ANONİM ŞİRKET YÖN. KURULU ÜYELERİ DIŞINDAN SEÇİLEN KANUNİ TEMSİLCİ, İMZA YETKİSİ
DANIŞTAY 3. Daire 
ESAS: 2011/3199 
KARAR: 2014/961

İstemin Özeti : Davacı tarafından, … Pazarlama ve Yatırım Anonim Şirketi'ne ait olup, söz konusu şirketten tahsil edilemediği ileri sürülen amme borçlarının kanuni temsilci sıfatıyla davacıdan tahsili amacıyla düzenlenerek tebliğ olunan 14.04.2010 tarih ve 38 ila 40 takip numaralı ödeme emirlerinin iptali istemiyle dava açılmıştır. Bursa 2. Vergi Mahkemesi 04.03.2011 gün ve E:2010/2134, K:2011/294 sayılı kararıyla; borcun şirketten tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması nedeniyle, dava konusu ödeme emirleri içeriği borcun ait olduğu dönemlerde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 319'uncu maddesi uyarınca kendisine yönetim kurulu dışından imza yetkisi verilmiş olan davacıdan kanuni temsilci sıfatıyla tahsili amacıyla düzenlendiği tespit olunan dava konusu ödeme emirlerinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetmiştir. Davacı tarafından, kendisine yönetim kurulu dışından imza yetkisi verildiği ve bu bağlamda yönetim kurulu üyesi olmadığı ileri sürülerek kararın bozulması istenmiştir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

Tetkik Hakimi : ...

Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar Vergi Mahkemesi kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Savcı : ...

Düşüncesi : … Pazarlama ve Yatırım Anonim Şirketinin ödenmeyen vergi borçlarının tahsili amacıyla kanuni temsilci sıfatıyla davacı adına düzenlenerek tebliğ edilen ödeme emrine karşı açılan davayı reddeden mahkeme kararı temyiz edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 10'uncu maddesinde, tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzelkişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevlerin kanuni temsilcileri, tüzelkişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirileceği, yukarıda yazılı olanların bu ödevlerini yerine getirmemeleri yüzünden, mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacakların kanuni ödevlerini yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınacağı hükme bağlanmıştır.

Dava dosyasında mevcut Ticaret Sicili Gazetesinin incelenmesinden, anonim şirketin yönetim kurulunun mevcut olduğu, davacının anılan şirkette kanuni temsilcilik sıfatının bulunmadığı, yönetim kurulu dışında davacıya sadece imza yetkisi verildiği, dolayısıyla şirketi temsile yetkili olmadığı anlaşılan davacı adına ödeme emri tebliğ edilmesinde hukuka uyarlık görülmediğinden, davanın reddi yolunda verilen Mahkeme kararında yasal isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, davacıdan 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (3) sayılı Tarife uyarınca 52.40 TL maktu harç alınmasına, 06.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.kararara.com
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.