Satışın tedbiren durdurulduğu süre kadar, satış isteme süresi de durur
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/21858
Karar No:2015/26815 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :


Alacaklı tarafından başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibinde, borçlunun İİK'nun 150/e maddesi gereğince icra emrinin tebliğinden itibaren 2 yıllık süre içerisinde ipotekli taşınmazın satışının istenilmemesi sebebiyle takibin düştüğünü belirterek icra mahkemesine şikayet yoluna başvurduğu, mahkemece, kıymet takdirine itiraz ve Aile Mahkemesi'ne açılan ipoteğin kaldırılması davasında verilen tedbir kararı uyarınca bir yıllık satış isteme süresinin durduğu gerekçesiyle istemin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.


İcra emrinin tebliğ tarihi itibariyle yürürlükte olan İİK'nun 150/e maddesinde; "Alacaklı, taşınır rehnin satışını ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren nihayet bir sene içinde, taşınmaz rehnin satışını da aynı tarihten itibaren nihayet iki sene içinde isteyebilir. Satış yukarıdaki fıkrada gösterilen müddetler içinde istenmez veya talep geri alınıp da bu müddetler içinde yenilenmez ise takip düşer. 78. maddenin ikinci fıkrası hükmü, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipte de kıyasen uygulanır" hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan icra takibinde, alacaklının ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren taşınmazlar için 2 yıl içinde satış isteme zorunluluğu vardır. İİK’nun 150/e maddesi son fıkrasının göndermesiyle kıyasen uygulanması gereken aynı kanunun 78/2 maddesinde belirtilen “itiraz” kavramından icra mahkemesine İİK’nun m.68-68/a maddeleri uyarınca yapılan itirazın kaldırılması talebinin, aynı maddede yazılı “dava” kavramından ise genel mahkemelere İİK’nun 67. maddesi uyarınca açılan itirazın iptali davasının anlaşılması gerektiği kuşkusuzdur. Bu nedenle icra mahkemesinde kıymet takdirine itiraz edilmesi iki yıllık satış isteme süresinin işlemesini durdurmaz (Prof. Dr. Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, sh. 1021). 


Somut olayda, borçluya icra emrinin 13.04.2012 tarihinde tebliğ edildiği, alacaklı tarafından 22.11.2012 tarihinde satış avansı yatırılarak satış talebinde bulunulduğu, 20.02.2015 tarihinde satıştan vazgeçilip satış talebinin geri alındığı görülmektedir. Yukarıda belirtildiği üzere İİK'nun 78/2. maddesinde belirtilen "itiraz" kavramı kıymet takdirine itirazı kapsamayıp, borçlu tarafından kıymet takdirine itiraz edilen 25.07.2012 tarihi ile mahkemece karar  verilen  13.11.2012  tarihi  arasında  satış  isteme  süresi durmaz. 

Aile konutu iddiasıyla ipoteğin kaldırılması talebiyle açılan davada Bursa 1. Aile Mahkemesi'nin 2012/1055 E, 2014/121 K. sayılı dosyasında 12.06.2013 tarihinde satışın tedbiren durdurulmasına karar verilmiş, 11.02.2014 tarihinde istem reddedilerek mahkemenin ret kararı 25.12.2014 tarihinde kesinleşmiştir. Bursa 1. Aile Mahkemesi'nin satışın tedbiren durdurulmasına karar verdiği 12.06.2013 tarihi ile, ret kararının kesinleştiği ve tedbirin kalktığı 25.12.2014 tarihleri arasında satış isteme süresi durur.Alacaklı tarafından 20.02.2015 tarihinde satıştan vazgeçilip satış talebi geri alınmışsa da, İİK'nun 150/e maddesinin 2. fıkrasında satışın 1.fıkrada gösterilen 2 yıllık süre içinde istenmemesi veya talep geri alınıp da bu 2 yıllık süre içinde yenilenmemesi halinde takibin düşeceği belirtilmiştir. İcra emrinin borçluya tebliği tarihi olan 13.04.2012 tarihinden  itibaren, Aile Mahkemesi'nin tedbir kararının devam ettiği 12.06.2013-25.12.2014 tarihleri arasında satış isteme süresinin durduğu, alacaklının satış talebini geri aldığı 20.02.2015 tarihi itibariyle 2 yıllık satış isteme süresinin dolmadığı ve satış talebinin 2 yıllık sürenin sonuna kadar yenilenebileceği anlaşılmaktadır.


O halde, Mahkemece, yukarıda açıklandığı üzere 2 yıllık satış isteme süresinin dolmaması nedeniyle istemin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle hüküm tesisi isabetsiz ise de; sonuçta istem reddedildiğinden sonucu doğru   mahkeme kararının  onanması gerekmiştir.


SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK'nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 27,70 TL  temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
www.hukukmedeniyeti.org 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.