SEZERYANLA DOĞUM, TEKRAR ÇOCUK SAHİBİ OLMA İMKANININ KAYBI NEDENİYLE TAZMİNAT
DANIŞTAY 15. Daire 
ESAS: 2013/4012 
KARAR: 2014/4612

İstemin Özeti : İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nin 28/12/2009 tarih ve E:2008/735; K:2009/2265 sayılı kararının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : ...

Düşüncesi : Eksik incelemeye dayalı olarak verilen Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:

Dava; davacının ...Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 06.05.2004 tarihinde yapmış olduğu sezeryanla doğumda ve sonrasında geçirmiş olduğu ameliyatlar neticesinde tekrar çocuk sahibi olma imkanını kaybettiğinden bahisle, davalı idarenin ihmali ve kusuru nedeniyle 30.000-TL maddi, 100.000-TL manevi olmak üzere toplam 130.000 TL tazminatın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nce; davalı idareyi tazminle yükümlü kılmayı gerektirecek hizmet kusurunun sebepleri ve kanıtlarıyla ortaya konulmadan doğrudan idareye başvurulup bu istemin reddi üzerine maddi ve manevi tazminat istemiyle açılan davada hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek, anılan İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Anayasanın 125. maddesinde, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararları ödemekle yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır.

İdarenin yürütmekle yükümlü olduğu bir hizmetin kuruluşunda, düzenlenişinde veya işleyişindeki nesnel nitelikli bozukluk, aksaklık veya boşluk olarak tanımlanabilen hizmet kusuru; hizmetin kötü işlemesi, geç işlemesi veya hiç işlememesi hallerinde gerçekleşmekte ve idarenin tazmin yükümlülüğünün doğmasına yol açmaktadır.

İdare hukuku ilkeleri ve Danıştay'ın yerleşik içtihatlarına göre, zarar gören kişinin hizmetten yararlanan durumunda olduğu ve hizmetin riskli bir nitelik taşıdığı hallerde, idarenin tazmin yükümlülüğünün doğması için; zararın, idarenin ağır hizmet kusuru sonucu meydana gelmiş olması gerekmektedir. Bünyesinde risk taşıyan hizmetlerden olan sağlık hizmetinden yararlananın zarara uğraması halinde, bu zararın tazmini, idarenin ağır hizmet kusurunun varlığı halinde mümkün olabilir.

Dosyanın incelenmesinden; davacının 06.05.2004 tarihinde İstanbul ...Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sezaryenle doğum yaptığı, beşgün sonra taburcu olmasına rağmen 14.05.2004 tarihinde ameliyat yeri dikişlerinin açılması nedeniyle tekrar hastaneye başvurduğu, yapılan tetkikler sonucu ameliyat yerinin tam olarak temizlenmediği gerekçesiyle tekrar ameliyata alındığı, davacının 06.05.2004 tarihinden itibaren 10 günü yoğun bakımda olmak üzere toplam 56 gün hastanede kaldığı, tekrar çocuk sahibi olmak isteyen davacının yapılan operasyonlar nedeniyle hamile kalmasının mümkün olmadığının doktorlar tarafından ifade edilmesi üzerine çocuk sahibi olma imkanını kaybettiğinden bahisle, maddi ve manevi tazminat istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İdare Mahkemesince, davacı tarafından davalı idareyi tazminle yükümlü kılmayı gerektirecek hizmet kusurunun sebepleri ve kanıtlarıyla ortaya konulamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de; mahkemece davacının 06.05.2004 tarihindeki sezaryen yoluyla yaptırılan doğumunun tıp kurallarına uygun olup olmadığı ve bunun davacının çocuk sahibi olma imkanını kaybetmesine etkisinin tespiti amacıyla bilirkişi incelemesi yaptırılarak bunun sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak verilen Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacı temyiz isteminin kabulü ile İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nin 28/12/2009 tarih ve E:2008/735; K:2009/2265 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanun’un 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03/06/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


kararara.com
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.