'Cinsel Suçlar' kitabı yayınlandı
Kitap "Cinsel Suçlar" hukukumuza, belki de biz kadınların en çok bilmesi gereken yanına ışık tutuyor.

Türkiye'de son dönemin en dikkat çeken konularından biri olan cinsel suçlar kitaplaştırıldı. Adalet Yayınları'ndan çıkan, Avukat Meltem Banko ve Cumhuriyet Savcısı Ali Parlar'ın yazdığı "Cinsel Suçlar" kitabı raflardaki yerini aldı.

KİTABIN BİRİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER YER ALIYOR?

Bilimsel ilke ve ölçütlere özen gösterilen kitabın birinci bölümünde "Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar" başlığı altında, "Cinsel saldırı, çocukların cinsel İistismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz" suçları yer alıyor.

Son yıllarda artan kadına yönelik şiddet, tecavüz, fuhuş, çocukların cinsel istismarı gibi suçlar, bu kitapta hukuki yönden ele alınıyor. Maalesef ülkemizde cinsel suçlar yoğun bir yüzdelik dilime sahip. Bu suçlarla daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla cezalarının bir miktar artırılmasının yanı sıra özellikle cezayı ağırlaştırıcı nedenler de önemli kapsam değişikliklerini öngören 6545 sayılı Yasanın 28. 06. 2014 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle, bu değişikliklerin temelinde yatan yeni anlayışı ve uygulamaya yansımalarının hukukçularca doğru yorumlanmasına ve isabetli uygulama ve değerlendirme yapmalarına katkıda bulunmak amacıyla bir ekip çalışması sonucu hazırlanmış olan "Cinsel Suçlar" adlı kitap tüm okurların beğenilerine sunuluyor.

Kitapta yapılan yorumlarda, bilimsel ilke ve ölçütlere uyulmaya özen gösterilerek madde açıklamalarında sistematik dipnotlu anlatım düzeni izlenmiş ve mümkün olduğunca bilimsel görüşlere ve Yargıtay'ın konulara ışık tutan özenle seçilmiş emsal kararlarına yer verilmiş. Başta kadınlar olmak üzere herkesin bu kitabı muhakkak edinmesi gerekli.
6545 sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde CİNSEL SUÇLAR

Cinsel Saldırı (TCK md. 102)
Çocukların Cinsel İstismarı (TCK md. 103)
Reşit Olmayanla Cinsel İlişki (TCK md. 104)
Cinsel Taciz (TCK md. 105)
Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma (TCK md. 109)
Hayasızca Hareketler (TCK md. 225)
Müstehcenlik (TCK md. 226)
Fuhuş (TCK md. 227)

Cinsel suçlar uygulaması oldukça yoğun olan suç tiplerini içermektedir. Bu suçlarla daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla cezalarının bir miktar artırılmasının yanı sıra özellikle cezayı ağırlaştırıcı nedenler de önemli kapsam değişikliklerini öngören 6545 sayılı Yasanın 28. 06. 2014 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle, bu değişikliklerin temelinde yatan yeni anlayışı ve uygulamaya yansımalarının meslektaşlarımızca doğru yorumlanmasına ve isabetli uygulama ve değerlendirme yapmalarına katkıda bulunmak amacıyla bir ekip çalışması sonucu hazırlamış bulunduğumuz -Cinsel Suçlar- adlı bu kitabı tüm okurların beğenilerine sunmuş bulunmaktayız.
Kitapta yapılan yorumlarda, bilimsel ilke ve ölçütlere uyulmaya özen gösterilerek madde açıklamalarında sistematik dipnotlu anlatım düzeni izlenmiş ve mümkün olduğunca bilimsel görüşlere ve Yargıtay’ın konulara ışık tutan özenle seçilmiş emsal kararlarına yer verilmiştir.
Kitabın Birinci Bölümü’nde -Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar- başlığı altında -Cinsel Saldırı- (TCK 102. md. ), -Çocukların Cinsel İstismarı- (TCK 103. md. ), -Reşit Olmayanla Cinsel İlişki- (TCK 104. md. ) ve -Cinsel Taciz- (TCK 105. md. ) suçları yer almaktadır. İkinci Bölüm’de -Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu- (TCK 109. md. ), Üçüncü Bölüm’de ise -Hayasızca Hareketler- (TCK 225. md. ), -Müstehcenlik- (TCK 226. md. ), Fuhuş (TCK 227. md. ) suçlarına yer verilmiştir. Kitaba ayrıca, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu ile Fuhuşla Mücadele Tüzüğü de eklenmiştir.
Kitabın, tüm meslektaşlarımıza ve okurlarımıza içerdiği konular itibariyle yararlı olacağını düşünmekte ve ümit etmekteyiz.
Kitabın dizgi, sayfa ve kapak tasarımını büyük bir titizlikle gerçekleştirerek yayın hayatına kazandırılmasına katkı sağlayan başta yayınevi sahibi Hakan Karaaslan ve Tevfik Sarısoy olmak üzere Adalet Yayınevinin tüm genç ve dinamik çalışanlarına yürekten teşekkür ediyoruz.


 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR
 • CİNSEL SALDIRI (Madde 102)-1
 • I. -GENEL OLARAK-2
 • II. -SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER-3
 • III. -SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU-3
 • a) -Suçun Faili-3
 • b) -Suçun Mağduru-4
 • IV. -SUÇUN MADDİ UNSURU-5
 • a) -Cinsel Saldırı Suçunun Temel Şekli (102/1. Fıkra)-5
 • b) -Cinsel Saldırı Suçunun Nitelikli Hali (102/2. Fıkra)-7
 • V. -SUÇUN MANEVİ UNSURU-8
 • VI. -SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU-9
 • VII. -SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER-9
 • 1. -102/3. Fıkrada Öngörülen Nitelikli Haller-9
 • a) -Suçun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi (102/3-a)-9
 • b) -Suçun kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi (102/3-b)-10
 • c) -Suçun üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından işlenmesi (102/3-c)-11
 • d) -Suçun silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi (102/3-d)-12
 • aa) -Suçun silahla işlenmesi-12
 • bb) -Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi-12
 • e) -Suçun insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi (102/3-e)-13
 • 2. -Netice Sebebiyle Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller (102/5. fıkra)-13
 • a)-Suçun Sonucu Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi veya Ölmesi-14
 • VIII. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ-15
 • a) -Teşebbüs-15
 • b) -İştirak-15
 • c) -İçtima-15
 • IX. -KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI-16
 • a) -Kovuşturma-16
 • b) -Görevli Mahkeme-16
 • c) -Suçun Yaptırımı-16
 • d) -Dava Zamanaşımı-16
 • Yargıtay İçtihatları-17
 • ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI (Madde 103)-95
 • I. -GENEL OLARAK-96
 • II. -SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER-97
 • III. -SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU-97
 • a) -Suçun Faili-97
 • b) -Suçun Mağduru-97
 • IV. -SUÇUN KONUSU-98
 • V. -SUÇUN MADDİ UNSURU-98
 • a) -Basit Cinsel İstismar Suçu (103/1. Fıkra)-98
 • b)-Nitelikli Cinsel İstismar Suçu (103/2. Fıkra)-101
 • VI. -SUÇUN MANEVİ UNSURU-103
 • VII. -SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU-103
 • VIII. -SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER-103
 • 1. -103/3. FIKRADA ÖNGÖRÜLEN NİTELİKLİ HALLER-103
 • 2. -SUÇUN 103/1-a BENDİNDEKİ ÇOCUKLARA KARŞI CEBİR VEYA TEHDİTLE YA DA (b) BENDİNDEKİ ÇOCUKLARA KARŞI SİLAH KULLANMAK SURETİYLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ (103/4. FIKRA)-107
 • 3. -NETİCE SEBEBİYLE CEZANIN AĞIRLAŞTIRILMASINI GEREKTİREN NİTELİKLİ HALLER (103/6. FIKRASI)-108
 • a)-Suçun Sonucu Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi veya Ölmesi-109
 • IX. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ-109
 • a) -Teşebbüs-109
 • b) -İştirak-109
 • c) -İçtima-109
 • X. -KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI-110
 • a) -Kovuşturma-110
 • b) -Görevli Mahkeme-110
 • c) -Suçun Yaptırımı-110
 • d) -Dava Zamanaşımı-111
 • Yargıtay İçtihatları-111
 • REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ (Madde 104)-327
 • I. -GENEL OLARAK-327
 • II. -SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER-327
 • III. -SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU-328
 • a) -Suçun Faili-328
 • b) -Suçun Mağduru-329
 • IV. -SUÇUN MADDİ UNSURU-329
 • V. -SUÇUN MANEVİ UNSURU-330
 • VI. -HUKUKA AYKIRILIK UNSURU-330
 • VII. -SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER-330
 • VIII. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ-331
 • a) -Teşebbüs-331
 • b) -İştirak-331
 • c) -İçtima-331
 • IX. -KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI-331
 • a) -Kovuşturma-331
 • b) -Görevli Mahkeme-331
 • c) -Suçun Yaptırımı-331
 • d) -Dava Zamanaşımı-331
 • Yargıtay İçtihatları-332
 • CİNSEL TACİZ (Madde 105)-345
 • I. -GENEL OLARAK-345
 • II. -SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER-346
 • III. -SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU-346
 • a) -Suçun Faili-346
 • b) -Suçun Mağduru-346
 • IV. -SUÇUN MADDİ UNSURU-346
 • V. -SUÇUN MANEVİ UNSURU-347
 • VI. -SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ-347
 • VII. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ-348
 • a) -Teşebbüs-348
 • b) -İştirak-348
 • c) -İçtima-348
 • VIII. -KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI-349
 • a) Kovuşturma-349
 • b) Görevli Mahkeme-349
 • c) Suçun Yaptırımı-349
 • d) Dava Zamanaşımı-349
 • Yargıtay İçtihatları-350
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU
 • KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA (Madde 109)-407
 • I. -GENEL OLARAK-408
 • II. -SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER-410
 • III. -SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU-410
 • a) -Suçun Faili-410
 • b) -Suçun Mağduru-410
 • IV. -SUÇUN MADDİ UNSURU-410
 • V. -SUÇUN MANEVİ UNSURU-411
 • VI. -SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU-411
 • VII. -SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER-412
 • a) -Cezanın Artırılmasını Gerektiren Nitelikli Unsurlar-412
 • 1. -Fiili İşlemek İçin veya İşlendiği sırada Cebir, Tehdit veya Hile Kullanılması (109/2. Fıkra)-412
 • 2. -Suçun Silahla İşlenmesi (109/3-a)-413
 • 3. -Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (109/3-b)-413
 • 4. -Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi (109/3-c)-414
 • 5. -Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (109/3-d)-414
 • 6. -Suçun Üstsoy, Altsoy veya Eşe Karşı İşlenmesi (109/3-e)-414
 • 7. -Suçun Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi (109/3-f)-415
 • 8. -Suçun Mağdurun Ekonomik Bakımdan Önemli Bir Kaybına Neden Olması (109/4. Fıkra)-415
 • 9. -Suçun Cinsel Amaçla İşlenmesi (109/5. Fıkra)-415
 • b) -Cezayı Azaltan Şahsi Sebep Olarak -Etkin Pişmanlık- (110. md. )-415
 • VIII. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ-416
 • a) -Teşebbüs-416
 • b) -İştirak-416
 • c) -İçtima-416
 • IX. -KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI-416
 • a) -Kovuşturma-416
 • b) -Görevli Mahkeme-416
 • c) -Suçun Yaptırımı-416
 • d) -Dava Zamanaşımı-417
 • Yargıtay İçtihatları-417
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • GENEL AHLAKA KARŞI SUÇLAR
 • HAYASIZCA HAREKETLER (Madde 225)-515
 • I. -GENEL OLARAK-515
 • II. -SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER-515
 • III. -SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU-516
 • IV. -SUÇUN MADDİ UNSURU-516
 • a) -Aleniyet-516
 • b) -Cinsel İlişki-518
 • c) -Teşhircilik-518
 • V. -SUÇUN MANEVİ UNSURU-519
 • VI. -SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER-519
 • VII. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ-519
 • a) -Teşebbüs-519
 • b) -İştirak-519
 • c) -İçtima-519
 • VIII. -KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI-520
 • a) -Kovuşturma-520
 • b) -Görevli Mahkeme-520
 • c) -Suçun Yaptırımı-520
 • d) -Dava Zamanaşımı-520
 • Yargıtay İçtihatları-520
 • MÜSTEHCENLİK (Madde 226)-525
 • I. -GENEL OLARAK-526
 • II. -SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER-526
 • III. -SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU-526
 • IV. -SUÇLARIN MADDİ UNSURU-527
 • a) -1. Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru-527
 • b) -2. Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru-527
 • c) -3. Fıkradaki Suçların Maddi Unsurları-528
 • d) -4. Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru-528
 • V. -SUÇLARIN MANEVİ UNSURU-529
 • VI. -SUÇLARIN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU-529
 • VII. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ-530
 • VIII. -SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER-530
 • IX. -KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI-530
 • a) -Kovuşturma-530
 • b) -Görevli Mahkeme-530
 • c) -Suçun Yaptırımı-531
 • d) -Dava Zamanaşımı-531
 • Yargıtay İçtihatları-531
 • FUHUŞ (Madde 227)-545
 • I. -GENEL OLARAK-546
 • II. -SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER-546
 • III. -SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU-546
 • a) -Suçun Faili-546
 • b) -Suçun Mağduru-546
 • IV. -SUÇLARIN MADDİ UNSURU-547
 • a) -1. Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru-547
 • b) -2. Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru-548
 • c) -3. Fıkradaki Suçların Maddi Unsurları-548
 • V. -SUÇUN MANEVİ UNSURU-548
 • VI. -SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ-548
 • VII. -SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER-549
 • VIII. -KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI-550
 • a) -Kovuşturma-550
 • b) -Görevli Mahkeme-551
 • c) -Suçun Yaptırımı-551
 • d) -Dava Zamanaşımı-551
 • Yargıtay İçtihatları-551
 • TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-581
 • KÜÇÜKLERİ MUZIR NEŞRİYATTAN KORUMA KANUNU-611
 • GENEL KADINLAR VE GENELEVLERİN TABİ OLACAKLARI HÜKÜMLER VE FUHUŞ YÜZÜNDEN BULAŞAN ZÜHREVİ HASTALIKLARLA MÜCADELE TÜZÜĞÜ -617
 • KAYNAKÇA-643
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.