232 idari ve 2 bin 628 adli hakimin görev yeri değişti
9 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28436

ATAMA KARARLARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin, bazı yer idarî yargı hâkim ve savcıları hakkındaki 05/06/2012 tarihli 1517 sayılı, 26/06/2012 tarihli 1702 sayılı, 02/07/2012 tarihli 1786 sayılı, 12/07/2012 tarihli 1984 sayılı, 24/07/2012 tarihli 2085 sayılı, 13/09/2012 tarihli 2335 sayılı atama kararları ve bu kararlara karşı yapılan yeniden inceleme ve itiraz başvuruları neticesinde 19/09/2012 tarihine kadar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi ve Genel Kurulu tarafından alınan kararlar sonucu oluşturulan atama listesi aşağıda gösterilmiştir.

1-Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Manisa Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 26421Gürol UÇANKALE,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Kayseri Bölge idare Mahkemesi Başkanı26716 Metin KARACAN,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 26777Handan YAĞUŞ,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 26782Süreyya ÇAKIN,

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 26794Minire İclal KUTUCU,

İstanbul Vergi Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyesi26796 Ömer ERSOY,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı 26801Abdulhalim ÖZTÜRK,

Antalya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 27042Mehmet AKKAYA,

Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, İzmir İdare Mahkemesi Başkanı 27047Altan ŞAHİN,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 27250Hüseyin YILDIZ,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 27387Mehmet SAĞLAM,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 27395Necla ALTINÖZ,

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Başkanı 27396Biriz ÖZDEMİR,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Antalya İdare Mahkemesi Başkanı 27476Metin ÇETİNKAYA,

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 27479Ertuğrul YILMAZ,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 27483Esin TAN,

Edirne Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyesi27507 Lütfiye BOCUTOĞLU,

Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 27711Esma Nur NECEF,

Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına, Danıştay Savcısı 27712Ahmet Yahya ÖZDEMİR,

Bursa Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Trabzon Bölge İdare Mahkemesi Başkanı27786 Turan ASLAN,

İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Balıkesir Vergi Mahkemesi Üyesi 27816Mustafa Kemal KANDEMİR,

İzmir İdare Mahkemesi Başkanlığına, Danıştay Savcısı 28434Ekrem ATICI,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 31192Yücel BULMUŞ,

Denizli Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Denizli Vergi Mahkemesi Başkanı 32644Sevil ÇAKMAK,

Eskişehir İdare Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyesi32645 Ayşe BAŞARAN,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32646Filiz Zehra GÜRMERİÇ,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32647Elmas MUCUKGİL,

Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32648Hasibe Gül YILMAZ,

Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı32650 Nagihan ALTEKİN,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32651Nazmiye KILIÇ,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32652Gülsen BİŞKİN,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 32654Fadime VAR,

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32655Leyla KODAKOĞLU,

Manisa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi 32662Ayten KÜÇÜK VATANSEVER,

Antalya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32674İsa YEĞENOĞLU,

Tekirdağ Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Kayseri Vergi Mahkemesi Üyesi 32679Yaşar ERDEM,

Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32680Hüseyin Ünal KARA,

Trabzon Vergi Mahkemesi Üyeliğine, İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi 32685Metin Güven GÖKÇEK,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Trabzon Vergi Mahkemesi Başkanı 32702Mehmet Ali DAĞDAŞ,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32728Ergün ÖZCAN,

Samsun Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32730Kalender TÜREOĞLU,

Edirne Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 32734Çağlar IŞIK,

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 32735Metin GÜRZ,

Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 32738Selman AYDIN,

Adana Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Antalya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 32745Selçuk TOPAL,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi 32750Hasan ODABAŞI,

Samsun Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi 32791Nazan ERDEN,

Manisa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 32877Şerif BALCI,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 33238Mehmet Oğuz ULAŞ,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Anayasa Mahkemesi Raportörü 33591Şahnaz GEREK,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 33597Dr. Gürsel ÖZKAN,

Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 33773Cengiz AYDEMİR,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 33774Gül Filiz ERCAN ASLANTAŞ,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Danıştay Savcısı 33776Mehmet Emin KAÇAR,

İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyesi33781 Dr.Selami DEMİRKOL,

Ordu İdare Mahkemesi Üyeliğine, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi 33785Kadir Coşkun KAYAALP,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 33786Şule TATAROĞLU,

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Denizli İdare Mahkemesi Başkanı 33787Hüseyin EMSAL,

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 33814Mustafa BAHTİYAR,

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Başkanı33834 Nedret ENGİN,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 33835Yalçın MACAR,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Savcısı 34510Abdurrahman ŞİMŞEKSOY,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 34798Feyza ÜNSAL,

Antalya İdare Mahkemesi Üyeliğine, Manisa İdare Mahkemesi Başkanı 37751Egemen Sancaktar MAY,

Aydın Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi Üyesi37768 Songül HEKİM,

Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Eskişehir İdare Mahkemesi Başkanı 37784Yaşar KÜÇÜKERGÜLER,

Trabzon Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Trabzon İdare Mahkemesi Başkanı 37790Recep Yılmaz KORKMAZ,

İzmir İdare Mahkemesi Üyeliğine, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Üyesi37797 Şahika AYDIN ÜNAL,

Manisa İdare Mahkemesi Başkanlığına, Manisa Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37803Bilgin ÖZBEY,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 37818Sami KARATEKİN,

Bursa Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Manisa Vergi Mahkemesi Üyesi 37821Mehmet Fatih ERCİYAS,

İzmir İdare Mahkemesi Üyeliğine, Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi 37825Zafer Serkan KOÇ,

İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyesi37837 Rabia BAŞER,

Mersin İdare Mahkemesi Üyeliğine, Samsun İdare Mahkemesi Üyesi 37838Ferhat METİN,

Denizli Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Adana Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37839Şebnem ERDOGAN,

Bursa Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37843Battal ÖĞÜT,

Denizli Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Bursa Vergi Mahkemesi Başkanı 37857 Abidin ŞAHİN,

Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır İdare Mahkemesi Başkanı 37860Mustafa ARIK,

Ankara Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37904Hasan Gazi BUYURAN,

Antalya İdare Mahkemesi Üyeliğine, Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi 37905Mesut AKPINAR,

İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine, Muğla İdare Mahkemesi Üyesi 37908Ertan YEŞİLÖZ,

İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Vergi Mahkemesi Başkanı 37910Hasan HACİGÜL,

Antalya İdare Mahkemesi Başkanlığına, Antalya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37917Erkan ATILI,

Aydın Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Bursa Vergi Mahkemesi Başkanı 37983Ömer DEMİR,

Bursa Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Kırıkkale Vergi Mahkemesi Üyesi 37987Şahap Güven BOYDAK,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van Vergi Mahkemesi Başkanı 37988Murat YESİN,

Mersin Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Hatay Vergi Mahkemesi Üyesi 37991Emine DİNÇ,

Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Sakarya İdare Mahkemesi Başkanı 37995İlter EKŞİ,

Denizli Vergi Mahkemesi Üyeliğine, İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi 38003Abdullah Mutlu TÜRKER,

Samsun Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Aydın Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 38005Dr.Meriç ERDOĞAN,

İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Gaziantep Vergi Mahkemesi Üyesi 38014Mehmet Budak ÜNAL,

Hatay Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Antalya Vergi Mahkemesi Üyesi 38015Nilüfer GÜRPUNAR,

Trabzon Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 38018Kaplan ÜLGÜ,

Ordu Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi 38052Tarık ÖZDİREK,

Manisa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 38336Özlem ALPSEL ÖZ,

Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Mersin Vergi Mahkemesi Başkanı 38439Uğur ŞAHİN,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi 38445Harun Hakan BAŞ,

Antalya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Zonguldak İdare Mahkemesi Başkanı 38448Haci GÖÇER,

Zonguldak Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Muğla İdare Mahkemesi Üyesi 38449Aydın TUNCALI,

İzmir İdare Mahkemesi Üyeliğine, Bursa İdare Mahkemesi Üyesi 38454Celal Cahit AYGÜL,

Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Tekirdağ İdare Mahkemesi Başkanı 38461Nihat TOKTAŞ,

Bursa İdare Mahkemesi Başkanlığına, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 38564Mahmut ŞAHİN,

Van Vergi Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 40605Erol ASLAN,

Van İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 40741Şenol COŞKUN,

Diyarbakır İdare Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi 41505Hasan KARAKUŞ,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Mardin İdare Mahkemesi Üyesi 41511Abdullah ÇELİK,

Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 42324Bünyamin AKDAĞ,

Kayseri İdare Mahkemesi Üyeliğine, Mersin İdare Mahkemesi Üyesi 42939İbrahim Ethem KALKAN,

Manisa İdare Mahkemesi Başkanlığına, Van İdare Mahkemesi Başkanı 42972Tarık ÇAĞLAYAN,

Denizli İdare Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır İdare Mahkemesi Başkanı 42977Dursun ÖZDEMİR,

Diyarbakır İdare Mahkemesi Başkanlığına, Aydın İdare Mahkemesi Üyesi 68093Sinan ZENGİN,

Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi 94657Murat ULUSOY,

Tekirdağ İdare Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır İdare Mahkemesi Bşk. 94873İsmail UĞUR,

İzmir İdare Mah Üyeliğine, Van Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 94877Özlem EROL,

İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 94885Erhan DEMİR,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Antalya İdare Mahkemesi Üyesi 94886Yusuf BAYRAKTAR,

Sakarya İdare Mahkemesi Başkanlığına, Van İdare Mahkemesi Başkanı 94889Hakan BAŞ,

Zonguldak İdare Mahkemesi Başkanlığına, Van İdare Mahkemesi Başkanı 94893Mahmut Nedim EPİK,

Diyarbakır İdare Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 94904Nidai DEMİRTAŞ,

Trabzon İdare Mahkemesi Başkanlığına, Trabzon İdare Mahkemesi Üyesi 94906Kadir YILDIZ,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Malatya İdare Mahkemesi Üyesi 97673Mustafa BAL,

Antalya İdare Mahkemesi Üyeliğine, Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Üyesi97683 Mustafa Evren GÜMÜŞ,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Batman İdare Mahkemesi Üyesi 97697Selim ÖZTÜRK,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 97699Muhammed ÇAPRAK,

Manisa İdare Mahkemesi Üyeliğine, Elazığ İdare Mahkemesi Üyesi 97702Emre TAN,

Van İdare Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 97703Sönmez TAŞKIN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 97704Okan ÖZKUL,

Van İdare Mahkemesi Başkanlığına, Kırıkkale İdare Mahkemesi Üyesi 97706Erhan ÖZGECİ,

Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Danıştay Tetkik Hâkimi 97711Sinan ÇINAR,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi 97717Zeki UYSAL,

Van İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 97724Ayfer COŞKUN,

Van İdare Mahkemesi Başkanlığına, Konya İdare Mahkemesi Üyesi 97728Sadık GÖKÇEKLİ,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 97729Baki Kutayhan SUROĞLU,

Elazığ İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 97731Ömer ÇOLAK,

Trabzon Vergi Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi 97733Ahmet Bahaddin KARAŞLAR,

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi 97739Halil GÜNEY,

Mardin İdare Mahkemesi Üyeliğine, Eskişehir İdare Mahkemesi Üyesi 97741Hasan TÜRKAY,

Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Aydın İdare Mahkemesi Üyesi 97743Esat Caner YILMAZOĞLU,

Van Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Bursa İdare Mahkemesi Üyesi 97760Ali BAYRAKTAR,

İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi 101090Zülküf ASLAN,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Isparta İdare Mahkemesi Üyesi 101097Ümit ALİM,

Van İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 101102Hüseyin USLAN,

İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine, Mersin İdare Mahkemesi Üyesi 101109Kasım TAŞDAN,

Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum Vergi Mahkemesi Üyesi 101111Mehtap ÇİFTÇİOĞLU,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Yozgat İdare Mahkemesi Üyesi 101114Sıddık GÜLLÜK,

Malatya İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 101122Celal UYAR,

Van İdare Mahkemesi Üyeliğine, Adana İdare Mahkemesi Üyesi 101124Nurdan YALÇİN,

Malatya Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi 101125Lütfiye UYAR,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Antalya İdare Mahkemesi Üyesi 101132Şaban KAZAK,

Van İdare Mahkemesi Üyeliğine, Samsun İdare Mahkemesi Üyesi 101137Mehmet Kemal NAZİK,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi 101138Osman HAZIR,

Van İdare Mahkemesi Üyeliğine, Konya İdare Mahkemesi Üyesi 101140Assiye SOLAK,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Yozgat İdare Mahkemesi Üyesi 101148Vedat KAYA,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi 101153Yusuf Soner ÇİFTÇİOĞLU,

Van İdare Mahkemesi Üyeliğine, Aksaray İdare Mahkemesi Üyesi 101157İrfan CEREN,

Elazığ İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 101158Arif USLU,

Antalya İdare Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi 101161Mehmet AKKUŞ,

Van Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Samsun Vergi Mahkemesi Üyesi 101168Cihan KARATAŞ,

İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Denizli İdare Mahkemesi Üyesi 101171Barış ÇELİK,

Van Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Antalya Vergi Mahkemesi Üyesi 101561Özgür GÜLTEKİN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi 101572Recep İBİŞ,

İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine, Manisa İdare Mahkemesi Üyesi 101636Harun MOR,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Aksaray İdare Mahkemesi Üyesi 101647Nazım Taha KOÇAK,

Yozgat İdare Mahkemesi Üyeliğine, Aksaray İdare Mahkemesi Üyesi 101651Mukaddes AYTAÇ GÜNER,

İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Malatya Vergi Mahkemesi Üyesi 101685Okan OKYAY,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Sivas İdare Mahkemesi Üyesi 101712Vedat YILDIRIM,

Elazığ İdare Mahkemesi Üyeliğine, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi 101736Hasan GELEŞ,

Konya İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 101759Ramiz ÖZDEL,

Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Danıştay Tetkik Hâkimi 101763Elif KARAKAŞ,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Denizli İdare Mahkemesi Üyesi 101766Özenç BOSTAN,

Trabzon Vergi Mahkemesi Üyeliğine, İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi 101767İbrahim ŞAHİN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 101773Volkan MÜFTÜOĞLU,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 101798Ertuğrul ÇEKİN,

Aydın Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Aydın İdare Mahkemesi Üyesi 101801Rabia ÖZTÜRK,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Hatay İdare Mahkemesi Üyesi 101807Fatih YILDIRIM,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Eskişehir İdare Mahkemesi Üyesi 101814Sabit Abdullah İŞLER,

Samsun İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 101815Selçuk AYHAN,

Gaziantep İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 101831Mustafa ÖZDEMİR,

İzmir İdare Mahkemesi Üyeliğine, Trabzon İdare Mahkemesi Üyesi 101837Gökhan KORKMAZ,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 101843Muharrem OCAK,

Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 101844İrfan ÇAKMAK,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi 101849Ercan GÖKTEPEOĞLU,

Malatya İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 101855Ülkü TOKEŞER,

Kocaeli Vergi Mahkemesi Üyeliğine, İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi 102672Eşref ÖZTÜRK,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Kayseri İdare Mahkemesi Üyesi 102674Lokman KILIÇ,

İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum Vergi Mahkemesi Üyesi 102688Bahattin ÇELİK,

Hatay İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 103137Murat ÖCAL,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 103138Ender GÜNGÖR,

Gaziantep İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 103139Erkan ARSLAN,

Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Danıştay Tetkik Hâkimi 103140Mehmet Sadık YAMLI,

Kırıkkale İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 103973Ömer KAYA,

Mardin İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 104622Oğuzhan DEMİR,

Eskişehir İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 107154Seda UÇAR AKBULUT,

Van İdare Mahkemesi Üyeliğine, Antalya İdare Mahkemesi Üyesi 107159Mustafa BİLİCİ,

Eskişehir İdare Mahkemesi Üyeliğine, Malatya İdare Mahkemesi Üyesi 107162Adem ÇOBAN,

Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Trabzon Vergi Mahkemesi Üyesi 107175Yavuz GÜLLÜ,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Edirne İdare Mahkemesi Üyesi 107179Mahmut KORKMAZ,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Eskişehir İdare Mahkemesi Üyesi 107191Kazım BAL,

İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Zonguldak Vergi Mahkemesi Üyesi 107198Murat KOPAL,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Samsun İdare Mahkemesi Üyesi 107200Ahmet KÜRKÇÜ,

Trabzon İdare Mahkemesi Üyeliğine, Sakarya İdare Mahkemesi Üyesi 107208Sadık ULUŞAHİN,

İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi 107211Yasin KADIOĞLU,

İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Denizli Vergi Mahkemesi Üyesi 107213Süleyman ALBAYRAK,

Kayseri İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 107215Emin ÖZTÜRK,

Konya İdare Mahkemesi Üyeliğine, Eskişehir İdare Mahkemesi Üyesi 107216Ömer MUTLU,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Manisa İdare Mahkemesi Üyesi 107224Mustafa Tayıp ÇİÇEK,

Eskişehir İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 107229Emre AKBULUT,

Aydın Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Mersin Vergi Mahkemesi Üyesi 107232Yüksel AKSU,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Hatay İdare Mahkemesi Üyesi 107235Erhan YILDIRIM,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Trabzon Vergi Mahkemesi Üyesi 118397Emre ERGÜL,

Kastamonu İdare Mahkemesi Üyeliğine, Samsun İdare Mahkemesi Üyesi 118420Bahar HAMZAOĞLU EROĞLU,

Balıkesir Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 118425Murat DUMAN,

Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Ordu Vergi Mahkemesi Üyesi 118429Kamuran KUP BELGE,

Konya Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Aydın Vergi Mahkemesi Üyesi 118431Ömer ŞAHİN,

Sakarya İdare Mahkemesi Üyeliğine, Şanlıurfa İdare Mahkemesi Üyesi 118436Selman ÖZDEMİR,

Samsun Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Van Vergi Mahkemesi Üyesi 118438Fatma KORKMAZ AYHAN,

Kayseri İdare Mahkemesi Üyeliğine, Mardin İdare Mahkemesi Üyesi 118441Arif BAYBURTLU,

Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ordu İdare Mahkemesi Üyesi 118560Fatih BELGE,

Gaziantep Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 118561Özlem ÖZDEMİR,

Denizli İdare Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi 118682Levent ÖZALP,

Edirne İdare Mahkemesi Üyeliğine, Samsun İdare Mahkemesi Üyesi 118683Muzaffer GÜNEL,

İzmir İdare Mahkemesi Üyeliğine, Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi 119362Abdullah ECER,

Gaziantep İdare Mahkemesi Üyeliğine, Isparta İdare Mahkemesi Üyesi 119367Ömer GÖKKAYA,

Şanlıurfa İdare Mahkemesi Üyeliğine, İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi 119377Ali YILDIZ,

İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine, Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi 119435Ebubekir ÖZGÜR,

Antalya İdare Mahkemesi Üyeliğine, Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi 119436Serkan DEDETÜRK,

Yozgat İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 124776İsmail GÜVENÇ,

Diyarbakır Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Van Vergi Mahkemesi Üyesi 124779Bilge ÖZDEMİR KAHRAMAN,

Trabzon İdare Mahkemesi Üyeliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi 124802Ali Hamza ŞAHİN,

Aksaray İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 138942Adil ŞAHİN,

Rize İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 138954Ersin ÖĞÜTALAN,

Sakarya İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 138966Günay BAYGÜVEN,

Naklen atanmışlardır.


------------------------------------------------------------

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin, bazı yer adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları hakkındaki 08/06/2012 tarihli 1527 sayılı, 13/06/2012 tarihli 1547 sayılı, 26/06/2012 tarihli 1702 sayılı, 12/07/2012 tarihli 1973 sayılı, 24/07/2012 tarihli 2085 sayılı, 13/09/2012 tarihli 2338 sayılı atama kararları ve bu kararlara karşı yapılan yeniden inceleme ve itiraz başvuruları neticesinde 20/09/2012 tarihine kadar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi ve Genel Kurulu tarafından alınan kararlar sonucu oluşturulan atama listesi aşağıda gösterilmiştir.

1- Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 20288 Emine Şencan SARP,

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Trabzon Hâkimi 20321Hanife KURT,

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı 20377 Kemal CANBAZ,

Ümraniye Hâkimliğine, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı20558 Ali Asker KAZAK,

Bakırköy Hâkimliğine, Eskişehir Hâkimi 20600Fuat TÜRKER,

Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Kırklareli Hâkimi 20783Sezai GÖNÜLTAŞ,

Adana Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 20964Kamil YILDIZ,

Gebze Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi 21162Ferit ARSLANKURT,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 21186Ayhan KANDEMİR,

Diyarbakır Hâkimliğine, Ümraniye Hâkimi 21353Nazım ATEŞ,

Çorlu Cumhuriyet Savcılığına, Ordu Cumhuriyet Savcısı 21532Süleyman ARAS,

Üsküdar Hâkimliğine, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 21561Ahmet HEKİMOĞLU,

İzmir Hâkimliğine, Balıkesir Hâkimi 21831Hüseyin SAĞLANMAK,

Mersin Hâkimliğine, İzmir Hâkimi 21896 Cumhur KAYACAN,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili 21902Hasan EKER,

Konya Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 21952Ömer HANÇERLİOĞLU,

Ümraniye Hâkimliğine, Trabzon Hâkimi 21976Mahmut Celal GÜNAYDIN,

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Biga Hâkimi 22008 Neşet EREN,

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 22013Erdoğan DOĞAN,

Giresun Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum Hâkimi 22039Muzaffer ÇETİN,

Uşak Hâkimliğine, Konya Hâkimi 22042 Abdullah ÇOBAN,

Konya Cumhuriyet Savcılığına, Antalya Cumhuriyet Savcısı 22497İhsan MESCİOĞLU,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 22532İsmail BAŞAR,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 22553Hasan Coşkun ÇETİNBİNİCİ,

Adana Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 22758Osman YILDIRIM,

Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Kars Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 22820Zafer ÖZER,

Bakırköy Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 22839Hasan KAKAL,

İstanbul Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 22849Feramuz ANTEPLİ,

Kırıkkale Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 22904Şermin MAZLUM,

Bakırköy Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 22955Selahattin ÇETİN,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 22977Abdullah YILDIRIM,

Bakırköy Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 23003Ali KİRAZ,

Bakırköy Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 23012Ali Ahmet GÜRGÜL,

Adana Hâkimliğine, Edirne Hâkimi 23060Abdullah ERDEM,

İstanbul Hâkimliğine, Büyükçekmece Hâkimi 23105Mehmet DEMİREL,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 23122Mustafa TEFON,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 23124Ekrem Çetin HAKTANIR,

Konya Cumhuriyet Savcılığına, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı 23394Ahmet Yaşar ATALAY,

Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Samsun Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 23606Mehmet GÜNEŞGÖRMEZ,

Gaziantep Hâkimliğine, Gaziosmanpaşa Hâkimi 23620Yusuf ESENLİKÇİ,

Trabzon Hâkimliğine, Balıkesir Hâkimi 23649Süleyman Kayhan ÖZKAN,

Adana Hâkimliğine, Konya Hâkimi 23668 Ekrem ÖZDAĞ,

Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 23672Ramazan Ufuk BÜYÜK,

Tokat Hâkimliğine, Güdül Hâkimi 23704 Ahmet Zafer SEÇER,

Tekirdağ Hâkimliğine, Adana Hâkimi 23739 Ali İhsan KIVRAK,

Gaziantep Hâkimliğine, Lüleburgaz Hâkimi 23744Mehmet Kemal TUNÇSİPERİ,

Edirne Cumhuriyet Savcılığına, İnebolu Cumhuriyet Savcısı 23745Mürteza Tufan TANRIKULU,

Kahramanmaraş Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 23757Abdülkadir ÇETKEN,

Bandırma Cumhuriyet Savcılığına, Adıyaman Cumhuriyet Savcısı 23774Alper AYDENİZ,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 23783Ali YORULMAZ,

Adana Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 23867Remzi NAZLICAN,

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, Kadıköy Cumhuriyet Savcısı 23978Abdullatif ÇAKIR,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 24025Yahya ERDOĞMUŞ,

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 24063Fahrettin KÜÇÜKÖZ,

Silivri Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 24366Hayati ÇUHADAR,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Denizli Cumhuriyet Savcısı 24435Sedat ÖZGÜN,

Çorum Hâkimliğine, Bandırma Hâkimi 24452Hüseyin ALAÇAM,

İstanbul Hâkimliğine, Balıkesir Hâkimi 24473Sezai BUĞRA,

Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 24480Adnan MAZLUM,

Gebze Hâkimliğine, İzmir Hâkimi 24505 Uğur AKAY,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Edirne Cumhuriyet Savcısı 24518Sami KERPİÇCİ,

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, Eskişehir Cumhuriyet Savcısı 24559Muharrem ALTUNOĞLU,

Silifke Hâkimliğine, Burdur Hâkimi 24599Tevfik CANER,

Beykoz Hâkimliğine, Trabzon Hâkimi 24625Zeki SAĞLAM,

Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Ümraniye Cumhuriyet Savcısı 24634Ömer Faruk ORAL,

Bakırköy Hâkimliğine, Eskişehir Hâkimi 24641Ahmet DAMAR,

Üsküdar Cumhuriyet Savcılığına, Pendik Cumhuriyet Savcısı 24719Adem ÇAKIR,

Trabzon Hâkimliğine, Kocaeli Hâkimi 24727Nusret Sefa TANER,

İzmir Hâkimliğine, Aydın Hâkimi 24759 Arif MUTLU,

Pendik Cumhuriyet Savcılığına, Tokat Cumhuriyet Savcısı 24777Sevim YÜKSELOĞLU,

Söke Hâkimliğine, İzmir Hâkimi 24822 İdris BİLGİN,

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına, Edirne Cumhuriyet Savcısı 25111Mehmet Müsebbih ERGİN,

Denizli Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 25168Mehmet Muti YERSEL,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 25228Doğan KARAKOÇ,

Uşak Hâkimliğine, Isparta Hâkimi 25230Mustafa ŞAHİN,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 25234Mehmet KARAKAYA,

Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 25241Oğuz ÇELİK,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Yalova Cumhuriyet Savcısı 25260Hüseyin İNAN,

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığına, Hatay Cumhuriyet Savcısı 25426Turgut DEĞİRMENCİ,

Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Bursa Cumhuriyet Savcısı 25474Süleyman KARACA,

Bursa Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi 25484Hülya DEMET,

Diyarbakır Hâkimliğine, Zonguldak Hâkimi 25542Mesut BARTAL,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 25956Ahmet Cemil TALASLIOĞLU,

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Hâkimi 25958Ali ALTINKAYA,

Kütahya Hâkimliğine, İzmir Hâkimi 25972 Nermin ÜNSAL,

Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 26007Mehmet Mutlu EKER,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Uşak Cumhuriyet Savcısı 26017Faruk KURT,

Bakırköy Hâkimliğine, Tekirdağ Hâkimi 26076Mahmut BAYRAM,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 26114Ali PARLAR,

İzmir Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 26127Orhan DEMİR,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Malatya Cumhuriyet Savcısı 26162Muhittin ÖZDEMİR,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Giresun Cumhuriyet Savcısı 26205Mehmet ÇELİK,

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili 26222Hikmet GÜLAY,

Bakırköy Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 26487Cüneyt Galip İPEK,

Denizli Hâkimliğine, Aydın Hâkimi 26866 Rabia YATAĞANBABA,

Kartal Hâkimliğine, Eskişehir Hâkimi 27569Sadık KOCA,

Bakırköy Hâkimliğine, Batman Hâkimi 27570Dr.Doğan DEMİRSOY,

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Başsavcısı27610 Zülkarneyin KISIK,

Nazilli Hâkimliğine, Bucak Hâkimi 27619 Ahmet IŞIK,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 27657Ali İhsan ERSÜRMELİ,

Ankara Hâkimliğine, Eskişehir Hâkimi 27698Gülgün BİLEK,

Mersin Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 27718Gürsel ÜNSAL,

Bakırköy Hâkimliğine, Tekirdağ Hâkimi 27733Vijdane BAYRAM,

Kütahya Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcısı 27740İsmail Hakkı ÇAVUŞOĞLU,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 27741Zeynep BAYKARA DOĞAR,

Erzurum Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 27746Haşim KIZILTAŞ,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 27749Abdulkadir GÜNGÖREN,

Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 27754Erhan ÖZEN,

Edirne Hâkimliğine, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı27867 Mehmet UYSAL,

Gölbaşı (Ankara) Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 27871Nergiz BAYKARA,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 27891Abdullah AKKUŞ,

Yozgat Hâkimliğine, Konya Hâkimi 27900 Namık Kemal ÖZKUL,

İskenderun Hâkimliğine, Adana Hâkimi 27911 Senay KAHYAOĞLU,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 27964Mustafa BEGGİ,

Bakırköy Hâkimliğine, Tekirdağ Hâkimi 27994Zekeriya CEYLAN,

Muğla Hâkimliğine, Aydın Hâkimi 28030 Engin ÜNVER,

Manisa Cumhuriyet Savcılığına, Kadıköy Cumhuriyet Savcısı 28143Mehmet GÖKER,

İzmir Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 28221Hamit SARAK,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı Adalet Başmüfettişi28227 Şevki ARTAR,

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İzmir Cumhuriyet Savcısı 28228Dr. Uğurcan Sevinç KIZILOĞLU,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 28274Ahmet Şinasi ÖZERCAN,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 28303Hatice TATAR,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, İzmir Cumhuriyet Savcısı 28328Mehmet Atilla ERDEM,

Kütahya Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 28337Arif GÜL,

İzmir Hâkimliğine, Manisa Hâkimi 28359Ayten AYYILDIZ,

Antalya Hâkimliğine, Isparta Hâkimi 28399Hasan Basri BAHADIR,

Ankara Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 28436Nezahat YALÇINKAYA,

Ankara Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 28451Gülay CEYLAN,

Bursa Hâkimliğine, Balıkesir Hâkimi 28483Nazif TANIT,

Bakırköy Hâkimliğine, Tekirdağ Hâkimi 28538Fatma ARDA,

Bakırköy Hâkimliğine, Denizli Hâkimi 28882Tahsin ÖZEK,

Ankara Hâkimliğine, Uşak Hâkimi 29103 Çetin AKINCI,

Bakırköy Hâkimliğine, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 29135Erdoğan BİRCAN,

Erzurum Hâkimliğine, Kütahya Hâkimi 29142Gökhan KUTLUK,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Eskişehir Cumhuriyet Savcısı 29201Ahmet MERİÇ,

Diyarbakır Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 29233Akif DOĞRU,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 29257Rıfat SAGUT,

Adıyaman Hâkimliğine, Karabük Hâkimi 29260Yaşar Kemal ALTINTAŞER,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı 29289Metin ARDA,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Bursa Cumhuriyet Savcısı 29316Hayri KAYALICA,

Antalya Hâkimliğine, Konya Hâkimi 29415 Nebahat Nevzat AKIN,

Milâs Hâkimliğine, Bursa Hâkimi 29419 Neşe EMİRALİOĞLU,

Denizli Hâkimliğine, Nazilli Hâkimi 29422Reyhan BOSTAN,

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 29560Sait Ömer ARSLAN,

Sakarya Cumhuriyet Savcılığına, Antalya Cumhuriyet Savcısı 29566Erdoğan BİROL,

Sakarya Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 29635Mustafa KELKİT,

İstanbul Hâkimliğine, Isparta Hâkimi 29915Abuzer KARA,

Gebze Hâkimliğine, Sakarya Hâkimi 29918Besim Tayfun AĞAR,

Kartal Hâkimliğine, Sakarya Hâkimi 29923Mehmet BÖLÜK,

Kartal Hâkimliğine, Kastamonu Hâkimi 29924Uğur DUMAN,

Antalya Hâkimliğine, İzmir Hâkimi 29929 Ali GÜNDEŞ,

Adana Hâkimliğine, Aydın Hâkimi 29946 Levent ÖZEROL,

Ceyhan Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 29961Sacit BULUT,

Bakırköy Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 29962Ahmet Ali ARICI,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı 29980Ali Temel ÜNAL,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili 30010Atilla CEYLAN,

Ankara Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 30016Dursun YALÇINKAYA,

İskenderun Hâkimliğine, Karşıyaka Hâkimi 30020Hasan Fahri GÖNCÜ,

Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 30066Tevfik ERDOĞAN,

Kartal Hâkimliğine, Ankara Hâkimi 30112Emine ÜNAL,

Ankara Hâkimliğine, Eskişehir Hâkimi 30159Yıldıray SARIKAYA,

Ankara Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 30210Leyla KÖKSAL,

Bursa Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 30251İlknur MUT,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 30437Orhan PATAT,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 30558Ali ELBEYLİ,

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Erciş Hâkimi 30581 Selçuk GÖKTEN,

Erzurum Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 30583Mustafa ELGÜN,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı 30588Tacettin KALE,

Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Antalya Cumhuriyet Savcısı 30606Cevdet KAYAFOĞLU,

Gebze Hâkimliğine, Ümraniye Hâkimi 30613İbrahim ÇALIŞGAN,

Kadıköy Hâkimliğine, Antalya Hâkimi 30640Yılmaz KARAKUŞ,

Bakırköy Hâkimliğine, Edirne Hâkimi 30668Mehmet Sami HAZNEDAR,

Kadıköy Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 30693Mehmet Reşat KOPARAN,

Mersin Hâkimliğine, Adana Hâkimi 30734 Mehmet DABAK,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 30757Dursun Murat AY,

İzmir Hâkimliğine, Uşak Hâkimi 30831 Adem YILMAZ,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Hatay Cumhuriyet Savcısı 30848Kemal ÇALIŞKAN,

Batman Cumhuriyet Savcılığına, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı 30853Şennan IŞIKALTIN,

İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İzmir Hâkimi 30861 Ömer Faruk CEYLAN,

Üsküdar Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 30864Bülent KÖKSAL,

İzmir Hâkimliğine, Kocaeli Hâkimi 30869Aysel GÖKÇE,

Ümraniye Hâkimliğine, Balıkesir Hâkimi 30893Abdullah KOCAGER,

Antalya Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 30904Gülay POLATKAN,

Erzurum Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 30906Özkan KOÇ,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Denizli Hâkimi 30932Aydın AVCI,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 30942Burhan POLATKAN,

Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 30974Atnan BAŞKESEN,

Üsküdar Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 30996İlhan OBUT,

Alanya Cumhuriyet Savcılığına, Konya Cumhuriyet Savcısı 31003Asım KURT,

Ankara Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 31117Mustafa SATIŞ,

Antalya Hâkimliğine, Afyonkarahisar Hâkimi 31129Mustafa KAPLAN,

Adana Hâkimliğine, Antalya Hâkimi 31151Hayrittin YAVUZ,

İstanbul Hâkimliğine, Küçükçekmece Hâkimi 31180Mehmet CEBECİ,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Kırklareli Cumhuriyet Savcısı 31304İbrahim Can DEMİRCİOĞLU,

Adana Hâkimliğine, Aydın Hâkimi 31400 Bedriye Yeşim ÖZEROL,

İstanbul Hâkimliğine, Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı31456 Mustafa ERDOĞAN,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 31483Harun YILMAZ,

Ankara Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 31485Mehmet ŞENOL,

Ankara Hâkimliğine, Kırıkkale Hâkimi 31486Abdullah BAHÇECİ,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Kadıköy Cumhuriyet Savcısı 31499Süleyman ÖZKÖK,

Ankara Hâkimliğine, Uşak Hâkimi 31507 Adnan CANSU,

Bakırköy Hâkimliğine, Küçükçekmece Hâkimi 31535Hilmi TEMİZ,

İzmir Hâkimliğine, Menderes Hâkimi 31538Ali TOPSAKAL,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Kocaeli Cumhuriyet Savcısı 31575Şerafettin ÖZDEMİR,

Edirne Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 31581Mehmet ÜNAL,

Antalya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Hâkimi 31592Şenol DEMİR,

Denizli Cumhuriyet Savcılığına, Antalya Cumhuriyet Savcısı 31601Yusuf Hakkı DOĞAN,

Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Eskişehir Cumhuriyet Savcısı 31618Bülent ELVER,

Kartal Hâkimliğine, Gebze Hâkimi 32022 Şükrü İLGAR,

Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 32140Nurcan ATEŞ,

Çubuk Hâkimliğine, Tekkeköy Hâkimi 32155Eser CEYLAN,

Ankara Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 32160Filiz YALÇIN ÇİFLİK,

Eskişehir Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 32162Mualla DÜNDAR,

İzmir Hâkimliğine, Aydın Hâkimi 32174 Ayşe ERMUMCU,

Aydın Cumhuriyet Savcılığına, Bursa Cumhuriyet Savcısı 32180Murat AVCI,

Ankara Hâkimliğine, Karaman Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 32201Mehmet ÖZTUNÇ,

Uşak Cumhuriyet Savcılığına, Konya Cumhuriyet Savcısı 32235Cihan ERGÜN,

İzmir Hâkimliğine, Afyonkarahisar Hâkimi 32243Mustafa ZORLU,

İstanbul Hâkimliğine, Sakarya Hâkimi 32257Gürcan AKINCI,

Van Cumhuriyet Savcılığına, İzmir Cumhuriyet Savcısı 32260Alaaddin DOKUR,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 32269Murat Veysel SULAR,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Konya Hâkimi 32284 Mustafa USLU,

Ankara Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 32288Ali ÇÖRTEN,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 32292Ahmet Serkan GÖKTEN,

Kayseri Hâkimliğine, Adana Hâkimi 32302 Muhammet ATEŞ,

Antalya Hâkimliğine, Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı32331 Ramazan YILMAZ,

Karşıyaka Hâkimliğine, İzmir Hâkimi 32333 Mehmet ÖZCAN,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 32342Mehmet Ali ALPCAN,

Çankırı Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 32347Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı 32349Fehmi MERCAN,

Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Bursa Cumhuriyet Savcısı 32363Nurettin CANATA,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 32367Hasan ARSLAN,

İstanbul Hâkimliğine, Konya Hâkimi 32373 Mustafa ÇAĞLAR,

Eskişehir Hâkimliğine, Antalya Hâkimi 32375Nedim ÜZMEZ,

Antalya Hâkimliğine, Isparta Hâkimi 32381Ali ÖZKAYA,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı 32394Mustafa Kemal GÜL,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili32431 Kadir YILMAZ,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı 32436Fırat SÜRÜCÜ,

Konya Hâkimliğine, Adana Hâkimi 32447 İbrahim GÜRKAN,

Trabzon Cumhuriyet Savcılığına, Bursa Cumhuriyet Savcısı 32499Yusuf Kenan ÖZTEMEL,

Trabzon Hâkimliğine, Sinop Hâkimi 32503 İbrahim ÇELENK,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Niğde Cumhuriyet Savcısı 32790Metin AFŞAR,

İzmir Hâkimliğine, Kocaeli Hâkimi 32869Abdurrahman Serdar GÖKÇE,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Eskişehir Cumhuriyet Savcısı 32871Altan AYDOĞAN,

Giresun Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 32873Fatih DELİCE,

Yalova Hâkimliğine, Yalova Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 32899Kemal KAÇAN,

Kartal Hâkimliğine, Ümraniye Hâkimi 33191Selma ÇALIŞGAN,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 33230Mehmet ALTAŞ,

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına, Eskişehir Cumhuriyet Savcısı 33246Ahmet YAVUZ,

Aliağa Hâkimliğine, Kocaeli Hâkimi 33285Kamuran ÖZDEMİR,

Sakarya Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi 33290Nursen GÜVEN,

Ankara Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 33297Türkan ZENGİN,

Sivas Hâkimliğine, Eskişehir Hâkimi 33299Selma ELVER,

Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 33303Yücel KILINÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Balıkesir Cumhuriyet Savcısı 33305Aykut TUNCER,

Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Bursa Hâkimi 33309 Fahrettin BAŞ,

Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Bursa Cumhuriyet Savcısı 33332Abdülkadir EROL,


Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı İç Denetçisi 33360Remzi DOĞAN,

Adana Hâkimliğine, Denizli Hâkimi 33364Veli BEYDOĞAN,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Kozan Cumhuriyet Savcısı 33366Yılmaz KAYA,

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı33377 Rüstem ERYILMAZ,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı 33392Osman ERDURAN,

Erzincan Cumhuriyet Savcılığına, Uşak Cumhuriyet Savcısı 33397Lütfi KARABACAK,

Mersin Hâkimliğine, Denizli Hâkimi 33416Akın SİDELİ,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı33417 Nihat EROL,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı 33444Hakan ÖREN,

Bakırköy Hâkimliğine, Mersin Hâkimi 33445Ali ÜNAL,

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Kartal Cumhuriyet Savcısı 33448Yekta ÇOBANOĞLU,

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İzmir Cumhuriyet Savcısı 33450Kadir GÜLCÜ,

İzmir Hâkimliğine, Konya Hâkimi 33471 Orhan BALBAL,

Balıkesir Hâkimliğine, Edirne Hâkimi 33477Murat ÇIRAKOĞLU,

Sakarya Cumhuriyet Savcılığına, Pendik Cumhuriyet Savcısı 33485Mustafa Ramazan GÜNAYDIN,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı 33504Murat YÖNT,

Aydın Cumhuriyet Savcılığına, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı 33534Çetin Sözer DOĞAN,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 33831Mehmet Şenay BAYGIN,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Denizli Cumhuriyet Savcısı 33851Eren YENİCE,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Hâkimi 33870Berrin AKSOYAK,

Büyükçekmece Hâkimliğine, Afyonkarahisar Hâkimi 33892Nermin SÜRÜCÜ,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Antalya Cumhuriyet Savcısı 33897Leyla YILMAZ ÇAVUŞOĞLU,

İstanbul Hâkimliğine, Ankara Hâkimi 33912Berrin ÖRKEN,

Ümraniye Hâkimliğine, Sakarya Hâkimi 33926Lale ŞİMŞEK,

Iğdır Cumhuriyet Savcılığına, Manisa Cumhuriyet Savcısı 33937Ulviye ULUSOY,

Ankara Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 33942Mehmet Ali KARASEYFİOĞLU,

Adana Hâkimliğine, Edirne Hâkimi 33945Hicret YEŞİLÖZ,

İzmir Hâkimliğine, Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı33949 Atilla RAHMAN,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Adana Hâkimi 33956 Emine ATCI UYAR,

Kadıköy Hâkimliğine, Gebze Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 33968Şerafettin SAKA,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 33982Reyhan YAMAN,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 33989Fehmi TOSUN,

Bakırköy Hâkimliğine, Söke Hâkimi 33998 Tülay ÖZMEN AYKUŞ,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 34016Önder AKDAĞ,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 34025Feyrican TÜYSÜZ,

Ankara Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 34032Hülya POYRAZ GİYİK,

Sakarya Hâkimliğine, Kadıköy Hâkimi 34036Serpil ŞAYLI,

İzmir Hâkimliğine, Zonguldak Hâkimi 34041Yüksel ULUTAŞ,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Eskişehir Cumhuriyet Savcısı 34064Şenol DEMİR,

Tekirdağ Hâkimliğine, Afyonkarahisar Hâkimi 34089Ali GÜNDAL,

Bursa Hâkimliğine, Nevşehir Hâkimi 34093Cengiz BALIKÇI,

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 34094Salih KAYA,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Samsun Cumhuriyet Savcısı 34096Önder YAMAN,

Kartal Hâkimliğine, Balıkesir Hâkimi 34102Mehmet YOYLU,

Isparta Cumhuriyet Savcılığına, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı 34109Birol ORMAN,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı 34113İbrahim AKGÜN,

Konya Hâkimliğine, Bursa Hâkimi 34126 Mehmet ÖZDEMİR,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı 34133Erhan ÜNLÜ,

İzmir Hâkimliğine, Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 34144Orhan KIZILTAŞ,

Antalya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Antalya Hâkimi 34151Mehmet KESMEN,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Kartal Cumhuriyet Savcısı 34162Alpay GÖÇMEN,

Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Eskişehir Hâkimi 34164Hayri ÜZEL,

Konya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Konya Hâkimi 34181 Ferhat DEMİRCAN,

Edirne Hâkimliğine, Adana Hâkimi 34244 Hüseyin ÖKSÜZ,

Gaziantep Hâkimliğine, Ordu Hâkimi 34251 Ahmet TURGUT,

Bilecik Hâkimliğine, Çerkezköy Hâkimi 34252Orhan AYAZ,

Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Tekirdağ Hâkimi 34259Naci ERGİN,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 34277Halil BEKTAŞ,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 34280Mustafa Hakan UYAR,

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili34283 Celal AVAR,


İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 34287Cihan KANSIZ,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 34291Erkan YILDIRIM,

Hatay Cumhuriyet Savcılığına, Isparta Cumhuriyet Savcısı 34293Osman GÖĞEBAKAN,

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, Balıkesir Cumhuriyet Savcısı 34302Bülent ELMAS,

Denizli Hâkimliğine, Bolu Hâkimi 34304 Erdoğan DİKMEN,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 34327Yahya KÜÇÜK,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Cumhuriyet Savcısı 34358Ramazan UĞURELLİ,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Söke Cumhuriyet Savcısı 34371Ahmet AYKUŞ,

Denizli Hâkimliğine, Büyükçekmece Hâkimi 34373Ahmet SARIKAYA,

Gaziantep Hâkimliğine, Malatya Hâkimi 34392Yusuf KAYA,

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Zonguldak Cumhuriyet Savcısı 34395Ali İrfan YILMAZ,

Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Erzurum Hâkimi 34421Okan AKAR,

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 34422Savaş KIRBAŞ,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı 34447Talat DENİZ,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Elazığ Cumhuriyet Savcısı 34450Mehmet KALKAN,

Amasya Hâkimliğine, Batman Hâkimi 34451Necati ALBAYRAK,

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına, Ereğli (Konya) Cumhuriyet Başsavcısı34452 Bestami TEZCAN,

Çatalca Cumhuriyet Savcılığına, Bilecik Cumhuriyet Savcısı 34482Mustafa Erkan KOÇTEKİN,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Çanakkale Cumhuriyet Savcısı 34494Aziz KIZIL,

Mersin Hâkimliğine, Adana Hâkimi 34538 Leyla GÖKTEN,

Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Merzifon Cumhuriyet Savcısı 34597Numan ERGÖL,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Konya Cumhuriyet Savcısı 34599Nihat YORGANCI,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı 34642Burhan ÖZKAN,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Hatay Cumhuriyet Savcısı 34648Ertunç CENGİZ,

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığına, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı 34653Hakan ARSLAN,

İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 34656Bektaş Işık BAYRAKTAR,

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına, Eskişehir Cumhuriyet Savcısı 34783Cemal Gürsel SARICA,

Van Hâkimliğine, Ordu Hâkimi 34819 Leyla İLTERBERK,

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 34824Ender COŞKUN,

Bursa Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 34828Mustafa Saim ÖZKAN,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 34840Mehmet Erdal BOZKAYA,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı 34864Ali ÜNSAT,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 34874 Salih ÇİMEN,

Kastamonu Hâkimliğine, Kilis Hâkimi 34878 Ahmet FINDIK,

Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Kartal Cumhuriyet Savcısı 34897Gökçen TUNÇER,

Ankara Hâkimliğine, Sincan Hâkimi 34900Süleyman KÖKSALDI,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 34907 Muharrem SONGÜR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Polatlı Hâkimi 34914Cemile ÇALIŞGAN,

Bakırköy Hâkimliğine, Elmadağ Hâkimi 34925Nazire Figen CENGİZ,

Adana Hâkimliğine, Ümraniye Hâkimi 34943Sonay ŞANLIER YAŞAR,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 34949Bülent SAVTOK,

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 34954Leyla MALKONDU,

Malatya Hâkimliğine, Zonguldak Hâkimi 34959İzzettin DUMAN,

Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Sakarya Cumhuriyet Savcısı 34970Haydar MEMİŞ,

Uşak Cumhuriyet Savcılığına, Babaeski Cumhuriyet Savcısı 34981Mesut ÖZTÜRK,

Ankara Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 35002İsmail YILDIRIM,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Ordu Cumhuriyet Savcısı 35020Arif ULUSOY,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Denizli Cumhuriyet Savcısı 35022Serhan EROĞLU,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 35030Ali ÇAĞIR,

Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Samsun Cumhuriyet Savcısı 35039Sıttık TEMÜR,

Bakırköy Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 35047Ertan KIYAK,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı 35056Mehmet KAYGIN,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Manavgat Hâkimi 35058Coşkun AYDEMİR,

İzmir Hâkimliğine, Menemen Hâkimi 35092Dilek ÖZTÜRK,

Edirne Hâkimliğine, Ümraniye Hâkimi 35094Gülen AKYÜREK,

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı 35099Adem YAZAR,

Alanya Cumhuriyet Savcılığına, Kozan Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 35102Murat YILDIZ,

Bakırköy Hâkimliğine, Eskişehir Hâkimi 35107Oktay KUBAN,

Antalya Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 35111Songül YILMAZ,

Samsun Hâkimliğine, Bursa Hâkimi 35123 Münise TÜRKPENÇE,

Aydın Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 35126Fatma ÖZEN,

Elmadağ Cumhuriyet Savcılığına, Sincan Cumhuriyet Savcısı 35131Ayhan METİN,

Çorum Cumhuriyet Savcılığına, Adıyaman Cumhuriyet Savcısı 35145Mehmet Ferhat DEMİR,

Aydın Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 35151Bünyamin ÖZEN,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Çanakkale Cumhuriyet Savcısı 35166Hakan SAKMAK,

Sincan Hâkimliğine, Karaman Hâkimi 35171Güneş ÖZTUNÇ,

Lüleburgaz Hâkimliğine, Çatalca Hâkimi 35184Tülay ÖZTÜRK,

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Hâkimi 35190Yakup Hakan GÜNAY,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 35191Güler ÖZMEN,

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Üsküdar Cumhuriyet Savcısı 35210Hacı Murat GÖKŞEN,

Ankara Hâkimliğine, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 35211Mehmet AKSU,

Sakarya Cumhuriyet Savcılığına, Kadıköy Cumhuriyet Savcısı 35216Cüneyt ŞAYLI,

Manisa Hâkimliğine, İskenderun Hâkimi 35221Nezahat SAYAN,

Zonguldak Hâkimliğine, Adana Hâkimi 35224 Songül COŞKUN,

Alanya Hâkimliğine, Kızılcahamam Hâkimi 35231Hatice DÖNMEZ,

Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Antalya Cumhuriyet Savcısı 35238Adnan TABAR,

Gebze Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 35259Fatih Mehmet TOSUNER,

İstanbul Hâkimliğine, Küçükçekmece Hâkimi 35274Ramazan ACAR,

Aydın Cumhuriyet Savcılığına, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı 35283İbrahim GÜL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sincan Hâkimi 35290Fatma Seyhan KELEŞ,

İstanbul Hâkimliğine, Sakarya Hâkimi 35307Buket AKINCI,

Bursa Hâkimliğine, Adana Hâkimi 35339 Ali CIRIK,

İzmir Hâkimliğine, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı35341 Menderes YILMAZ,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 35352Selçuk CENGİZ,

Iğdır Cumhuriyet Savcılığına, Kilis Cumhuriyet Savcısı 35353Hakan TEKİN,

Konya Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 35354Alparslan KESKİN,

İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İzmir Hâkimi 35355 Cahit KARGILI,

Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Adana Hâkimi 35357 Erol TEKMEN,

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 35483Murat UĞUR,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 35489Metin KANTAR,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Malatya Cumhuriyet Savcısı 35822İhsan ALTUĞ,

Bafra Hâkimliğine, Ceyhan Hâkimi 35833İbrahim Ahmet PEKDUR,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 35836Mehmet YILMAZ,

İstanbul Hâkimliğine, Ankara Cumhuriyet Savcısı 35847Bora COŞAR,

Bakırköy Hâkimliğine, Kartal Hâkimi 35848Kadriye Aynur GÖÇMEN,

Kırıkkale Hâkimliğine, Eskişehir Hâkimi 35852Erdal ÖNCÜ,

İstanbul Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 35858Mehmet MENEKŞEOĞLU,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 35879Selim ÇORBACIOĞLU,

Eskişehir Hâkimliğine, Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 35881Ali BAĞBOZAN,

Ankara Hâkimliğine, Adalet Bakanlığı Adalet Başmüfettişi35898 Sait ÇAĞLAR,

İzmir Hâkimliğine, Adana Hâkimi 35906 Ayhan ÇOLAK,

Kartal Hâkimliğine, Beykoz Hâkimi 35907Zafer YENİTEPE,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Ümraniye Cumhuriyet Savcısı 35908Bünyamin YAŞAR,

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 35910Ümit Selçuk DOĞAN,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Osmaniye Cumhuriyet Savcısı 35918Musa SAÇMA,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başmüfettişi35928 Musa KANICI,

Edirne Hâkimliğine, Ümraniye Hâkimi 35930Erol AKYÜREK,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Hatay Cumhuriyet Savcısı 35932Güven ÖZTÜRK,

Büyükçekmece Hâkimliğine, Kemalpaşa Hâkimi 35944Sevilay SAYIN,

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Hâkimi 35974Dündar ÖRSDEMİR,

Bursa Hâkimliğine, İskenderun Hâkimi 35976Figen ERCAN,

Denizli Hâkimliğine, Alaşehir Hâkimi 35983Hatice Emel ŞAHİN,

Sincan Hâkimliğine, Artvin Hâkimi 35991Neşe KARA,

Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Samsun Cumhuriyet Savcısı 36008Fahri GÜLAY,

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 36013Murat ÇANCI,

Gebze Cumhuriyet Savcılığına, Konya Cumhuriyet Savcısı 36016İsmet ÖZKORUL,

Balıkesir Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 36022Ayten ŞAHİNER,

Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Ardahan Cumhuriyet Savcısı 36028Mehmet ÇİVRİL,

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı 36036Reşit YILDIRIM,

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına, Elazığ Cumhuriyet Savcısı 36037İrfan SARICI,

Boyabat Cumhuriyet Savcılığına, Durağan Cumhuriyet Savcısı 36039Naim Babür ALAYBEYOĞLU,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Malatya Cumhuriyet Savcısı 36046Kubilay ERYİĞİT,

Aydın Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 36049Ünzüle ACAR,

Kayseri Hâkimliğine, Kırıkkale Hâkimi 36065Lütfiye KAYGIN,

Urla Hâkimliğine, Bursa Hâkimi 36083 Serpil BULANIK,

Eskişehir Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 36089Kayhan KARABULUT,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Karabük Hâkimi 36108Nurten MERCAN,

Balıkesir Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 36111Mehmet ŞAHİNER,

Adana Hâkimliğine, Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 36126Derviş ERYILDIRIM,

Antalya Hâkimliğine, Afyonkarahisar Hâkimi 36129Mahmut GÜNAY,

Uşak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Silifke Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 36130İbrahim İLHAN,

Gebze Hâkimliğine, Konya Hâkimi 36395 İlker ÇETİN,

Bakırköy Hâkimliğine, Hatay Hâkimi 36396 Suzan Seval KOÇDAĞ ÖZTÜRK,

İstanbul Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 36402Selma BETİN,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Samsun Cumhuriyet Savcısı 36828İsmail KAYA,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sakarya Hâkimi 36835Cevdet BAK,

Muğla Hâkimliğine, Uşak Hâkimi 36837 Hasan AKPOLAT,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ayaş Hâkimi 36849 Medine MISIR,

Gaziantep Hâkimliğine, Nevşehir Hâkimi 36850Abdullah GÖK,

Konya Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 36870Refik MAMALOĞLU,

Menderes Hâkimliğine, Adana Hâkimi 36877 Hülya Nurcan ÜNSAL,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Milâs Cumhuriyet Başsavcısı 36884Cevat Mert KOPARAL,

Eskişehir Hâkimliğine, Sivas Hâkimi 36892 Reşit KAÇAR,

Manavgat Cumhuriyet Savcılığına, Hayrabolu Cumhuriyet Savcısı 36901Sezer BİNAY,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Hâkimi 36930Bedri KESMEZ,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı 36938Mehmet Faik VAYİSOĞLU,

Mersin Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 36939Mehmet Oğuz YAMAN,

Eskişehir Hâkimliğine, Elazığ Hâkimi 36940Orhan KÜÇÜKFİDANCI,

İzmir Hâkimliğine, Menderes Hâkimi 36944Neslihan DEMİRCİOĞLU,

Bakırköy Hâkimliğine, Tire Hâkimi 36946 Nilgün GÜLDALI,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı 36958Hüsamettin BİNİCİ,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Konya Cumhuriyet Savcısı 36965Alpaslan KARABAY,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı 36991Vekil ÖZTÜRK,

Eşkisehir Hâkimliğine, Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 36996Oğuz Han SELÇUK,

Kahramanmaraş Hâkimliğine, Keşan Hâkimi 37002 Mehmet GÜLTEKİN,

Bakırköy Hâkimliğine, Ümraniye Hâkimi 37015Gülaser GÖKDEMİR TEKDAL,

Eskişehir Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 37022Bahattin ÇELİK,

Adana Hâkimliğine, Hatay Hâkimi 37035 Mehmet Muhsin TURHAN,

Samsun Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi 37038Adil AYGÜN,

Üsküdar Hâkimliğine, Ümraniye Hâkimi 37039Akın KOCABIÇAK,

Trabzon Hâkimliğine, Konya Hâkimi 37046 Özlem AKSOY,

Kozan Hâkimliğine, Kastamonu Hâkimi 37057Mustafa HİMYERİ,

Yalova Cumhuriyet Savcılığına, Sincan Cumhuriyet Savcısı 37063Aslan DİKMEN,

Antalya Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 37064Ayla ÜNAL,

İstanbul Hâkimliğine, Polatlı Hâkimi 37066Canan ONUR,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 37097Ekrem ŞAKAR,

İskenderun Hâkimliğine, Erzincan Hâkimi 37099Nebahat FIRAT BAYRAKTAR,

Samsun Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 37109İbrahim ATASU,

Muğla Cumhuriyet Savcılığına, Kartal Cumhuriyet Savcısı 37115Hidayet SAKALLI,

Bakırköy Hâkimliğine, Antalya Hâkimi 37117Sevgi IŞIK,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı 37120Aziz HÜKÜM,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Tetkik Hâkimi37147 Nazım YİĞİT,

Denizli Hâkimliğine, Adana Hâkimi 37149 Okan ERDOĞAN,

Ödemiş Cumhuriyet Savcılığına, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 37186Serdar GÜR,

Ankara Hâkimliğine, Polatlı Hâkimi 37187Harun DİNÇ,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Kars Cumhuriyet Savcısı 37188Lutfi GÜNER,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 37189Mahmut Kaan YÜKSEL,

Hatay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 37197Ali DOĞAN,

Bakırköy Hâkimliğine, Sinop Hâkimi 37201 Emel HALEBİ ERDURAN,

Muğla Hâkimliğine, Sivas Hâkimi 37209 Erdal ÇİFTCİ,

Sincan Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 37215Seval AKTEN,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 37229Ali Metin DOĞAN,

Kadıköy Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 37233Mustafa LOKMAN,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Bayındır Cumhuriyet Savcısı 37234Nuri Veysel EREN,

Kütahya Cumhuriyet Savcılığına, Sivas Cumhuriyet Savcısı 37243Mehmet Engin KORKMAZ,

Erzurum Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 37254Ayşe TAŞKIN,

İzmir Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 37261Tamer BULAM,

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Hâkimi 37278Metin ÖZÇELİK,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Sivas Cumhuriyet Savcısı 37286Hilmi KARAKAYA,

Mersin Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 37297Hüsnü ÖKSÜZ,

Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Isparta Cumhuriyet Savcısı 37301Muhammet SAVRAN,

Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet Savcısı 37304Yusuf Taner YILDIZ,

Kayseri Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 37305Nakip ÖZDEMİR,

İzmir Hâkimliğine, Menemen Hâkimi 37309Ali ATAY,

Ayvalık Cumhuriyet Savcılığına, Sandıklı Cumhuriyet Savcısı 37321Olcay ALİCANOĞLU,

Bursa Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 37332Esin KARAGÖZ SEVİNÇ,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı 37337Onur EKİNCİ,

Bakırköy Hâkimliğine, Gebze Hâkimi 37344 Suzan Ece ERTÜRKMEN,

Ankara Hâkimliğine, Sincan Hâkimi 37348Mustafa GÖÇER,

Menderes Hâkimliğine, Milâs Hâkimi 37361 Hatice ÇALIŞ KOPARAL,

İzmir Hâkimliğine, Menderes Hâkimi 37364Vijdan EREN,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Menemen Cumhuriyet Savcısı 37372Ali ÖZTÜRK,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Bayındır Hâkimi 37392Rahime EREN,

Erzurum Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 37395Yaşar Sadık TAŞKIN,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Kozan Cumhuriyet Savcısı 37410Mahmut SAVAŞÇI,

Afyonkarahisar Hâkimliğine, Nazilli Hâkimi 37469Selma ÇAMOĞLU,

Denizli Hâkimliğine, Kahramanmaraş Hâkimi 37492Ömer BOZKURT,

Antalya Hâkimliğine, Trabzon Hâkimi 37496Serdar DEMİR,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Edremit Hâkimi 37502Hatice TEKDEMİR KESLER,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Hatay Cumhuriyet Savcısı 37506Mustafa DURMUŞ,

Konya Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 37507Hasan Hüseyin YANARDAĞ,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 37512Zekai Yusuf SARIBAY,

Gebze Hâkimliğine, Trabzon Hâkimi 37523Hatın KARATAŞ,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 37526Oğuzhan Atamtürk UYAR,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 37573Dr.Bahadır YAKUT,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 37580Mehmet Cebbar ÜLGEN,

Sincan Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 37601Hilal HAZİNEDAROĞLU,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı 37656Cafer Güven KARA,

Gebze Cumhuriyet Savcılığına, Ümraniye Cumhuriyet Savcısı 37664Taner TEMÜR,

Manisa Cumhuriyet Savcılığına, Hatay Cumhuriyet Savcısı 37674Mehmet Özgür TURHAN,

Karşıyaka Hâkimliğine, Muğla Hâkimi 37937 Tayfun ÖZANT,

Konya Hâkimliğine, Antalya Hâkimi 37942Mevlüt GÜLBUDAK,

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığına, Nazilli Cumhuriyet Savcısı 37943İlhan YALÇINKARA,

Isparta Hâkimliğine, Gemlik Hâkimi 37946Yunus YILMAZ,

Ayvalık Hâkimliğine, Sandıklı Hâkimi 37949Zülbiye ALİCANOĞLU,

Balıkesir Hâkimliğine, Kars Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 37950Tamer KESKİN,

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı 37953Kemal MECİT,

Bursa Hâkimliğine, Zonguldak Hâkimi 37958Mehmet ÖZYALÇIN,

Samsun Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 38056Ayfer PİRDAL,

Samsun Hâkimliğine, Rize Hâkimi 38060 Levent USTA,

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili 38063Aydın TORLAK,

Gebze Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 38067Şamil İNAN,

Samsun Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 38071Yusuf GÖRÜR,

Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Adana Hâkimi 38081 Bayram DEMİRCİ,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 38083Serkan AKKUM,

Aydın Cumhuriyet Savcılığına, Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı 38090Süleyman KESGİN,

Manisa Hâkimliğine, Zonguldak Hâkimi 38092Hakan TAT,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Gebze Cumhuriyet Savcısı 38098Rifat ERTÜRKMEN,

Mersin Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 38110Kemal KURT,

Gaziantep Hâkimliğine, Elazığ Hâkimi 38111Ender KÖSE,

Kilis Hâkimliğine, Demirci Hâkimi 38115Servet ALYANAK,

Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili38116 Ahmet KARACA,

Muş Cumhuriyet Başsavcılığına, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı 38121Hasan KAYA,

Düzce Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 38122Mehmet ÖZKAN,

Bakırköy Hâkimliğine, Silivri Hâkimi 38126Bahar KOZANHAN TÜRK,

Denizli Cumhuriyet Savcılığına, Bursa Cumhuriyet Savcısı 38127Evliya ÇALIŞKAN,

Malatya Hâkimliğine, Elazığ Hâkimi 38131Sevil TOSUN KARATAŞ,

Kahramanmaraş Hâkimliğine, Ceyhan Hâkimi 38132Asuman POLAT,

Tekirdağ Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 38155Nuran TORLAK,

Denizli Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 38173Ayşe BARUTCU,

Büyükçekmece Hâkimliğine, Bakırköy Hâkimi 38175Sabri Lider ŞENGÜL,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Çubuk Hâkimi 38178 Ali Yusuf BAŞARAN,

Mersin Hâkimliğine, Nevşehir Hâkimi 38179Tamer YALÇIN,

Denizli Hâkimliğine, Adana Hâkimi 38182 Orhan YİĞİT,

Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı38198 Abdurrahman YILMAZ,

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 38203Mehmet BERK,

Samsun Hâkimliğine, İnebolu Hâkimi 38206Adem YILDIZ,

Edirne Hâkimliğine, Söke Hâkimi 38208 Yahya AYYILDIZ,

Bakırköy Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 38210Mehmet ÇELEBİ,

Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Lüleburgaz Cumhuriyet Savcısı 38216Murat KAYANÇİÇEK,

Balıkesir Hâkimliğine, Kars Hâkimi 38217 Demet TANRIVERDİ KESKİN,

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığına, Sincan Cumhuriyet Savcısı 38230Ömer UYSAL,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı 38231Mustafa ERCAN,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 38241Fettah ÇAVUŞ,

Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Bilecik Cumhuriyet Savcısı 38248Özkan Levent TAŞKOPARAN,

Aydın Hâkimliğine, Büyükçekmece Hâkimi 38267Aynur TEKİN GÜL,

Sincan Hâkimliğine, Kırıkkale Hâkimi 38292Soner OLUK,

Bartın Cumhuriyet Savcılığına, Osmaniye Cumhuriyet Savcısı 38293Mehmet ÇAKIR,

Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 38294Mehmet ARAN,

Zonguldak Hâkimliğine, Edremit Hâkimi 38304Nehare MECİT,

Sakarya Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 38306Mehtap ÇANKAYA,

Isparta Cumhuriyet Savcılığına, Ceyhan Cumhuriyet Savcısı 38310Taner KAYA,

İzmir Hâkimliğine, Gemlik Hâkimi 38314Aynur MUTLU ALTIN,

Gebze Hâkimliğine, Keşan Hâkimi 38390 Mehtap KARSLI,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Kütahya Cumhuriyet Savcısı 38394Mehmet TURGAY,

Kartal Hâkimliğine, Kartal Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 38398Leyla ZORLU,

Pendik Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 38399Müge Zelda HÜNER,

Konya Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 38403Ünzüle ÖZSOY,

Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Gaziantep Hâkimi 38429Taner ATALAY,

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Üsküdar Cumhuriyet Savcısı 38436Sırrı TOPLUYILDIZ,

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına, Elazığ Cumhuriyet Savcısı 38469Orhan SANCAK,

Isparta Hâkimliğine, Ünye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 38470Mehmet ERASLAN,

Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 38476Hüseyin GÜRBÜZ,

Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcılığına, Ağrı Cumhuriyet Savcısı 38502Ramazan YALDIZKAYA,

Konya Hâkimliğine, Elazığ Hâkimi 38503Yücel KAMA,

Bursa Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 38506Tuncay SEVİNÇ,

İstanbul Hâkimliğine, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı 38508 Cemil GEDİKLİ,

Manavgat Hâkimliğine, Hayrabolu Hâkimi 38512Şule BİNAY,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Çorlu Cumhuriyet Savcısı 38515Sedat TAŞ,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Afyonkarahisar Hâkimi 38516Fuat USLU,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 38527Mustafa ŞAHİN,

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Adana Cumhuriyet Savcısı 38551Lokman DOĞAN,

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına, İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı 38562Mehmet DEMİREL,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Aliağa Cumhuriyet Savcısı 38586Muammer YÜCEL,

Ümraniye Hâkimliğine, Denizli Hâkimi 38592Belgin ÖZTÜRK,

Beykoz Hâkimliğine, Ümraniye Hâkimi 38606Nazan GÜÇKAN,

İstanbul Hâkimliğine, Kırıkkale Hâkimi 38635Nilgün ŞENER,

Yalova Cumhuriyet Savcılığına, Samsun Cumhuriyet Savcısı 38647Fikret GÜNAY,

Bakırköy Hâkimliğine, Tire Hâkimi 38649 Ayhan GÜLDALI,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Giresun Hâkimi 38662Selçuk AY,

Mersin Hâkimliğine, Adana Hâkimi 38682 Nevin FIRINCIOĞULLARI,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 38691Mustafa ÖKSÜZ,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Malatya Cumhuriyet Savcısı 38692Erdinç Hakan ÖZDABAKOĞLU,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Samsun Cumhuriyet Savcısı 38693Fahrettin Kemal YERLİ,

Antalya Hâkimliğine, Tekirdağ Hâkimi 38696Özlem PAMUK EDİS,

Aydın Cumhuriyet Savcılığına, Ümraniye Cumhuriyet Savcısı 38701Bilal YILDIZ,

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığına, Muş Cumhuriyet Başsavcısı 38706Mustafa Bilgin PİŞKİN,

Ereğli (Zongunldak) Cumhuriyet Başsavcılığına, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı 38711Mustafa GÜMÜŞ,

Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı38719 Selahaddin MENTEŞ,

Akhisar Hâkimliğine, Çorum Hâkimi 38722 Esin ÇULHA,

Ankara Hâkimliğine, Çubuk Hâkimi 38726 Nihal USLU,

Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığına, Çatalca Cumhuriyet Başsavcısı 38731Hasan Onur DİNÇ,

Hatay Hâkimliğine, Serik Hâkimi 38732 Ömerhan YILBAŞ,

Samsun Hâkimliğine, Rize Hâkimi 38735 Arzu USTA,

İzmir Hâkimliğine, Uşak Hâkimi 38741 Deniz ÇİMEN AKYILDIZ,

Gaziantep Hâkimliğine, Gölcük Hâkimi 38747Ataün KIRCA,

Sinop Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Giresun Cumhuriyet Savcısı 38754Tuncay ELARSLAN,

Gaziosmanpaşa Hâkimliğine, Kozan Hâkimi 38757 Sabiha SAVAŞÇI,

Burdur Hâkimliğine, Erciş Hâkimi 38764 Rüksan ERBİL,

Manisa Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 38767Hatice ÇAKIRBAY ÇİMEN,

Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına, Kuşadası Cumhuriyet Savcısı 38773Serhan KESMEZ,

Manisa Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 38782Hünkar Ersen KIRLANGIÇ,

İzmir Hâkimliğine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Tetkik Hâkimi38785 İsmail KURT,

Adana Hâkimliğine, Kahramanmaraş Hâkimi 38801Dilek BİNİCİ,

Ankara Hâkimliğine, Isparta Hâkimi 38806Halil İbrahim KÜTÜK,

Muğla Hâkimliğine, Karacabey Hâkimi 38807Raziye DEMİRLİ,

Isparta Hâkimliğine, Nazilli Hâkimi 38809Sema PEHLİVAN,

Samsun Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 38813Necmiye ÇATAL,

Isparta Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 38816Murat KILIÇ,

Sakarya Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 38821Hasan POLAT,

Balıkesir Hâkimliğine, Kemalpaşa Hâkimi 38823Ayşe SATAN,

Samsun Hâkimliğine, Aydın Hâkimi 38825 Mübeccel ERDOĞAN,

Gaziantep Hâkimliğine, Elazığ Hâkimi 38827Günay ŞAHİN,

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığına, Samsun Cumhuriyet Savcısı 38852Nebi KURTGÖZ,

Kırıkkale Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi 38858Uğur KÖKER,

Manisa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Kayseri Cumhuriyet Savcısı 38900Murat ÇİMEN,

Milâs Cumhuriyet Savcılığına, Keşan Cumhuriyet Savcısı 38999Soner UYĞUR,

Konya Hâkimliğine, Kütahya Hâkimi 39467Bayram DEMİREL,

Manisa Hâkimliğine, Tokat Hâkimi 39470 Metin SERT,

Bursa Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 39474Murat AKPINAR,

Hatay Hâkimliğine, Selçuk Hâkimi 39479Beyhan GÖK BERBER,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Gebze Cumhuriyet Savcısı 39482Muhammed Ali KARAKAYA,

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı 39487İlhan OCAK,

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına, Manavgat Cumhuriyet Savcısı 39504İbrahim Murat Serdar NİZAMOĞLU,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Turgutlu Hâkimi 39507Abdurrahman KÖKVER,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı 39519Hakan KAÇTI,

Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Kilis Hâkimi 39522 Dr. Selami TURABİ,

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 39528Ahmet ÖZGÜNGÖR,

Denizli Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 39532Behram ARSLANBAY,

Kocaeli Hâkimliğine, Kuşadası Hâkimi 39533Gültekin Remzi YÜKSEL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Zonguldak Cumhuriyet Savcısı 39543Ali İNANICI,

Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Şanlıurfa Hâkimi 39548Bilal POLAT,

Ordu Hâkimliğine, Rize Hâkimi 39553 Cengiz SERT,

Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı39561 Mustafa SARIGEDİK,

Erzurum Hâkimliğine, Sapanca Hâkimi 39566Handan DURMUŞ,

Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Hatay Hâkimi 39567 Oğuzhan YAŞAR,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Aksaray Cumhuriyet Savcısı 39571Ahmet DİLER,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bayındır Hâkimi 39575Seher YILDIZ,

İstanbul Hâkimliğine, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı39577 Hakan DEDE,

Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ordu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 39579Mustafa GÜRBÜZ,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Ünye Cumhuriyet Savcısı 39586Erdinç AVŞAR,

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Hâkimi 39587Mehmet EKİNCİ,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Menemen Cumhuriyet Savcısı 39589Mehmet ATEŞ,

Sakarya Hâkimliğine, İznik Hâkimi 39595 Edip Utku ÖZKAN,

Aydın Cumhuriyet Savcılığına, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı 39606Hakan TURAL,

Denizli Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 39607Umut İMAL,

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 39620Uğur ÖZCAN,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Polatlı Cumhuriyet Savcısı 39630Akif KARAKUŞ,

Erzurum Hâkimliğine, Söke Hâkimi 39631 Murat DURMAZ,

Denizli Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 39642Önal AYDIN,

Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Tarsus Hâkimi 39651Gülsemin AKÇİN TEMİZEL,

Gaziosmanpaşa Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi 39661Nesrin KOCADEMİR,

Uşak Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 39672Mustafa CEVHER,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başmüfettişi39679 Recep KALKAN,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 39681Mustafa ÖZTÜRK,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 39685Salim DURAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Küçükçekmece Hâkimi 39694Özlem PAKİŞ,

Uşak Hâkimliğine, Salihli Hâkimi 39698Ahmet BULUT,

Uşak Hâkimliğine, Salihli Hâkimi 39702Türkan BULUT,

Bakırköy Hâkimliğine, Kozan Hâkimi 39705 Mevlüt YILMAZ,

Sakarya Hâkimliğine, Siirt Hâkimi 39709 Metin TÜZEMEN,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başmüfettişi39714 Ahmet Selçuk VAROL,

Üsküdar Cumhuriyet Savcılığına, Tokat Cumhuriyet Savcısı 39715Mehmet SEVİNÇ,

Aliağa Hâkimliğine, Çatalca Hâkimi 39722Nihal KİRAZCI DİNÇ,

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı 39733İbrahim Ethem TATAR,

Afyonkarahisar Hâkimliğine, Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 39736İzzet AKSOY,

Ardahan Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 39737Turgut ÇAKIR,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı 39738Birol IŞIK,

Diyarbakır Hâkimliğine, Ordu Hâkimi 39741 Zafer ÖZER,

Erzurum Hâkimliğine, Akçaabat Hâkimi 39743Metin ÇAKIR,

Elazığ Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 39748Özlem ŞİMŞEK,

Eskişehir Hâkimliğine, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı39749 Hikmet ERDOĞAN,

İzmir Cumhuriyet Savcılığına, Erzurum Cumhuriyet Savcısı 39782Ender KARADENİZ,

Sakarya Hâkimliğine, Sapanca Hâkimi 39784İlyas KARAKAYA,

Manisa Hâkimliğine, Kırşehir Hâkimi 39786Kamuran Haydar ARSLANOĞLU,

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına, Manavgat Cumhuriyet Savcısı 39788Hakan Ali ERKAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Milâs Hâkimi 39790 Tayfun GÖNENÇ,

Elazığ Hâkimliğine, Bilecik Hâkimi 39799Leyla TAŞKOPARAN,

Elazığ Hâkimliğine, Fatsa Hâkimi 39805 Salih AY,

Konya Hâkimliğine, İstanbul Hâkimi 39809Ömer Adil KÜÇÜK,

Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 39810Necmettin İLHAN,

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına, Silifke Cumhuriyet Savcısı 39820Ramazan AKIN,

Kayseri Hâkimliğine, Yozgat Hâkimi 39836Sadettin KILIÇ,

Kartal Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 39838Vahdettin TOKLUCU,

Aydın Hâkimliğine, Bursa Hâkimi 39850 Ümmü Leyla DEMİR,

Tekirdağ Hâkimliğine, Milâs Hâkimi 39855 Özgür ÖZGÜN,

Diyarbakır Hâkimliğine, Kilis Hâkimi 39857 Kenan ŞENLİK,

Şırnak Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 39859Semih ÖZTÜRK,

Mersin Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 39874Yavuz KOÇ,

Sakarya Cumhuriyet Savcılığına, Şırnak Cumhuriyet Savcısı 39875Kamil ALOĞLU,

Tuzla Hâkimliğine, Erdek Hâkimi 39881 Mustafa BEKTAŞ,

Adana Hâkimliğine, Marmaris Hâkimi 39896İbrahim KAYA,

Kadıköy Cumhuriyet Savcılığına, Elazığ Cumhuriyet Savcısı 39906Tugay TARIMCI,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çubuk Hâkimi 39907 Gül ŞEKER ÇALIK,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Edremit Cumhuriyet Savcısı 39912Osman KESLER,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Hatay Cumhuriyet Savcısı 39917Remzi DEVECİ,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı 39922Handan BALCI,

Kartal Hâkimliğine, Kahramanmaraş Hâkimi 39926Hasan AKDEMİR,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı 39930Süleyman DURMAZ,

Çorum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi Müdürü 39936 Süreyya SAYGIN,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Kestel Hâkimi 39939Altan SELMİ,

Uşak Hâkimliğine, Gönen Hâkimi 39942 Halil İbrahim KAYI,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Salihli Cumhuriyet Savcısı 39945Hasan ŞAKRAK,

Mersin Hâkimliğine, Kahramanmaraş Hâkimi 39949Bilge OLCAR,

Çerkezköy Hâkimliğine, Aliağa Hâkimi 39955Muhsin Gökhan KAYRA,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Ceyhan Cumhuriyet Savcısı 39956Hüseyin GÜL,

Sivas Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi 39963Hasan ŞAHİN,

Denizli Hâkimliğine, Karacabey Hâkimi 39977Ramazan KIRTAY,

Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına, Torbalı Cumhuriyet Savcısı 39980Seda YÜKSEL,

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır Hâkimi 39983Bekir SOYTÜRK,

Hatay Cumhuriyet Savcılığına, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 39984Mikail ÇELİK,

Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 39989Fatih AKÇAY,

Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Elmadağ Cumhuriyet Başsavcısı 39993Erdal DEMİR,

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına, Sivas Cumhuriyet Savcısı 39997Ulvi KARDEŞ,

Konya Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 39998Suna YEŞİL KÜÇÜK,

Aydın Hâkimliğine, Seferihisar Hâkimi 40002Özlem Hülya TURAL,

Erciş Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Kuşadası Hâkimi 40006Atilla SUBAŞI,

Denizli Hâkimliğine, Tokat Hâkimi 40017 Cem BOZTAŞ,

Tarsus Hâkimliğine, Küçükçekmece Hâkimi 40018Kadir ABDİİMAMOĞLU,

Kartal Hâkimliğine, Çorlu Hâkimi 40020 Amil ECE,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Beypazarı Hâkimi 40022Hüsamettin YUCA,

Kayseri Hâkimliğine, Niğde Hâkimi 40027 Abidin GÜRPINAR,

Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Tokat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 40032Uğur AKBULUT,

Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Erzurum Hâkimi 40033Ayhan BORA,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Alanya Cumhuriyet Savcısı 40036Fatma ARIKAN,

Burdur Cumhuriyet Savcılığına, Erciş Cumhuriyet Savcısı 40037Mehmet Ali ERBİL,

Sakarya Hâkimliğine, Gölcük Hâkimi 40046İsmail ÜNLÜ,

Kocaeli Hâkimliğine, Uşak Hâkimi 40047 Yusuf SEVİMLİ,

İstanbul Hâkimliğine, Küçükçekmece Hâkimi 40052Fikret DEMİR,

Konya Hâkimliğine, Milâs Hâkimi 40055 Mehmet UĞURBAŞ,

Erzurum Hâkimliğine, Lüleburgaz Hâkimi 40059Kemal Emre GÜRGÖR,

Diyarbakır Hâkimliğine, Nevşehir Hâkimi 40062Barış CİHAN,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 40063Ahmet AKÇA,

İstanbul Hâkimliğine, Fethiye Hâkimi 40066Mustafa AK,

Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Muş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 40072Beytullah BEKTAŞ,

Karabük Hâkimliğine, Bandırma Hâkimi 40075Özben ARSLAN,

Konya Hâkimliğine, Kayseri Hâkimi 40076Hasan AY,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 40086Medeni EFE,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Polatlı Cumhuriyet Savcısı 40090Nurhüda AYDIN,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Ordu Hâkimi 40097 Mehmet ASANOĞLU,

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığına, Karacabey Cumhuriyet Başsavcısı 40098Ömer KARİŞİT,

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 40100Ahmet YAVUZ,

Konya Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 40101Bekir KÜÇÜK,

Van Hâkimliğine, Hatay Hâkimi 40103 Emine BAŞ YAŞAR,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 40106Müslüm Ahmet ÇAKIR,

Erciş Cumhuriyet Savcılığına, Erzincan Cumhuriyet Savcısı 40110Mahmut Bora EKİCİ,

Afyonkarahisar Hâkimliğine, Gerede Hâkimi 40130Mehmet Nuri ÖZBEY,

İstanbul Hâkimliğine, Çarşamba Hâkimi 40133Muharrem ENDES,

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Dinar Cumhuriyet Başsavcısı 40139Miktat BAŞARAN,

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır Hâkimi 40141Ali GİRGİN,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Polatlı Hâkimi 40164Ebru CANSU KARAKUŞ,

Milâs Hâkimliğine, Keşan Hâkimi 40175 Pınar VARDAR UYĞUR,

Pendik Cumhuriyet Savcılığına, Salihli Cumhuriyet Savcısı 40179Ramazan ÖKSÜZ,

Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Amasya Hâkimi 40187Numan KILIÇ,

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 40189Hayati KARAASLAN,

Konya Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 40190Altan ÖZÇELİK,

Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Giresun Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 40194Serkan ÇAĞLAYAN,

İstanbul Hâkimliğine, Küçükçekmece Hâkimi 40197Bekir ALTUN,

Ümraniye Hâkimliğine, Çorlu Hâkimi 40199 Baki TONBAK,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Salihli Hâkimi 40202Merih Müge PEHLİVAN,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Salihli Cumhuriyet Savcısı 40204Kenan PEHLİVAN,

Konya Hâkimliğine, Soma Hâkimi 40210 Ahmet ODABAŞ,

Erzurum Hâkimliğine, Bafra Hâkimi 40214 Muhammet KARACA,

Menderes Hâkimliğine, Gaziantep Hâkimi 40219Ömer ŞEN,

Bursa Hâkimliğine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başmüfettişi40220 İlhan SARIYER,

Kayseri Hâkimliğine, Tarsus Hâkimi 40233Abdullah BÖRKLÜCE,

İstanbul Hâkimliğine, İnegöl Hâkimi 40235İsmail YAVUZ,

Konya Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 40237Muharrem KARADAĞ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bergama Cumhuriyet Savcısı 40240Deniz UTKANER,

Üsküdar Hâkimliğine, Tokat Hâkimi 40241 Murat BOYLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı 40256Mehmet PAKİŞ,

Gaziantep Hâkimliğine, Osmaniye Hâkimi 40262Cuma ÖZTÜRK,

Balıkesir Hâkimliğine, Ortaca Hâkimi 40274Murat ÇOLAK,

Erzurum Hâkimliğine, Serik Hâkimi 40307 Ahmet KUTLU,

Hekimhan Cumhuriyet Savcılığına, Kuluncak Cumhuriyet Savcısı 40308Metin KAZAN,

Trabzon Hâkimliğine, Görele Hâkimi 40311Yalçın ÖKTEN,

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığına, Aliağa Cumhuriyet Savcısı 40313Aydın CAN,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Şanlıurfa Hâkimi 40317Mithat DOKUR,

Gaziantep Hâkimliğine, Karabük Hâkimi 40331Hüseyin SARIKAMIŞ,

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır Hâkimi 40335Salih POLAT,

Gaziantep Hâkimliğine, Sapanca Hâkimi 40342Lütfi TÜRK,

İstanbul Hâkimliğine, Serik Hâkimi 40351 Recep UYANIK,

Tekirdağ Hâkimliğine, Bandırma Hâkimi 40358Aynur MERTOĞLU ERDAL,

Ümraniye Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 40359Cengiz DÖKÜNLÜ,

Menderes Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 40447Recep ERDEM,

Gaziosmanpaşa Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi 40448Ahmet Önder KOCADEMİR,

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına, Uşak Cumhuriyet Savcısı 40452Ali Ulvi YILMAZ,

Giresun Hâkimliğine, Yüksekova Hâkimi 40581Şenol DEMİR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çemişgezek Cumhuriyet Savcısı 40582Ömer BOZOĞLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kahramanmaraş Hâkimi 40744İbrahim ACARLI,

Ümraniye Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 40747Hasan AKDOĞAN,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı 40751Atilla RAHİMİ,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı 40755Abdullah GÜDENDEDE,

Denizli Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 40761Mehmet ÖKMEN,

Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Cumhuriyet Savcısı 40764Ferhat GÜVEN,

Akşehir Cumhuriyet Savcılığına, Kırklareli Cumhuriyet Savcısı 40765Cafer AY,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Aksaray Cumhuriyet Savcısı 40773Ahmed Hakan ÖZDEMİR,

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığına, Ünye Cumhuriyet Savcısı 40775Ozan KAYA,

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığına, İnegöl Cumhuriyet Savcısı 40777Mehmet ÖZEL,

Gaziantep Hâkimliğine, Marmaris Hâkimi 40784Ömer ÖKSÜZ,

Eskişehir Hâkimliğine, Orta Hâkimi 40785 Yasemin ÖZTÜRK ÇALIŞAL,

Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Köyceğiz Hâkimi 40794Bahtiyar ÇOLAK,

Sivas Hâkimliğine, Aksaray Hâkimi 40798Ertem KÜÇÜK,

Afyonkarahisar Hâkimliğine, Bergama Hâkimi 40800Levent YÜKSEL,

Hatay Hâkimliğine, Erdemli Hâkimi 40806Salih DOĞAN,

Diyarbakır Hâkimliğine, Bartın Hâkimi 40812Melih UÇAR,

İnegöl Cumhuriyet Savcılığına, Gerze Cumhuriyet Savcısı 40813Orhan AYDIN,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Tirebolu Cumhuriyet Savcısı 40819Tamer BAYRAKTAR,

Eskişehir Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 40820Kemal KARANFİL,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı 40826Mehmet Ali ŞELLİ,

Diyarbakır Hâkimliğine, Kırşehir Hâkimi 40833Deniz CABBAROĞLU,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Çarşamba Cumhuriyet Savcısı 40836Vural BALCI,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Bodrum Cumhuriyet Savcısı 40837Bilgin BAKIR,

Diyarbakır Hâkimliğine, Aksaray Hâkimi 40838Filiz ÖZDEMİR,

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığına, Karamürsel Cumhuriyet Savcısı 40839Hüseyin TUNCEL,

Ümraniye Hâkimliğine, Silivri Hâkimi 40844Şengül ELİŞ BİÇİCİOĞLU,

Diyarbakır Hâkimliğine, Bozüyük Hâkimi 40847Gökhan AK,

Sakarya Hâkimliğine, Giresun Hâkimi 40852Şamil KOÇ,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Torbalı Cumhuriyet Savcısı 40855Fikret GÖNEN,

Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Selçuk Cumhuriyet Başsavcısı 40857Musa TAŞKIN,

Zonguldak Hâkimliğine, Didim Hâkimi 40860 Abdulkadir ERGÜL,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, İskenderun Hâkimi 40863Atıf MOĞULKOÇ,

Bakırköy Hâkimliğine, Torbalı Hâkimi 40867Özgül KAYA,

Gaziantep Hâkimliğine, Fethiye Hâkimi 40868Yakup DOKGÖZ,

Sakarya Cumhuriyet Savcılığına, Kemer Cumhuriyet Savcısı 40870Ahmet ALTUN,

Şanlıurfa Hâkimliğine, İskenderun Hâkimi 40872Türkay SAĞLAM,

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığına, Göksun Cumhuriyet Savcısı 40875Ali PEHLİVANOĞLU,

Mersin Hâkimliğine, Kuşadası Hâkimi 40876Ahmet AVCI,

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığına, Bafra Cumhuriyet Savcısı 40878Ahmet KAR,

Aydın Hâkimliğine, Yozgat Hâkimi 40879Murat SAZ,

Kahramanmaraş Hâkimliğine, Akşehir Hâkimi 40883Merih KESER BALKAYA,

Pendik Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi 40886Berna DÖNMEZ,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Manavgat Cumhuriyet Savcısı 40889Nevzat BULUT,

Kars Cumhuriyet Savcılığına, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı 40890Erdal YERDELEN,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Polatlı Cumhuriyet Savcısı 40894Metin Kaan BARAN,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başmüfettişi40899 Halük GEDİKLİ,

Giresun Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı40900 Mustafa ŞAHİN,

Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 40905Sinan TÜR,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Burhaniye Hâkimi 40910Yeter Sibel TURAN,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Silivri Cumhuriyet Savcısı 40911Uğurhan KUŞ,

Adana Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi 40913Ayşe BOLAÇ YALÇIN,

Kayseri Hâkimliğine, Tarsus Hâkimi 40914Suat ALACA,

Menderes Hâkimliğine, Salihli Hâkimi 40916Filiz TÜRKAY,

Diyarbakır Hâkimliğine, Çorum Hâkimi 40924 Erdinç YILMAZ,

Sincan Cumhuriyet Savcılığına, Karabük Cumhuriyet Savcısı 40925Alaadtin AKDERE,

Kayseri Hâkimliğine, Hendek Hâkimi 40932Murat KAHRAMAN,

Afyonkarahisar Hâkimliğine, Fethiye Hâkimi 40938Ahmet ALBAYRAK,

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına, Akşehir Cumhuriyet Savcısı 40943Seyit Gazi BALKAYA,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Düzce Hâkimi 40945 Kerim COŞKUN,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 40953Atilla Fahri TÜFEKÇİ,

Trabzon Hâkimliğine, Ereğli (Konya) Hâkimi 40957Abuzer YAZICIOĞLU,

Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Sakarya Hâkimi 40960Selçuk ALTUN,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Çeşme Hâkimi 40961 Ali Ramazan BİLGİSİÇOK,

Ümraniye Hâkimliğine, Şile Hâkimi 40967 Funda KÖSE AYDAR,

Adana Hâkimliğine, Marmaris Hâkimi 40969Hilal KAYA,

Kayseri Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 40978Veli ÖZTÜRK,

Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Cumhuriyet Savcısı 40983Hasan DÖNMEZ,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Bodrum Hâkimi 40986Serpil ÇETİNKARA BAKIR,

Hatay Cumhuriyet Savcılığına, Ortaca Cumhuriyet Savcısı 40988Atalay AYGEÇ,

Mersin Hâkimliğine, Torbalı Hâkimi 40989Yeşim KAYALI GÖNEN,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 40991Namık GENEL,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Manavgat Cumhuriyet Savcısı 40992Ali YALÇIN,

İstanbul Hâkimliğine, Menemen Hâkimi 40999Muhsin YATAĞAN,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Mudanya Cumhuriyet Savcısı 41003Mehmet Senar KOYUNCU,

Şabanözü Cumhuriyet Savcılığına, Ulubey (Ordu) Cumhuriyet Savcısı 41013Murat ATAN,

Edirne Hâkimliğine, Kars Hâkimi 41019 Bülent ÇELİK,

İstanbul Hâkimliğine, Kuşadası Hâkimi 41020Handan ÖREN,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Fethiye Cumhuriyet Savcısı 41023Adnan DEMİR,

Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Didim Cumhuriyet Savcısı 41035Zafer HAZAR,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Bodrum Cumhuriyet Savcısı 41036Tolga YAMALI,

Denizli Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 41038İlhami CEYHAN,

İstanbul Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 41041Arif KAPKARA,

Gaziantep Hâkimliğine, Osmaniye Hâkimi 41045Yasemin PAYAM YILMAZ,

Uşak Hâkimliğine, Dikili Hâkimi 41048Bilal UYSAL,

Elmalı Hâkimliğine, Turgutlu Hâkimi 41055Hatice TÜLÜOĞLU BAŞTUGAN,

Kütahya Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 41056Ersagun Yavuz ERYILDIZ,

Elazığ Hâkimliğine, Kilis Hâkimi 41057 Metin ERDAĞ,

Gaziantep Hâkimliğine, İskenderun Hâkimi 41063Yakup MACİT,

İstanbul Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 41072İlker YILMAZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sivas Hâkimi 41073 Murat TÜRKMEN,

Mudurnu Hâkimliğine, Van Hâkimi 41075 Gülay ERTAŞ,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Kastamonu Cumhuriyet Savcısı 41079Gürkan KÜTÜK,

Pendik Cumhuriyet Savcılığına, Ayvalık Cumhuriyet Savcısı 41080Murat DİZLE,

Kocaeli Hâkimliğine, Bandırma Hâkimi 41081Yusuf ÖZGAN,

Mersin Hâkimliğine, Rize Hâkimi 41082 Suzan AKÇAY,

Bursa Hâkimliğine, Kestel Hâkimi 41084Mustafa DİBA,

Balıkesir Hâkimliğine, Bilecik Hâkimi 41090Murat GÖKSU,

Diyarbakır Hâkimliğine, Kastamonu Hâkimi 41091Işıl KÜTÜK,

Hatay Hâkimliğine, Niğde Hâkimi 41095 Ahmet ŞEKER,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Üsküdar Hâkimi 41100Aynur ÖZTOPRAK,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Karamürsel Cumhuriyet Savcısı 41104Erdoğan GÜLEÇ,

Manisa Cumhuriyet Savcılığına, İskenderun Cumhuriyet Savcısı 41108Mehmet Ali SAYAN,

Batman Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Yozgat Hâkimi 41115Bekir ÇAĞLAR,

Hatay Cumhuriyet Savcılığına, Osmaniye Cumhuriyet Savcısı 41118Murat ÜZÜM,

Bursa Hâkimliğine, Kestel Hâkimi 41119Erol BAŞKÖK,

Kahramanmaraş Hâkimliğine, Tarsus Hâkimi 41122Cengiz ATAŞ,

Aksaray Cumhuriyet Savcılığına, Düzce Cumhuriyet Savcısı 41123Aylin KIZILDERE,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Rize Hâkimi 41126 Rıfat TURANLI,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bartın Hâkimi 41127Celalettin ÇETİN,

Edirne Hâkimliğine, Tirebolu Hâkimi 41128Osman YILMAZ,

Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı41131 Ertuğrul AYAR,

Elazığ Hâkimliğine, Burdur Hâkimi 41149Abdullah KÜTÜK,

Şanlıurfa Hâkimliğine, İnegöl Hâkimi 41150Abdullah KÖKSAL,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Bergama Cumhuriyet Savcısı 41206Alpaslan YANIKOĞLU,

Hatay Cumhuriyet Savcılığına, Selçuk Cumhuriyet Savcısı 41359Mehmet Ersin BERBER,

Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Kırşehir Cumhuriyet Savcısı 41365Faruk MERT,

Kütahya Cumhuriyet Savcılığına, Alanya Cumhuriyet Savcısı 41366Oğuz KARABUĞA,

Aydın Hâkimliğine, Akşehir Hâkimi 41368Ercan ARSLAN,

Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığına, Nazilli Cumhuriyet Savcısı 41369Ahmet ÇAMOĞLU,

Elazığ Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 41370Gülpınar TÜR,

Balıkesir Hâkimliğine, Sarayköy Hâkimi 41372Gökhan ŞİMŞEK,

İstanbul Hâkimliğine, İznik Hâkimi 41373 Faruk AYDIN,

Isparta Hâkimliğine, Akçaabat Hâkimi 41374Müdai KIRICI,

Samsun Hâkimliğine, Erzincan Hâkimi 41378Adem ARSLAN,

Viranşehir Hâkimliğine, Devrekâni Hâkimi 41379Murat ŞİMŞEK,

Diyarbakır Hâkimliğine, Bartın Hâkimi 41386Aysun UÇAR,

Edirne Cumhuriyet Savcılığına, İnegöl Cumhuriyet Savcısı 41392Sedat ERTAŞKIN,

Diyarbakır Hâkimliğine, İskenderun Hâkimi 41393Mustafa SÖYLER,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Silifke Hâkimi 41399Tufan ARSLANTAŞ,

Eskişehir Hâkimliğine, Akhisar Hâkimi 41401Hakan GÜLTEKİN,

Malatya Hâkimliğine, Karamürsel Hâkimi 41402Ünal ÖZTÜRK,

Hatay Hâkimliğine, Ödemiş Hâkimi 41406İsa KARAKOÇ,

Uşak Hâkimliğine, Bodrum Hâkimi 41407Hüseyin ULUÇAY,

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına, Karaman Cumhuriyet Savcısı 41408Bünyamin GÜR,

Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Bayındır Hâkimi 41411Ogün Ahmet TEPE,

Kastamonu Cumhuriyet Savcılığına, Hınıs Cumhuriyet Savcısı 41418Erol DELİ,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Marmaris Cumhuriyet Savcısı 41430Abdülkerim ÇALIŞKAN,

İstanbul Hâkimliğine, Bayındır Hâkimi 41433Murat UYAR,

Tire Cumhuriyet Başsavcılığına, Selçuk Cumhuriyet Savcısı 41435Hüseyin YAYLA,

İstanbul Hâkimliğine, Edremit Hâkimi 41441Fatih KURT,

Silifke Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Gaziantep Hâkimi 41449Saim NERGİZ,

Konya Cumhuriyet Savcılığına, Amasya Cumhuriyet Savcısı 41451Tuncay ÇOBAN,

İstanbul Hâkimliğine, Gölcük Hâkimi 41463Erdoğan YÜCEL,

Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına, Ünye Cumhuriyet Savcısı 41464Aslan USLU,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Torbalı Cumhuriyet Savcısı 41466Mehmet EVMEZ,

İstanbul Hâkimliğine, Aksaray Hâkimi 41478Mehmet Hanifi YALÇINKAYA,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Nazilli Cumhuriyet Savcısı 41540Kenan KAÇAR,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Nazilli Hâkimi 41541Sultan KAÇAR,

Kayseri Hâkimliğine, İskenderun Hâkimi 41561Yusuf KUYUPINAR,

Mersin Hâkimliğine, Ereğli (Konya) Hâkimi 41785Ayhan ÖZBERK,

Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığına, Karacabey Cumhuriyet Savcısı 41815Yavuz YÜZLÜ,

İstanbul Hâkimliğine, Ödemiş Hâkimi 41817Hayri ÖZTÜRK,

Kayseri Hâkimliğine, Adıyaman Hâkimi 41820Murat ŞAMLI,

Konya Cumhuriyet Savcılığına, Eflâni Cumhuriyet Savcısı 41828Okan TAŞDELEN,

Kayseri Hâkimliğine, Alanya Hâkimi 41832Alim POLAT,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Hatay Hâkimi 41833 Harun KARAKUŞ,

Uşak Hâkimliğine, Banaz Hâkimi 41834 Umut KARÇKAY,

İstanbul Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 41836Süleyman KARAÇÖL,

Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 41837Veysel AYDIN,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı 41842Harun AYIK,

Söke Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Manavgat Hâkimi 41843Saim KÖROĞLU,

Diyarbakır Hâkimliğine, Torbalı Hâkimi 41844Osman YUSUFOĞLU,

Kayseri Hâkimliğine, Çerkezköy Hâkimi 41846Kemal ŞENGÜL,

Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Tekkeköy Cumhuriyet Savcısı 41847Ahmet Hamdi ÇELİK,

Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Kırşehir Hâkimi 41851İsmail ÇELİK,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Bergama Cumhuriyet Savcısı 41856Umut SADAK,

Afyonkarahisar Hâkimliğine, Düzce Hâkimi 41857 Erdinç ÇİVİ,

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığına, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı 41859Zeki VATAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Akyazı Hâkimi 41862Şerife ÖZDOĞAN,

Artvin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Çorum Hâkimi 41865 Mutlu ÇAT,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Seferihisar Hâkimi 41866Mustafa YILDIRIM,

Denizli Cumhuriyet Savcılığına, İskenderun Cumhuriyet Savcısı 41873Ahmet KARA,

Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Pamukova Cumhuriyet Savcısı 41876 Şükrü DURMUŞ,

Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Salihli Cumhuriyet Savcısı 41879Cem Ali ÇİFTÇİ,

Ereğli (Konya) Cumhuriyet Başsavcılığına, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcısı 41880Serdal YILDIRIM,

Mersin Hâkimliğine, Nevşehir Hâkimi 41883Ahmet GÖZTAŞ,

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcısı 41885Erkan KALKAN,

Tokat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 41888Ercan ADALI,

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Osmaniye Cumhuriyet Savcısı 41890Tuncay YILMAZ,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 41893Doğan KAYA,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Edremit Cumhuriyet Savcısı 41896Kemal DURMAZ,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Erzincan Cumhuriyet Savcısı 41898Halil İbrahim ÇİFTÇİ,

Konya Cumhuriyet Savcılığına, Burdur Cumhuriyet Savcısı 41900Recep ALTUN,

Kayseri Hâkimliğine, Keşan Hâkimi 41904 Mehmet AĞIR,

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, İncirliova Cumhuriyet Savcısı 41908Emin Emre EKİNCİ,

İstanbul Hâkimliğine, Şile Hâkimi 41911 Aysun GÜDER,

İstanbul Hâkimliğine, Çankırı Hâkimi 41914Emine Çiğdem YILMAZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, İnegöl Hâkimi 41925Fatih AKDOĞAN,

Bakırköy Hâkimliğine, Lüleburgaz Hâkimi 41926Marziye ŞAHİN,

Mersin Hâkimliğine, Fethiye Hâkimi 41928Yasemin DEMİR,

Pendik Hâkimliğine, Ayvalık Hâkimi 41933Betül ÇELİK DİZLE,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 41935Mustafa DEDE,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Osmaniye Hâkimi 41938Ebru ÖZDEMİR,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Lüleburgaz Cumhuriyet Savcısı 41941Ömer YURDUSEV,

Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Kars Cumhuriyet Savcısı 41942Kenan ALKAN,

Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Oltu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 41945Metin KUKUL,

Erzurum Cumhuriyet Savcılığına, Çeşme Cumhuriyet Savcısı 41946Asım ÖZSARAÇ,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Niğde Cumhuriyet Savcısı 41947Abdulkadir POLAT,

Kuşadası Cumhuriyet Savcılığına, Yozgat Cumhuriyet Savcısı 41948Ömer KARAKAYA,

Çanakkale Hâkimliğine, Ünye Hâkimi 41953 Gülcan ÇAKIR KAYA,

Van Hâkimliğine, Ceyhan Hâkimi 41961 Ayşe KÖSE GÜL,

Gerede Hâkimliğine, Van Hâkimi 41962 Mehmet ÜNAL,

Ceyhan Cumhuriyet Savcılığına, Ayvalık Cumhuriyet Savcısı 41964Yakup AVŞAR,

Nazilli Cumhuriyet Savcılığına, İncirliova Cumhuriyet Savcısı 41976Aydın SEVİM,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Lüleburgaz Cumhuriyet Savcısı 41982Sami ŞAHİN,

Terme Cumhuriyet Başsavcılığına, Terme Cumhuriyet Savcısı 41990Olcay ÖZDEMİR,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Torbalı Cumhuriyet Savcısı 41992Tugay SAVUR,

Mudanya Hâkimliğine, Karacabey Hâkimi 41995Nigar DEMİR YÜZLÜ,

Sivas Hâkimliğine, Tekkeköy Hâkimi 41996Nihat KEBİÇ,

Kayseri Hâkimliğine, İskenderun Hâkimi 41999Hatice DURAN APAYDIN,

Malatya Hâkimliğine, Adıyaman Hâkimi 42007Nebahat KARATEPE,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Karaman Cumhuriyet Savcısı 42011İhsan DOĞAN,

Akşehir Hâkimliğine, Kırklareli Hâkimi 42012Gönül AY,

Kartal Cumhuriyet Savcılığına, Kestel Cumhuriyet Savcısı 42015Ercan ATEŞ,

Çorum Cumhuriyet Savcılığına, Karasu Cumhuriyet Savcısı 42017İlyas ŞAHİN,

Diyarbakır Hâkimliğine, Yozgat Hâkimi 42020Özcan KUŞATAN,

Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Tirebolu Cumhuriyet Savcısı 42021İlkay GÜLTEN,

Gebze Cumhuriyet Savcılığına, İskenderun Cumhuriyet Savcısı 42022Alpaslan KAPLAN,

Malatya Hâkimliğine, Bozüyük Hâkimi 42025Hüdayi TAŞPINAR,

Adana Hâkimliğine, Nevşehir Hâkimi 42026Deniz ÖZTOPRAK RAHİMİ,

Bursa Hâkimliğine, Salihli Hâkimi 42027Nuray ŞAKRAK,

Marmaris Hâkimliğine, Hayrabolu Hâkimi 42028Defne BÜLBÜL,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Alaşehir Cumhuriyet Savcısı 42029Ahmet GÖÇMEN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ergani Hâkimi 42033Sonay DEMİRALP YAVAŞ,

Aydın Hâkimliğine, Çerkezköy Hâkimi 42034Akın DOMBAYCI,

Tekirdağ Hâkimliğine, Düzce Hâkimi 42035 Bahadır AKGÜR,

Gebze Hâkimliğine, Kuşadası Hâkimi 42037Selahattin KIRKOÇ,

Ereğli (Konya) Hâkimliğine, Kızılcahamam Hâkimi 42041Şükran YILDIRIM,

İstanbul Hâkimliğine, Bartın Hâkimi 42044Hüseyin Kürşad SERBES,

Bakırköy Hâkimliğine, Adıyaman Hâkimi 42051Metin ÇİFTÇİ,

İstanbul Hâkimliğine, Bucak Hâkimi 42052 Barış YARALI,

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına, Adıyaman Cumhuriyet Savcısı 42054Tahsin GÜREL,

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Burhaniye Cumhuriyet Savcısı 42056Fahri TURAN,

Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Cumhuriyet Savcısı 42059Osman İSMAİLOĞULLARI,

Adana Hâkimliğine, Siverek Ağır Ceza Mah. Başkanı 42063Ali ASLANTAŞ,

Zonguldak Hâkimliğine, Kuşadası Hâkimi 42064Yılmaz ÇİMŞİR,

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Gelibolu Cumhuriyet Savcısı 42066Nihat ÖZTÜRK,

Üsküdar Hâkimliğine, Tokat Hâkimi 42072 Ülkü SEVİNÇ,

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Turgutlu Hâkimi 42073Uğur BAŞTUGAN,

Şanlıurfa Hâkimliğine, Söke Hâkimi 42075 Turgut GÖK,

Gaziosmanpaşa Hâkimliğine, İncirliova Hâkimi 42079Özlem UĞUR EKİNCİ,

Denizli Cumhuriyet Savcılığına, Kırklareli Cumhuriyet Savcısı 42081Enver IRMAK,

Hatay Hâkimliğine, Gelibolu Hâkimi 42085İsmail BÜLBÜL,

Gebze Hâkimliğine, Gemlik Hâkimi 42086Süleyman YALDUZ,

Bolu Cumhuriyet Savcılığına, Beypazarı Cumhuriyet Savcısı 42091Osman KARLI,

Kartal Hâkimliğine, Amasya Hâkimi 42094Erkan ŞİMŞEK,

Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcısı42095 Fahri KÖRLÜ,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 42097Hüseyin İNCE,

Sakarya Hâkimliğine, Erzincan Hâkimi 42099Yasemin SARIGEDİK,

Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Rize Cumhuriyet Savcısı 42104Hacı ÜNAL,

Diyarbakır Hâkimliğine, Tekkeköy Hâkimi 42105Yavuz GENÇ,

Bolu Cumhuriyet Savcılığına, İnegöl Cumhuriyet Savcısı 42106Şenol TAŞKALE,

Isparta Hâkimliğine, Yozgat Hâkimi 42108Burhan BİNİCİ,

Diyarbakır Hâkimliğine, Torbalı Hâkimi 42109Nuray SAVUR,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, İskenderun Cumhuriyet Savcısı 42112Tahir APAYDIN,

Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 42113Oğuzhan SARIHAN,

Uşak Hâkimliğine, Kırşehir Hâkimi 42114Ahmet Cengiz SOYSAL,

Trabzon Hâkimliğine, Karabük Hâkimi 42117Ahmet Turan ORAL,

Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Alanya Hâkimi 42119Nurullah BODUR,

Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığına, Ermenek Cumhuriyet Savcısı 42123Zehra DÖNMEZ YÜKSEL,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Düzce Cumhuriyet Savcısı 42129Mehmet Şirin ACAR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Keşan Hâkimi 42134 Rıza TİRYAKİ,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Nevşehir Hâkimi 42146Erhan ASİLSOY,

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığına, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı 42156Mesut ARKUNTAŞ,

İstanbul Hâkimliğine, Şile Hâkimi 42157 İsmail ERMİŞ,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Burdur Cumhuriyet Savcısı 42164Mustafa ADIYAMAN,

Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına, Silivri Cumhuriyet Savcısı 42165Orhan BİÇİCİOĞLU,

Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ödemiş Hâkimi 42167Mustafa ÜMİT,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Bandırma Cumhuriyet Savcısı 42169Kamil ALTINTAŞ,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Söke Cumhuriyet Savcısı 42179Mesut KONUK,

Adana Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 42196Cebrail Cem ALICI,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, İskenderun Cumhuriyet Savcısı 42201İbrahim YALÇIN,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcısı42204 Kenan DOĞAN,

Balıkesir Hâkimliğine, Çerkezköy Hâkimi 42206Pürzan KARAHAN,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Konya) Hâkimi 42210Sefer GÜMÜŞ,

Kocaeli Hâkimliğine, Orhangazi Hâkimi 42255Esat ELMA,

Diyarbakır Hâkimliğine, Serik Hâkimi 42256 Eyup MERGEN,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Çarşamba Cumhuriyet Savcısı 42262Hasan ÖZÇELİK,

Isparta Hâkimliğine, Didim Hâkimi 42264 Harun YÜKSEL,

Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Kilis Cumhuriyet Savcısı 42288Serkan ÖZGEN,

Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Alanya Cumhuriyet Savcısı 42294Barboros ARSLAN,

Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Edremit Cumhuriyet Savcısı 42320Serhat ERTÜRK,

Mersin Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 42321Cihat GEZMEN,

İstanbul Hâkimliğine, Düzce Hâkimi 42352 Sinem ARDUÇ,

Kars Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı42354 İbrahim KAYABAŞI,

Lüleburgaz Hâkimliğine, Yatağan Hâkimi 42359Serkan TURAN,

Adana Hâkimliğine, Van Hâkimi 42360 Serdar DEVRİM,

Bodrum Hâkimliğine, Merzifon Hâkimi 42364Kadir AYKAÇ,

Diyarbakır Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 42374Adem YEŞİLKAYA,

Anayasa Mahkemesi Rapartörlüğüne, Amasya Hâkimi 42385Aliye YILDIZ VARSIN,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Bayburt Cumhuriyet Savcısı 42391Bayram YAKAR,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Elmadağ Cumhuriyet Savcısı 42394Emin ALKAN,

Yenice (Karabük) Hâkimliğine, Ereğli (Konya) Hâkimi 42396Yücel ARSLAN,

Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Çerkezköy Hâkimi 42399Mustafa ÇOLAKER,

Sivas Hâkimliğine, Dikili Hâkimi 42413Bülent GÖKSOY,

Akşehir Cumhuriyet Savcılığına, Nazilli Cumhuriyet Savcısı 42430Tuncay BAŞARAN,

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına, Ordu Cumhuriyet Savcısı 42431Adnan DEMİRCİ,

İstanbul Hâkimliğine, Düzce Hâkimi 42436 Ayhan ARDUÇ,

Torbalı Hâkimliğine, Batman Hâkimi 42437Gökberk SUNAL,

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığına, Milâs Cumhuriyet Savcısı 42441Eyüp Murat DURAN,

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Akşehir Cumhuriyet Savcısı 42443Hüseyin TIĞLI,

Afyonkarahisar Hâkimliğine, Düzce Hâkimi 42448 Esra Seden ÇİVİ,

Dikili Cumhuriyet Başsavcılığına, Bor Cumhuriyet Savcısı 42459Seyit Abdülhakim ŞAHİN,

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığına, Kilis Cumhuriyet Savcısı 42469Mehmet Akif DÖNERTAŞ,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı 42480Mustafa Uğur KABASAKAL,

Tekirdağ Hâkimliğine, Kilis Hâkimi 42482 Naim ATAN,

Kayseri Hâkimliğine, Mardin Hâkimi 42494Durmuş ELDEN,

Van Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Kadışehri Cumhuriyet Savcısı 42501Ali Çetin YILMAZ,

Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 42502Mustafa ŞEN,

Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcısı 42504Ayhan UYUMAZ,

Diyarbakır Hâkimliğine, Tarsus Hâkimi 42505Rahmi KURT,

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 42506Sefa ŞİŞMAN,

Manavgat Hâkimliğine, Düzce Hâkimi 42508 Selma SÜLE,

Sivas Cumhuriyet Savcılığına, Milâs Cumhuriyet Savcısı 42509Yalçın GÖNENÇ,

Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Boyabat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 42514Yalçın KARATAŞ,

Sakarya Hâkimliğine, Van Hâkimi 42520 Oğuz DİK,

Nazilli Hâkimliğine, Mardin Hâkimi 42528İsmail BEKREK,

Karaman Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Artvin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 42534Suat SONAY,

Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Adıyaman Hâkimi 42535Şaban GÜVEN,

Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Batman Cumhuriyet Savcısı 42544Erşan BÖLÜKBAŞ,

Bilecik Cumhuriyet Savcılığına, Batman Cumhuriyet Savcısı 42549Özkan ÖZÇELİK,

Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığına, Bodrum Cumhuriyet Savcısı 42550Oğuzhan DÖNMEZ,

İstanbul Hâkimliğine, Köyceğiz Hâkimi 42551İbrahim ÖZDOĞAN,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Soma Cumhuriyet Savcısı 42553Erol ÇELİK,

Edirne Cumhuriyet Savcılığına, Erzincan Cumhuriyet Savcısı 42554Ulaş YILMAZ,

Diyarbakır Hâkimliğine, Yenişehir Hâkimi 42558Mehmet ASLAN,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Kemalpaşa Cumhuriyet Savcısı 42568Hasan DEMİR,

Elazığ Hâkimliğine, Edremit Hâkimi 42569Esra ATLI ERTÜRK,

Ünye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 42576Emir Erdem ŞİMŞEK,

Hatay Hâkimliğine, Alanya Hâkimi 42583Ömer SİVRİKAYA,

Silifke Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı42584 Bilal ÇAL,

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 42596Selim VAR,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Ordu Cumhuriyet Savcısı 42598Ömer ÇITAK,

Ordu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 42607Bahattin AKKAN,

Sivas Hâkimliğine, Salihli Hâkimi 42618Ebru PEYNİRCİOĞLU ÇİFTÇİ,

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 42624Arif GÜMÜŞSOY,

Yalova Cumhuriyet Savcılığına, Tokat Cumhuriyet Savcısı 42625Hacı Mustafa AKBULUT,

Dinar Cumhuriyet Başsavcılığına, Bucak Cumhuriyet Başsavcısı 42630Müslüm ARSLAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Boyabat Hâkimi 42640Nuriye TAŞDEMİR ÜLGER,

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığına, Kadirli Cumhuriyet Başsavcısı 42645Erdem DALKILIÇ,

Tarsus Hâkimliğine, Kırıkhan Hâkimi 42660Mehmet Adil SARAÇOĞLU,

İnegöl Hâkimliğine, Doğubayazıt Hâkimi 42670Fatma AYDEMİR,

Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Sarayköy Cumhuriyet Savcısı 42680Ahmet GÜLER,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Silifke Cumhuriyet Savcısı 42682Mehmet İbrahim OBUT,

İnegöl Cumhuriyet Savcılığına, Kestel Cumhuriyet Savcısı 42685Osman KÖSE,

Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Akşehir Cumhuriyet Savcısı 42687Zafer ÜNAL,

İstanbul Hâkimliğine, Körfez Hâkimi 42709Sevilay KILIÇ İLBAK,

Milâs Cumhuriyet Başsavcılığına, Çorlu Cumhuriyet Savcısı 42711Özgür BOZKURT,

Tekirdağ Hâkimliğine, Seydişehir Hâkimi 42734Mücahit GÖKER,

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığına, Dikili Cumhuriyet Savcısı 42743Velihattin ELDEMİR,

Adana Cumhuriyet Savcılığına, Adıyaman Cumhuriyet Savcısı 42851Sıtkı KULUALP,

Küçükçekmece Hâkimliğine, Batman Hâkimi 43103Cem KARACA,

Kaş Hâkimliğine, Gerger Hâkimi 45348 Ömer ASLAN,

Selçuk Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 46544İhsan TABUR,

Kumluca Hâkimliğine, Susuz Hâkimi 46689 Muhammet Fatih KILIÇELLİ,

Hopa Cumhuriyet Savcılığına, Özalp Cumhuriyet Savcısı 47712Muhammet Ali KAŞIKÇI,

Kızılcahamam Hâkimliğine, Siirt Hâkimi 58634 Mehmet Uğur HANÇERLİ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Gürgentepe Cumhuriyet Savcısı 68402Hakan YÜRÜK,

Salihli Cumhuriyet Savcılığına, Nurdağı Cumhuriyet Savcısı 69213Mehmet Duran YILMAZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sarayönü Hâkimi 74017Mehmet DAĞLI,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bolvadin Hâkimi 92506Rabia TAŞ,

Ünye Hâkimliğine, Ardahan Hâkimi 92514Hacer ŞİMŞEK,

Bartın Cumhuriyet Savcılığına, Yenipazar Cumhuriyet Savcısı 92522Mehmet AÇIKGÖZ,

Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına, Sarayönü Cumhuriyet Savcısı 92537Mustafa MANGA,

Fatsa Hâkimliğine, Çal Hâkimi 92541 Kazım Engin KARACA,

Ceyhan Hâkimliğine, Cumayeri Hâkimi 92542Sibel ATACAN ULU,

Çerkezköy Hâkimliğine, Eğirdir Hâkimi 92548Barbaros BOZKURT,

Boyabat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Gömeç Hâkimi 92551 Ahmet Tufan TAŞMERTEK,

Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Hendek Hâkimi 92564Hamdi VURAL,

Lüleburgaz Hâkimliğine, Yatağan Hâkimi 92568Senem TURAN,

Muş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Burdur Hâkimi 92573Ahmet Hamdi BAYAR,

Van Hâkimliğine, Demre Hâkimi 92574 İsmail KÖROĞLU,

Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Havsa Cumhuriyet Savcısı 92583Nurullah TEKİN,

Devrek Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 92591Bilge TEZCAN,

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Kepsut Cumhuriyet Savcısı 92599Şaban ÖZDEMİR,

Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, 19 Mayıs Hâkimi 92604Osman ÖCEL,

Bartın Hâkimliğine, Yenipazar Hâkimi 92606Gülcan AÇIKGÖZ,

Erzurum Cumhuriyet Savcılığına, Adıyaman Cumhuriyet Savcısı 92609Metin ÖZYURT,

Siverek Ağır Ceza Mah. Başkanlığına, Sarayköy Hâkimi 92612Ali İhsan İPEK,

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığına, Gediz Cumhuriyet Savcısı 92613Emin AYDIN,

Bergama Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi 92640Deniz GÜLHAN GÜMRÜKÇÜ,

Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığına, Kadirli Cumhuriyet Savcısı 92665Ercan TÜRKOL,

Ceyhan Cumhuriyet Savcılığına, Cumayeri Cumhuriyet Savcısı 93625Taylan Özgür ULU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Aksaray Hâkimi 93860Hülya ÜNÜVAR,

Harran Cumhuriyet Savcılığına, Çayeli Cumhuriyet Savcısı 93863Sinan OK,

Rize Hâkimliğine, Gürün Hâkimi 93865 Köksal GÜL,

Nazilli Cumhuriyet Savcılığına, Yenipazar Cumhuriyet Savcısı 94977Fatih ÖZTÜRK,

Çankırı Cumhuriyet Savcılığına, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı 94990Hakkı DAĞLI,

Niğde Hâkimliğine, Keşap Hâkimi 94997 Şermin GÜNAL,

Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Menemen Hâkimi 95016Bircan AÇIKGÖZ,

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığına, Hendek Cumhuriyet Savcısı 95027Can BAYIR,

Ordu Hâkimliğine, Van Hâkimi 95040 Nevin MUTLU AYDIN,

Edremit Cumhuriyet Savcılığına, Havran Cumhuriyet Savcısı 95065Muammer Taha EKİM,

Kars Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 95066Uğur DAĞ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Mardin Hâkimi 95069Mustafa İNANÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Erzincan Cumhuriyet Savcısı 95075Mehmet BALDUZ,

Nevşehir Hâkimliğine, Felâhiye Hâkimi 95095Yasin İSMAİLOĞULLARI,

Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Alaçam Cumhuriyet Savcısı 95096Önder DEMİRCİ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Polatlı Cumhuriyet Savcısı 95098Erdem KÜÇÜKBIÇAKCI,

Balâ Hâkimliğine, Ayaş Hâkimi 95101 Ebru Havva AKBİLEK,

Giresun Cumhuriyet Savcılığına, Çavdır Cumhuriyet Savcısı 95119Cem ÜSTÜNDAĞ,

Kuşadası Hâkimliğine, Siirt Hâkimi 95127 Dr. Musa TANRİSEVEN,

Niğde Cumhuriyet Savcılığına, Keşap Cumhuriyet Savcısı 95133Zekeriya GÜNAL,

Seferihisar Hâkimliğine, Siirt Hâkimi 95139 Dr.Ali Rıza TÖNGÜR,

Bayramiç Hâkimliğine, Gökçebey Hâkimi 95147Ali İhsan HORASAN,

Alanya Cumhuriyet Savcılığına, Ödemiş Cumhuriyet Savcısı 95149Mehmet TANRIÖVEN,

Oltu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Bandırma Hâkimi 95156Harun SADIÇ,

Manavgat Cumhuriyet Savcılığına, Selendi Cumhuriyet Savcısı 95223Ercan ERDOĞAN,

Kemalpaşa Hâkimliğine, Van Hâkimi 95255 Mehmet EROL,

Çal Cumhuriyet Savcılığına, Honaz Cumhuriyet Savcısı 96577Ümit Murat ÜLKER,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kırşehir Hâkimi 97776Semra KAYA,

Van Hâkimliğine, Kadışehri Hâkimi 97777 Nejla YILMAZ,

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına, Siirt Cumhuriyet Savcısı 97892Hamza KUL,

Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Selim Cumhuriyet Savcısı 97908Hasan Fatih EKİZ,

Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına, Kaman Cumhuriyet Savcısı 97909Hasan Tahsin DAL,

Torbalı Hâkimliğine, Kâhta Hâkimi 97910 Şükran ŞANLIER ÇELİK,

Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Akpınar Cumhuriyet Savcısı 97917Mahmut AKINCI,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Afşin Cumhuriyet Savcısı 97919Mehmet KUŞ,

Burdur Cumhuriyet Savcılığına, Gömeç Cumhuriyet Savcısı 97925Eyüp ÖZDEMİR,

İskenderun Cumhuriyet Savcılığına, İncesu Cumhuriyet Savcısı 97927Mehmet TOPAL,

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcılığına, Honaz Cumhuriyet Savcısı 97929Umut GÜNEŞ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sarıkamış Cumhuriyet Savcısı 97930Nazım BAL,

Çubuk Cumhuriyet Savcılığına, Datça Cumhuriyet Savcısı 97931Beşir ASLAN,

Ayvalık Cumhuriyet Savcılığına, Acıpayam Cumhuriyet Savcısı 97933Mustafa BALIK,

Kilis Cumhuriyet Savcılığına, Saray (Tekirdağ) Cumhuriyet Savcısı 97934Mehmet Akif TANRITANIR,

Milâs Cumhuriyet Savcılığına, Silopi Cumhuriyet Savcısı 97938Metin ÖZBAY,

Çorum Cumhuriyet Savcılığına, Gürün Cumhuriyet Savcısı 97940Murat İNCEEL,

Düzce Hâkimliğine, Niksar Hâkimi 97941İnci ÖZMEN,

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığına, Kula Cumhuriyet Savcısı 97942 Umut KOÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Arsin Cumhuriyet Savcısı 97943İlker SÜZEN,

Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına, Selendi Cumhuriyet Savcısı 97947Ali Deniz TANRIVERDİ,

Silivri Hâkimliğine, Şebinkarahisar Hâkimi 97948Mustafa EGEMEN,

Giresun Hâkimliğine, Çavdır Hâkimi 97951Meral ÜSTÜNDAĞ,

Beypazarı Cumhuriyet Savcılığına, Ceylânpınar Cumhuriyet Savcısı 97959Oğuzhan AŞCI,

Buldan Cumhuriyet Savcılığına, Güney Cumhuriyet Savcısı 97967Fuat URMAN,

Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Çorum Hâkimi 97968 Muharrem İlhan KOÇ,

Polatlı Cumhuriyet Savcılığına, Orta Cumhuriyet Savcısı 97969Serdar TUNCAL,

Çerkezköy Hâkimliğine, Bayramiç Hâkimi 97973Fatih ÖZYURT,

Mut Cumhuriyet Savcılığına, Viranşehir Cumhuriyet Savcısı 97976Gülbey ASLAN,

Yüksekova Cumhuriyet Savcılığına, Çubuk Cumhuriyet Savcısı 97977Ahmet Gazi YAKAR,

Alanya Hâkimliğine, Bozkurt Hâkimi 97978Ali İhsan SEVER,

Bergama Cumhuriyet Savcılığına, Banaz Cumhuriyet Savcısı 97984Fethi Ahmet TOSUN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Yalvaç Cumhuriyet Savcısı 97987Mustafa ERDOĞAN,

Ereğli (Zonguldak) Hâkimliğine, Ermenek Hâkimi 97990Fahri YÜKSEL,

Sarayköy Hâkimliğine, Düzce Hâkimi 97991 Ahmet KÖSE,

Bodrum Cumhuriyet Savcılığına, Suşehri Cumhuriyet Savcısı 98002Görkem KEYSAN,

Aksaray Cumhuriyet Savcılığına, Kaş Cumhuriyet Savcısı 98003Tahir AYDOĞMUŞ,

Karaman Cumhuriyet Savcılığına, Muş Cumhuriyet Savcısı 98004Mehmet Sami ÇAĞLAYAN,

Edremit Cumhuriyet Savcılığına, Dalaman Cumhuriyet Savcısı 98015Cuma ÇOBAN,

Silivri Cumhuriyet Savcılığına, Çaldıran Cumhuriyet Savcısı 98016Murat Eşref KUMBAROĞLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Honaz Hâkimi 98021 Ahmet Efkan KARACAOĞLU,

Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Gölbaşı (Adıyaman) Hâkimi 98022Mustafa KARAOSMANOĞLU,

Devrek Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 98023Burhan TEZCAN,

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığına, Buldan Cumhuriyet Savcısı 98034Veli KARABACAK,

Gölcük Hâkimliğine, Doğubayazıt Hâkimi 98035Dursun Hayati YURTBAŞI,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Gümüşhane Cumhuriyet Savcısı 98037Tercan Yusuf MUDU,

Rize Cumhuriyet Savcılığına, İvrindi Cumhuriyet Savcısı 98040İbrahim CANSEVER,

Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığına, Yalvaç Cumhuriyet Savcısı 98046Hüseyin YETİK,

Çankırı Hâkimliğine, Anamur Hâkimi 98049Neslihan DAĞLI,

Manavgat Hâkimliğine, Afşin Hâkimi 98052 Gürkan SUNA,

Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Batman Cumhuriyet Savcısı 98053 Recep ÜNAL,

Alanya Cumhuriyet Savcılığına, Uluborlu Cumhuriyet Savcısı 98056Hacı Ali BAYARSLAN,

Babaeski Cumhuriyet Savcılığına, Durağan Cumhuriyet Savcısı 98059Abdullah Akın ÇİÇEK,

Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Koçarlı Cumhuriyet Savcısı 98066Mahmut AYAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bozyazı Cumhuriyet Savcısı 98069Yasin KANAR,

Düzce Hâkimliğine, Niksar Hâkimi 98072Türker ÖZMEN,

Ortaca Cumhuriyet Savcılığına, Yüksekova Cumhuriyet Savcısı 98073Emrah KOÇKUZU,

Van Hâkimliğine, Germencik Hâkimi 98076 Atakan ÇÖMEK,

Selçuk Cumhuriyet Savcılığına, Siirt Cumhuriyet Savcısı 98077Erdal BOZOĞLU,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Çifteler Cumhuriyet Savcısı 98082Yakup NAVRUZ,

Batman Cumhuriyet Savcılığına, Simav Cumhuriyet Başsavcısı 98086Ali TOKSÖZ,

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığına, Dinar Cumhuriyet Savcısı 98087Ümit ÜNAL,

Ermenek Cumhuriyet Savcılığına, Hınıs Cumhuriyet Savcısı 98092Yavuz UZUN,

Batman Cumhuriyet Savcılığına, Beşiri Cumhuriyet Savcısı 98097Mustafa GÖNÜL,

Manavgat Cumhuriyet Savcılığına, İvrindi Cumhuriyet Savcısı 98098Yusuf KUYRUK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çerkeş Hâkimi 98099Erdal GÜNEY,

Torbalı Cumhuriyet Savcılığına, Kâhta Cumhuriyet Savcısı 98100Sedat ÇELİK,

Ayvalık Hâkimliğine, Göksun Hâkimi 98101Tuba ÖĞMEN PEHLİVANOĞLU,

Fatsa Cumhuriyet Savcılığına, Sandıklı Cumhuriyet Savcısı 98103Ali Serdar YENİDÜNYA,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Muratlı Cumhuriyet Savcısı 98105Canip CİHANGİR,

Karacabey Cumhuriyet Savcılığına, Aydıncık Cumhuriyet Savcısı 98107Ahmet ATAMAN,

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Samandağ Hâkimi 98111Abdurrahman GÖKÇELİ,

Nazilli Hâkimliğine, Vezirköprü Hâkimi 98112Selim KÖKLEN,

Gemlik Cumhuriyet Savcılığına, Eğirdir Cumhuriyet Savcısı 98114Mustafa ÖZTÜRK,

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığına, Boğazlıyan Cumhuriyet Savcısı 98117Bülent ÇELEBİ,

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığına, Mihalıççık Cumhuriyet Savcısı 98119Yusuf BAŞLAR,

İskenderun Hâkimliğine, Kızıltepe Hâkimi 98121Şehmus ÇELİKAL,

Salihli Hâkimliğine, Karataş Hâkimi 98124Remziye GÜLDÜR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Manavgat Hâkimi 98125Habibe EFE ÖZPOLAT,

Ereğli (Zonguldak) Hâkimliğine, Yalvaç Hâkimi 98349Turna YETİK,

Gölcük Cumhuriyet Savcılığına, Seben Cumhuriyet Savcısı 98350Bülent ELİBOL,

Van Hâkimliğine, Sorgun Hâkimi 98351 Serdar ÇİMEN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bartın Cumhuriyet Savcısı 98380Abdullah YILDIZ,

Nallıhan Hâkimliğine, Bayburt Hâkimi 100325Fatih AKYOL,

Tarsus Hâkimliğine, Hınıs Hâkimi 100561 Yusuf KAYA,

Gerede Hâkimliğine, Kaş Hâkimi 100571 Emel YURTSEVER TOSUN,

Siverek Cumhuriyet Savcılığına, Gökçebey Cumhuriyet Savcısı 101189Abdurrahman YALÇIN,

Hopa Hâkimliğine, Özalp Hâkimi 101194 Neslihan KAŞIKÇI,

Kızılcahamam Hâkimliğine, Siirt Hâkimi 101197 Muhsine ÜNAL KUL,

Çeşme Hâkimliğine, Şarköy Hâkimi 101198Duygu DİKMEN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Pamukova Hâkimi 101200Ayşe DURMUŞ,

İskilip Cumhuriyet Savcılığına, Sarıoğlan Cumhuriyet Savcısı 101201Ramazan SEYFİ,

Akçaabat Cumhuriyet Savcılığına, Çaykara Cumhuriyet Savcısı 101203Köksal YAVUZ,

Şereflikoçhisar Hâkimliğine, Honaz Hâkimi 101204 Şule GÜNEŞ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Arguvan Cumhuriyet Savcısı 101206Emrah PELTEK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Söğüt Cumhuriyet Savcısı 101208Eser AKINCI,

Hayrabolu Hâkimliğine, İmamoğlu Hâkimi 101209Mehmet İkbal GÜLTEKİN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çemişgezek Hâkimi 101210Zeynep Eren BOZOĞLU,

Bandırma Hâkimliğine, Elmalı Hâkimi 101212Ömer KARAGÖL,

Manavgat Cumhuriyet Savcılığına, Mudurnu Cumhuriyet Savcısı 101213Volkan IŞIK,

Haymana Cumhuriyet Savcılığına, Çatak Cumhuriyet Savcısı 101217Ersan YALDIR,

Söke Hâkimliğine, İyidere Hâkimi 101218Mustafa ERASLAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sarız Hâkimi 101220 Rukiye AKBALIK CANBAZ,

Ceyhan Cumhuriyet Savcılığına, Bozcaada Cumhuriyet Savcısı 101222Gürhan BAKLA,

Sürmene Hâkimliğine, Pazar Hâkimi 101225 Erhan ÇAVUŞOĞLU,

Safranbolu Cumhuriyet Savcılığına, Çardak Hâkimi 101229Kenan GÖKSU,

Çorum Hâkimliğine, Halfeti Hâkimi 101231Mutlu KILIÇ,

Van Hâkimliğine, Bayburt Hâkimi 101234 Havva YAKAR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Gölbaşı (Adıyaman) Hâkimi 101236Sibel DUMAN,

Aksaray Hâkimliğine, Kaş Hâkimi 101238 Çiğdem AYDOĞMUŞ,

Yalvaç Hâkimliğine, Cide Hâkimi 101245 Hatice ÇABUK,

Selçuk Hâkimliğine, Siirt Hâkimi 101246 Ayşe BOZOĞLU,

Yalvaç Cumhuriyet Savcılığına, Cide Cumhuriyet Savcısı 101247Osman ÇABUK,

Niğde Cumhuriyet Savcılığına, Bismil Cumhuriyet Savcısı 101250Oğuz AKYOL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bodrum Hâkimi 101251Muammer Murat MADRANEFE,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Amasra Hâkimi 101253Canan DEMİRHAN TEKE,

İnegöl Hâkimliğine, Gerze Hâkimi 101254 Özlem AYDIN,

Hakkâri Cumhuriyet Savcılığına, Meriç Cumhuriyet Savcısı 101256Mustafa KOBAT,

Burdur Hâkimliğine, Kemer Hâkimi 101259 Hacer KARAKOCA ÇIRAK,

Dikili Cumhuriyet Savcılığına, Eynesil Cumhuriyet Savcısı 101260Yusuf YÜKSEKKAYA,

Ordu Hâkimliğine, Silopi Hâkimi 101261Mahir KAYA,

Erzincan Cumhuriyet Savcılığına, Sorgun Cumhuriyet Savcısı 101263Mustafa ÇAKMAK,

Adıyaman Hâkimliğine, Afşin Hâkimi 101264 Özgür YILDIZ,

Çarşamba Cumhuriyet Savcılığına, Tekkeköy Cumhuriyet Savcısı 101267Abdurrahman SERT,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Palu Cumhuriyet Savcısı 101268Abdurrahman Dursun BEDİR,

Karabük Hâkimliğine, Sarıgöl Hâkimi 101269Bayram KARA,

Sürmene Cumhuriyet Savcılığına, Beşikdüzü Cumhuriyet Savcısı 101271Abdulkadir BOZKURT,

Adıyaman Hâkimliğine, Sındırgı Hâkimi 101273Mehmet Fatih ZENGİN,

Hınıs Hâkimliğine, Gölbaşı (Adıyaman) Hâkimi 101276Ayşe Tuba KARAOSMANOĞLU,

Marmaris Cumhuriyet Savcılığına, Karakoçan Cumhuriyet Savcısı 101278Yasin EMRE,

Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına, Bozova Cumhuriyet Savcısı 101280Yunus BAKİ,

Niğde Cumhuriyet Savcılığına, Maçka Cumhuriyet Savcısı 101281Yıldıray GİDEN,

Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına, Bismil Cumhuriyet Savcısı 101289Mustafa Kemal TUNÇ,

Muratlı Cumhuriyet Savcılığına, Altınözü Cumhuriyet Savcısı 101291Ferhat Engin KURULAR,

Kemalpaşa Hâkimliğine, Germencik Hâkimi 101293Edibe Funda YILMAZ,

Niğde Cumhuriyet Savcılığına, Mecitözü Cumhuriyet Savcısı 101296Zafer YİĞİT,

Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Uzunköprü Cumhuriyet Savcısı 101297Dr.Muhammet Nedim BEKRİ,

Polatlı Hâkimliğine, Göynük Hâkimi 101298İrem GÜVEN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ayaş Cumhuriyet Savcısı 101301Aydın KARABIÇAK,

Tire Hâkimliğine, Korgan Hâkimi 101302Akif YILDIRIM,

Karabük Cumhuriyet Savcılığına, Köprübaşı Cumhuriyet Savcısı 101306Nazir KUŞ,

Suşehri Hâkimliğine, Samandağ Hâkimi 101308İdris COŞKUN,

Bergama Cumhuriyet Savcılığına, Gevaş Cumhuriyet Savcısı 101309Mustafa EMRE,

İskenderun Hâkimliğine, Sivrice Hâkimi 101311Aysun KOYUNCU,

Turgutlu Cumhuriyet Savcılığına, Ulukışla Cumhuriyet Savcısı 101314Yunus Emre CENGİZ,

Mardin Cumhuriyet Savcılığına, Sungurlu Cumhuriyet Savcısı 101316Fatih AYAZ,

Erzincan Hâkimliğine, Kandıra Hâkimi 101317Mustafa PAKSOY,

İncesu Cumhuriyet Savcılığına, Hekimhan Cumhuriyet Savcısı 101318Selçuk ÇİFTÇİ,

Beyşehir Cumhuriyet Savcılığına, Gökçeada Cumhuriyet Savcısı 101319Mustafa DAĞLI,

Bayburt Cumhuriyet Savcılığına, Demirci Cumhuriyet Savcısı 101323Erhan DEMİREL,

Oltu Hâkimliğine, Narman Hâkimi 101338Aslı YÜKSEL,

Milâs Cumhuriyet Savcılığına, Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı 101339Semih İsa ÇAMURTAŞ,

Edremit Cumhuriyet Savcılığına, Arsin Cumhuriyet Savcısı 101343Server ŞİMŞEK,

Bayındır Hâkimliğine, Kula Hâkimi 101344 Hatice ÇAMAN,

Saray (Tekirdağ) Cumhuriyet Savcılığına, Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı 101346Gökhan YOLASIĞMAZ,

Karataş Cumhuriyet Savcılığına, Oğuzeli Cumhuriyet Savcısı 101347Engin PARLAK,

Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Taşova Cumhuriyet Savcısı 101358Nuri UZUN,

Zara Cumhuriyet Savcılığına, Varto Cumhuriyet Savcısı 101359Serkan ÇAKMAK,

Batman Hâkimliğine, Van Hâkimi 101360 Melek YAVUZ,

Çeşme Hâkimliğine, Espiye Hâkimi 101362Volkan PAMUKÇU,

Niğde Cumhuriyet Savcılığına, Iğdır Cumhuriyet Savcısı 101364Mustafa YILMAZ,

Banaz Cumhuriyet Savcılığına, Yeşilova Cumhuriyet Savcısı 101367Ersan MENTEŞ,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Çaycuma Cumhuriyet Savcısı 101398Olcay DÜNDAR,

Finike Cumhuriyet Savcılığına, Adilcevaz Cumhuriyet Savcısı 101399Mehmet Kerem BOZDAĞ,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Hüyük Cumhuriyet Savcısı 101401Güray GÜÇLÜ,

Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığına, Zara Cumhuriyet Savcısı 101406Şerafettin ELMACI,

İskenderun Cumhuriyet Savcılığına, Havsa Cumhuriyet Savcısı 101409Gökhan KAPAĞAN,

Babaeski Hâkimliğine, Durağan Hâkimi 101414Nazan ÇİÇEK,

Kuşadası Hâkimliğine, Birecik Hâkimi 101418Mustafa ÇOLAK,

Menemen Hâkimliğine, İpsala Hâkimi 101419Cem GERİŞ,

Fatsa Cumhuriyet Savcılığına, Tunceli Cumhuriyet Savcısı 101426Ümit AYDIN,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Pazar Cumhuriyet Savcısı 101428Mustafa Gökhan YUMRUTAŞ,

Söke Hâkimliğine, Ayvacık Hâkimi 101430Fatma Zehra TUNCA,

Bodrum Cumhuriyet Savcılığına, Ula Cumhuriyet Savcısı 101433Kerim Ali KARAKAYA,

Van Hâkimliğine, Eğirdir Hâkimi 101436 Sibel KARTAL,

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığına, Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı 101437Yaşar KAVALCIOĞLU,

Erzincan Cumhuriyet Savcılığına, Mut Cumhuriyet Savcısı 101438Maksut YILDIZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Besni Cumhuriyet Savcısı 101447Murat ÖZTEKİN,

Çarşamba Cumhuriyet Savcılığına, 19 Mayıs Cumhuriyet Savcısı 101449Bünyami KORKMAZ,

Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına, Ovacık (Karabük) Cumhuriyet Savcısı 101450Eşref Çağdaş BAL,

Karabük Hâkimliğine, Emirdağ Hâkimi 101463Yasin ÇEVİK,

Karabük Hâkimliğine, İpsala Hâkimi 101473Fatih SANCAK,

Dikili Hâkimliğine, İvrindi Hâkimi 101475Semra TEKİN,

Kemer Hâkimliğine, Kavak Hâkimi 101484 Özgür İnan ZOR,

Dikili Cumhuriyet Savcılığına, Çaldıran Cumhuriyet Savcısı 101485Harun ERCAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Muş Cumhuriyet Savcısı 101487Cemal KUZULU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sivaslı Cumhuriyet Savcısı 101489Fatih HATİPOĞLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Pervari Cumhuriyet Savcısı 101490Fırat PALA,

Ortaca Cumhuriyet Savcılığına, Reyhanlı Cumhuriyet Savcısı 101491Onur ÇETİN,

Ordu Hâkimliğine, Taşköprü Hâkimi 101497Barış ERKUT,

Elbistan Cumhuriyet Savcılığına, Malkara Cumhuriyet Savcısı 101499Emrah Özge YELKEN,

Kepsut Cumhuriyet Savcılığına, Suruç Cumhuriyet Savcısı 101501Alper YALÇIN,

Marmaris Hâkimliğine, Kaynarca Hâkimi 101503Cüneyt ÇETİN,

Cihanbeyli Cumhuriyet Savcılığına, Susuz Cumhuriyet Savcısı 101504Nursal ERDEM,

Silifke Cumhuriyet Savcılığına, Elbistan Cumhuriyet Savcısı 101505Feridun YETGİN,

Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Oltu Cumhuriyet Savcısı 101506Ali Rıza SÖNMEZ,

Gerede Cumhuriyet Savcılığına, Kaş Cumhuriyet Savcısı 101511Yemliha Uğur TOSUN,

Lüleburgaz Cumhuriyet Savcılığına, Çifteler Cumhuriyet Savcısı 101527Özgür ÖZTÜRK,

Burdur Hâkimliğine, Kiraz Hâkimi 101529 Abdurrahim GÖKBAY,

Vakfıkebir Hâkimliğine, Yomra Hâkimi 101536 Ömer Faruk KARAKILIÇ,

Tarsus Hâkimliğine, Ortaköy (Aksaray) Hâkimi 101546Mehmet Reşat YAVUZ,

İznik Hâkimliğine, İmamoğlu Hâkimi 101547Reşat SAĞLIK,

Nallıhan Cumhuriyet Savcılığına, Gevaş Cumhuriyet Savcısı 101549Özkan TAVUZ,

Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına, Elbistan Cumhuriyet Savcısı 101550Serkan SABIR,

Karataş Hâkimliğine, Oğuzeli Hâkimi 101553Asye PARLAK,

Sürmene Hâkimliğine, Kınık Hâkimi 101555 Ömür FOYA,

Hakkâri Hâkimliğine, Meriç Hâkimi 101565 İsmet BAYSAN KOBAT,

Salihli Hâkimliğine, Kadınhanı Hâkimi 101568Kemal ERTÜRK,

Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığına, Akyazı Cumhuriyet Savcısı 101570Mikail DEMİRCİ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Seyitgazi Hâkimi 101594Nihal TOZLU,

Mudurnu Cumhuriyet Savcılığına, Domaniç Cumhuriyet Savcısı 101611Ümit ÇALIŞKAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Iğdır Cumhuriyet Savcısı 101612Cüneyt UYSAL,

Bandırma Cumhuriyet Savcılığına, Kâhta Cumhuriyet Savcısı 101613Ahmet DİLFİRUZ,

Tokat Cumhuriyet Savcılığına, Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı 101632Turgut TÜRKMEN,

Bartın Hâkimliğine, Bigadiç Hâkimi 101633Nurhan ÖZDURAN,

Karabük Cumhuriyet Savcılığına, Lâpseki Cumhuriyet Savcısı 101634Yılmaz EYİDOĞAN,

Edremit Cumhuriyet Savcılığına, Devrek Cumhuriyet Savcısı 101660Taner GÜNGÖR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Simav Cumhuriyet Savcısı 101664Fatih MUŞMAL,

Gölcük Hâkimliğine, Kandıra Hâkimi 101729Çimen EGE,

Niğde Cumhuriyet Savcılığına, Seydişehir Cumhuriyet Savcısı 104656Serhat YAĞMUR,

Akşehir Cumhuriyet Savcılığına, İkizce Cumhuriyet Savcısı 104661Kadir AKBULUT,

Kiraz Cumhuriyet Savcılığına, Bulanık Cumhuriyet Savcısı 104662Ömürhan DUR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Şefaatli Cumhuriyet Savcısı 104668Ahmet SAVAŞ,

Bartın Hâkimliğine, Kurucaşile Hâkimi 104669Özer ÇİLOĞLU,

Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Dursunbey Cumhuriyet Savcısı 104671Ferhat DENİZ,

Söke Hâkimliğine, Kiğı Hâkimi 104674 Kerim KURU,

Siirt Cumhuriyet Savcılığına, Eskil Cumhuriyet Savcısı 104676Ramazan KEPOĞLU,

Adıyaman Hâkimliğine, Niksar Hâkimi 104678İlhan ŞENGÜL,

Van Hâkimliğine, Sarıoğlan Hâkimi 104679 Cengiz AYDINER,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Şefaatli Hâkimi 104680Çiğdem EKİCİ SAVAŞ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Hopa Hâkimi 104681 Hikmet UĞUR,

Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Iğdır Cumhuriyet Savcısı 104682Adnan YAZICI,

Rize Hâkimliğine, Kumluca Hâkimi 104683Mahmut ALTAN,

Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Keban Cumhuriyet Savcısı 104684Gökmen GİRGİN,

Ortaca Hâkimliğine, Gürün Hâkimi 104686 Mehmet Ali YÜCE,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kalecik Hâkimi 104688İzzet BAŞARA,

Mardin Hâkimliğine, Karataş Hâkimi 104689Murat ÖZCAN,

Torbalı Hâkimliğine, Yahyalı Hâkimi 104690Selçuk ÖZKAN,

Gemlik Hâkimliğine, Cumayeri Hâkimi 104692Levent DAĞDEVİREN,

Manavgat Cumhuriyet Savcılığına, Çivril Cumhuriyet Savcısı 104694Mustafa ÖZKAN,

Vakfıkebir Cumhuriyet Savcılığına, Tonya Cumhuriyet Savcısı 104695 Alper ARITAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ulukışla Hâkimi 104696Şule ARSLAN,

Niğde Cumhuriyet Savcılığına, Tuzluca Cumhuriyet Savcısı 104697Özhan İNCE,

Batman Hâkimliğine, Elbistan Hâkimi 104698Metin ACAR,

Yozgat Cumhuriyet Savcılığına, Genç Cumhuriyet Savcısı 104699Adem ALDEMİR,

Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Gölyaka Cumhuriyet Savcısı 104700Murat DİLSİZ,

Kazan Hâkimliğine, Kurtalan Hâkimi 104702Esat IŞIK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Keçiborlu Cumhuriyet Savcısı 104703Yılmaz GENÇ,

Düzce Hâkimliğine, Gölyaka Hâkimi 104706Zeynep MERT DİLSİZ,

Çorlu Hâkimliğine, Siirt Hâkimi 104707 Ali Efendi KIRMIZI,

Bor Cumhuriyet Başsavcılığına, Yomra Cumhuriyet Savcısı 104711Derya ALTUN GİDEN,

Fethiye Hâkimliğine, Dalaman Hâkimi 104712Hayrettin KÖSE,

Korgan Hâkimliğine, Bor Hâkimi 104715 Özgül YILMAZ KAÇMAZ,

Tire Hâkimliğine, Gercüş Hâkimi 104717Faruk GÖKCE,

Burhaniye Cumhuriyet Savcılığına, Tekman Cumhuriyet Savcısı 104721Seyfettin ATAŞ,

Enez Cumhuriyet Savcılığına, Kofçaz Cumhuriyet Savcısı 104722Yusuf Bahadır ÖZAY,

Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığına, Gürpınar Cumhuriyet Savcısı 104723Veysel KAÇMAZ,

Ceyhan Hâkimliğine, Çiftlik Hâkimi 104725Özkan YALDIR,

Kırşehir Hâkimliğine, Ardahan Hâkimi 104726Ramazan KAVAK,

Van Hâkimliğine, Reyhanlı Hâkimi 104731 Fatih AYDIN,

Çaycuma Cumhuriyet Savcılığına, Beylikova Cumhuriyet Savcısı 104732Mustafa Okan YAMAN,

Kastamonu Cumhuriyet Savcılığına, Midyat Cumhuriyet Savcısı 104734Selim UZUN,

Manavgat Hâkimliğine, Acıpayam Hâkimi 104735İsmet YÜKSEL,

Gerede Hâkimliğine, Tercan Hâkimi 104739Büşra TOPUZ,

Akşehir Cumhuriyet Savcılığına, Siirt Cumhuriyet Savcısı 104741Kadir Tekin ULUÖZ,

Çorlu Cumhuriyet Savcılığına, Kıbrıscık Cumhuriyet Savcısı 104743Sibel KOFOĞLU,

Akhisar Cumhuriyet Savcılığına, Sultanhisar Cumhuriyet Savcısı 104749Murat SAYGI,

Siirt Cumhuriyet Savcılığına, Araban Cumhuriyet Savcısı 104750Ali Akın DOĞUŞLU,

Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Reyhanlı Cumhuriyet Savcısı 104752Osman Deniz ŞAHİNGÖZ,

Kırklareli Hâkimliğine, Ovacık (Karabük) Hâkimi 104755Sonnur YILMAZ BAL,

Menemen Hâkimliğine, Hınıs Hâkimi 104756 Nermin ULUCAN,

Ünye Hâkimliğine, Vize Hâkimi 104757 Mutlu TANRIKULU,

Van Hâkimliğine, Marmaraereğlisi Hâkimi 104758 Ömer ORHAN,

Aksaray Hâkimliğine, Sungurlu Hâkimi 104759Esma AYAR,

Menemen Cumhuriyet Savcılığına, Şırnak Cumhuriyet Savcısı 104760Mesut BOZBUĞA,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Iğdır Hâkimi 104769 Rabiye YALÇIN UYSAL,

Tokat Hâkimliğine, Karacasu Hâkimi 104770Sinan ARPA,

Kemalpaşa Hâkimliğine, Iğdır Hâkimi 104771 Mustafa Kemal TURGUT,

Akçaabat Hâkimliğine, Kiraz Hâkimi 104774 Ahmet Onur ÖZGÜNDÜZ,

Ulukışla Cumhuriyet Savcılığına, Arapgir Cumhuriyet Savcısı 104776Celal YÜCEL,

Erdemli Cumhuriyet Savcılığına, Akyaka Cumhuriyet Savcısı 104777Berekat AKSOY,

Rize Cumhuriyet Savcılığına, Çatalzeytin Cumhuriyet Savcısı 104778Mehmet PATLAK,

Karacabey Hâkimliğine, Kuyucak Hâkimi 104783Sadarettin BAKACAK,

İslâhiye Cumhuriyet Savcılığına, Oğuzeli Cumhuriyet Savcısı 104785Ramazan KÜRTÜL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çaycuma Hâkimi 104789Barış BÜLBÜL,

Çorum Hâkimliğine, Kızıltepe Hâkimi 104790Selahattin AFŞİN,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Kadirli Cumhuriyet Savcısı 104793Mehmet ALLI,

Kırklareli Hâkimliğine, Birecik Hâkimi 104794Mehmet Serhat AVCI,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Arguvan Hâkimi 104795Zeynep Nihal

KÖKSAL PELTEK,

Mut Hâkimliğine, Gemerek Hâkimi 104797 Kemal UĞUR,

Ünye Cumhuriyet Savcılığına, Germencik Cumhuriyet Savcısı 104798Ufuk ŞAHİN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, İpsala Hâkimi 104799Kadir BAĞCI,

Gönen Hâkimliğine, Göynük Hâkimi 104802Mustafa GÜRAN,

Amasya Hâkimliğine, Dargeçit Hâkimi 104805İsmail SARI,

Kırşehir Hâkimliğine, Mudurnu Hâkimi 104807Murat TUNÇER,

Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcılığına, Yumurtalık Cumhuriyet Savcısı 104809Esra ALTINIŞIK,

Çeşme Cumhuriyet Savcılığına, Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı 104812Davut YILMAZ,

Gediz Hâkimliğine, Ovacık (Tunceli) Hâkimi 104818Özlem YILMAZ KORKMAZ,

Ayvalık Cumhuriyet Savcılığına, Siirt Cumhuriyet Savcısı 104820Tayyar ADANUR,

Keşan Hâkimliğine, Midyat Hâkimi 104821Bayram ÜNLÜSOY,

Mardin Hâkimliğine, Çamlıyayla Hâkimi 104822Yasemin BİÇER YILDIRIM,

Nevşehir Hâkimliğine, Bismil Hâkimi 104823Selma AĞAR TUNÇ,

İskenderun Cumhuriyet Savcılığına, Çermik Cumhuriyet Savcısı 104825İbrahim BOZKURT,

Ordu Hâkimliğine, Tuzluca Hâkimi 104826Tutku SARI,

Geyve Hâkimliğine, Darende Hâkimi 104829Ekrem KARADERE,

Turgutlu Cumhuriyet Savcılığına, Ardahan Cumhuriyet Savcısı 104830Yılmaz ÇAĞLAYAN,

Silivri Cumhuriyet Savcılığına, Eceabat Cumhuriyet Savcısı 104832Fazıl BALTA,

Çaycuma Hâkimliğine, Beylikova Hâkimi 104834Fatma YAMAN,

İnegöl Cumhuriyet Savcılığına, Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı 104837Adem AYDEMİR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çan Hâkimi 104839 Serdar KAYA,

İskenderun Hâkimliğine, Vize Hâkimi 104842 Çağatay DAL,

Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Pazarcık Cumhuriyet Savcısı 104846Abdulhadi OKULEVİ,

Yumurtalık Hâkimliğine, Alaçam Hâkimi 104847Olgun PORTAKAL,

Akşehir Hâkimliğine, Kâhta Hâkimi 104849 Yener ERYÜRÜK,

Maçka Cumhuriyet Savcılığına, Kurtalan Cumhuriyet Savcısı 104852Erhan ŞAHİN,

Çorum Cumhuriyet Savcılığına, Çatalzeytin Cumhuriyet Savcısı 104853Osman GÖL,

Çerkezköy Hâkimliğine, Pınarhisar Hâkimi 104858Jale KANAK,

Pertek Hâkimliğine, Baskil Hâkimi 104861Duygu TUNÇCAN,

Polatlı Cumhuriyet Savcılığına, Göynük Cumhuriyet Savcısı 104862Mehmet GÜVEN,

Düzce Hâkimliğine, Çifteler Hâkimi 104863Hikmet YILDIRIM,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kulu Hâkimi 104864 Yonca ÖZCAN,

Batman Cumhuriyet Savcılığına, Elbistan Cumhuriyet Savcısı 104866Gültekin BÜLBÜL,

Seferihisar Hâkimliğine, Araklı Hâkimi 104870Figen DEMİR,

Çorum Hâkimliğine, Bingöl Hâkimi 104875Ekrem BIYIK,

Polatlı Cumhuriyet Savcılığına, Seyitgazi Cumhuriyet Savcısı 104876Sadi DEMİR,

Amasya Hâkimliğine, Türkoğlu Hâkimi 104877Mesut ÇEVİK,

Türkoğlu Cumhuriyet Savcılığına, Posof Cumhuriyet Savcısı 104880Fatih ADIGÜZEL,

Batman Hâkimliğine, Reyhanlı Hâkimi 104881Ceylan DOĞAN SEVİNÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Karasu Hâkimi 104882Mehmet SADIÇ,

İskenderun Cumhuriyet Savcılığına, Halfeti Cumhuriyet Savcısı 104884Zeynal Abidin ULU,

Batman Hâkimliğine, Mut Hâkimi 104885 Zafer KAYA,

Balâ Hâkimliğine, Çamlıdere Hâkimi 104886Fahriye EMİRAL,

Araç Hâkimliğine, Germencik Hâkimi 104888Çağlar İLHAN,

Karacabey Hâkimliğine, Gölhisar Hâkimi 104889Ramazan GÜRKAN,

Kazan Cumhuriyet Savcılığına, Çayırlı Cumhuriyet Savcısı 104893Abdullah ÇITLAK,

Mardin Hâkimliğine, Yatağan Hâkimi 104895Hasan ADIGÜZEL,

Gerze Cumhuriyet Savcılığına, Erfelek Cumhuriyet Savcısı 104896Uğur Doğan ÇETİN,

Manavgat Cumhuriyet Savcılığına, Gerger Cumhuriyet Savcısı 104901Alper Sinan ERMİŞ,

Devrek Cumhuriyet Savcılığına, Tuzluca Cumhuriyet Savcısı 104904Yavuz Selim AYDEMİR,

Osmaniye Hâkimliğine, Kırkağaç Hâkimi 104905Ercan ŞAHİN,

İskenderun Hâkimliğine, Şereflikoçhisar Hâkimi 104906Ercan GÜLER,

Foça Hâkimliğine, Finike Hâkimi 104911İsmail Emrah SANCILI,

Oltu Cumhuriyet Savcılığına, Refahiye Cumhuriyet Savcısı 104914Ali Fuat SARUHAN,

Bozüyük Cumhuriyet Savcılığına, Mihalgazi Cumhuriyet Savcısı 104918İsmail Turgut KILDAN,

Ardahan Cumhuriyet Savcılığına, Ulubey (Uşak) Cumhuriyet Savcısı 104919Volkan ÖZDEMİR,

Ceyhan Hâkimliğine, Mut Hâkimi 104924 Ali KARA,

Amasya Hâkimliğine, Göynücek Hâkimi 104925Yıldıray KAYA,

Keşan Cumhuriyet Savcılığına, Cumayeri Cumhuriyet Savcısı 104927Cantürk TAŞKIN,

Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığına, Delice Cumhuriyet Savcısı 104928Ziya ÖZTÜRK,

Keşan Hâkimliğine, Havsa Hâkimi 104929 İsmail ERCAN,

Alanya Hâkimliğine, Erfelek Hâkimi 104932Aysel MENEKŞE,

Bozüyük Hâkimliğine, Pazaryeri Hâkimi 104933Arzu ERİŞ,

Balâ Cumhuriyet Savcılığına, Çamlıdere Cumhuriyet Savcısı 104936Umut EMİRAL,

Çubuk Cumhuriyet Savcılığına, Ayaş Cumhuriyet Savcısı 104937Mehmet Ali DUMAN,

Karacabey Hâkimliğine, Vezirköprü Hâkimi 104940Ayhan DAL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Anamur Hâkimi 104941Sevda BOYRAZ,

Bodrum Hâkimliğine, Düziçi Hâkimi 104942Kadriye İLHAN,

Bergama Hâkimliğine, Eceabat Hâkimi 104944Tuncay BÜLBÜL,

Çorum Cumhuriyet Savcılığına, Savaştepe Cumhuriyet Savcısı 104945Adem AMAÇ,

Keşan Hâkimliğine, İmamoğlu Hâkimi 104946Mehmet TUNCAY,

Kırklareli Hâkimliğine, Selendi Hâkimi 104962Suna TANRIVERDİ,

Söke Hâkimliğine, Ağın Hâkimi 105002 Bora TOPUZ,

Şile Hâkimliğine, Pertek Hâkimi 105003Ayşegül Sibel SİVRİ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Boğazlıyan Hâkimi 105004Hüseyin TEKİN,

Didim Hâkimliğine, Sarıkamış Hâkimi 105006Hasan ÖZTÜRK,

Van Hâkimliğine, Gazipaşa Hâkimi 105021 Ali AKIN,

Burhaniye Hâkimliğine, Tosya Hâkimi 105028 Osman TÜTER,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Devrekâni Cumhuriyet Savcısı 105029Semra DURAN,

Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, İpsala Cumhuriyet Savcısı 105030Samir İMAMOĞLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Divriği Cumhuriyet Savcısı 105032Şükrü Hanlı BAYDIN,

Beypazarı Cumhuriyet Savcılığına, Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı 105046Özkan DOĞRU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Dinar Hâkimi 105050 Ali KARA,

Aksaray Hâkimliğine, Yeşilyurt Cumhuriyet Savcısı 105052Süheyla ÜNÜVAR,

Silivri Cumhuriyet Savcılığına, Amasra Cumhuriyet Savcısı 105053Eşref DURMUŞ,

Hendek Cumhuriyet Savcılığına, Şiran Cumhuriyet Savcısı 105057Murat ŞEN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Akseki Cumhuriyet Savcısı 105148Mehmet YALÇIN,

Rize Hâkimliğine, Gümüşhane Hâkimi 105149Rahime ÖZTEKİN,

Amasya Hâkimliğine, Demirci Hâkimi 105150Adnan AKIN,

Pasinler Cumhuriyet Savcılığına, Beyşehir Cumhuriyet Savcısı 105151Erhan ALTUN,

Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcılığına, Birecik Cumhuriyet Savcısı 105158Ercan GÖVLER,

Dikili Hâkimliğine, Bor Hâkimi 105280 Hatice ÖZKARA ŞAHİN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kuyucak Cumhuriyet Savcısı 105281Fatih KÖSEKAYA,

Batman Hâkimliğine, Devrek Hâkimi 105284Gökhan TÜRKKAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kiraz Cumhuriyet Savcısı 105537Neşe KİRTİL,

Van Hâkimliğine, Sarıkaya Hâkimi 105538 Özden GENÇLER ÜNAL,

Manavgat Cumhuriyet Savcılığına, Muş Cumhuriyet Savcısı 105682Salih OĞLAKCI,

Viranşehir Hâkimliğine, Devrekâni Hâkimi 107073Aylin ŞİMŞEK,

Gümüşhane Hâkimliğine, Ermenek Hâkimi 107077Aydın DEMİRAL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kumluca Hâkimi 107310Elif GÜNEY,

Çardak Hâkimliğine, Kavak Hâkimi 107311 Önder Kürşad MUTLU,

Akyurt Hâkimliğine, Akkuş Hâkimi 107312 Seda Türkan MANAV DURSUN,

Manavgat Hâkimliğine, Gümüşhane Hâkimi 107319Mücahit ARDUÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kadınhanı Hâkimi 107321Cihat ARSLAN,

Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Yüksekova Cumhuriyet Savcısı 107322Metin ÇELİK,

Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Besni Cumhuriyet Savcısı 107323Mustafa Burak ÇİL,

Ayvalık Cumhuriyet Savcılığına, Patnos Cumhuriyet Savcısı 107327Derya ŞEREF,

Akyurt Cumhuriyet Savcılığına, Çamlıdere Cumhuriyet Savcısı 107328Gökhan DURSUN,

Gölcük Hâkimliğine, Lâpseki Hâkimi 107329Zeynep Çiğdem HAMURCU,

Kandıra Hâkimliğine, Boğazlıyan Hâkimi 107331Emine Selma ÇELEBİ,

Of Hâkimliğine, Pazar Hâkimi 107332 Murat BİLGE,

Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Siverek Cumhuriyet Savcısı 107336Ali ÇAĞLARSU,

Beyşehir Cumhuriyet Savcılığına, Hüyük Cumhuriyet Savcısı 107337Metin TOKEL,

Edremit Hâkimliğine, Devrek Hâkimi 107338Derya TOPÇU GÜNGÖR,

Ödemiş Hâkimliğine, Akyazı Hâkimi 107339Hakan TOPUÇAR,

Amasra Cumhuriyet Savcılığına, Kurucaşile Cumhuriyet Savcısı 107340Mahmut Fatih ÇELİKBİLEK,

Dörtyol Hâkimliğine, Gördes Hâkimi 107341Mecit ÇELEBİ,

Nazilli Hâkimliğine, Ulus Hâkimi 107344 Metin ÇAKAR,

Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına, Vize Cumhuriyet Savcısı 107345Cengiz ÇAĞATAY,

Silivri Cumhuriyet Savcılığına, Kaynarca Cumhuriyet Savcısı 107348Abdullah İLBAY,

Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığına, Çan Cumhuriyet Savcısı 107350Can Tümer KERİŞ,

Fatsa Hâkimliğine, Gölhisar Hâkimi 107354Dursun ARSLAN,

Nazilli Cumhuriyet Savcılığına, Akyazı Cumhuriyet Savcısı 107357Hakan AKDENİZ,

Ortaca Cumhuriyet Savcılığına, Tosya Cumhuriyet Savcısı 107358Fatih AKDAŞ,

Sandıklı Cumhuriyet Savcılığına, İkizce Cumhuriyet Savcısı 107359Hasan AKCEVİZ,

Karaman Hâkimliğine, Hacıbektaş Hâkimi 107362Gülüşan GENÇ,

Aksaray Cumhuriyet Savcılığına, Kandıra Cumhuriyet Savcısı 107363Mehmet ETYEMEZ,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Fındıklı Cumhuriyet Savcısı 107364Reşat ESMER,

Erzincan Hâkimliğine, Orhaneli Hâkimi 107365Mustafa BAŞARI,

Kilis Cumhuriyet Savcılığına, Karataş Cumhuriyet Savcısı 107367Erkan KESGİN,

Polatlı Cumhuriyet Savcılığına, Bünyan Cumhuriyet Savcısı 107370Mustafa Kemal ÇATAK,

Karabük Cumhuriyet Savcılığına, Siverek Cumhuriyet Savcısı 107371Yusuf Ziya ÇİFTÇİ,

Ünye Cumhuriyet Savcılığına, Hakkâri Cumhuriyet Savcısı 107372Serkan GÜNHAN,

Bafra Cumhuriyet Savcılığına, Çal Cumhuriyet Savcısı 107373Ali DİNÇ,

Bergama Hâkimliğine, Kızıltepe Hâkimi 107374Esra DEMİR,

Boğazlıyan Cumhuriyet Savcılığına, Kovancılar Cumhuriyet Savcısı 107376İsmail ÇALIK,

Batman Hâkimliğine, Turhal Hâkimi 107378Ayvaz CEBRE,

Erzincan Hâkimliğine, Arsin Hâkimi 107380 İlkay AYDIN,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Yomra Cumhuriyet Savcısı 107381Serkan AYDIN,

Orhangazi Hâkimliğine, Hakkâri Hâkimi 107384Cafer AKPINAR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Cihanbeyli Hâkimi 107385Huriye AFŞAR ŞENER,

Polatlı Cumhuriyet Savcılığına, Espiye Cumhuriyet Savcısı 107386Yusuf Ziya POLATER,

Kandıra Cumhuriyet Savcılığına, Çat Cumhuriyet Savcısı 107387Mehtap AKIN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sarıkamış Hâkimi 107388Hatice ADIYAMAN ÜSTÜNEL,

Nevşehir Hâkimliğine, Pütürge Hâkimi 107389İbrahim AÇAR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Başkale Hâkimi 107390Selma ACAR AKGÜL,

Karabük Cumhuriyet Savcılığına, Koçarlı Cumhuriyet Savcısı 107393Tahir ÖZGENÇ,

İnegöl Cumhuriyet Savcılığına, Uludere Cumhuriyet Savcısı 107394Ahmet SAKMAN,

Kırşehir Cumhuriyet Savcılığına, Susurluk Cumhuriyet Savcısı 107395Abdulkadir POLAT,

Menemen Hâkimliğine, Şırnak Hâkimi 107396Mine SEÇKİN BOZBUĞA,

Buldan Cumhuriyet Savcılığına, Bismil Cumhuriyet Savcısı 107397Fatih ŞİMŞEK,

Osmaniye Hâkimliğine, Mut Hâkimi 107398 Murat TAŞLITEPE,

Karaman Cumhuriyet Savcılığına, Uludere Cumhuriyet Savcısı 107399Ali TÜRK,

Mardin Cumhuriyet Savcılığına, Çamlıyayla Cumhuriyet Savcısı 107400Necmeddin YILDIRIM,

Kuşadası Hâkimliğine, Akçakoca Hâkimi 107401Cihangir YILDIZ,

Sarayköy Hâkimliğine, Yalvaç Hâkimi 107402Habibe ERTUĞRUL,

Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Boğazlıyan Cumhuriyet Savcısı 107404Hamdiye YILMAZ İMRET,

Salihli Cumhuriyet Savcılığına, Tunceli Cumhuriyet Savcısı 107406Halil GÜMÜŞ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Adilcevaz Cumhuriyet Savcısı 107408Orhan GENÇ,

İncesu Cumhuriyet Savcılığına, Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı 107409Hasan Basri GÜL,

Karasu Hâkimliğine, Taraklı Hâkimi 107410Ayşe GÜLER KARA,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ayaş Hâkimi 107411 Tuğba ALDEMİR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Oltu Cumhuriyet Savcısı 107413Dilek TOSUN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çan Hâkimi 107415 Taner ŞENTÜRK,

Sarayköy Cumhuriyet Savcılığına, Honaz Cumhuriyet Savcısı 107416Hacer ÖZTÜRK YÜKSEL,

Kırşehir Cumhuriyet Savcılığına, Mudurnu Cumhuriyet Savcısı 107417Gülüstan TUNÇER,

Nevşehir Hâkimliğine, Boğazlıyan Hâkimi 107419Melek DURSUN,

Aksaray Cumhuriyet Savcılığına, Sütçüler Cumhuriyet Savcısı 107421Özkan GÜNDÜZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Güdül Cumhuriyet Savcısı 107426Esra KAZAN,

Ünye Hâkimliğine, Reşadiye Hâkimi 107427Osman Nuri NAYMAN,

Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Emet Cumhuriyet Savcısı 107430Fatma Melike HACIALİOĞLU,

Geyve Hâkimliğine, Darende Hâkimi 107432Filiz KARADERE,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bayramiç Cumhuriyet Savcısı 107433Gökhan HAS,

Sarayköy Cumhuriyet Savcılığına, Yalvaç Cumhuriyet Savcısı 107435Kamil ERTUĞRUL,

Nevşehir Cumhuriyet Savcılığına, Pütürge Cumhuriyet Savcısı 107436Hilal AÇAR,

Salihli Cumhuriyet Savcılığına, Abana Cumhuriyet Savcısı 107437Yunus SARISOY,

Bafra Cumhuriyet Savcılığına, Göynücek Cumhuriyet Savcısı 107439Adem LAÇİN,

Yozgat Cumhuriyet Savcılığına, Kaş Cumhuriyet Savcısı 107442Ümit YILMAZ,

Edremit Cumhuriyet Savcılığına, Çermik Cumhuriyet Savcısı 107444Şaban UYSAL,

Kumluca Hâkimliğine, Van Hâkimi 107445 Regaip UYAN,

Serik Hâkimliğine, Bismil Hâkimi 107447Ersin TURSUN,

Ödemiş Cumhuriyet Savcılığına, Bismil Cumhuriyet Savcısı 107450Engin KOÇAKLI,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Eğil Cumhuriyet Savcısı 107451Ahmet EKER,

Edremit Hâkimliğine, Siverek Hâkimi 107454Meryem ŞENYÜZ AKSOY,

Iğdır Hâkimliğine, Kurşunlu Hâkimi 107457Kerim ERSOY,

Ünye Hâkimliğine, Aydıncık Hâkimi 107458Ferhat EROL,

İnebolu Cumhuriyet Savcılığına, Çekerek Cumhuriyet Savcısı 107459Şeref ERMİŞ,

Gerze Cumhuriyet Savcılığına, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı 107461Ali Can KARAKUŞ,

Tokat Cumhuriyet Savcılığına, Mucur Cumhuriyet Savcısı 107462Sedat TURAN,

Aksaray Cumhuriyet Savcılığına, Enez Cumhuriyet Savcısı 107464Meltem MEMİŞ,

Nazilli Cumhuriyet Savcılığına, Mucur Cumhuriyet Savcısı 107465Kerem KIRTAY,

Ortaköy (Aksaray) Hâkimliğine, Göksun Hâkimi 107466Cemil KOTUK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Hakkâri Hâkimi 107469Derya KURT,

Batman Cumhuriyet Savcılığına, Sivrice Cumhuriyet Savcısı 107471Mahmut KÜÇÜKOĞLU,

Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Altunhisar Cumhuriyet Savcısı 107477Öncer ATEŞ,

Batman Hâkimliğine, Elbistan Hâkimi 107478Sevda AYDIN BÜLBÜL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kurşunlu Hâkimi 107479Kevser TEMİZ,

Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Çelikhan Cumhuriyet Savcısı 107480Recep ERDİN,

Kuşadası Cumhuriyet Savcılığına, Türkeli Cumhuriyet Savcısı 107481Elçin CEYLAN,

Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Yeşilyurt Cumhuriyet Savcısı 107483Fatih Sarper GÜLOL,

Osmaniye Hâkimliğine, Kangal Hâkimi 107485Bayram ERCAN,

Adıyaman Hâkimliğine, Kâhta Hâkimi 107486 Mahmut ERCAN,

Gölcük Cumhuriyet Savcılığına, Demre Cumhuriyet Savcısı 107487Hüseyin GÜLLE,

Burhaniye Hâkimliğine, Kumluca Hâkimi 107489Berrin YAPICIOĞLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Nallıhan Cumhuriyet Savcısı 107491Selen ÜRETEN TANDOĞAN,

Aksaray Hâkimliğine, Sütçüler Hâkimi 107496Aslı GÜNDÜZ,

Çorlu Cumhuriyet Savcılığına, Hizan Cumhuriyet Savcısı 107497Erdem ATMACA,

Kilis Hâkimliğine, Bingöl Hâkimi 107498Emre ÖZTÜRK,

İnebolu Cumhuriyet Savcılığına, Çamlıhemşin Cumhuriyet Savcısı 107500Caner ULU,

Yozgat Hâkimliğine, Karapınar Hâkimi 107504Erdal GÜRCÜ,

Gemlik Hâkimliğine, Alaplı Hâkimi 107509Mehmet KUMAK,

Bandırma Hâkimliğine, Alaplı Hâkimi 107511Selim DOĞANAY,

Düzce Hâkimliğine, Seben Hâkimi 107518 Volkan ULUSOY,

Seferihisar Cumhuriyet Savcılığına, Başkale Cumhuriyet Savcısı 107519Sait DEMİR,

Ceyhan Hâkimliğine, Muratlı Hâkimi 107520Esat ESATOĞLU,

Giresun Cumhuriyet Savcılığına, Mutki Hâkimi 107522 Seyit Sezai DUMAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Zile Hâkimi 107524 Fehmi KEMAL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bayramiç Hâkimi 107527Özlem HAS,

Doğubayazıt Hâkimliğine, Kadirli Hâkimi 107528Banuhan DALKILIÇ,

Serik Hâkimliğine, Çay Hâkimi 107530 Halis KARATOMAS,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Marmaraereğlisi Cumhuriyet Savcısı 107531Rukiye TİMUR,

Sandıklı Hâkimliğine, İkizce Hâkimi 107532Aysun AKCEVİZ,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Gölyaka Cumhuriyet Savcısı 107533Bilal ERKOÇ,

Turgutlu Hâkimliğine, Alaçam Hâkimi 107534Hülya ÇANCI,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Beyşehir Hâkimi 107535Ceylan CEYLAN BALTALI,

İskenderun Cumhuriyet Savcılığına, Kandıra Cumhuriyet Savcısı 107538Evren AKBEY,

Ünye Cumhuriyet Savcılığına, Gölova Cumhuriyet Savcısı 107540Yakup TAŞLIOVA,

Beypazarı Hâkimliğine, Çifteler Hâkimi 107541Sibel CENGİZ,

Körfez Hâkimliğine, Şarkışla Hâkimi 107548Nermin BEYAZİTOĞLU,

Erzin Cumhuriyet Savcılığına, Susuz Cumhuriyet Savcısı 107549Tahir Murat AKKAN,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Ortaköy (Aksaray) Cumhuriyet Savcısı107552 Nazik YÜKSEL CEREN,

Gerze Hâkimliğine, Malazgirt Hâkimi 107554Ayşegül KARAKUŞ,

Kars Hâkimliğine, Koçarlı Hâkimi 107555Ülkü ÖZDEMİR,

Kırşehir Hâkimliğine, Mengen Hâkimi 107558Muhammet Turgay BAŞKAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Beyşehir Hâkimi 107562Özkan KARAELMA,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Türkoğlu Cumhuriyet Savcısı 107564Halise KARAÇAY,

Buldan Hâkimliğine, Güney Hâkimi 107565 Deniz KARACABEY URMAN,

Dörtyol Cumhuriyet Savcılığına, Harran Cumhuriyet Savcısı 107567Ömer CURA,

Polatlı Hâkimliğine, Seyitgazi Hâkimi 107568Yıldız GÜRZSOY,

Giresun Hâkimliğine, Seydişehir Hâkimi 107569Emrullah ŞEKERCİ,

İskenderun Cumhuriyet Savcılığına, Emirdağ Cumhuriyet Savcısı 107573Esabil KALE,

Adıyaman Hâkimliğine, Mucur Hâkimi 107574 Serpil DOĞAN,

Anamur Hâkimliğine, Bozyazı Hâkimi 107575Özgür KAÇAK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Şefaatli Cumhuriyet Savcısı 107578Neslihan AKTEMUR ÖZTÜRK,

Yalvaç Cumhuriyet Savcılığına, Aybastı Cumhuriyet Savcısı 107579Salih AYLUÇTARHAN,

Körfez Cumhuriyet Savcılığına, Erfelek Cumhuriyet Savcısı 107580Arif GEDİKOĞLU,

Ünye Cumhuriyet Savcılığına, Kırkağaç Cumhuriyet Savcısı 107582Onur ÖZKIR,

Sinop Hâkimliğine, Alaca Hâkimi 107583 Ayşe Gül ŞİMŞEK,

Bandırma Hâkimliğine, Nizip Hâkimi 107585 Nurcan GÜMÜŞ,

Çatalca Cumhuriyet Savcılığına, Pasinler Cumhuriyet Savcısı 107586Zehra DEMİRCİ ÇELİK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sarız Cumhuriyet Savcısı 107587Hüseyin CANBAZ,

Ortaca Hâkimliğine, Yüksekova Hâkimi 107588Sevil ÇALIŞKAN KOÇKUZU,

Pasinler Hâkimliğine, Tortum Cumhuriyet Savcısı 107592Vildan YEŞİLYURT ÇELEBİ,

Karabük Hâkimliğine, Gömeç Hâkimi 107593 Nurettin DOĞRU,

Sinop Hâkimliğine, Domaniç Hâkimi 107596Aylin DİŞBUDAK,

Ünye Cumhuriyet Savcılığına, Artvin Cumhuriyet Savcısı 107597Mustafa USTA,

Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcılığına, Havran Cumhuriyet Savcısı 107598Ufuk ERSUNGUR,

Niğde Hâkimliğine, Turhal Hâkimi 107599Harun AKCA,

Nizip Hâkimliğine, Sarıoğlan Hâkimi 107600Sait ÖZDEMİR,

Oltu Cumhuriyet Savcılığına, Narman Cumhuriyet Savcısı 107601Erkan YÜKSEL,

Tarsus Hâkimliğine, Amasya Hâkimi 107604Havva ABDİİMAMOĞLU,

Sorgun Cumhuriyet Savcılığına, Hani Cumhuriyet Savcısı 107607Davut ZERMAN,

Çorum Cumhuriyet Savcılığına, Bozkır Cumhuriyet Savcısı 107608Mustafa BİLGEN,

Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Ceylânpınar Cumhuriyet Savcısı 107609Hakan ÖZDEMİR,

Arapgir Cumhuriyet Savcılığına, Çukurca Cumhuriyet Savcısı 107614Ali ÖZTÜRK,

Nazilli Cumhuriyet Savcılığına, Kuyucak Cumhuriyet Savcısı 107615Kenan ÖZDEMİR,

Karaman Cumhuriyet Savcılığına, Pasinler Cumhuriyet Savcısı 107616Kürşat DURGUN,

Rize Hâkimliğine, Mutki Hâkimi 107619 Sefer ÖZER,

Torbalı Cumhuriyet Savcılığına, Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı 107621Hasan ÇELİK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Uzunköprü Hâkimi 107622Tülin BEKRİ,

İskenderun Hâkimliğine, Samandağ Hâkimi 107624Kezban Esra ÖZDEN,

Mardin Hâkimliğine, Kandıra Hâkimi 107628Çetin KOÇAK,

Körfez Hâkimliğine, Midyat Hâkimi 107629Zafer KOÇ,

Akhisar Hâkimliğine, Karaburun Hâkimi 107630Murat SOPACI,

Aksaray Cumhuriyet Savcılığına, Kadirli Cumhuriyet Savcısı 107632Şükrü DÜZÜN,

Çorum Hâkimliğine, Mecitözü Hâkimi 107634Nihal AKCAN,

Van Hâkimliğine, Taşova Hâkimi 107636 Tarık Fırat KÖROĞLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ayaş Hâkimi 107638 Muazzez TİRYAKİ,

Iğdır Hâkimliğine, Espiye Hâkimi 107640Muammer KOÇ,

Keskin Hâkimliğine, Delice Hâkimi 107641Kadir TANRIKULU,

Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Pasinler Cumhuriyet Savcısı 107642Halil POLAT,

Erciş Hâkimliğine, Gölköy Hâkimi 107644Fatih SOYSAL,

Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Aşkale Cumhuriyet Savcısı 107648Ahmet KALKAN,

Bilecik Hâkimliğine, Ardahan Hâkimi 107653Murat PALA,

Gemlik Hâkimliğine, Başkale Hâkimi 107654Yaşar SARCAN,

Bayındır Hâkimliğine, Havza Hâkimi 107658 İnan YILMAZ,

Silifke Hâkimliğine, Çamardı Hâkimi 107661Mahir TAŞTİMUR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Boyabat Cumhuriyet Savcısı 107662Selçuk ÜLGER,

Bergama Cumhuriyet Savcılığına, Devrek Cumhuriyet Savcısı 107665Ozan MUTLU,

Ordu Hâkimliğine, Koçarlı Hâkimi 107671Güldemet AYAN,

Düzce Hâkimliğine, Pasinler Hâkimi 107672Aynur ARSLAN POLAT,

Yozgat Hâkimliğine, Çaycuma Hâkimi 107674Alper SAYKAL,

Aksaray Cumhuriyet Savcılığına, İncesu Cumhuriyet Savcısı 107675Engin GÜNGÖR,

Nazilli Cumhuriyet Savcılığına, Muradiye Cumhuriyet Savcısı 107676Fatih SARITAŞ,

Nevşehir Hâkimliğine, Bozdoğan Hâkimi 107679Mahmut KIRA,

Tarsus Hâkimliğine, Yeşilyurt Hâkimi 107695Betül NAS GÜLOL,

Mut Hâkimliğine, Viranşehir Hâkimi 107711 Neslihan ASLAN,

Şile Hâkimliğine, Şiran Hâkimi 107713 Abdurrahman SAKAR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Senirkent Hâkimi 107714Ahmet BOSTAN,

Nazilli Hâkimliğine, Ağrı Hâkimi 107715 Ethem ÖZKAN,

Edremit Cumhuriyet Savcılığına, Siverek Cumhuriyet Savcısı 107716Hakan AKSOY,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, İmranlı Hâkimi 107729Nilgün ŞAHİN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kumluca Cumhuriyet Savcısı 107730Ramazan TEMEL,

Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığına, Ovacık (Karabük) Cumhuriyet Savcısı 107809Yaşar AKAY,

Devrekâni Cumhuriyet Savcılığına, Bozkurt Cumhuriyet Savcısı 107811Metin AYMIŞ,

Manavgat Hâkimliğine, Akdağmadeni Hâkimi 107818Cafer MUTLU,

Rize Cumhuriyet Savcılığına, Alaplı Cumhuriyet Savcısı 107987Selçuk CEBECİ,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Kadirli Cumhuriyet Savcısı 108037Ersin TOSUN,

Çorum Hâkimliğine, Elmalı Hâkimi 108073Murat BEDER,

Bozdoğan Cumhuriyet Savcılığına, Torul Cumhuriyet Savcısı 108777Hazım ASLANCI,

Manavgat Hâkimliğine, Manyas Hâkimi 108778Muhsin AYLİM,

Marmaraereğlisi Cumhuriyet Savcılığına, Meriç Cumhuriyet Savcısı 108875Ahmet MAHNOOĞLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Eğirdir Hâkimi 109426 Meryem ERASLAN,

Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığına, Güney Cumhuriyet Savcısı 109430Funda ÇORAKÇI,

Sapanca Cumhuriyet Savcılığına, Çameli Cumhuriyet Savcısı 109431Mehmet Beyazıt ŞAHİN,

Alanya Cumhuriyet Savcılığına, Atabey Cumhuriyet Savcısı 109432Osman ÖZTÜRK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Suruç Cumhuriyet Savcısı 109434Peyman HÜRMÜZ,

Çivril Cumhuriyet Savcılığına, Aşkale Cumhuriyet Savcısı 109435Deniz KAKIRMAN,

Çaykara Cumhuriyet Savcılığına, Refahiye Cumhuriyet Savcısı 109437 Yaşar Fatih MENGÜÇ,

Kilis Hâkimliğine, Yavuzeli Hâkimi 109439Sinan SÜRMELİOĞLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Besni Hâkimi 109440 Elif ERGİŞİ ÖZTEKİN,

Bilecik Cumhuriyet Savcılığına, Cide Cumhuriyet Savcısı 109441Bahadır Altan BAYINDIR,

Akyazı Cumhuriyet Savcılığına, Kangal Cumhuriyet Savcısı 109447Selami YILMAZ,

Giresun Hâkimliğine, Beşikdüzü Hâkimi 109448Özcan BOZKURT,

Boyabat Cumhuriyet Savcılığına, Birecik Cumhuriyet Savcısı 109449Erdem DEMİRCANLI,

Kırşehir Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 109451Tevfik GÜL,

Bodrum Hâkimliğine, Saimbeyli Hâkimi 109456Aslıhan LİMON,

Körfez Cumhuriyet Savcılığına, Havsa Cumhuriyet Savcısı 109459Murat ŞAHİN,

Vize Cumhuriyet Savcılığına, Lalapaşa Cumhuriyet Savcısı 109464Tuncay ÇELİK,

Şırnak Cumhuriyet Savcılığına, Korgan Cumhuriyet Savcısı 109465Yakup ÖLÇER,

Kemer Hâkimliğine, Bismil Hâkimi 109466Şeyma Ayça ALP,

Karabük Hâkimliğine, Çaldıran Hâkimi 109467Sibel COŞKUN,

Doğanşehir Cumhuriyet Savcılığına, Yazıhan Cumhuriyet Savcısı 109471Ramazan ORUÇ,

Van Cumhuriyet Savcılığına, Sungurlu Cumhuriyet Savcısı 109475Mehmet KURAN,

Artvin Cumhuriyet Savcılığına, Ardanuç Cumhuriyet Savcısı 109476Bayram DEMİRTAŞ,

Vize Hâkimliğine, Lalapaşa Hâkimi 109478Ayda TAŞ ÇELİK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Refahiye Hâkimi 109479Hilal BAĞCIVAN,

Beyşehir Hâkimliğine, Hüyük Hâkimi 109486 Sibel TOKEL,

Ilgaz Cumhuriyet Savcılığına, Lalapaşa Cumhuriyet Savcısı 109488Halil İbrahim DAĞCI,

Ortaca Cumhuriyet Savcılığına, Dalaman Cumhuriyet Savcısı 109489Cemal AYTAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Cide Hâkimi 109490 Emel ÖZTÜRK,

Kandıra Hâkimliğine, Kelkit Hâkimi 109492Hacer DİKMEN,

Göksun Cumhuriyet Savcılığına, Gümüşhane Cumhuriyet Savcısı 109495Harun GÜVEN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ulubey (Ordu) Cumhuriyet Savcısı 109610Caner GÜRÜHAN,

Karacabey Cumhuriyet Savcılığına, Yeşilhisar Cumhuriyet Savcısı 109612Bilgehan YÜCEL,

Azdavay Cumhuriyet Savcılığına, Yerköy Cumhuriyet Savcısı 109615Kamil MÜFTÜOĞLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Pervari Hâkimi 109619Melike PALA,

Erdek Hâkimliğine, Kiğı Hâkimi 109621 Yaşar Muhammet SANCAR,

Emirdağ Cumhuriyet Savcılığına, Posof Cumhuriyet Savcısı 109625Necati KAYAKÖZÜ,

Yatağan Hâkimliğine, Kağızman Hâkimi 109626Gamzegül ÇAĞLAR,

Erdek Cumhuriyet Savcılığına, Şenkaya Cumhuriyet Savcısı 109627Oğuzhan GÜMÜŞCÜ,

Nevşehir Hâkimliğine, Gülşehir Hâkimi 109631Özgecan Nidal SULAN,

Bodrum Hâkimliğine, Ula Hâkimi 109632 Dilem AKSOY KARAKAYA,

Serik Hâkimliğine, Bismil Hâkimi 109633Ülviye Müjde TURSUN,

Düzce Hâkimliğine, Keban Hâkimi 109636 Ayşe NOHUTÇU GİRGİN,

Bozüyük Hâkimliğine, Mihalgazi Hâkimi 109637Kamile KILDAN,

Tarsus Cumhuriyet Savcılığına, Derik Cumhuriyet Savcısı 109641Seydi KIRMIZI,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kovancılar Cumhuriyet Savcısı 109643Esra HAYKIR BOYALI,

Alanya Hâkimliğine, Uluborlu Hâkimi 109656Seyda BAYARSLAN,

Anamur Hâkimliğine, Bozyazı Hâkimi 109658Hüseyin YALÇIN,

Kaş Hâkimliğine, Yıldızeli Hâkimi 109659 Hatice ÇİFTÇİ YILDIRIM,

Orhangazi Cumhuriyet Savcılığına, Çat Cumhuriyet Savcısı 109662Abdullah KÖŞŞEKOĞLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Keskin Hâkimi 109665Nazan OZAN,

Kuşadası Hâkimliğine, Gökçeada Hâkimi 109668Feride DUMAN,

Silivri Cumhuriyet Savcılığına, Bozkurt Cumhuriyet Savcısı 109678Kerem YILMAZ,

Anamur Cumhuriyet Savcılığına, Altınekin Cumhuriyet Savcısı 109679Burak YILMAZ,

Polatlı Hâkimliğine, Eskipazar Hâkimi 109682Hacer AYDEMİR AYDIN,

Çatalca Hâkimliğine, Kale Hâkimi109684 Ahmet UĞUZ,

Pazar Cumhuriyet Savcılığına, Çamlıhemşin Cumhuriyet Savcısı 109689Ahmet BODUR,

Tire Hâkimliğine, Şalpazarı Hâkimi 109690Maide KOÇAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Iğdır Hâkimi 109691 Ayşegül YÜZER,

Oltu Cumhuriyet Savcılığına, Olur Cumhuriyet Savcısı 109693Furkan İsa UĞURLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Aybastı Cumhuriyet Savcısı 109695Fatih AKİ,

Gerze Hâkimliğine, Kağızman Hâkimi 109696Mustafa ABANOZ,

Suruç Cumhuriyet Savcılığına, Reyhanlı Cumhuriyet Savcısı 109697Savaş KILIÇ,

Gölhisar Hâkimliğine, Bünyan Hâkimi 109702Akın GÜRLEK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Gemerek Hâkimi 109705Gülhan KADIOĞLU,

Kuşadası Cumhuriyet Savcılığına, Tutak Cumhuriyet Savcısı 109706Gülan YAZICI,

Lâpseki Cumhuriyet Savcılığına, Şalpazarı Cumhuriyet Savcısı 109707Ayşe Gül BİÇER,

Acıpayam Hâkimliğine, Suruç Hâkimi 109708 Yıldız ŞAHİN,

Elmalı Hâkimliğine, Kocaali Hâkimi 109709Deniz KESER,

Düzce Cumhuriyet Savcılığına, Ortaköy (Çorum) Cumhuriyet Savcısı 109710Defne Güllü ŞAHİN,

Oltu Cumhuriyet Savcılığına, Narman Cumhuriyet Savcısı 109712Tahir Hami TOPAÇ,

Hendek Cumhuriyet Savcılığına, Mazıdağı Cumhuriyet Savcısı 109713Vedat TEMEL,

Nusaybin Cumhuriyet Savcılığına, Şalpazarı Cumhuriyet Savcısı 109715İrfan DELİBAŞ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ergani Hâkimi 109718Güneş KİBAR,

Suruç Hâkimliğine, Reyhanlı Hâkimi 109719Nurhan KILIÇ,

Kastamonu Hâkimliğine, Daday Hâkimi 109721 Ülkü GÜNEŞ YÜZÜGÜLLÜ,

Salihli Hâkimliğine, Solhan Hâkimi 109723Umut UZUN,

Develi Cumhuriyet Savcılığına, İscehisar Cumhuriyet Savcısı 109726Kübra TOKSARI,

Hınıs Cumhuriyet Savcılığına, Hadim Cumhuriyet Savcısı 109727Levent DEMİR,

Turgutlu Cumhuriyet Savcılığına, Mazgirt Cumhuriyet Savcısı 109733Serkan TONYALI,

Muş Cumhuriyet Savcılığına, Bozkır Cumhuriyet Savcısı 109735Fadime BALALİOĞLU,

Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına, Ulubey (Uşak) Cumhuriyet Savcısı 109738Süleyman ÇINAR,

Kilis Cumhuriyet Savcılığına, Sivrice Cumhuriyet Savcısı 109740Metin AKDEMİR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Akçadağ Cumhuriyet Savcısı 109747Eda ÇELİK,

Çorum Hâkimliğine, Kemaliye Hâkimi 109748Emine KILINÇ,

Düzce Hâkimliğine, Çiçekdağı Hâkimi 109750Melik DURMAZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Yığılca Cumhuriyet Savcısı 109751Atilla BULUT,

Erciş Hâkimliğine, Aybastı Hâkimi 109752Berkay ALTUĞ,

Tatvan Cumhuriyet Savcılığına, Küre Cumhuriyet Savcısı 109753Gıyasettin BELGELİ,

Tokat Cumhuriyet Savcılığına, Karacasu Cumhuriyet Savcısı 109754Aybala Ülkü ARPA,

Çorum Hâkimliğine, Çatalzeytin Hâkimi 109758Betül GÖL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Gürgentepe Hâkimi 109759Makbule Nur İDEM YÜRÜK,

Muratlı Hâkimliğine, Saray (Tekirdağ) Hâkimi 109760Yusuf KILIÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Nallıhan Hâkimi 109764Alev BULUT,

Burdur Cumhuriyet Savcılığına, Çınar Cumhuriyet Savcısı 109766Halil KAÇAR,

Çubuk Hâkimliğine, Bayramiç Hâkimi 109768Tülin ÖZKAN,

Boyabat Hâkimliğine, Birecik Hâkimi 109769Canan DEMİRCANLI,

Birecik Cumhuriyet Savcılığına, Altıntaş Cumhuriyet Savcısı 109770Mehmet UZUN,

Salihli Hâkimliğine, Olur Hâkimi 109771 Fatih AKKUZU,

Mardin Cumhuriyet Savcılığına, Ömerli Cumhuriyet Savcısı 109773Özden HACIOĞLU,

Yozgat Cumhuriyet Savcılığına, İliç Cumhuriyet Savcısı 109774Cuma ÖZELCE,

Kiraz Hâkimliğine, Bulanık Hâkimi 109775Arzu DUR,

Kars Cumhuriyet Savcılığına, Felâhiye Cumhuriyet Savcısı 109780Fatih ÇELİK,

İskilip Hâkimliğine, Kurtalan Hâkimi 109781Mustafa USLU,

Tunceli Hâkimliğine, Feke Hâkimi 109782 Feyza ALTINKAYA,

Karabük Hâkimliğine, Köprübaşı Hâkimi 109784Nihal KUŞ,

Gölbaşı (Adıyaman) Cumhuriyet Savcılığına, Çelikhan Cumhuriyet Savcısı 109785Sinan ARTUÇ,

Pazar Cumhuriyet Savcılığına, Tercan Cumhuriyet Savcısı 109789Yalçın KÜÇÜK,

Akçaabat Hâkimliğine, Ezine Hâkimi 109790 Hanife OK DEMİR,

Bodrum Hâkimliğine, Saray (Tekirdağ) Hâkimi 109791Nuray YALÇIN ERK,

Milâs Hâkimliğine, Yenice (Çanakkale) Hâkimi 109794Dilek ÖZ,

Siverek Hâkimliğine, Ardanuç Hâkimi 109798Eren GÜVEN,

Bingöl Hâkimliğine, Feke Hâkimi 109808 İdris Arda AYGÜN,

Ortaca Hâkimliğine, Dalaman Hâkimi 109810Özlem AYTAN,

Kars Hâkimliğine, Kemah Hâkimi 109814 Abdullah ÇAKIR,

Horasan Cumhuriyet Savcılığına, Susuz Cumhuriyet Savcısı 109817Ferit SANDAL,

Manavgat Hâkimliğine, Mazgirt Hâkimi 109819Ümit AKBIYIK,

Mardin Hâkimliğine, Altıntaş Hâkimi 109820Sinem KUTANİS,

Salihli Hâkimliğine, Gürpınar Hâkimi 109823Arzu ALTINIŞIK DEMİR,

Silifke Cumhuriyet Savcılığına, Tunceli Cumhuriyet Savcısı 109828Metin YILDIRIM,

Ardahan Hâkimliğine, Karaisalı Cumhuriyet Savcısı 109831Selviye ÇAKIR,

Lâpseki Cumhuriyet Savcılığına, Kovancılar Cumhuriyet Savcısı 109888Kadim KABAKTEPE,

Turgutlu Hâkimliğine, Varto Hâkimi 110081 Türkan AKKANAT,

Kâhta Cumhuriyet Savcılığına, Derinkuyu Cumhuriyet Savcısı 110520Aslan BARLIK,

Sapanca Hâkimliğine, Baskil Hâkimi 110599Nermin TUNA,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çamardı Cumhuriyet Savcısı 110640Mehmet Alperen DOĞRU,

Erciş Hâkimliğine, Suşehri Hâkimi 110831Mehmet UYAR,

Eğirdir Cumhuriyet Savcılığına, Gelendost Cumhuriyet Savcısı 110836Başak ŞAKTANLI,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Güdül Hâkimi 111014 Yasemin YÜCESOY YILMAZ,

Torbalı Hâkimliğine, Yahyalı Hâkimi 111185Demet ÖZKAN,

Nazilli Cumhuriyet Savcılığına, Özalp Cumhuriyet Savcısı 111925Ahmet GÜRBÜZ,

Bünyan Cumhuriyet Savcılığına, Akçakale Cumhuriyet Savcısı 111926Neslihan BEKİRÇAVUŞOĞLU,

Çorum Cumhuriyet Savcılığına, Alucra Cumhuriyet Savcısı 111927Mehtap YILMAZ,

Menemen Hâkimliğine, Kırıkhan Hâkimi 111934İsmail GEÇECİ,

Bozüyük Hâkimliğine, Seyitgazi Hâkimi 111935İkbal BOZKURT,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Reşadiye Hâkimi 111942Mahmut ALTIN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Develi Hâkimi 111943Gül Yaprak KOÇAK,

Manavgat Cumhuriyet Savcılığına, Daday Cumhuriyet Savcısı 111949Enes POLAT,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Daday Hâkimi 112128 Adem GÖNÜL,

Rize Hâkimliğine, Darende Hâkimi 112798Osman GİTMEZ,

Gediz Cumhuriyet Savcılığına, Ovacık (Tunceli) Cumhuriyet Savcısı 115027İbrahim KORKMAZ,

Bismil Cumhuriyet Savcılığına, Alanya Cumhuriyet Savcısı 118838Burhan GÖRGÜLÜ,

Muş Cumhuriyet Savcılığına, Sultandağı Cumhuriyet Savcısı 118842Taşkın OKUR,

Nurdağı Cumhuriyet Savcılığına, Yavuzeli Cumhuriyet Savcısı 118845Semra İZOL,

Osmaniye Cumhuriyet Savcılığına, Hafik Cumhuriyet Savcısı 118846Özlem YAMAN,

Kurtalan Cumhuriyet Savcılığına, Beşiri Cumhuriyet Savcısı 118848Seçkin KOÇER,

Salihli Cumhuriyet Savcılığına, Domaniç Cumhuriyet Savcısı 118849Haydar SEYFİ,

Edremit Hâkimliğine, Ulubey (Uşak) Hâkimi 118851Mehmet AYDIN,

Çaykara Cumhuriyet Savcılığına, İkizdere Cumhuriyet Savcısı 118853İsmail Gökhan ORMAN,

Niksar Cumhuriyet Savcılığına, Keşap Cumhuriyet Savcısı 118855Ömer Emre YILMAZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Uludere Hâkimi 118857Abdullah Altuğ APDİK,

Gevaş Cumhuriyet Savcılığına, Bozyazı Cumhuriyet Savcısı 118860Hidayet KANDEMİR,

Emirdağ Cumhuriyet Savcılığına, Gölmarmara Cumhuriyet Savcısı 118862Cafer KÜÇÜKKARACA,

Gümüşhane Cumhuriyet Savcılığına, Refahiye Cumhuriyet Savcısı 118863Nuh GÜLER,

Ağrı Hâkimliğine, Şuhut Hâkimi 118864 Özlem BAL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kastamonu Cumhuriyet Savcısı 118868Ahmet CÖMERT,

Kumluca Cumhuriyet Savcılığına, Beylikova Cumhuriyet Savcısı 118869Sinan DURSUN,

Akhisar Cumhuriyet Savcılığına, Gölmarmara Cumhuriyet Savcısı 118871Bahar YÜCESES,

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcılığına, Korgan Cumhuriyet Savcısı 118872Yunus Emre AKÇA,

Yığılca Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Zonguldak) Cumhuriyet Savcısı118874 Hüseyin Abdullah AYTEKİN,

Ağrı Hâkimliğine, Gelibolu Hâkimi 118875Özlem ÜNAL ÖZDEMİR,

Bismil Hâkimliğine, Alanya Hâkimi 118877Gülsüm GÜMÜŞ GÖRGÜLÜ,

Keban Cumhuriyet Savcılığına, Niğde Cumhuriyet Savcısı 118883Abdulmutalip ÖZASLAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Tatvan Hâkimi 118885Cemil KÜÇÜKBAŞOL,

Erciş Hâkimliğine, Araç Hâkimi 118886 Ferruh AKYÜZ,

Akyurt Cumhuriyet Savcılığına, Kozluk Cumhuriyet Savcısı 118887Mehmet ŞENLİKCİ,

Kaman Cumhuriyet Savcılığına, Mazıdağı Cumhuriyet Savcısı 118889Mahmut KENANOĞLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çivril Hâkimi 118891Mustafa ALYÖRÜK,

Birecik Cumhuriyet Savcılığına, Yığılca Cumhuriyet Savcısı 118892Ahmet Mahir DOĞAN,

Eskil Hâkimliğine, Eşme Hâkimi 118893 Süleyman KUYUMCU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Keşan Cumhuriyet Savcısı 118895Zafer AYDÖN,

Tunceli Hâkimliğine, Ulubey (Ordu) Hâkimi 118896Ahmet ÖZKAN,

Hopa Cumhuriyet Savcılığına, Çıldır Cumhuriyet Savcısı 118897Evren ÖZMEN,

Mucur Cumhuriyet Savcılığına, Hanak Cumhuriyet Savcısı 118902Ebru AĞYEL,

Kaynarca Hâkimliğine, Çameli Hâkimi 118906Engin YILDIRIMER,

Bayramiç Hâkimliğine, İhsaniye Hâkimi 118909Halil ÜNLÜ,

Silivri Hâkimliğine, Mahmudiye Hâkimi 118914Mehmet Raşit NAS,

Akçadağ Hâkimliğine, Çamlıdere Hâkimi 118916Elif CENGİZ,

Elbistan Cumhuriyet Savcılığına, Nurhak Cumhuriyet Savcısı 118922Tacettin KABATEPE,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çüngüş Hâkimi 118928Birsen KARATEKE,

Viranşehir Cumhuriyet Savcılığına, Gürgentepe Cumhuriyet Savcısı 118932Hakan YÜKSEL,

Giresun Cumhuriyet Savcılığına, Fındıklı Cumhuriyet Savcısı 118948Mehmet ÇELİK,

Osmaniye Hâkimliğine, Bahçe Hâkimi 118949 Emine YALGIN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çaykara Cumhuriyet Savcısı 118951Mustafa ÖZDEN,

Niksar Hâkimliğine, Keşap Hâkimi 118953 Ayşe ATİLLA YILMAZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Güdül Cumhuriyet Savcısı 118954Ahmet TAKCI,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ahlat Cumhuriyet Savcısı 118959Kemal KÖÇER,

Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Ulubey (Ordu) Cumhuriyet Savcısı 118965Pınar GEZER ATANIAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Balâ Hâkimi 118967 Ayşegül KARATURNA,

Acıpayam Cumhuriyet Savcılığına, 19 Mayıs Cumhuriyet Savcısı 118975Erdem Onur YÖRÜKOĞLU,

Dursunbey Cumhuriyet Savcılığına, Akçakale Cumhuriyet Savcısı 118976Hasan ULUBEYLİ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kızıltepe Hâkimi 118979Fatma Zehra ÇIĞTAY ŞAHİN,

Akşehir Hâkimliğine, Altınekin Hâkimi 118983Orhan ŞAHİN,

Seydişehir Hâkimliğine, Akkuş Hâkimi 118986 Ümit ŞENSES,

Karasu Cumhuriyet Savcılığına, Taraklı Cumhuriyet Savcısı 118990Eyüp KARA,

Kadirli Cumhuriyet Savcılığına, Mutki Cumhuriyet Savcısı 118996Çetin KÜÇET,

Uzunköprü Cumhuriyet Savcılığına, Bayat (Çorum) Cumhuriyet Savcısı 118998Erkan IŞIK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Silopi Hâkimi 119000Münüse Vildan CIRIKLI,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sarıkamış Hâkimi 119004Elif KARAGÖZ,

Başkale Hâkimliğine, Dikili Cumhuriyet Savcısı 119008Gülten ÇETİNKAYA,

Başkale Cumhuriyet Savcılığına, Dikili Hâkimi 119016Volkan ÇETİNKAYA,

Kâhta Cumhuriyet Savcılığına, Karacasu Cumhuriyet Savcısı 119017Simge ERKAN ERAYDIN,

Kandıra Hâkimliğine, Kelkit Hâkimi 119028Vakkas Sait DİKMEN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Taşköprü Cumhuriyet Savcısı 119032Semih KARABULUT,

Edremit Hâkimliğine, Havran Hâkimi 119036Gamze EKİM,

Bitlis Cumhuriyet Savcılığına, İskilip Cumhuriyet Savcısı 119037Mehmet Ali TURGUTALP,

Çarşamba Cumhuriyet Savcılığına, Salıpazarı Cumhuriyet Savcısı 119039Burhan SAÇ,

Mutki Hâkimliğine, Nazımiye Hâkimi 119042Hilal HANÇER,

Çifteler Cumhuriyet Savcılığına, Eşme Cumhuriyet Savcısı 119046Süleyman SARI,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Diyadin Hâkimi 119047Nuray ÇAYÖNÜ,

Kozan Cumhuriyet Savcılığına, Ağlasun Cumhuriyet Savcısı 119048Fatih Seyfi MOROĞLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Baskil Cumhuriyet Savcısı 119049Burcu AKKUŞ GÖL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kuluncak Cumhuriyet Savcısı 119052Ezgi Olga BOZKURT,

Haymana Cumhuriyet Savcılığına, Şaphane Cumhuriyet Savcısı 119053Hüseyin Serkan YILDIZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Erciş Hâkimi 119061 Duygu KOÇYİĞİTOĞLU,

Karacasu Cumhuriyet Savcılığına, Sultanhisar Cumhuriyet Savcısı 119062Soner ÇETİN,

Bigadiç Cumhuriyet Savcılığına, Bahçe Cumhuriyet Savcısı 119064Zafer ERGÜN,

Mucur Cumhuriyet Savcılığına, Dazkırı Cumhuriyet Savcısı 119065Ömer Faruk NURSAÇAN,

Torbalı Cumhuriyet Savcılığına, Köprübaşı Cumhuriyet Savcısı 119066Kadir TAŞAR,

Iğdır Hâkimliğine, Dazkırı Hâkimi 119072İnan ÖZDOĞAN,

Keçiborlu Cumhuriyet Savcılığına, Atabey Cumhuriyet Savcısı 119074Murat YILDIRIM,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ermenek Cumhuriyet Savcısı 119075Umut YENİTÜRK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çüngüş Cumhuriyet Savcısı 119076Muhammed KARATEKE,

Sarayönü Cumhuriyet Savcılığına, Altınekin Cumhuriyet Savcısı 119077Saime KUTLU ALTINBAŞ,

Şenkaya Cumhuriyet Savcılığına, Seferihisar Cumhuriyet Savcısı 119078Timur ÇADIRCI,

Siverek Cumhuriyet Savcılığına, Karacasu Cumhuriyet Savcısı 119079Kamil KARAGÖZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, İslâhiye Hâkimi 119083Serpil ATGIN,

Kaynarca Cumhuriyet Savcılığına, Eğil Cumhuriyet Savcısı 119084Onur USTALİ,

Hilvan Hâkimliğine, Çardak Hâkimi 119085Abdulgani KÖKSAL,

Körfez Hâkimliğine, Havsa Hâkimi 119087 Beyzanur ŞAHİN,

Sorgun Cumhuriyet Savcılığına, Uluborlu Cumhuriyet Savcısı 119088Evrim ATAY,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Birecik Cumhuriyet Savcısı 119089Emel ÇELİK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Germencik Hâkimi 119092Melih Serdar ÇAKIR,

Boğazlıyan Cumhuriyet Savcılığına, Yenice (Karabük) Cumhuriyet Savcısı 119094Yüksel GÜNARSLAN,

Refahiye Hâkimliğine, Gürün Hâkimi 119096 Ahmet PINAR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Emirdağ Cumhuriyet Savcısı 119100Özge TOSUN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Silopi Hâkimi 119102Köksal YAZICI,

Elbistan Hâkimliğine, Nurhak Hâkimi 119109Aydanur KABATEPE,

Ergani Cumhuriyet Savcılığına, Hassa Cumhuriyet Savcısı 119114Onur Önder KALKAN,

Kurtalan Hâkimliğine, Beşiri Hâkimi 119115Şeyma AKGÜL KOÇER,

Ezine Hâkimliğine, Küre Hâkimi 119116 Murat KARABAY,

Şarkikaraağaç Hâkimliğine, Yavuzeli Hâkimi 119119Asu GÖZÜM,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Borçka Hâkimi 119122Yıldıray AVCI,

Çay Cumhuriyet Savcılığına, Sultandağı Cumhuriyet Savcısı 119123İsmail ARSLAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Iğdır Cumhuriyet Savcısı 119125Muhammet Okan YÜZER,

Karapınar Hâkimliğine, Abana Hâkimi 119129 Ebru ÖNER TOSUN,

Köyceğiz Hâkimliğine, Dalaman Hâkimi 119130Gökan GÜNAYDIN,

Kaş Cumhuriyet Savcılığına, Yıldızeli Cumhuriyet Savcısı 119133Ömer YILDIRIM,

Gürün Hâkimliğine, Hassa Hâkimi 119137 Yakup YILDIRIM,

Çal Hâkimliğine, Honaz Hâkimi 119138 Selda ŞEREFLİ ÜLKER,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 119139Erhan OBUT,

Muş Cumhuriyet Savcılığına, Gölpazarı Cumhuriyet Savcısı 119141İlyas ERDOĞAN,

Aydıncık Cumhuriyet Savcılığına, İhsaniye Cumhuriyet Savcısı 119142Durmuş YILMAZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Adilcevaz Hâkimi 119143Sultan KÖYSÜREN GENÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Eşme Cumhuriyet Savcısı 119151Ebubekir Koray KERİMOĞLU,

Susurluk Cumhuriyet Savcılığına, Torul Cumhuriyet Savcısı 119153Nurullah Zülküf ALGÜL,

Ceyhan Hâkimliğine, Yazıhan Hâkimi 119154Engin KOÇ,

Bitlis Hâkimliğine, Aşkale Hâkimi 119157Mehmet Emin ÇELİK,

Emet Cumhuriyet Savcılığına, Şaphane Cumhuriyet Savcısı 119162Yusuf PAKIR,

Çatak Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı 119163Hasan ALTAY,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ergani Cumhuriyet Savcısı 119167Özcan YAVAŞ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Hopa Cumhuriyet Savcısı 119168İrfan ŞANCI,

Soma Hâkimliğine, Gölmarmara Hâkimi 119181Fatma AYBEY,

Akçadağ Cumhuriyet Savcılığına, Yeşilyurt Cumhuriyet Savcısı 119188Pınar AKDOĞAN TUNCA,

Feke Cumhuriyet Savcılığına, Saimbeyli Cumhuriyet Savcısı 119189Medet ERKAPLAN,

Boğazlıyan Hâkimliğine, Gölköy Hâkimi 119193Mahmut Emre TOPSAKAL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Diyadin Cumhuriyet Savcısı 119195Semih ÇAYÖNÜ,

Fethiye Hâkimliğine, Ula Hâkimi 119198 Filiz KOZAK,

Bayramiç Hâkimliğine, Pülümür Hâkimi 119199Emre TURGUT,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Gediz Hâkimi 119202 Dilek AKÇAOĞLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Gediz Hâkimi 119205 Fatma ATEŞ,

Kadirli Cumhuriyet Savcılığına, Mesudiye Cumhuriyet Savcısı 119208Murat ORAN,

Mudurnu Hâkimliğine, Çaldıran Cumhuriyet Savcısı 119210Behiye Emel BAŞAR,

Aşkale Cumhuriyet Savcılığına, Akçaabat Cumhuriyet Savcısı 119211Mehmet Emin YALVAÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çaykara Hâkimi 119214Kubilay KOÇ,

Beyşehir Hâkimliğine, Gölköy Hâkimi 119218Duygu YILDIZ,

Göksun Hâkimliğine, Gümüşhane Hâkimi 119219Latife Nazlı GÜVEN,

Ordu Hâkimliğine, Ulubey (Ordu) Hâkimi 119220Arif ATANIAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Hakkâri Hâkimi 119221Onur KARA,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çamlıdere Hâkimi 119223Öznur ÖZCAN,

Fethiye Hâkimliğine, Kuyucak Hâkimi 119224Alper YÜKSEL,

Karacasu Hâkimliğine, Sultanhisar Hâkimi 119225Şebnem ÇETİN,

Reyhanlı Hâkimliğine, Sason Hâkimi 119230 Hakan BULUT,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Maçka Hâkimi 119233 Hacer KARABIYIK,

Eğirdir Hâkimliğine, Atabey Hâkimi 119238Fatma DORUK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çamlıdere Hâkimi 119239Yeşim Eren ÇARDAK,

Aşkale Hâkimliğine, Akçaabat Hâkimi 119245Nazan YALVAÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Yalvaç Hâkimi 119246Elif AKBAY ERDOĞAN,

Tutak Cumhuriyet Savcılığına, Akhisar Cumhuriyet Savcısı 119249Serhat AKIN,

Ağrı Hâkimliğine, Ovacık (Karabük) Hâkimi 119252Hasan KOCABAŞ,

Ağrı Hâkimliğine, Yenice (Çanakkale) Hâkimi 119256Sinem SÖNMEZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Güdül Cumhuriyet Savcısı 119257Süreyya KÖSALI KURTULUŞ,

Ardahan Cumhuriyet Savcılığına, Kıbrıscık Cumhuriyet Savcısı 119259Abdurrahman HACISALİHOĞLU,

Merzifon Cumhuriyet Savcılığına, Eflâni Cumhuriyet Savcısı 119263Zekeriya ATÇA,

Sivaslı Hâkimliğine, Karahallı Hâkimi 119264Semra ÖZTEN ASLAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Elbistan Hâkimi 119265Fatoşcan AYDIN CACIK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Araklı Hâkimi 119266İbrahim YILDIRIM,

Kaş Cumhuriyet Savcılığına, Tutak Cumhuriyet Savcısı 119273Dilber AKTAŞ,

Yüksekova Cumhuriyet Savcılığına, İscehisar Cumhuriyet Savcısı 119275Faruk Ramazan ÇELİK,

Hekimhan Cumhuriyet Savcılığına, Arguvan Cumhuriyet Savcısı 119277Gökalp YALÇIN,

Datça Cumhuriyet Savcılığına, Hafik Cumhuriyet Savcısı 119280Ümit KARTLI,

Çermik Cumhuriyet Savcılığına, Kastamonu Cumhuriyet Savcısı 119281Mustafa Kutsal KAYA,

Çermik Cumhuriyet Savcılığına, Manavgat Cumhuriyet Savcısı 119288Abdusselam ESEN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Taşlıçay Hâkimi 119293Teslime KAHRAMAN,

Akçakale Cumhuriyet Savcılığına, Ağın Cumhuriyet Savcısı 119294Veysi KARAMAN,

Ceylânpınar Cumhuriyet Savcılığına, Karabük Cumhuriyet Savcısı 119295Ömer GÜNEN,

Gölhisar Cumhuriyet Savcılığına, Çavdır Cumhuriyet Savcısı 119299Halil DEPEDELEN,

Simav Cumhuriyet Savcılığına, Dalaman Cumhuriyet Savcısı 119355Murat TAŞDELEN,

Sandıklı Cumhuriyet Savcılığına, İhsaniye Cumhuriyet Savcısı 119358Abdulvahap KILINÇ,

Muratlı Hâkimliğine, Hassa Hâkimi 119373 Ersan KUZGUN,

Pamukova Cumhuriyet Savcılığına, Hazro Cumhuriyet Savcısı 119374Hüseyin MUŞUL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Pınarbaşı (Kayseri) Cumhuriyet Savcısı119446 Muhammet TOPALOĞLU,

Ardahan Hâkimliğine, Finike Hâkimi 119521Oğuz BELEK,

Adilcevaz Cumhuriyet Savcılığına, Yazıhan Cumhuriyet Savcısı 119664Sümeyra ÇETİN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Manyas Cumhuriyet Savcısı 119723Mevlüt SARIGÜL,

Türkoğlu Hâkimliğine, Özalp Hâkimi 119818 İbrahim Halil UĞURLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Devrekâni Hâkimi 119821Ferda BEDER,

Kaş Cumhuriyet Savcılığına, Çameli Cumhuriyet Savcısı 119891Erdal EREN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Hakkâri Hâkimi 120083Yakup AKAR,

Geyve Cumhuriyet Savcılığına, Taraklı Cumhuriyet Savcısı 120091Musa ÇATALOĞLU,

Eşme Cumhuriyet Savcılığına, Beydağ Cumhuriyet Savcısı 120092Ertan YÜCE,

Pütürge Cumhuriyet Savcılığına, Geyve Cumhuriyet Savcısı 120304Recep ARDIHAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Hendek Cumhuriyet Savcısı 120307Faruk KIL,

Varto Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Cumhuriyet Savcısı 120313Emrah YALDIZKAYA,

Akyazı Hâkimliğine, Almus Hâkimi 120317 İbrahim Hakkı BEYAZİT,

Iğdır Cumhuriyet Savcılığına, Çayıralan Cumhuriyet Savcısı 120561Göksel TURAN,

Elbistan Cumhuriyet Savcılığına, Babaeski Cumhuriyet Savcısı 120576Berna BOYRAZOĞLU YELKEN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bayburt Hâkimi 120577Ertan DEMİRCİ,

Şabanözü Hâkimliğine, Tarsus Hâkimi 120579Pınar VELİOĞLU ARDIÇ,

Şabanözü Hâkimliğine, Akpınar Hâkimi 120581Ali METE,

Datça Hâkimliğine, Hafik Hâkimi 120582 Serap Canan KARTLI,

Taşova Cumhuriyet Savcılığına, Şalpazarı Cumhuriyet Savcısı 120583Burak Cenk İLHAN,

Yusufeli Cumhuriyet Savcılığına, Soma Cumhuriyet Savcısı 120584Ali Cihan YEDİYILDIZ,

Çumra Hâkimliğine, Altınekin Hâkimi 120590Erdal KILINÇ,

İslâhiye Cumhuriyet Savcılığına, Oğuzeli Cumhuriyet Savcısı 120592Fatih Yaşar YÜCEL,

Artvin Hâkimliğine, Eskipazar Hâkimi 120595Savaş YİGEN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bulancak Hâkimi 120596Tuğba ARSLAN ATAÇ,

Kula Cumhuriyet Savcılığına, Beşikdüzü Cumhuriyet Savcısı 120597Musa Erdem ALTINHALKA,

Keban Hâkimliğine, Sivrice Hâkimi 120598Cumali ÇELİKKIRAN,

Gevaş Hâkimliğine, Dursunbey Hâkimi 120604Gökhan ARAS,

Lâpseki Hâkimliğine, Kovancılar Hâkimi 120606Buket KABAKTEPE,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Oltu Hâkimi 120607 Selma ŞENOL ECEVİT,

Özalp Cumhuriyet Savcılığına, Tekkeköy Hâkimi 120609Zafer DEMİRTAŞ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ulukışla Hâkimi 120613Aysun YILDIZ,

Siirt Hâkimliğine, Köprübaşı Hâkimi 120614Kadir AHLATCI,

Hazro Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 120615Emine KOÇAK,

Bolvadin Hâkimliğine, Ovacık (Tunceli) Hâkimi 120620Mehmet ÇETİN,

Selendi Hâkimliğine, Görele Hâkimi 120621Seval ALAÇAM SAĞLAM,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Alaşehir Cumhuriyet Savcısı 120623Derya ÇOLAK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Manavgat Cumhuriyet Savcısı 120624Öner ÖZLÜ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, İslâhiye Hâkimi 120626Ali Kemal KESER,

Dursunbey Hâkimliğine, Akçakale Hâkimi 120629Rukiye ULUBEYLİ,

Iğdır Hâkimliğine, Eynesil Hâkimi 120633Cihan YILMAZ,

Uludere Cumhuriyet Savcılığına, Bodrum Cumhuriyet Savcısı 120634Kemal ŞİMŞEK,

Nallıhan Hâkimliğine, Gevaş Hâkimi 120636 Emel TAVUZ,

Pervari Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Cumhuriyet Savcısı 120637Olcay AKSOY,

Samandağ Cumhuriyet Savcılığına, Yeşilhisar Cumhuriyet Savcısı 120638Serdar SÖYLER,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Taşköprü Hâkimi 120640Sema KARABULUT,

Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 120643Muhammet Murat SALMAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Devrek Hâkimi 120644Ruhşen TÜZÜN,

Şırnak Hâkimliğine, Yenice (Karabük) Hâkimi 120645Zübeyir DEMİR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kandıra Hâkimi 120647Buket KÖKSAL ORUÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çorum Cumhuriyet Savcısı 120649Mihriban DİNCEL,

Boğazlıyan Hâkimliğine, Tortum Hâkimi 120651Hakan ÖZTÜRK,

Pınarbaşı Hâkimliğine, Fethiye Cumhuriyet Savcısı 120656Tuğba APAYDIN AKSOY,

İliç Hâkimliğine, Karabük Hâkimi 120658Zeynep ÇELİK ÖZTÜRK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ordu Cumhuriyet Savcısı 120663Süleyman KAYNAR,

Kızıltepe Hâkimliğine, Suşehri Hâkimi 120664Özgüray KARABATAK,

Akçakale Cumhuriyet Savcılığına, Ceyhan Cumhuriyet Savcısı 120668Serkan AKTÜRK,

Kâhta Hâkimliğine, Yomra Hâkimi 120670 Emel YILDIZ,

Nazilli Cumhuriyet Savcılığına, İncirliova Cumhuriyet Savcısı 120671Cüneyt DEMİRDAŞ,

Siirt Hâkimliğine, Sinanpaşa (Sincanlı) Hâkimi 120672Gökhan BAYRAK,

Banaz Hâkimliğine, Tufanbeyli Hâkimi 120674Anıl Deniz GÜNEŞ,

Sungurlu Hâkimliğine, Mecitözü Hâkimi 120675Hilal ÖZTÜRK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Şabanözü Hâkimi 120676Mehpare Aysun ÇİNİCİ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, İslâhiye Cumhuriyet Savcısı 120677Şeyda Aysun KESER,

Reyhanlı Cumhuriyet Savcılığına, Koyulhisar Cumhuriyet Savcısı 120678Harun KARAHAN,

Gürün Hâkimliğine, Kıbrıscık Hâkimi 120679Funda KESMEN ÖZBEY,

Iğdır Hâkimliğine, Çayıralan Hâkimi 120680Figen BAĞCI TURAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Edirne Cumhuriyet Savcısı 120681Yaşar ÖZKAN,

Bingöl Cumhuriyet Savcılığına, Rize Cumhuriyet Savcısı 120685Mahşide ŞEKER CAN,

Diyadin Hâkimliğine, Fatsa Hâkimi 120687 Tuğba YEDEKCİ,

Tunceli Cumhuriyet Savcılığına, Hadim Cumhuriyet Savcısı 120689Mehmet Ali TAŞTAN,

Özalp Hâkimliğine, Düzce Cumhuriyet Savcısı 120691Ersin ERYILMAZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sinanpaşa Cumhuriyet Savcısı 120692Özgen BİÇGİN,

Gercüş Cumhuriyet Savcılığına, Karacabey Cumhuriyet Savcısı 120698İsmail GÜNGÖR,

Akçakale Hâkimliğine, Ceyhan Hâkimi 120700Gülşen ALTUNBIÇAK AKTÜRK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Boğazlıyan Hâkimi 120705Hamit ÇAKMAK,

Besni Cumhuriyet Savcılığına, Ceyhan Cumhuriyet Savcısı 120706Nida ÇELİK,

Altıntaş Hâkimliğine, Şanlıurfa Hâkimi 120708Ceylan GÖKSU ÖZ,

Burhaniye Hâkimliğine, Havran Hâkimi 120709Elif TURGUT,

İscehisar Cumhuriyet Savcılığına, Kars Cumhuriyet Savcısı 120714İdris TURGUT,

Develi Hâkimliğine, Sorgun Hâkimi 120715Özlem ESKİCUMA KARİPER,

Kandıra Hâkimliğine, Çat Hâkimi 120718 Ali KELEŞ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Erciş Hâkimi 120722 Zehra YAVUZ SARRAF,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Artvin Hâkimi 120723Fatma Banu POLAT,

Çat Cumhuriyet Savcılığına, Ereğli (Konya) Cumhuriyet Savcısı 120726Tuğba AKALIN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kaş Hâkimi 120727 Anıl ÖZÇELİK,

Bitlis Hâkimliğine, Kars Hâkimi 120729 Tuğçe PEKTAŞ,

Çukurca Cumhuriyet Savcılığına, Kuşadası Cumhuriyet Savcısı 120730Serkan BÜYÜKÇIKRIKCI,

Karapınar Cumhuriyet Savcılığına, Abana Cumhuriyet Savcısı 120731Ali Osman TOSUN,

Tekman Cumhuriyet Savcılığına, Marmaris Cumhuriyet Savcısı 120732İbrahim PEK,

Mutki Cumhuriyet Savcılığına, İskenderun Cumhuriyet Savcısı 120733Baki Çağrı ONGUN,

Gümüşhane Hâkimliğine, Pazaryeri Hâkimi 120735Ahmet KÖSE,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sinanpaşa Hâkimi 120742Eda BİÇGİN,

Kadirli Cumhuriyet Savcılığına, Kurşunlu Hâkimi 120743Atakan ALTUN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Gümüşhane Hâkimi 120747Şeyma TEMEL,

Ovacık (Tunceli) Cumhuriyet Savcılığına, Serik Cumhuriyet Savcısı 120748Murat UZUN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Keskin Hâkimi 120749Nilgün ÖZDAMAR KARAKÜLAH,

Hopa Hâkimliğine, İliç Hâkimi 120751 Yavuz YILMAZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Van Cumhuriyet Savcısı 120753Ozan SARRAF,

Hınıs Hâkimliğine, Kâhta Hâkimi 120755 Ayşen UZ,

Bingöl Hâkimliğine, Suşehri Hâkimi 120757Hüseyin GÜÇTEKİN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kırşehir Cumhuriyet Savcısı 120758Neylan YALÇINTEPE,

Diyadin Cumhuriyet Savcılığına, Fatsa Cumhuriyet Savcısı 120760Ahmet YEDEKCİ,

Uludere Hâkimliğine, Bodrum Hâkimi 120763Hacere TOPTAN ŞİMŞEK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Salihli Cumhuriyet Savcısı 120765Mustafa AKAY,

Sarıkamış Hâkimliğine, Kadışehri Hâkimi 120766Yasin KAYALAR,

Artvin Cumhuriyet Savcılığına, Akşehir Cumhuriyet Savcısı 120769Osman BEKMEZCİ,

Mazıdağı Cumhuriyet Savcılığına, Bayındır Cumhuriyet Savcısı 120774Serkan COŞKUN,

Gürün Hâkimliğine, Ulaş Hâkimi 120784 Ayşegül YILDIZ YILDIRIM,

Silopi Hâkimliğine, Gölova Hâkimi 120786Onur GEZER,

Bozova Cumhuriyet Savcılığına, Kırklareli Cumhuriyet Savcısı 120787İlyas ÇOLAKLAR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kadirli Hâkimi 120788Mehmet BALIK,

Siirt Hâkimliğine, Çamlıhemşin Hâkimi 120791Celalettin ÜÇEKİZ,

Bayramiç Cumhuriyet Savcılığına, Akkuş Cumhuriyet Savcısı 120792Mehmet YAŞAR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Midyat Hâkimi 120796Pınar ARMAĞAN,

Boğazlıyan Hâkimliğine, Tercan Hâkimi 120799Faruk KİPER,

Gümüşhane Cumhuriyet Savcılığına, Yayladağı Cumhuriyet Savcısı 120800Hasan Tahsin KAHRAMAN,

Çaldıran Cumhuriyet Savcılığına, Görele Cumhuriyet Savcısı 120802Fatih DEMİRCİ,

Gürün Cumhuriyet Savcılığına, Ulaş Cumhuriyet Savcısı 120804Resul YILDIRIM,

Hayrabolu Hâkimliğine, Kula Hâkimi 120808 Gülide AVCIOĞLU,

Mudurnu Cumhuriyet Savcılığına, Akyaka Hâkimi 120809Fatih BAŞAR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Pınarhisar Hâkimi 120810Sevinç ARAS,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Arsin Hâkimi 120815 Ebru ALTAŞ,

Kulu Hâkimliğine, Orta Hâkimi 120818 Burcu CELEP,

İslâhiye Hâkimliğine, Demirköy Hâkimi 120820Ahmet Uğur DOLUDENİZ,

Hizan Cumhuriyet Savcılığına, Karaman Cumhuriyet Savcısı 120821Burcu BOZDOĞAN,

Tunceli Cumhuriyet Savcılığına, Feke Cumhuriyet Savcısı 120822Osman ALTINKAYA,

Ortaköy (Aksaray) Hâkimliğine, Mut Hâkimi 120823 Mehmet MİROĞLU,

Bozova Hâkimliğine, Kırklareli Hâkimi 120824Emine Vildan TOMAS ÇOLAKLAR,

Çan Hâkimliğine, Posof Hâkimi 120828 Gülşah Emine MEREV,

Besni Cumhuriyet Savcılığına, Keşan Cumhuriyet Savcısı 120829Bünyamin GÖKDEMİR,

Altıntaş Cumhuriyet Savcılığına, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 120830Ömer ÖZ,

Boğazlıyan Hâkimliğine, Kuluncak Hâkimi 120831Cengiz KÜTÜK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Elazığ Hâkimi 120833Yavuz BAŞTEMUR,

Yalvaç Hâkimliğine, Aybastı Hâkimi 120834Meral AYLUÇTARHAN,

Muş Hâkimliğine, Çekerek Hâkimi 120840 Kezban Tuğba AKALAN ÜNAL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı 120843Tuba ADAR,

Tortum Cumhuriyet Savcılığına, Niğde Cumhuriyet Savcısı 120845Muhammet ALKAN,

Çifteler Hâkimliğine, Mahmudiye Hâkimi 120846Ömer Kaan VARLIAKMAN,

Yıldızeli Hâkimliğine, Aşkale Hâkimi 120851Emel KONUK,

Muradiye Cumhuriyet Savcılığına, Ayvalık Cumhuriyet Savcısı 120854Ömer Faruk AYDIN,

Erciş Cumhuriyet Savcılığına, Gölköy Cumhuriyet Savcısı 120858İdil Melek SOYSAL,

Halfeti Cumhuriyet Savcılığına, İnegöl Cumhuriyet Savcısı 120860Ömer Faruk AYDIN,

Tekman Hâkimliğine, Marmaris Hâkimi 120861Hülya PEK,

Şabanözü Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 120862Ahmet ARDIÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Nallıhan Hâkimi 120864Gülenay ERŞAN,

Sungurlu Cumhuriyet Savcılığına, Mecitözü Cumhuriyet Savcısı 120866Yasin ÖZTÜRK,

Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığına, Aladağ Cumhuriyet Savcısı 120867Yavuz OTUR,

Kandıra Cumhuriyet Savcılığına, Nazilli Cumhuriyet Savcısı 120869Selçuk HORZUM,

Derik Cumhuriyet Savcılığına, Gerede Cumhuriyet Savcısı 120872Şaban DEMİR,

Tutak Cumhuriyet Savcılığına, Yenişehir Cumhuriyet Savcısı 120874Dilek ERMİŞLER,

Besni Hâkimliğine, Ilgın Hâkimi 120876 Güngör Murad UÇAR,

İncesu Hâkimliğine, Ömerli Hâkimi 120877Emine BAYBURTLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kandıra Hâkimi 120878Nurdan BEYOĞLU,

Çaldıran Cumhuriyet Savcılığına, Ordu Cumhuriyet Savcısı 120880Arzu ERSOY,

Boğazlıyan Hâkimliğine, Yenice (Karabük) Hâkimi 120882Banu Fatma GÜNARSLAN,

Kulu Cumhuriyet Savcılığına, Daday Cumhuriyet Savcısı 120883Abdulkadir KARAARSLAN,

Hanak Hâkimliğine, Bafra Hâkimi 120884 İsa FINDIK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Manavgat Cumhuriyet Savcısı 120885Aytül Rabia BAKIR,

Sarıoğlan Hâkimliğine, Maden Hâkimi 120887 Mehmet KURUÇALI,

Mazıdağı Cumhuriyet Savcılığına, Alanya Cumhuriyet Savcısı 120889Tahir DİKME,

Şarkikaraağaç Cumhuriyet Savcılığına, Yavuzeli Cumhuriyet Savcısı 120890Sercan GÖZÜM,

Edremit Hâkimliğine, Tunceli Hâkimi 120891Buket SEVİNÇ AYDIN,

Midyat Hâkimliğine, Altıntaş Hâkimi 120892Adem ÖZMEN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Iğdır Hâkimi 120893 Halide YILDIZ KAYA,

Bulanık Hâkimliğine, Çayırlı Hâkimi 120896Ahmet ÇAĞLIYAN,

Dinar Hâkimliğine, Bulanık Hâkimi 120899Mehmet OKTAR,

Akçadağ Hâkimliğine, Yazıhan Hâkimi 120900Tuba YAŞAR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Aksaray Cumhuriyet Savcısı 120901Göksel ÜNÜVAR,

Özalp Cumhuriyet Savcılığına, Dörtyol Cumhuriyet Savcısı 120903Necati MİRALAY,

İliç Cumhuriyet Savcılığına, Karabük Cumhuriyet Savcısı 120907Ufuk ÖZTÜRK,

Gerger Cumhuriyet Savcılığına, Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı 120908Vasvi GÜNDOĞDU,

Torbalı Hâkimliğine, Güroymak Hâkimi 120911Elif Sevgi CANKI,

Banaz Cumhuriyet Savcılığına, Tufanbeyli Cumhuriyet Savcısı 120913Ruşen GÜNEŞ,

Çemişgezek Cumhuriyet Savcılığına, Bandırma Cumhuriyet Savcısı 120915Ebru KASAP,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çaycuma Hâkimi 120916Nevra İmren GÜNAYDIN,

Araban Cumhuriyet Savcılığına, Çorlu Cumhuriyet Savcısı 120917Hilal BOZDAĞ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ortaköy (Aksaray) Hâkimi 120921Osman ELMA,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ordu Hâkimi 120923 Nurcan KAYNAR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Lâdik Cumhuriyet Savcısı 120924Gülşah Sibel AKBULUT,

Birecik Hâkimliğine, Gülnar Hâkimi 120925Muzaffer GÖKÇE,

Erciş Hâkimliğine, Çiçekdağı Hâkimi 120926Hakan ÖLMEZ,

Özalp Hâkimliğine, Dörtyol Hâkimi 120928Tülay MİRALAY,

Çat Cumhuriyet Savcılığına, Çankırı Cumhuriyet Savcısı 120936Metin ERDEM,

Tufanbeyli Cumhuriyet Savcılığına, Fatsa Cumhuriyet Savcısı 120937Nihal SARUHAN,

Besni Hâkimliğine, Keşan Hâkimi 120941 Asiye Şule GÖKDEMİR,

Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığına, Yıldızeli Cumhuriyet Savcısı 120942Yaşar TANRIVERDİ,

Gökçebey Cumhuriyet Savcılığına, Milâs Cumhuriyet Savcısı 120944Çağlar ERTAŞ,

Çiftlik Cumhuriyet Savcılığına, Niğde Cumhuriyet Savcısı 120949Serkan AKMAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bulancak Cumhuriyet Savcısı 120950Fikret ATAÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Eşme Hâkimi 120954 Burcu ÇİN,

Alaçam Cumhuriyet Savcılığına, Salıpazarı Cumhuriyet Savcısı 120962Mehmet Emin AKDEMİR,

Doğanşehir Hâkimliğine, Yeşilyurt Hâkimi 120963Nilay ÇULLU,

Özalp Cumhuriyet Savcılığına, Düzce Cumhuriyet Savcısı 120964Senem BÖLÜKBAŞI ERYILMAZ,

Eskipazar Cumhuriyet Savcılığına, İskenderun Cumhuriyet Savcısı 120966Barış ÖNER,

Tuzluca Hâkimliğine, Ödemiş Cumhuriyet Savcısı 120968Murat İlter DEVECİ,

Anamur Hâkimliğine, Bozyazı Hâkimi 120970Mehmet ŞENGİL,

Şiran Cumhuriyet Savcılığına, Gönen Cumhuriyet Savcısı 121014Ramazan AYDOĞAN,

Pazar Hâkimliğine, Fındıklı Hâkimi 121088Şule TUNÇ,

Çayeli Hâkimliğine, İyidere Hâkimi 122213Elvan KOÇAK,

Ahlat Hâkimliğine, Nazilli Hâkimi122214 Emrah KORKMAZ,

Iğdır Hâkimliğine, Aybastı Hâkimi 122217Fatma KARAKAYA,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bingöl Hâkimi 122229Aylin ÖZDEMİR,

Gürgentepe Hâkimliğine, Ulubey (Ordu) Hâkimi 122231Serhat BARAN,

Siirt Cumhuriyet Savcılığına, Rize Cumhuriyet Savcısı 122239Fedai TEKTEN,

Tatvan Hâkimliğine, Araç Hâkimi 122240 Adnan YILMAZ,

Tutak Cumhuriyet Savcılığına, Tarsus Cumhuriyet Savcısı 122242Sinan ALKILINÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ömerli Hâkimi 122245Serap KOÇ ÇELİK,

Reyhanlı Cumhuriyet Savcılığına, İnegöl Cumhuriyet Savcısı 122247Abuzer UZUN,

Aralık Hâkimliğine, Devrek Hâkimi 122253Mustafa YILDIZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Gerze Hâkimi 122254 Duygu SARIASLAN,

Reyhanlı Hâkimliğine, Ağrı Hâkimi 122271 Elif AYDIN,

Gevaş Cumhuriyet Savcılığına, Kuşadası Cumhuriyet Savcısı 122279Abdullah Fırat GEDİK,

Kadirli Hâkimliğine, Ilgaz Hâkimi 122290 Hatice Tuğba ALTUN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Hizan Cumhuriyet Savcısı 122291Mustafa ATEŞ,

Bor Cumhuriyet Savcılığına, Altunhisar Cumhuriyet Savcısı 122293Bahtiyar SAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Tekman Hâkimi 122294Aşina ARI,

Bayburt Hâkimliğine, Bozcaada Hâkimi 122311Kadri ARSLAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Siirt Hâkimi 122316 Behiye Yonca ÇALIŞ,

Artvin Cumhuriyet Savcılığına, Ortaca Cumhuriyet Savcısı 122328Ertuğrul ŞAHİN,

Arapgir Hâkimliğine, Gazipaşa Hâkimi 122334Zeynep ÖZTÜRK,

Vezirköprü Hâkimliğine, Kırklareli Hâkimi 122340Zübeyde ULAŞ OTUR,

Gelibolu Cumhuriyet Savcılığına, Şarköy Cumhuriyet Savcısı 122345Yeşim CAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kofçaz Hâkimi 122349Bahar KILINÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kızıltepe Hâkimi 122354Gonca Gül ÇINAR ERGÜL,

Şarköy Hâkimliğine, Divriği Hâkimi 122355Zuhal BİLGİÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Viranşehir Hâkimi 122357Pınar PAŞAYİĞİT,

Kula Hâkimliğine, Gölmarmara Hâkimi 122362Adem YURT,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Şabanözü Cumhuriyet Savcısı 122364Gökçe DEMİRCİ YILDIZ,

Araban Hâkimliğine, Şarköy Hâkimi 122365Fatma Elif KARABEKTAŞ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sorgun Cumhuriyet Savcısı 122366İsa TOĞRUL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Turgutlu Cumhuriyet Savcısı 122367Burcu ÖZDEMİR,

Özalp Hâkimliğine, Sürmene Hâkimi 122374Esra DEMİRTAŞ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Hendek Cumhuriyet Savcısı 122375Didem Seda KARACA,

Ermenek Hâkimliğine, Sındırgı Hâkimi 122378Kadriye Funda PÜRLÜPINAR,

Kırşehir Hâkimliğine, Van Hâkimi 122380 Alev GÜL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Osmaniye Cumhuriyet Savcısı 122381Murat ALTUNDERE,

Kiğı Cumhuriyet Savcılığına, Kandıra Cumhuriyet Savcısı 122387Yasemin KARABULUT,

Bor Hâkimliğine, Altunhisar Hâkimi 122395 Özlem Sibel DENİZCİ SAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı 122401Volkan ERGÜL,

Hanak Hâkimliğine, İslâhiye Hâkimi 122404Songül OKAY,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Havsa Hâkimi 122407 Nezihe Deniz ETRAL,

Şefaatli Cumhuriyet Savcılığına, Ödemiş Cumhuriyet Savcısı 122413Gülşen KANDEMİR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Haymana Cumhuriyet Savcısı 122425Zeki YAVUZ,

Orhaneli Hâkimliğine, Elbistan Hâkimi 122426Erdal GENÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Nusaybin Hâkimi 122431Armağan KESKİN SARIBAŞ,

Dinar Cumhuriyet Savcılığına, Ağlasun Cumhuriyet Savcısı 122441Arif KAPLAN,

Küre Cumhuriyet Savcılığına, Kemalpaşa Cumhuriyet Savcısı 122449Murat DEMİRCİOĞLU,

Söğüt Cumhuriyet Savcılığına, Batman Cumhuriyet Savcısı 122450Mustafa ORTANCA,

Savaştepe Cumhuriyet Savcılığına, Gömeç Cumhuriyet Savcısı 122452Lale BORA,

Durağan Cumhuriyet Savcılığına, İmamoğlu Hâkimi 122454Erdem MENTEŞE,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Silopi Hâkimi 122459Gül Harika ERTÜFEKÇİ,

Yatağan Cumhuriyet Savcılığına, Ula Cumhuriyet Savcısı 122460Mehmet Şerif KARTAL,

Hakkâri Hâkimliğine, Gelendost Hâkimi 122463Kenan OLGUN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Gümüşhane Hâkimi 122469Demet DOĞANAY,

Kınık Cumhuriyet Savcılığına, Çorum Cumhuriyet Savcısı 122474Kuddusi SÖNMEZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Akpınar Hâkimi 122476Esra ÇAKIR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Şabanözü Hâkimi 122489Mehmet Taha BALLI,

Dinar Hâkimliğine, İhsaniye Hâkimi 122490Emre EROLTEKİN,

Nizip Hâkimliğine, Oğuzeli Hâkimi 122494Nuray ÇAKIRCA,

Germencik Hâkimliğine, Sultanhisar Hâkimi 122495Erkan YILDIRIM,

Ahlat Cumhuriyet Savcılığına, Bandırma Cumhuriyet Savcısı 122496Ahmet CANPOLAT,


İnegöl Cumhuriyet Savcılığına, Reyhanlı Cumhuriyet Savcısı 122497Ferhat AKSU,

Nazilli Hâkimliğine, İncirliova Hâkimi 122505Nuray HOPİKOĞLU,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kulu Hâkimi 122508 Esra KIVRAK ŞAHBAZ,

Kula Hâkimliğine, Beşikdüzü Hâkimi 122510Ayşegül Naciye ALTINHALKA,

Kandıra Hâkimliğine, Kâhta Hâkimi 122516 Burcu ZENGİN ALARSLAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ordu Hâkimi 122517 Sevcan AYDOĞMUŞ ÖZKILIÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Alanya Hâkimi 122520Serap AYDIN,

Tosya Hâkimliğine, Selendi Hâkimi 122533Meliha Merve ŞAHİN,

Acıpayam Hâkimliğine, 19 Mayıs Hâkimi 122541Saniye Nazlı CEYHAN YÖRÜKOĞLU,

Palu Hâkimliğine, Karasu Hâkimi 122548Şerafettin AKBABA,

Keskin Cumhuriyet Savcılığına, Fındıklı Cumhuriyet Savcısı 122549Gizem DAMAR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Van Cumhuriyet Savcısı 122553Mehmet DOĞAN,

Birecik Hâkimliğine, Hadim Hâkimi 122558 Rabia Tuğbahan KARAKUŞ,

Köyceğiz Hâkimliğine, Dalaman Hâkimi 122562Muhammed Taha BÜYÜKTAVŞAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Mardin Hâkimi 122566Şuheda ATLIHAN,

Siirt Hâkimliğine, Almus Hâkimi 122576 Mehmet ŞENCAN,

Sarayönü Hâkimliğine, Pervari Hâkimi 122577Elif ŞAHİN,

Kırşehir Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 122587Tolga Hamit EROL,

Şabanözü Hâkimliğine, Bucak Hâkimi 122592 Ahu BÜYÜKBÖRKLÜ,

Kızıltepe Hâkimliğine, Çayıralan Hâkimi 122595Başak HÜROĞLU,

Keçiborlu Cumhuriyet Savcılığına, Mahmudiye Cumhuriyet Savcısı 122598Ahmet ARI,

Doğubayazıt Hâkimliğine, Bozüyük Hâkimi 122730Eda BULUT,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Marmara Hâkimi 122893Yeliz AZİZ PEKER,

Çüngüş Cumhuriyet Savcılığına, Silifke Hâkimi 124576Gökhan AKSUNGUR,

Sapanca Hâkimliğine, Saray (Tekirdağ) Hâkimi 124674Zerrin Sağlık BARAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Akçakale Hâkimi 124675Mustafa ÖZOĞUL,

Boyabat Hâkimliğine, Tuzluca Hâkimi 124677Murat KALKAN,

Espiye Hâkimliğine, Çukurca Hâkimi 124686Bayram Ali KESİMAL,

Finike Hâkimliğine, Kuyucak Hâkimi 124688Fatma KUŞCUOĞLU,

Dinar Hâkimliğine, Ağlasun Hâkimi 124691Burcu KAĞAN KAPLAN,

Karakoçan Hâkimliğine, Ağlasun Hâkimi 124694Fatih SARPKAYA,

Nazilli Hâkimliğine, İncirliova Hâkimi 124703Abdullah Mesut DURMAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Van Hâkimi 124722 Elem Rana SÖNMEZ,

Sulakyurt Hâkimliğine, Başkale Hâkimi 124724İbrahim TİMUR,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Sulakyurt Cumhuriyet Savcısı 125123Belgizar BALAMAN,

Kumluca Hâkimliğine, Van Hâkimi 125141 Demet UYAN,

Torul Cumhuriyet Savcılığına, İkizdere Cumhuriyet Savcısı 125150Hakan TİDİN,

Kocaali Hâkimliğine, Taraklı Hâkimi 125156Tolgahan ÖZMEN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Haymana Hâkimi 125173Ayşegül BALABAN,

Saray (Tekirdağ) Hâkimliğine, Tomarza Hâkimi 125174Emrah ERDİ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Delice Hâkimi 125176Arda KAMAN,

Bozdoğan Hâkimliğine, Yenipazar Hâkimi 125178Denizhan HOROZGİL,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çamlıdere Cumhuriyet Savcısı 125179Gülşen KAÇAR KIZILER,

Şarköy Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 125187Onur Rifat ATILGAN,

Çameli Hâkimliğine, Sürmene Hâkimi 125188Şengül YILMAZ,

Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığına, Silivri Cumhuriyet Savcısı 125192Hasan CANDAN,

Karacasu Cumhuriyet Savcılığına, Yusufeli Hâkimi 125197Sait ÖZGAN,

Yenice (Karabük) Cumhuriyet Savcılığına, Eflâni Cumhuriyet Savcısı 125198Ömer AKÇAY,

Gölhisar Hâkimliğine, Çavdır Hâkimi 125202Hatice DEPEDELEN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Salihli Hâkimi 125218İsmail KIZILELMA,

Yalvaç Hâkimliğine, Gelendost Hâkimi 125221Duran ÇETİN,

Gediz Hâkimliğine, Şaphane Hâkimi 125247Süleyman DURSUN,

Anamur Cumhuriyet Savcılığına, Karlıova Cumhuriyet Savcısı 125249Ergin TÜMER,

Ardahan Hâkimliğine, Susuz Hâkimi 125253 Abdulkadir KUTLUK,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Mesudiye Hâkimi 125258Ali DENİZHAN,

Aşkale Hâkimliğine, Olur Hâkimi 125263 Sinem MANAP,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Eflâni Hâkimi 125264Bayram ERDAŞ,

Gazipaşa Hâkimliğine, Gündoğmuş Cumhuriyet Savcısı 125267Hüseyin BÜYÜKAVCI,

Merzifon Hâkimliğine, Eflâni Hâkimi 125272Hülya ATÇA,

Taşköprü Hâkimliğine, Abana Hâkimi 125275 Nazlı BOSTAN BİNER,

Feke Hâkimliğine, Saimbeyli Hâkimi 125276Bilal GÖÇEN,

Gemerek Hâkimliğine, Ulaş Hâkimi 125278 Kamil YURT,

Çayırlı Hâkimliğine, Doğanhisar Hâkimi 125283Muharrem ELEN,

Akçakoca Hâkimliğine, Cumayeri Hâkimi 125284Ahmet Güven USLU,

Marmaris Cumhuriyet Savcılığına, Ovacık (Tunceli) Cumhuriyet Savcısı 125290Bahtiyar KARGI,

Türkeli Hâkimliğine, Çatalzeytin Hâkimi 125292Burak HIZARCIOĞLU,

Akçakoca Hâkimliğine, Viranşehir Hâkimi 125294Mahmut Alper KILIÇ,

Gümüşhane Hâkimliğine, İkizdere Hâkimi 125302Arife BALKAYA,

Kurşunlu Cumhuriyet Savcılığına, Orta Cumhuriyet Savcısı 125307Uğur GÜRSES,

Çayıralan Cumhuriyet Savcılığına, Akpınar Cumhuriyet Savcısı 125322İlyas AY,

Ardahan Hâkimliğine, Çıldır Hâkimi 125324Erdem ÖZTÜRK,

Beyşehir Hâkimliğine, Hüyük Hâkimi 125325 Arif ZENGİN,

Gölbaşı (Adıyaman) Hâkimliğine, Eğil Hâkimi 125327 İlhami SAYKIN,

Batman Hâkimliğine, Beşiri Hâkimi 125334Serpil ÖZGÜN,

Beylikova Cumhuriyet Savcılığına, Mihalgazi Cumhuriyet Savcısı 125342Mehmet DEMİRAĞ,

Bolvadin Hâkimliğine, Sultandağı Hâkimi 125356Burhan NALBANT,

Elbistan Hâkimliğine, Nurhak Hâkimi 125364Müslüm KUZUDİŞLİ,

Şabanözü Cumhuriyet Savcılığına, Orta Cumhuriyet Savcısı 125381Fatih DABAĞ,

Gölköy Hâkimliğine, İkizce Hâkimi 125384Sumru OKAYER,

Eşme Hâkimliğine, Ulubey (Uşak) Hâkimi 125387Buket Gülden KAYA,

Gölpazarı Cumhuriyet Savcılığına, Pazaryeri Cumhuriyet Savcısı 125394Hikmet BAKAN,

Milâs Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 125405Yağmur ARSLAN,

Karataş Hâkimliğine, Çamlıyayla Hâkimi 125408Ersin ERMURAT,

Kovancılar Hâkimliğine, Bodrum Hâkimi 125413Melek KAYA ARSLANTEPE,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Ünye Cumhuriyet Savcısı 125422Çiğdem YAYLA ÇİÇEKDAĞ,

Midyat Cumhuriyet Savcılığına, Osmaniye Cumhuriyet Savcısı 125424Duygu ÖNAL YILDIZ,

Sivaslı Cumhuriyet Savcılığına, Karahallı Cumhuriyet Savcısı 125426Tuncay ÖZER,

Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığına, Domaniç Cumhuriyet Savcısı 125451Selahattin HALEFOĞLU,

Bismil Hâkimliğine, Doğanşehir Hâkimi 125455Seyhan AYDEMİR,

Boğazlıyan Cumhuriyet Savcılığına, Felâhiye Cumhuriyet Savcısı 125459Şerife Seda ÇOBAN KALIN,

Çarşamba Cumhuriyet Savcılığına, Tekkeköy Cumhuriyet Savcısı 125463Ali Burak UĞUR,

Posof Cumhuriyet Savcılığına, Çıldır Cumhuriyet Savcısı 125487İsmail ARSLAN,

Saray (Tekirdağ) Hâkimliğine, Salıpazarı Hâkimi 125494Selcan ÜNAL GÖKER,

Pazarcık Hâkimliğine, Felâhiye Hâkimi 125496Meral SEL,

Pasinler Cumhuriyet Savcılığına, Kozluk Hâkimi 125497Mahmut CUVOĞLU,

Yozgat Cumhuriyet Savcılığına, Ahlat Hâkimi 125498 Osman BEKCİ,

Alaca Hâkimliğine, Ortaköy (Çorum) Hâkimi 125508Hüsamettin UYAN,

Çay Hâkimliğine, Sultandağı Hâkimi 125514 Şule ŞİMŞEK ARSLAN,

Amasra Hâkimliğine, Kurucaşile Hâkimi 125522Mehtap ÇELİKBİLEK,

Kaş Hâkimliğine, Beydağ Hâkimi 125532 İbrahim ARSLAN,

Şarkışla Hâkimliğine, Didim Hâkimi 125543 Mustafa KARGACI,

Yerköy Cumhuriyet Savcılığına, Çiçekdağı Cumhuriyet Savcısı 125554Gürhan Okan US,

Ardahan Hâkimliğine, Çaldıran Hâkimi 125556Kübra ŞENSÖZ,

Kandıra Hâkimliğine, Divriği Cumhuriyet Savcısı 125560Özlem KÜLCÜ HORZUM,

Hakkari Cumhuriyet Savcılığına, Hilvan Hâkimi 125563Zekeriya GÖRENEZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Durağan Hâkimi 125575Özgür ERGİN,

Selim Cumhuriyet Savcılığına, Akyaka Cumhuriyet Savcısı 125591Arif USLU,

Çifteler Cumhuriyet Savcılığına, Mahmudiye Cumhuriyet Savcısı 125594Ferhat Yavuz TAŞOLAR,

Suşehri Hâkimliğine, Araban Hâkimi 125597Hatice ÇİDEM,

Kızıltepe Hâkimliğine, Yıldızeli Hâkimi 125600Aslı TANRIVERDİ,

Kalkandere Hâkimliğine, İkizdere Hâkimi 125602Elif ESEN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Beytüşşebap Hâkimi 125603Dilek Arzuhan YEŞİL,

Alaplı Hâkimliğine, Eynesil Hâkimi 125609Muradiye AVCI,

Çayırlı Hâkimliğine, Bulanık Hâkimi 125610Hatice BİLİR BABA,

Hekimhan Hâkimliğine, Kuluncak Hâkimi 125611Zeliha ERTAN,

Uzunköprü Hâkimliğine, Meriç Hâkimi 125616 Hilal BOZATLI,

Borçka Hâkimliğine, Çamlıhemşin Hâkimi 125626Oğuz ATA,

Kağızman Hâkimliğine, Selim Hâkimi 125628 Berna YILMAZ LÜZUM,

Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığına, Azdavay Hâkimi 125634Nedim MERCAN,

Çekerek Hâkimliğine, Bozkır Cumhuriyet Savcısı 125655Filare ŞAHİN ÜN,

Marmaris Hâkimliğine, Arapgir Hâkimi 125847Canan KURNAZ AYKUT,

Şabanözü Hâkimliğine, Orta Hâkimi 125852 Özlem DABAĞ,

Siverek Hâkimliğine, Ardanuç Hâkimi 125853Nigar DÖĞENCİ GÜVEN,

Çarşamba Hâkimliğine, Arguvan Hâkimi 125874Kübra ÇEKER,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Tomarza Cumhuriyet Savcısı 125880Tuba KELEŞ,

Acıpayam Hâkimliğine, Beydağ Hâkimi 125894Nur KÜTÜKÇÜ,

Tavşanlı Hâkimliğine, Domaniç Hâkimi 125900Medine HALEFOĞLU,

Taşköprü Hâkimliğine, Bozkurt Hâkimi 125911Tülay AKCEYLAN,

Hanak Cumhuriyet Savcılığına, Uluborlu Hâkimi 125921Samet Can ACAR,

Kalecik Cumhuriyet Savcılığına, Göle Cumhuriyet Savcısı 125925Nurhayat DİLER,

Gökçebey Hâkimliğine, Ahlat Cumhuriyet Savcısı 125932Eda SUNGUR ERTAŞ,

Pınarhisar Hâkimliğine, Kofçaz Hâkimi 125934Derya Deniz ARSLAN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Hafik Hâkimi 125940 Özlem HANÇERLİOĞLU,

Çorlu Cumhuriyet Savcılığına, İskilip Hâkimi 125947Sinan KIRTEPE,

Suluova Hâkimliğine, Göynücek Hâkimi 125948Esin TÜRKEL,

Selendi Cumhuriyet Savcılığına, Adilcevaz Cumhuriyet Savcısı 125950Osman SAĞLAM,

Beylikova Hâkimliğine, Tokat Cumhuriyet Savcısı 125951Şerife Ilgın YILDIZTURAN YAMANER,

Feke Cumhuriyet Savcılığına, Saimbeyli Cumhuriyet Savcısı 125963Sibel ARSLANER,

Kars Hâkimliğine, Lalapaşa Hâkimi 125965Gonca CANDAN,

Pamukova Hâkimliğine, Gölyaka Hâkimi 125970Ali Rıza ARIGTEKİN,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Karabük Hâkimi 125975Hamiyet AKDAĞ,

Divriği Cumhuriyet Savcılığına, Ulaş Cumhuriyet Savcısı 125982Hüseyin Onur ALTINIŞIK,

Oltu Hâkimliğine, Narman Hâkimi 125991Sibel HABİLOĞLU,

Keçiborlu Hâkimliğine, Uluborlu Hâkimi 125992Gamze DEMİR,

Alaçam Hâkimliğine, Salıpazarı Hâkimi 125994Esmehan AKDEMİR,

Sandıklı Hâkimliğine, İhsaniye Hâkimi 125996Gülay UÇAR KILINÇ,

Yumurtalık Cumhuriyet Savcılığına, Çerkeş Cumhuriyet Savcısı 126007Mustafa AVŞAR,

Çifteler Hâkimliğine, Mihalgazi Hâkimi 126022Cennet ÇİZMECİ,

Yalvaç Cumhuriyet Savcılığına, Gelendost Cumhuriyet Savcısı 126030Fatma ULUSOY,

Tavas Hâkimliğine, Küre Hâkimi 126036 İmge IŞIKLAR ÜLGEN,

Göksun Hâkimliğine, Mesudiye Hâkimi 137275Merve KALKAN ŞAHAN,

Araklı Hâkimliğine, İpsala Hâkimi 137293Saniye TANIR GÜRBAK,

Tuzluca Cumhuriyet Savcılığına, Koyulhisar Cumhuriyet Savcısı 137296Ufuk Can GAZEZOĞLU,

Hakkari Hâkimliğine, Şarkışla Hâkimi 137297Halime GÖRENEZ,

Gördes Hâkimliğine, Düziçi Hâkimi 137305Zehra SÖNMEZ BAYRAK,

Demirköy Cumhuriyet Savcılığına, Reşadiye Hâkimi 137309Yavuz DEMİR,

Ağrı Cumhuriyet Savcılığına, Çameli Cumhuriyet Savcısı 137316Tunç ÖZKAN,

Karacasu Hâkimliğine, Almus Hâkimi 137324 Müge KAYA ÖZGAN,

İvrindi Hâkimliğine, Darende Hâkimi137382 Bilge GENÇ TOZAN,

Yumurtalık Hâkimliğine, Suşehri Hâkimi 137387Tuğba OĞUZ AVŞAR,

Şabanözü Cumhuriyet Savcılığına, Manyas Cumhuriyet Savcısı 137389Ahmet FİŞNE,

Derinkuyu Hâkimliğine, Dicle Hâkimi 137390 Gülay YILMAZ DEMİREL,

Selim Hâkimliğine, Pervari Hâkimi 137407Cevahir ÜNAL,

Gümüşhacıköy Hâkimliğine, Tirebolu Hâkimi 137413Derya TURSUN CENGİZ,

Beylikova Hâkimliğine, Çüngüş Hâkimi 137415Özden İPEK,

İscehisar Hâkimliğine, Çorum Hâkimi 137427 Fatih AKAR,

Biga Hâkimliğine, Çaycuma Hâkimi 137442Meral KAHYAOĞLU,

Bayburt Cumhuriyet Savcılığına, Görele Cumhuriyet Savcısı 137446Oğuz Şükrü ENER,

Çaykara Hâkimliğine, Birecik Hâkimi137453 Neslihan DERECİ MENGÜÇ,

Koyulhisar Hâkimliğine, Kelkit Hâkimi 137463Zeynep MERCAN,

Gölköy Hâkimliğine, Hayrabolu Hâkimi 137487Birsen ÖZGÜMÜŞ,

Bismil Hâkimliğine, Kavak Hâkimi137490 Fatma GÜLBİN ÖZCÜRE,

Azdavay Hâkimliğine, Bayat (Çorum) Hâkimi 137500Hatice MÜFTÜOĞLU,

Yüksekova Hâkimliğine, Milas Hâkimi 137506 Meliha İMRAN YAKAR,

Araç Hâkimliğine, Çatak Hâkimi 137528 Hale ÖZGE İLHAN,

Bulanık Hâkimliğine, Çemişgezek Hâkimi 137530Behiye ÇAĞLIYAN,

Pasinler Hâkimliğine, Kelkit Hâkimi 137545Nihal CUVOĞLU,

Durağan Hâkimliğine, Suşehri Hâkimi 137552Büşra MENTEŞE,

Karaisalı Hâkimliğine, Ahlat Hâkimi 137557 Hatice DORU,

Kars Cumhuriyet Savcılığına, İznik Cumhuriyet Savcısı 137558Hasan ÖNÜT,

Çüngüş Hâkimliğine, Sinanpaşa Hâkimi 137565Saide AKSUNGUR,

Gölköy Cumhuriyet Savcılığına, Eğil Hâkimi 137577 Mehmet ÖZGÜMÜŞ,

Tire Hâkimliğine, Yatağan Hâkimi 137579Sevilay KARAGÖZ,

Küre Cumhuriyet Savcılığına, Akseki Cumhuriyet Savcısı 137584Salih DOĞAN,

Küre Hâkimliğine, Araç Hâkimi 137590 Ayşe TÜRK DEMİRCİOĞLU,

Eskipazar Hâkimliğine, Niğde Hâkimi 137600 Aslı ÖNER,

Bismil Cumhuriyet Savcılığına, Karaman Cumhuriyet Savcısı 151274Hürol ÖZCÜRE,

Kilis Hâkimliğine, Afşin Hâkimi 151281 Özlem AKÇAKAYA,

Düzce Hâkimliğine, Karamürsel Hâkimi 151297Gülhan ÖZKAN,

Eğirdir Hâkimliğine, Hayrabolu Hâkimi 151304Arife GÜVEN,

Elmadağ Hâkimliğine, Pervari Hâkimi 151305Hasan ALKAÇ,

Şırnak Hâkimliğine, Gazipaşa Hâkimi 151308Sevda GÜVEN,

Saray (Tekirdağ) Hâkimliğine, Mustafakemalpaşa Hâkimi 151316İmran ARIK ÖZCAN,

Bodrum Hâkimliğine, Safranbolu Hâkimi 151320Burçin SAĞLAM AYKAÇ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Gümüşhane Hâkimi 151340Öznur KABASAKAL,

Çorum Hâkimliğine, Samandağ Hâkimi 151354Mehmet ŞEN,

Balâ Cumhuriyet Savcılığına, Çerkeş Cumhuriyet Savcısı 151355Özgür AY,

Akçadağ Cumhuriyet Savcılığına, Erzincan Cumhuriyet Savcısı 151391Orhan KAYA,

Çubuk Hâkimliğine, Bodrum Hâkimi 151393Vildan KAYA,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Yumurtalık Hâkimi 151410Sevgi KILIÇ,

Balâ Hâkimliğine, İslâhiye Hâkimi 151432Rahime KULOĞLU,

Çamardı Hâkimliğine, Eğil Hâkimi 151439 Zeynep YAZI DÖNMEZ,

Keban Hâkimliğine, Ereğli (Zonguldak) Hâkimi 151456Dilek YILMAZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Osmaniye Hâkimi 151474Betül ÇATAK IRIZ,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Tarsus Hâkimi 151546Nurgül GÖÇER,

Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Vize Hâkimi 151554 Hüsna GÜLSOY,

Naklen,

2- 1’inci derecenin 4’üncü kademesi olan 1500+4000 gösterge karşılığı aylıkla,

Çorlu Hâkimliğine, Suruç eski Hâkimi 24740Ali YILMAZ,

3- 1’inci derecenin 4’üncü kademesi olan 1500+4000 gösterge karşılığı aylıkla,

Sarıoğlan Cumhuriyet Savcılığına, Zara eski Cumhuriyet Savcısı 29321Ömer Lütfi PEKER,

4- 3’üncü derecenin 1’inci kademesi olan 1020+3000 gösterge karşılığı aylıkla,

Elmadağ Hâkimliğine, Genç eski Hâkimi 33901Fatma COŞKUN,

5- 1’inci derecenin 4’üncü kademesi olan 1500+6400 gösterge karşılığı aylıkla,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep eski Hâkimi 34297Hakan GÜNAL,

6- 2’nci derecenin 2’nci kademesi olan 1210+3600 gösterge karşılığı aylıkla,

Kandıra Hâkimliğine, Taraklı eski Hâkimi 35849Arzu KENDİR,

7- 1’inci derecenin 4’üncü kademesi olan 1500+4000 gösterge karşılığı aylıkla,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Eski Adalet Müfettişi 37212Mustafa AKAR,

8- 4’üncü derecenin 2’nci kademesi olan 950+2300 gösterge karşılığı aylıkla,

Yeşilhisar Cumhuriyet Savcılığına, Güroymak eski Cumhuriyet Savcısı 40154Nimet KÖSEOĞLU,

9- 1’inci derecenin 2’nci kademesi olan 1380+4000 gösterge karşılığı aylıkla,

Gölbaşı (Adıyaman) Hâkimliğine, Ömerli eski Hâkimi 41380Sadık GÖYMEN,

10- 6’ncı derecenin 1’inci kademesi olan 760+1600 gösterge karşılığı aylıkla,

Kovancılar Cumhuriyet Savcılığına, Hadim eski Cumhuriyet Savcısı 101446Hüseyin GÖKTEPE,

Mesleğe kabul edilmeleri nedeniyle açıktan,

Atanmışlardır.

------------------------------------------------

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

GENEL KURULU KARARI: 15.06.2012/346

Bazı yer hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nun 12 nci maddesi’nin 2 nci fıkrası uyarınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Tetkik Hâkimliğine atanmalarına ilişkin karar aşağıda gösterilmiştir.


Yargıtay Tetkik Hakimi 41429 Mehmet AKBAL

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı 41838 Selahattin DOĞAN

Akyurt Hakimi 95068 Esra ÖZCAN

İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi 94865 Yunus YÖNÜGÜL

Rize Hakimi 40845 Şükrü ULUYOL

Yargıtay Tetkik Hakimi 42491 Ercan ÖZKAN

Çerkezköy Hakimi 42570 Ali AKPINAR

Beşikdüzü Hakimi 92530 Fatma KURŞUN

Devrek Hakimi 92532 Osman Nesuh YILDIZ

Cihanbeyli Hakimi 92562 Bahattin ARAS

Karataş Cumhuriyet Savcısı 92561 Eren ŞENLİ

Of Hakimi 40897 Mehmet TAŞDEMİR

Danıştay TetkikHakimi 94897 Bahri BAYRAM

Danıştay TetkikHakimi 94901 Yıldırım ŞİMŞEK

Oğuzeli Hakimi 92543 Tekin KORKMAZ

Menemen CumhuriyetSavcısı 92667 Hasan DURSUN

Mahmudiye Hakimi 94988 Hasan ÖZDEMİR

Akyurt Cumhuriyet Savcısı 95000 İsa EMEKÇİ

Adıyaman CumhuriyetSavcısı 40442 Nuri KARAKUŞ

Anamur Hakimi 95015 Yavuz GÜRTEPE

Karapınar CumhuriyetSavcısı 95012 Adnan ACAR

Ereğli (Konya) Hakimi 95021 Murat KAKİLLİ

Batman Hakimi 95080 Adem TÜRKEL

Danıştay TetkikHakimi 97710 Mahmut KENGER

İstanbul İdareMahkemesi Üyesi 97727 Ali Osman AVCI

Anamur Hakimi 98049 Neslihan DAĞLI

Tunceli Hakimi 98033 Fatih ACAR

İskenderun CumhuriyetSavcısı 101239 BilalCENGİZ’in

Hâkimler veSavcılar Yüksek Kurulu Tetkik Hâkimi olarak atanmalarına,

Karar verildi.

—— • ——

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliğinin Geçici 3 üncü maddesinde yer alan, “İki yıllık staj sürelerini tamamlamış ve mesleğe kabullerine karar verilerek Danıştay tetkik hakimliğine atanmak için Danıştay Başkanlık Kurulundan olumlu görüş alınmış bulunan idari yargı hâkim adayları, 3825 sayılı Yasanın geçici 5 inci maddesinde öngörülen koşullara göre ad çekmeye tabi olmaksızın doğrudan Danıştay tetkik hakimliğine kadro ve ihtiyaç durumuna göre Kurulca atanabilirler.” kuralı uyarınca, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üçüncü Dairesinin 12/09/2012 tarihli, 681 ve 729 arasındaki sayılı kararlarıyla mesleğe kabullerine karar verilen ve 13/09/2012 tarihinde kura çekecek olan Ankara İdarî Yargı Hâkim Adaylarının atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.


BİRİNCİ DAİRE KARARI: 13.09.2012/2334

1- 6’ncı derecenin 2’nci kademesi olan 785+1600 gösterge karşılığı aylıkla,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138966 Günay BAYGÜVEN,

2- 8’inci derecenin 1’inci kademesi olan 660+1300 gösterge karşılığı aylıkla,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138922Ömer Faruk SAYAR,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138924Ali KESKİN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138926Halil İbrahim YILDIZ,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138929Mehmet Emin URAL,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138930Emine GÜNAYDIN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138931Enes YILDIZ,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138933Selma GÜNER,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138934Murat AKSAKAL,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138935Cemal YÜKSEK,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138936Mustafa BEYDİLİ,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138937Selahattin KAYALALP,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138939Yakup KILIÇ,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138942Adil ŞAHİN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138944Samet ALTINDAĞ,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138945Nizami SEVİNDİ,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138946Derya IŞIK,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138949Kamuran BEDİRHAN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138951Uğur DURSUN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138952Hamza AKKAYA,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138954Ersin ÖĞÜTALAN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138956Edebâli KILIÇASLAN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138958Demet Burcu ÜNAL,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138961Mücahit OCAKHANOĞLU,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138962Osman BORA,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138965Üzeyir AHISKALI,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138967Deniz ERTEKİN,

Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı 138969Elif ÜZÜMCÜ,

Kura'ya tabi tutulmaksızın atanmışlardır.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.