              Avukat Deniz ÖZTÜRK

 

 

DAVALI                :  T.C. ADALET BAKANLIĞI - Ankara

 

KONU                   :  T.C. Adalet Bakanlığı Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın İstanbul Anadolu Adliyesi Otoparkı’nda avukatlara sabit ücret uygulamasını kaldıran 25.02.2016 tarih ve 2016/18 sayılı zam kararının iptali ile dava sonuna kadar yürütmenin durdurulması talebinden ibarettir.

 

 

A Ç I K L A M A L A R

 

 

                            I.        OLAYIN GELİŞİMİ:

 

 

1)     Müvekkil Mehmet Ümit ERDEM, ekte sunulu kimlik fotokopisinden de görüleceği üzere İstanbul Barosu’na kayıtlı ve İstanbul Kartal’da ikamet eden bir avukattır. Ayrıca Kartal Hukukçular Derneği başkanıdır.

 

2)     Resmi açılışı 01.02.2013 tarihinde yapılan İstanbul Anadolu Adliyesi, dünyanın en büyük, ülkenin en sorunlu adliyesidir. Yüzlerce kalem eksikliği hala tamamlanamayan adliyede pek çok sorun baş göstermektedir.

 

3)     Adliye hizmete girdiğinde Adalet Bakanlığı ile İSPARK arasında anlaşma yapılmış, yargıç, savcı ve adliye personeline ücretsiz olan otopark; tüm itirazlarımıza rağmen avukatlara ücretli olmuştur. Kamu binasında yargıç, savcı ve memurlar gibi kamusal faaliyet gören biz avukatlar, günlük 12.-TL’yi bulan otopark ücretleri ödemek zorunda kaldık.

 

4)     2016 başında Adalet Bakanlığı isabetli bir karar alarak otopark işletmesini İSPARK’tan alarak iş yurtları işletmesine vermiştir.  

 

5)     İlk ay herkese (yargıç, savcı ve adliye personeli tabii ki hariç) günlük 5.-TL sabit fiyat olan tarife, otomasyon sistemi kurulunca kademeli fiyatlandırmaya geçmiştir.

 

6)     Davacının başkanı, biz vekillerin de yöneticileri olduğu Kartal Hukukçular Derneği yetkililerle görüşerek avukatlara öncelikle ücretsiz, olmazsa sabit fiyatla otopark hizmeti verilmesine çabalamıştır. Bu çabalar sonuç vererek otopark, avukatlar için sabit 5.-TL olmuştur.

 

7)     Ancak bu uygulama oldukça kısa sürmüştür. Yaklaşık 1 ay sonra Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın 25.02.2016 tarih ve 2016/18 sayılı kararı ile alelacele yeni tarife yayınlanmıştır. Bu tarife ile avukatlara sabit 5.-TL ücret uygulaması kaldırılmıştır.

 

8)     Uygulama 07.03.2016 tarihinde uygulanmaya başlamıştır.

 

 

                           II.        İ P T A L   N E D E N L E R İ

 

 

İDARENİN KARARI KAMU YARARINA AYKIRIDIR.

 

1)     Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Yönetim Kurulu Başkanlığı, doğrudan avukatların zararına olacak şekilde otopark ücretine %140 oranında zam yapmıştır. Adliyeye 09.00’da giren bir avukat 17.00’de çıktığında daha önce 5.-TL öderken, yeni tarife sonrası 12.-TL ödemektedir.

 

2)     Bu dönemdeki DİE İstatistikleri; TÜFE’deki yıllık değişim oranının %8,78 olarak gerçekleştiğini, ana harcama grupları itibariyle en yüksek artışın alkollü içecekler ve tütün (%12,78), çeşitli mal ve hizmetler (%12), eğlence ve kültür (%11,25) ve ev eşyası (%11,04) alanında görülmektedir.

 

3)     %12,78’in en yüksek olarak belirlendiği bir sistemde otopark ücretlerine bir yılda %8,78 olan enflasyon oranının 16 katı oranında zam yapılması, kamu yararına aykırıdır.

 

4)     Özel hukuk alanında (örneğin sermaye piyasasında ya da ticari faiz oranlarında) bile enflasyon oranının altında ya da civarında düzenlemeler yapılırken; kamu hizmeti niteliği taşıyan ve kamu yararını hedefleyen kamu binasındaki otopark bedellerine enflasyon oranının çok üzerinde düzenlemelere girişilmesi, her şeyden önce “hukuk devleti” ilkesini zedelemektedir.

 

5)     Kamu hizmetinde önemli olan, hizmetin en uygun fiyatla tüm topluma en yaygın ve eşit şekilde paylaştırılmasıdır; Adalet Bakanlığı bu uygulama ile, sadece “kar”, yani özel çıkar güdüsüyle hareket ederek, açıkça kamu hizmeti mantığının dışına çıkmıştır.

 

6)     Yargıç ve savcılara ücretsiz verilen kamusal bir hizmetin yargının üç eşit sujesinden olan avukatlara fahiş oranda bir zamla verilmesi;  Anayasal eşitlik ilkesiyle de bağdaşmamaktadır.

 

7)     Biraz da hesap yapmak gerekirse;

 

İş yurtlarında hükümlülere “ustalar için günlük 11.-TL, kalfalar için günlük 9.-TL, çıraklar için günlük 8,50.-TL” ücret verilmektedir. Sigorta primlerinden sadece analık, işkazası ve meslek hastalığı kalemleri ödenmekte, bu çalışmaları emekliliklerine etkili olmamakta, aileleri bile sağlık güvencesinden yararlanamamaktadır.

 

Basit bir hesapla, aylık 22 gün x 9.-TL = 198.-TL ücretle çalıştırılan, sendikasız, güvencesiz mahkum emeği ile yürütülen hizmet için avukatlardan 8 saat için 12.-TL para istemek haksızdır. Avukatların 8 saat park eden bir araç için verdiği para, bir işçinin 1,5 günlük ücretine tekabül etmektedir.

 

Adliyede 2.462 araçlık otopark olduğu göz önüne alındığında ve günlük 2.000 araçtan 5.-TL para alındığı kabul edilirse günlük kazanç:

2.000 araç x 5.-TL = 10.000.-TL olacaktır.

 

Otoparkların İSPARK’tan devralındığı şekliyle kullanıldığı ortada olduğundan işletme sermayesi yok denecek kadar azdır.

 

Otoparkta 100 kişi çalıştırılsa dahi, toplam işçi maliyeti:

100 kişi x 9.-TL = 900.-TL’dir.

 

Günlük sabit giderler de dikkate alındığında, otoparkın net karı 7.000 – 8.000.-TL olacaktır. Ancak yetkililer bu bedeli az bulmuş olacaklar ki, iki kat fazla kazanç çabasına girişmektedirler.

 

Oysa unutulmaması gereken konu şudur: Bu faaliyetin amacı ucuz emek gücüyle maksimum kar elde etmek değil, adliye binasında kamusal hizmet vermektir. O nedenle aslında ücretsiz verilmesi gereken hizmetin en azından ucuz fiyatla verilmesi temel amaç olmalıdır.

 

8)     Karar incelendiğinde görüleceği üzere ücretsiz otopark hizmeti aşağıdaki kişiler için verilmektedir:

“Özürlü araçları, gaziler, şehit ve gazi yakınları,basın mensupları ve resmi kurum araçları”

 

Yani adliyenin asli unsurlarından olan avukatlar otoparka para vermekte, adliye muhabiri dostlarımız ücretsiz yararlanmaktadır.  

 

Derdimiz elbette basın mensuplarından para alınması değildir. Ancak bu durum dahi anayasal eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

 

     

                         III.        H U K U K S A L   N E D E N L E R

 

1) Avukatlık Kanunu’nun  1. maddesine göre:

    Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir.

Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.”

 

Görüleceği üzere, Avukatlık faaliyeti kamusal bir hizmet olarak tanzim edilmiştir.  Yine avukatın yargının kurucu unsurlarından olduğu, bağımsız savunmayı temsil ettiği aynı maddenin ikinci fıkrasında vurgulanmıştır.

 

Kamusal bir faaliyet ifa ederken, yargının kurucu unsurlarından iken, avukat olmadan bazı duruşmalar yapılamıyorken, yargıç ve savcıya ücretsiz verilen hizmetin fahiş fiyatla verilmeye çalışılması anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir durum değildir.

 

Aslında bu, ilgili kişilerin avukatlara bakış açısını göstermektedir. Ancak avukatı dışsal olgu olarak gören bir zihniyet, bu tür uygulamayı kabul edebilir. Tahsilatı arttırmak için (herkese ücretsiz olması gerekse de) yargıç ve savcılardan da sabit ücret talep ederek maliyeti paylaşmak yerine avukattan iki kat fazla para talep etmek; avukata bakışın net bir göstergesidir.

 

Açıklanan nedenle, bu davanın konusu haksız ödemenin önüne geçmek yanında kurumun avukatlığa bakışının teşhiri ile mahkemenin mesleğimize gereken saygıyı gösterdiğinin hüküm altına alınması çabasıdır.

 

2) Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesine göre:

 Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır.”

 

Avukata yardımla görevli olan davalı taraf, yardım etmek bir yana avukat üzerinden kar etme çabası içerisindedir.

 

Anadolu Adliyesi’nde iki çeşit otopark vardır:

a-   Personel otoparkı (Yargıç, savcı ve personel tarafından ücretsiz kullanılan)

b-   Avukat ve halk otoparkı. (yukarıda sayılanlar dışındaki herkesin kullandığı ücretli otopark)

Yani adliyede aslında avukatın kamusal hizmet gördüğüne dair hiçbir emare bulunmamaktadır.

 

Yukarıdaki iki madde göz önüne alındığında, ülkenin pek çok adliyesinde olduğu gibi Anadolu Adliyesi’nde de avukatlara ücretsiz otopark tahsis edilmesi gerekmektedir. Ancak İstanbul’da durum o kadar geri noktadadır ki, sabit ücretli otoparkı geri kazanmak için dava açma mecburiyeti doğmuştur.

Avukatlık Kanunu’nun 1. ve 2.maddeleri gereği, anılan işlemin iptali gerekmektedir.

 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİMİZ

 

1)    Davaya konu olan otopark zammı, İstanbul’da mesleki faaliyet yürüten yaklaşık 30 bin avukatın bütçesini ilgilendiren bir durumdur.

 

2)    Sözkonusu zammın açıkça hukuka aykırı olduğu, bir zorunluluk içermediği, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu yukarıda açıklanmıştır.

 

3)    İşlemin yürütmesinin durdurulmaması halinde binlerce kişi yüksek miktarda otopark ücreti ödeyecek ve mağdur olacaktır.

 

4)    Türkiye gerçekleri göz önüne alındığında, zam kararının hukuka aykırı olduğu açık olarak görülmektedir. İdarenin savunmasının alınması, ek süre verilmesi, mahkemelerin iş yoğunluğu göz önüne alındığında 3-4 aylık bir süre alacaktır. Bu durum ise avukatların mağduriyetini arttıracaktır.

 

5)    Sonradan iptal kararı verilmesi durumunda ise, aynı sayıda kişi alacaklı duruma geçecek, yüksek bedelli otopark fişlerinin takibi fark alacaklarının takibi  oldukça zor olduğundan, insanların paralarını geri alması imkansız hale gelecektir.

 

6)    Yukarıda ayrıntıları ile açıklanan nedenlerle, 2577 Sayılı Yasanın 27. maddesindeki koşullar birlikte gerçekleştiğinden dolayı idari işlemin yürütmesinin idarenin savunmasının alınması beklenmeden durdurulması ve yargılamanın duruşmalı olarak yapılması gerekmektedir.

 

HUKUKİ SEBEPLER: Anayasa, İYUK, Avukatlık Kanunu, İşyurtları mevzuatı ve ilgili

              mevzuat

 

DELİLLER                : Ekli belgeler, T.C. Adalet Bakanlığı Maltepe Açık Ceza İnfaz

Kurumu İşyurdu Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın 25.02.2016 tarih ve 2016/18 sayılı zam kararı, Başsavcılık ile İşyurtları arasında yapılan sözleşmeler, davalı idarenin elinde bulunan belgeler, her türlü yasal delil.

 

 

Sonuç ve İstem     : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle ve her türlü talep ve

dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla,

1-   T.C. Adalet Bakanlığı Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın otopark ücretine zam yapan 25.02.2016 tarih ve 2016/18 sayılı ve varsa başkaca kararının İptaline,

2-   Yargılamanın duruşmalı olarak yapılmasına,

3-   İşlemlerin açıkça kamu yararına, mevzuata aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zarar doğuracağından; idarenin savunması alınmadan önce tedbiren dava sonuna kadar yürütmenin durdurulmasına,

4-   Vekalet ücreti ve yargılama masraflarının davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla talep ve rica ederiz. 08.03.2016

 

                                                        Davacı Vekili

                                Avukat İbrahim Burak ESKİCİ

Müdürlüğün yeni ücret tarifesi:Hukukihaber - ÖZEL

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.