Soruşturmasız cezaya mahkemeden iptal
T.C.
ANKARA
14. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2012/1218
KARAR NO: 2013/1539


DAVACI:
VEKİLİ :
Av. Caner CANLI
 Necatibey Cad. Güneşli Apt. No:16/14 Sıhhiye/ANKARA

DAVALI: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
 Konya Yolu Üzeri 8. Km Etiler/ANKARA
VEKİLİ : Av. Sevkan BARAN - Aynı yerde

DAVANIN ÖZETİ:Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ankara Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü emrinde sözleşmeli ARFF memuru (hava kurtarma ve yangın görevlisi) olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/A maddesinin a,e,f,h bentleri uyarınca uyarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 02.05.2012 tarih ve 8905 sayılı işlemin; daha önce çalıştığı ekip sorumlusu Turan Ayanlar'ın kurmuş
olduğu dernekten ayrılması nedeniyle adı geçen kişiyle ilişkilerinin bozulduğu ve kişisel husumet nedeniyle disiplin cezasına konu olan şikayetin yapıldığı, esasen disiplin cezasına konu olabilecek bir eyleminin bulunmadığı, kaldı ki usulüne uygun olarak soruşturma yapılmadan disiplin cezası verilemeyeceği, ancak hakkında her hangi bir disiplin soruşturmasıyapılmadığı iddialarıyla iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü emrinde ARFF ekip sorumlusu olarak görev yapan Turan Ayanlar'ın davacı hakkında vermiş olduğu şikayet dilekçesinde özetle, "Osman Karaman'ın sürekli şahsı hakkında şikayette bulunduğu, ilgilinin verilen görevlerden kaçmak için sürekli bahaneler ürettiği, 04.02.2012 tarihinde ekip sorumlusu olarak görevli oldukları ve görev dağılımını yaptığı, davacının alarm ofisinde görevli olduğu, nöbet esnasında telsizin çalmaya başladığı ancak davacının telsize cevap vermediği, erken uyarı sisteminin de alarm verdiği halde davacının sisteme zamanında bakmadığı" bilgilerine yer verildiği, konuyla ilgili davacının savunmasının alındığı, yapılan açıklamalar ve şahit ifadeleri değerlendirildiğinde, davacının mesai arkadaşları ile olumsuz ilişkileri, iş ortamının çalışma düzenini bozması gibi nedenlerle hakkında dava konusu disiplin cezasının uygulandığı, tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRKMİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 14. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ankara Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü emrinde sözleşmeli ARFF memuru (hava kurtarma ve yangın görevlisi) olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/A maddesinin a,e,f,h bentleri uyarınca uyarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 02.05.2012 tarih ve 8905 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin (A/a) bendinde, "Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak", (A/e) bendinde, "Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak", (A/f) bendinde, "Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak", (A/h) bendinde de, "Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak" uyarma cezasını gerektiren fiiller ve haller arasında sayılmıştır.

 Dava dosyasının incelenmesinden; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ankara Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü emrinde sözleşmeli ARFF memuru (hava kurtarma ve yangın görevlisi) olarak görev yapan davacı hakkında, ARFF ekip sorumlusu Turan Ayanlar tarafından 23.03.2012 tarihli dilekçe ile; "Osman Karaman'ın sürekli şahsı hakkında şikayette bulunduğu, ilgilinin verilen görevlerden kaçmak için sürekli bahaneler ürettiği, 04.02.2012 tarihinde ekip sorumlusu olarak görevli oldukları ve görev dağılımını yaptığı, ilgilinin alarm ofisinde görevli olduğu, nöbet esnasında telsizin çalmaya
 başladığı ancak telsize cevap vermediği, erken uyarı sisteminin de alarm verdiği halde sisteme zamanında bakmadığı" iddialarıyla şikayette bulunulduğu, bunun üzerine 27.03.2012 tarih ve 6277 sayılı yazı ile davacının savunmasının istenildiği, davacının iddialarla ilgili savunmasını sunmasına müteakip, savunma dilekçesinde şahit olarak belirttiği kişilerin ifadelerinebaşvurulduğu, davacının savunmasının ve şahit ifadelerinin değerlendirilmesi sonucu 02.05.2012 tarih ve 8905 sayılı işlem ile davacıya 657 sayılı Yasa'nın 125/A maddesinin a,e,f,h bentleri uyarınca uyarma cezası verilmesi üzerine, söz konusu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
 
Kamu görevlilerinin disipline aykırı eylem ve fiilleri nedeniyle disiplin cezası verilebilmesi için, anılan eylem ve fiillerin sübut bulup bulmadığının usulüne göre yürütülen soruşturma ile ilgilinin leh ve aleyhindeki tüm delil ve ifadeler toplanarak ortaya konulması, sübut bulduğu tespit edilen disipline aykırı davranışlar nedeniyle de yasa ve yönetmeliklerde yer alan uygun cezanın verilmesi gerektiği disiplin hukukunun temel ilkelerindendir.
 
Kamu personelinin disiplin suçu oluşturan işlem ve eylemlerinin; işlenmeleri anında doğrudan doğruya tanık olunması, idari içinde yürütülen teftiş ve denetim faaliyetleri sırasında ortaya çıkarılması, şikayet, ihbar veya basın gibi çeşitli yollardan öğrenilmesi mümkündür. Öğrenilen disiplin suçunun, işlenip işlenmediği, işlenmişse işlenme yeri, zamanı, işlenme şekli gibi disiplin cezalarının mevzuata uygun olarak uygulanabilmesi bakımından önem taşıyan diğer hususların tespit edilebilmesi ve anılan eylem ve fiillerin sübut bulup bulmadığının usulüne göre yürütülen soruşturma ile ilgilinin leh ve aleyhindeki tüm delil ve ifadeler toplanarak ortaya konulması, suçlama konusunda ilgilisinin savunmasının alınabilmesi için usulüne uygun bir soruşturma yapılması,sübut bulduğu tespit edilen disipline aykırı davranışlar nedeniyle de yasa ve yönetmeliklerde yer alan uygun cezanın verilmesi gerekmektedir.

Olayda, ARFF ekip sorumlusu olarak görev yapan Turan Ayanlar'ın davacı hakkında vermiş olduğu şikayet dilekçesi üzerine, davacının savunmasının alındığı ve savunma dilekçesinde belirtilen kişilerin ifadesine başvurulduğu görülmekle birlikte, davacıya isnad edilen fiiller nedeniyle hakkında her hangi bir soruşturma açılmadığı, sadece savunması alınıp ceza verilmesi yoluna gidildiği, davacının leh ve aleyhindeki tüm delil ve ifadelerin toplanmadığı, şikayete konu edilen olayın tutanakla imza altına alınmadığı görülmektedir.

Bu durumda; yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde; davacı hakkında usulüne uygun soruşturma yapılarak ilgilinin leh ve aleyhindeki tüm deliller toplanıp, soruşturma raporu düzenlenerek yapılacakdeğerlendirme sonucunda bir karar verilmesi gerekirken,yukarıda belirtilen usul ve esaslara uyulmaksızın sadece savunma alınmak suretiyle doğrudan "uyarma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin işlemdehukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 82,60- TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 660,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (30) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 07/11/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

YARGILAMA GİDERLERİ:
Başvurma Harcı: 21,15 TL
 Karar Harcı: 21,15 TL
 Vekalet Harcı: 3,30 TL
Posta Gideri: 37,00 TLmemurlar.net

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.