İDARİ YARGIDA GÖRÜLEN İPTAL VE TAZMİNAT DAVALARINDA VEKALET ÜCRETİ
T.C
DANIŞTAY
12. DAİRE BAŞKANLIĞI
ESAS NO: 2015/516 
KARAR NO: 2015/7112
KARAR TARİHİ: 23/12/2015

İstemin Özeti : Ankara 16. İdare Mahkemesince verilen 28/10/2014 tarihli ve E:2014/1806; K:2014/1325 sayılı kararın, davacı tarafından esas yönünden; davalı idare tarafından ise vekalet ücreti ve yargılama gideri yönünden temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. 

Davacının savunmasının Özeti : Savunma verilmemiştir.

Davalı idarenin savunmasının Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Davacının temyiz isteminin reddi, davalı idarenin temyiz isteminin kısmen kabulüyle vekalet ücreti yönünden mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava; 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi daimi işçi statüsünde eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla 27.08.2012, 29.08.2012 ve 01-02.09.2012 tarihlerinde yapılan sözlü/mülakat sınavlarında başarılı olan davacı tarafından, bu sınavın iptaline ilişkin 10.09.2012 tarih ve 1403 sayılı işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Ankara 16. İdare Mahkemesinin 18/04/2013 tarihli ve E:2012/1476, K:2013/686 sayılı kararıyla, dava konusu işlemin iptali ile davacının yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının dava açma tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte hesaplanarak davalı idare tarafından davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Danıştay Onikinci Dairesinin 12/12/2013 gün ve E:2013/8400, K:2013/10727 sayılı kararı ile davalı idarenin temyiz isteminin kısmen kabulü ile İdare Mahkemesi kararının, davacının tazminat isteminin kabulüne ilişkin kısmının bozulmasına, bozulan kısım yönünden yeniden bir karar vermek üzere İdare Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

İdare Mahkemesince, bozma kararına uyularak, dava konusu işlem nedeniyle davacının parasal hak kaybının söz konusu olmadığı ve tazminat isteminin reddi gerektiğine karar verilmiştir. 

Davacı tarafından, mahkeme kararının davanın esasına ilişkin kısmının, davalı idare tarafından ise vekalet ücreti ve yargılama gideri kısmının, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

İdare ve vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkün olup, temyize konu Mahkeme kararının tazminat isteminin reddine ilişkin kısmı ile yargılama giderlerinin haklılık oranına göre paylaştırılmasına ilişkin kısmında 49. maddede belirtilen bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, kararın bu kısmına yönelik temyiz istemleri yerinde görülmemiştir. 

Kararın, davacı lehine vekalet ücreti verilmesine ilişkin kısmına gelince;

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 31. maddesinin atıfta bulunduğı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 326. maddesinde, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verileceği, davada iki taraftan her biri kısmen haklı çıkarsa, mahkemece, yargılama giderlerini tarafların haklılık oranına göre paylaştırılacağı ve aynı Kanun'un 323/1-(ğ) maddesinde de, avukatlık ücretinin yargılama giderleri arasında olduğu kurala bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 18/04/2013 tarihli ve E:2012/1476, K:2013/686 kararıyla, dava iptal ve kabulle sonuçlandığından, yargılama giderlerinin tamamı ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 1.320,00-TL vekalet ücretinin davalı idare tarafından davacıya ödenmesine karar verildiği, Dairemizce mahkeme kararının tazminata ilişkin kısmının bozulması üzerine, Ankara 16. İdare Mahkemesince bozma kararına uyularak verilen 28/10/2014 tarihli ve E:2014/1806; K:2014/1325 sayılı kararla da tazminat isteminin reddine ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca her iki taraf lehine de 1.500,00-TL vekalet ücretinin ödenmesine, yargılama giderlerin ise haklılık oranına göre paylaştırılmasına karar verildiği görülmüştür.

Uyuşmazlıkta, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 18/04/2013 tarihli ve E:2012/1476, K:2013/686 sayılı kararının, dava konusu işlemin iptali ve bu kısma yönelik hükmedilen vekalet ücretine ilişkin kısmı dairemizin 12/12/2013 gün ve E:2013/8400, K:2013/10727 sayılı kararı ile onanarak kesinleştiğinden, temyize konu Ankara 16. İdare Mahkemesinin 28/10/2014 tarihli ve E:2014/1806; K:2014/1325 sayılı kararıyla, kesinleşmiş olan vekalet ücreti yönünden yeniden karar verilmemesi gerektiği halde, davacı taraf lehine vekalet ücreti ödenmesi yönünde hüküm kurulmasında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin reddi ile idare mahkemesi kararının davanın reddine ilişkin kısmının onanmasına, davalı idarenin temyiz isteminin, kısmen reddi ile İdare Mahkemesi kararının yargılama giderlerine ilişkin kısmının onanmasına, kısmen kabulü ile İdare Mahkemesi kararının davacı lehine vekalet ücreti hükmedilmesine ilişkin kısmının bozulmasına, dosyanın bozulan kısım hakkında yeniden bir karar verilmek üzere mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 23/12/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.