Sayıştay'dan sınavsız atamalara ilişkin kritik karar
Yeni Şafak yazarı Ahmet Ünlü'nün kaleme aldığı yazı şöyle; Bu köşeyi takip edenler, milyonlarca kişi sınavla atama beklerken istisnai kadrolara yapılan atamaların bazen vicdanları kanattığını ifade etmiş olduğumuzu hatırlayacaklardır. Sayıştay bu konuda ilginç, aynı zamanda da kritik bir karar vermiştir.

Sayıştay 5. Dairesi sınavsız atamalarla ilgili olarak vermiş olduğu kararda şu ifadelere yer vererek adeta ezber bozmuştur. Bu kararda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 59'uncu maddesi hükmü uyarınca Özel Kalem Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan .............’in 48 gün sonra sınav şartı yerine getirilmeden mühendis kadrosuna atanıp, aylık, zam ve tazminatlar ile ek ödemelerinin mühendis kadrosu için öngörülen tutarlar üzerinden ödenmesi sonucu ...........TL kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak yapılan incelemede; 04.07.2009 tarih ve 27278 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar” başlıklı (Değişik:RG-7/5/2014-28993) 5'inci maddesinin (2)'nci bendinde, unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında mühendis kadrosu da sayılmış, “Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar” başlıklı 8'inci maddesinin (1)'inci bendinin b) fıkrasında da “Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,” gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, aynı yönetmeliğin 20'nci maddesinin 1'inci fıkrasının (ç) bendinde bulunan, “İstisnai memurluklarda çalışanlar veya çalışmış olanlar, bu yönetmelik kapsamındaki kadrolara, atanacakları kadro için öngörülen şartları taşımaları kaydıyla sınavsız atanabilir” hükmü Danıştay.... Dairesi'nin ....... tarihli ve Esas No: ......ve Karar No: ...... sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 03/06/2009 tarihli ve 2009/50 sayılı genelgesinde; “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun                59'uncu maddesi kapsamında tanınan atama yetkisi, sınırsız bir yetki olmayıp, bu yetkinin memuriyete sınavsız girişin bir yönetimi gibi kullanımına hukuken imkân bulunmamaktadır. Bu sebeple, özel kalem müdürlüğü kadrolarına atanacakların seçiminde, belediye başkanlarının bir seçim dönemi boyunca çalışabilecekleri ehliyet ve liyakat sahibi kişileri seçmeleri esastır” denilmektedir.

Anılan hükümler uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 59'uncu maddesi hükmü uyarınca özel kalem müdürlüğü görevini yürüten ilgilinin unvan değişikliği sınavında başarılı olmadan mühendis kadrosuna atanıp, bu kadro için öngörülen aylık, zam ve tazminatlar ile ek ödemelerin verilmesi mümkün değildir.

Bu nedenlerle, özel kalem müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan .........’in 48 gün sonra sınav şartı yerine getirilmeden mühendis kadrosuna atanıp, aylık, zam ve tazminatlar ile ek ödemelerinin Mühendis kadrosu için öngörülen tutarlar üzerinden ödenmesi sonucu........ TL kamu zararına sebebiyet verildiği ifade edilmiştir.

Her ne kadar Devlet Personel Başkanlığı aksi yönde görüş vermiş olsa da (DPB’nin vermiş olduğu görüşte; Halen istisnai memuriyet niteliğindeki bir kadroda görev yapan personelin, öğrenimle ihraz etmiş bulunduğu unvana ilişkin Bakanlığınıza ait unvan değişikliğine tabi kadrolara sınavsız, genel hükümlere göre atanmasının mümkün bulunduğu ifade edilmiştir) bu kararla birlikte istisnai kadrolara ilk defa atananların memur kadrolarından başka kadrolara atanmasının yolu kesilmiştir. Çünkü, aksi yönde yapılacak atamaların tazmini ile karşı karşıya kalınması söz konusudur.

Sayıştay: Avukatlık vekalet ücreti memur unvanlılara verilemez

Sayıştay 5. Dairesi 2015 tarihli kararıyla belediye Hukuk İşleri Müdürlüğü'nde çalışan hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukat dışındaki personele vekalet ücreti ödenemeyeceğine hükmetmiştir.

Bu kararda şu ifadelere yer verilmiştir; 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 666 sayılı KHK’nın 1’inci maddesiyle 375 sayılı KHK’ya Ek Madde 12 (2) No.'lu fıkra düzenlemesi sonucunda, 31.12.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 659 sayılı KHK’nın 14’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “hukuk biriminde görev yapan diğer personele %5’i” ibaresi ile aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “diğerleri için (6.000) gösterge” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır. Son olarak, 10.10.2013 tarih ve 28791 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin ......tarih ve E:......., K:....... sayılı kararı ile 666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ya eklenen Ek 12’nci maddenin (2) numaralı bendinin, Anayasa’ya aykırılığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

Mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar çerçevesinde, Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde çalışan hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukat dışındaki personele de vekâlet ücreti ödenmesine ilişkin yeni bir kanuni düzenleme yapılmadığından, ödenen bu ücretlerin hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır.

Nitekim, 659 sayılı KHK’nin 14'üncü maddesinde ise; vekalet ücretinin; dava ve icra dosyasını takip eden hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü veya avukata %55’i, dağıtımın yapıldığı yıl içerisinde altı aydan fazla süreyle hukuk biriminde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukatlara %40’ı eşit olarak ödenir. Ödenecek vekalet ücretinin yıllık tutarı; hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü, avukatlar için (10.000) gösterge rakamının, memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarının oniki katını geçemez.Sonuç olarak belediyeler dahil KHK kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk biriminde görev yapan memurlara vekalet ücreti dağılımı yapılamayacaktır.

Özel Kalem Müdürlüğü personeline ücretsiz akşam yemeği verilebilir mi?

Sayıştay Denetçileri, Özel Kalem Müdürlüğü'nde çalışan personel için 10.08.2015-31.12.2015 tarihleri arasında Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nin 3’üncü maddesine aykırı olarak akşam yemeği hizmeti satın alınması sonucu oluşan zararın ödettirilmesine karar vermişlerdir.

Ancak, 8. Daire; Özel Kalem Müdürlüğü'nde çalışan personel için mesai bitimi sonrası yemek hizmeti satın alımına ait ödemenin, Bakanlık Makamının … tarihli ve … No.'lu Olur’u ile temsil-ağırlama organizasyon giderleri kapsamında bütçeden karşılandığı görüldüğünden, mevzuatına uygun olduğu anlaşılan … TL ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına, oybirliğiyle, karar vermiştir. Dolayısıyla özel kalem müdürlüklerinde görev yapan personele bütçeden akşam yemeği verilmesinde herhangi bir sıkıntı yoktur.

 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.