İcra M. dosyalar için 1 yıl işlem yapılmamış ancak resmi düşümü de yapılmamış...

TEMERRÜT
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI
İTİRAZIN İPTALİ

Özet
TAKİP DOSYASININ İİK'NIN 78. MADDESİ GEREĞİNCE İŞLEMDEN KALDIRILMIŞ OLMASI, İTİRAZIN İPTALİ TALEBİNİN İNCELENMESİNE ENGEL TEŞKİL ETMEZ.

2004 s. Yasa m. 67,78

Dava dilekçesinde, 2.250 YTL alacak ve fer'ileri için takibe itirazın iptali, inkar tazminatının masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü.

Davada, Foça İcra Müdürlüğü'nün 2004/1 sayılı dosyasında 2.250 YTL alacak ve fer'ileri için girişilen icra takibine itirazın iptali, inkar tazminatının davalıdan tahsili istenilmiştir.

Mahkemece, İcra Müdürlüğü'nün 2004/1 sayılı dosyasında düşürülme kararı verildiği, icra müdürünün bu konudaki işlemi şikayet yoluyla halledilmeden, davacı tarafça bu davanın açıldığı gerekçe gösterilmek suretiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Takibe konu, İcra Müdürlüğü'nün 2004/1 sayılı dosyasında; icra müdürü tarafından, 20.08.2006 tarihli kararla "İİK'nın 78. maddesinde belirtilen süre içinde dosya işlem görmediğinden dosyanın takipsizlik nedeniyle düşürülmesine" karar verilmiştir.

İİK'nın 78. maddesine göre; alacaklının haciz isteme hakkı, bir yıllık süreye tabidir. Haciz isteme hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir yıl geçmekle düşer (m. 78, II c. 1) ve takip dosyası işlemden kaldırılır (m. 78, IV). Ancak yenileme talebi ile takip devam etmekte, kaldı ki davacı, dava yolu ile (İİK m. 67) itirazın iptalini ve takibin devamını talep etmektedir.

İİK'nın 66. maddesi uyarınca takibe itiraz üzerine takip durmakta, itirazın iptaline ilişkin ilamın İcra Dairesine verilmesi ile takibe devam olunmaktadır. Bu halde, iptal kararı esas alınarak takibin yürütülmesi gerekir. Yeniden icra emri tebliğ edilmez ve yenileme emrinin gönderilmiş olması takip kesinleştiği için borçluya yeniden itiraz imkanı vermez. O nedenle, İİK madde 78 uyarınca dosyanın işlemden kaldırılmış olması, itiraz üzerine duran takibe itirazın iptali talebinin incelenmesine engel teşkil etmemelidir. Bu itibarla davaya bakılarak yapılacak yargılama sonucuna göre bir hüküm verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA) ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 13.12.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2008/18334 K:2008/21803 T:05.12.2008 

BİR YIL İÇİNDE HACİZ İSTEME KURALI 
TAKİBİN YENİLENMESİ 
TAKİBİN İŞLEMDEN KALDIRILMASI 
HACİZ TALEBİ İÇİN YENİLEME 

Özet 
Bir yıllık süre içerisinde haciz talebinde bulunulması üzerine dosyanın işlemden kaldırılmasından sonra takibin yenilenmesine veya borçluya yeni bir ödeme emri gönderilmesine gerek yoktur.

2004 s. Yasa m. 58,78/4,78/5

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu isle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklının borçlu aleyhine, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile 22.7.2005 tarihinde takibe geçmiş ve borçlu adına çıkartılan ödeme emri usulüne uygun olarak 4.8.2005 tarihinde adı geçene tebliğ edilmiştir. Takip dosyası bir süre alacaklı tarafından işlemsiz bırakılmış, daha sonra alacaklı vekilinin istemi doğrultusunda borçlu adına gönderilen yenileme talebinin tebliği üzerine borçlunun İcra Mahkemesine başvurarak borca itiraz ettiği görülmektedir.
(Bir yıllık süresi içerisinde haciz talebinde bulunulmaması veya yapılmış olan haciz talebi geri alınıp da aynı 1 yıllık süre içinde yeniden haciz talebinde bulunulmaması) nedeniyle takip dosyasının işlemden kaldırılması (md. 78/4) üzerine, alacaklı yeniden haciz isteyebilmek için, yenileme talebinde bulunulmalıdır.(md. 78/5) Bu yenileme talebi yalnız haciz (talebi) içindir.
Takip dosyasının işlemden kaldırılması üzerine alacaklının (haciz isteyebilmek için) takip talebini de (md. 58) yenilemesine ve borçluya yeni bir ödeme emri gönderilmesine gerek yoktur. Çünkü kesinleşmiş olan takip devam etmektedir; yani derdesttir. (Prof. Dr. Baki Kuru İcra İflas Hukuku El Kitabı, 2004 baskı, sf:361)
O halde Mahkemece, borçlunun isteminin süre aşımından reddi yerine yazılı gerekçeyle işin esasına girilmesi isabetsizdir.
SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 05.12.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Kaynak:İstanbul Barosu Dergisi 2009/2

Anahtar Kelimeler:
İcraResmi Düşüm
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.