Av.Nejat Kazan, Baro seçiminde Yönetim Kurulu adaylığına 4 gruptan da oy bekliyor
Av.Nejat Naci Kazan, Adliyelerde değişik siyasi görüşte olan ve baro seçiminde 4 farklı gruba oy vereceğini söyleyen avukat meslektaşlarımız listelerde yönetim kuruluna aday olarak Nejat Kazan'ı yazacağız demelerinden duyduğu memnuniyeti belirtti. Önemli olan tercihli oyu çok farklı görüşteki avukatlardan almak, seçilmek kadar önemli. Güven ilgiye teşekkür ederim dedi.

Av. Nejat Naci Kazan yazılı stikerları herhangi bir listede yer alan 10 yönetim kurulu adayından birisi yerine yapıştırarak yada bir ismi çizerek yerine Av. Nejat Naci Kazan yazarak oy verilebileceğini açıkladı.


Av. Nejat Kazan'ın, "YÖNETİME ARTI Av. Nejat KAZAN" yazan afişleri adliyelerde panolarda bu şekilde yer alıyor.


SEVGİLİ ADALET SAVAŞÇISI MESLEKTAŞIM


Avukatlar için “Hedef”ler Broşürü

SEVGİLİ

ADALET

SAVAŞÇISI

MESLEKTAŞIM

 

Avukatlar için

“Hedef”lerimizi

okumanız dileğiyle..

 

Av.Nejat Kazan

İSTANBUL BAROSU

YÖNETİM KURULU ADAYI

 

YÖNETİME “ARTI” NEJAT KAZAN

AVUKATLARA İYİ “GELECEK”

 

Av.Nejat Kazan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden sonra bir süre yayıncılık ve araştırma projelerinde yer almış, avukatlık yaptığı dönemde bir holdingin hukuk müşavirliğinden sonra serbest avukat olarak çalışmaktadır. 12 yıldır Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubunda yürütme kurulu üyelikleri, dönem başkanlıkları yapmıştır. Üniversitelerde lisans ve yüksek lisans öğrencilere konferanslar vermiştir. İstanbul Barosu Medya Hukuku Komisyonu ve Sağlık Hukuku Komisyonları Başkanlıkları yapmıştır. CMK’da görev almıştır. UYAP’tan avukatların trafik, mernis, sgk, tapu sorgusu yapması için Adalet Bakanlığına 2009 da ilk dilekçeyi vermiştir.. 12 yıl önce Genç Avukatların haklarını savunmalarına yardımcı olmak için  bir süre etkin çalışmalar yapan Genç Avukatlar Birliğini kurmuştur. Serbest avukatlığının yanı sıra Türkçe ve İngilizce hakemli bir hukuk dergisi yayınlamakta ve Genç Baro Gazetesi ve gencbaro.org web sitesi yayın yönetmenliği yapmaktadır. Şişli ve Ataşehir belediyeleri ile birlikte ilk adalete erişim sosyal sorumluluk projesi olan Adalet Otobüsü Projesi koordinatörü ve proje mimarı olarak, yerel yönetim ve avukatlarla birlikte yoksul ve eğitimi düşük kesimlere haklarını anlatan toplantı, konferanslar  ve muhtarlıklarda etkinlikler  yapılmış ve broşürler yayınlanmıştır. CHP il hukuk komisyonu üyeliği ve ilçe seçim kurulu üyelikleri yapmıştır.

Sizin desteğinizle 19 ekimde seçilecek olan Av.Nejat Kazan tarafından, 20 ekim 2014 tarihinde İstanbul Barosu Yönetim Kurulu toplantısı gündemine girecek olan eylem ve çözüm hedeflerimizin bir bölümünü görüşlerinize sunuyoruz.

İstinaf ve temyiz ile ihtisas mahkemelerinde avukatla temsil zorunluluğunun getirilmesi, AB Yargı Raporu ve Adalet Bakanlığı Yargı Reformu Strateji Taslağında da yer alan bu konunun yasalaşması için Avrupa Birliği nezdinde Avrupa Baroları ve TBMM nezdinde 79 il Barosu ile birlikte çalışmalara başlanacaktır.

 

Türkiye Barolar Birliği ve Yargıtay arasında anlaşma sağlanan, 2 yıl önce, tüm Yargıtay kararlarının UYAP üzerinden elektronik imza ile Avukatların erişimine açılması konusunun uygulanması ve Danıştay Kararlarının da buna dahil edilmesi için çalışmalara başlanacaktır.

Çağlayan ve Kartal Adliyelerinde, Baro odalarının kiraya verilmesi yerine baro kadrosunda istihdam edilerek hizmet kalitesini, Avukatlara hizmet kalitesi arttırılacak ve yeterli sayıda cübbeler, sürekli yeni ve ücretsiz olarak Avukatlara barokartla verilerek, cübbe kayıpları sonucu oluşan duruşma günleri cübbe sıkıntılarına ve yeni olmayan cübbeleri giyme mecburiyetine son verilecektir.

 

Çağlayan, Bakırköy ve Kartal Adliyelerinde, duruşma listeleri UYAP üzerinden İstanbul Barosu web sitesine güncel ve anlık olarak aktarılarak Avukatların akıllı telefonlardan takip etmeleri sağlanacaktır.

 

Çağlayan, Bakırköy ve Kartal Adliyelerinde, atanacak baro temsilcileri haftanın 5 iş günü sırayla yarım günlük nöbetleri Adliyede tutacak ve avukatların sorun yaşaması halinde tutanak, tanıklık ve yetkililer nezdinde baro adına gerekenleri yapacaklardır. Bu amaçla  yeni açılan adliyelerde4 yıldır  atanmayan Baro Adliye Temsilcileri atanacak ve baro bölge temsilcilik ofisleri adliyelerde oluşturulacaktır.

 

Anadolu yakasında ki meslektaşlarımızın Bakırköy Adliyesine ulaşımını kolaylaştırmak için Metro/ Marmaray ile Kazlıçeşme’den Bakırköy Adliyesine 8 dakikada transferi ve Adliyeden Kazlıçeşme Marmaraya dönüş için Servisler konulacaktır.

 

Türk Ticaret Kanununda 850 bin limidet şirkete getirilen zorunlu denetçilerden birisinin mali müşavir olmasının diğer denetçinin avukat olması mecburiyeti getirilmesi ile birlikte 850 bin denetçi kadrosunun avukatlar içinde iş alanı olarak açılması sağlanarak şirketlerin mali ve hukuki denetimi nitelikli hale getirilecektir. Bu konuda Ticaret Kanununa ek maddenin konulması için İstanbul Barosu Yasama Takip Merkezi’nin çalışmalara başlaması sağlanacaktır.
HMK’da  daha önce alt komisyon taslağında yer alıp sonra çıkarılan, dava değeri belli limiti aşan hukuk davalarında tarafların avukatla temsil mecburiyetinin AB ülkeleri İngiltere v.b. gibi yasal hale getirilmesi için İngiltere ve diğer AB ülkeleri baroları ile birlikte Türkiye’de etkinlikler yapılmasına başlanacaktır.

 

Avrupa Birliği’nin önerdiği ve Adalet bakanlığının Yargı Stratejisi Taslağına almak zorunda kaldığı, “Hukuk Sigortası” nın hayata geçmesi için AB baroları ve Sigorta şirketleri ile birlikte kapsamlı etkinlik ve lobi çalışması yapılmasına acilen başlanacaktır. Böylece özel avukat için geliri yetmeyen ancak adli yardımdan da geliri olduğu için yararlanamayan geniş bir halk kesimini avukat erişimi sağlanacaktır.

 

İstanbul Barosu Avukatlık Yasası uygulama takip/tarama birimlerinin kurularak, bölgelere göre avukatlarında desteği ile kooperatif ve şirketleri ziyaret ederek, yasaya göre sözleşmeli avukat çalıştırıp çalıştırmadıkları tespit edilerek varsa eksiklik bilgilendirme ve yasal uyarı ile yasal sözleşmeli avukat istihdamının sağlanması etkinleştirilecektir.
Türkiye Barolar Birliği trilyonları Termal Otel v.b. yerlere harcamak yerine büyük mali imkanlarını Avukatlık Akademisi veya Hukuk Üniversitesi kurmada harcayarak, Staj eğitiminin yüksek lisans olarak verilmesi ve isteyen avukatlara da yüksek lisans imkanın uygun şartlarda sağlanması için TBB ‘de ki sayısal delege ağırlığına ve  diğer barolarla birlikte davranarak, sadece Yüksek Lisans Eğitimi verecek bir akademik oluşumun kurulması için etkin çalışmalar yapılacaktır.

 

İstanbul Barosu web sitesi 14 yıldır tasarım ve fonksiyonluk açısından değişmemiş ve ihtiyacı karşılayamamaktadır. Yeni bir web sitesi ile akıllı telefon ve tablet uyumlu olarak avukatlara bilgi, haber ve doküman akışı daha etkili ve nitelikli ve hızlı olarak sağlanacaktır.

 

İstanbul Barosu İnternet televizyonu kurulacak ve tüm komisyon ve merkez çalışmaları ile baronun tüm eğitim çalışmaları ile yapacağı tüm faaliyetler bu kanaldan avukatlara ve kamuoyuna sunulacaktır. Ayrıca televizyonlara hukuki konularda görüntülü haber servisi sağlayarak hukukun her alanında ki birikimli meslektaşların katkıları ile yasama süreçleri ve uygulamalar konusunda baronun televizyonlarda daha çok sesinin çıkması sağlanacaktır. Ara sıra sadece genel konularda basına faks çekmekle sonuç alınamaz bunca yıldır baronun uyguladığı bu yöntemin sonuç almadığı ortadadır.

 

Stajyer avukatların, yargıda eşitliğin sağlanması ve destek için stajyer hâkimler gibi staj ücreti alması ve bu oluncaya kadar staj kredisinin burs olmasının sağlanması için TBB Genel Kurulunda karar alınması için çalışılacaktır.

 

Arabuluculuk avukat meslektaşlarımızın yaptığı yeni bir alandır. Arabuluculuk/ Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri ile ilgili İstanbul Barosu bünyesinde Arabuluculuk Merkezi kurulacaktır.

 

İstanbul Barosu Sürekli Eğitim Merkezi ile 365 gün sürekli eğitim programları yıllık olarak Harvard’tan, Paris Barosu’na yurt dışı hukuk fakültelerinden Yurt dışı barolara, Yargıtay’dan Türkiyedeki hukuk fakültelerine kadar yaygın bir kadro ile her hukuk dalında, güncel ve kapsamlı eğitim imkanı sağlanacaktır.

 

2010 yılında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu (Kocasakal’ın imzasınında olduğu) kararı altına alınan, Genç Avukatlara büro açma faizsiz destek kredisi uygulamaya başlanacaktır.

 

Adli Yardım ödemeleri arttırılacak ve ödemede yapılan kesintiler kaldırılacaktır.

 

Vekâletleri AB’de olduğu gibi, noterin değil avukatların hazırlaması, sözleşmelerin vekaletle birlikte zorunlu olması, Baro onaylı vekalet sözleşmelerinin ilam hükmünde olması için TBMM nezdinde etkili lobi çalışmalarına başlanacaktır.

 

Avukat Hakları Merkezi az sayıda gönüllü avukatların omuzlarında yer ladığı için daha etkili ve yaygın hizmet için Merkez bünyesinde ücretli nöbet sistemi ile 24 saat meslektaşlarımızın anında yanında olacak destek merkezi kurulacaktır.

 

AB’ye iş amaçlı girişlerde avukatlara vize muafiyeti tanınması, en az 5 yıl kıdemli avukatlara yeşil pasaport verilmesi için TBMM ve AB baroları nezdinde,  Türkiyedeki  79 baro ile birlikte etkin ve hızlı lobi çalışmalarına başlanacaktır.

 

Avrupa Birliği Avukatlık mevzuatındaki çağdaş tüm hak ve yetkilerin ve yargıdaki avukatlarla ilgili düzenlemelerin Türkiye’de yasalaşması ve uygulanması için AB Baroları ile düzenli ve etkili işbirliği ile toplantı ve uluslararası konferanslar, ziyeretler gerçekleştirilmesi ve TBB nin Brüksel’de ofis açması için gerekli çalışmalar yapılmasına derhal başlanacaktır.

 

İstanbul Barosu CMK Merkezi kurulacak, 6 yıldır çalışmayan cmk danışma kurulu yerine cmk konusunda deneyimli avukatlardan CMK Merkezi oluşturularak CMK sorunlarına çözüm üretilecek ve mesleki deneyimi, kaliteyi arttırıcı çalışmalar yapılacaktır.

 

CMK’da nöbet sistemine dönülecek, CMK içi sürekli eğitimler Otellerde değil, İstanbul Barosu Sürekli Eğitim Merkezinde yapılacak, CMK deneyim paylaşımı iç eğitimlerinde yıllık bazda belli sayıda eğitim i yenileme zorunlu olacak ve tüm eğitimler internet ortamında yazılı ve görsel olarak paylaşıma sunulacaktır.

 

CMK ödemelerini bilirkişi ödemeleri gibi kdv siz ve peşin ödenmesi ve hakim ve savcıalra seyanne zam gibi bir defaya mahsus ilave zam yapılaması için Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı nezdinde 79 baro ile birlikte çalışmalar yapılacaktır.

Dava harcıyla birlikte vekâlet ücretinin harç olarak, asgari ücret tarifesi oranında baştan yatırılmasının zorunlu olması ile avukatların ücretlerinin bir kısmının peşin almalarına imkân sağlanması ve Avukatlık Vekalet ücretinde KDV nin yüzde 1 olması için İstanbul Barosu Yasama Takip Merkezi’nin sürekli çalışmaları ilgili bakanlık ve siyasi partiler nezdinde yapmasına başlanacaktır.

 

CMK ve Adli Yardım’da, özel avukatlık yapılmadığı ve ücret kamu tarafından ödendiği için bilirkişilere yapılan peşin, stopajın kaynağında kesildiği kdv siz ödeme sisteminin aynı kamusal görevi yapan avukatlara da uygulanması için bakanlıklarla ve siyasi partilerle görüşmeler yapılaması ve başvuruların durumuna göre vergi usul kanunu ile ilgili Anayasa Mahkemesine aykırılık talepli Vergi Mahkemesinde davalar açılması çalışmaları yapılacaktır.

 

AB ülkeleri ve ABD’de ki gibi 7 gün 24 saat açık kalacak dev bir hukuk kütüphanesi ve dökümantasyon merkezi, İstanbul Barosu imkanları ile ve uluslararası baro dayanışma ağı ile kurulacaktır.

 

Kamu Avukatlarının üvey evlat görünümünden çıkarılması, kendi teftişlerini yapabilen, kendi ücretlerinin sahibi olması,
Avukatlığın yapılacak yeni Anayasada Yürütme içerisinde değil Yargı içerisinde yargının eşit unsuru olduğu vurgusu ile düzenlenmesi,
Dava konusu ile dolaylı ilgisi de olsa tüm delillerin toplanması ve getirtilmesi için hukuk ve ceza davalarında hâkimlerden izin almadan, avukatlara delil toplama yetkisi verilerek, tüm özel ve resmi makamların buna uyma mecburiyeti getirilmesi için çalışılacaktır

 

Adalet Bakanlığı idari kadrolarında sadece hukukçu hâkimlerin değil hukukçu olan avukatlarında görev alması kamuoyunda savunulacaktır.
Hâkim ve savcı adaylığı için AB ve ABD standartlarına göre en az üç yıl avukatlık yapmış olmak koşulu getirilmesinin yaslaşması için gerekli kamuoyu çalışmaları yapılacaktır.
Adli Yargı Adalet Komisyonlarında Baro Başkanı veya temsilen yönetim kurulu üyesinin ve ilçelerde de Baro Temsilcisinin görev yapmasının sağlanması,
UYAP’tan, Takbis,  Nüfus, Polnet, Adli kayıtlar sistemlerinden Avukatlarında hâkim-savcı ve adliye personeli gibi yararlanmasının sağlanması,
Tüm resmi kurumlar ile prestijli özel kurumların sosyal tesisleri ve imkanlarından avukatların öncelikli ve indirimli faydalanması için ilgili kurumlarla protokol yapılması,
Adliye otoparklarından, adliye personeli ve mübaşirlerin yararlandığı gibii öncelikli ve ücretsiz yararlanmasının sağlanması,
Sadece İstanbul Barosu’nda bile 18 bine ulaşan maaşlı avukatlarla, karşı taraf vekâlet ücretinden pay olmak üzere, haklar ve kazanç getiren uyuglamaların denetimle sağlanması,

 

CMK ve Adli Yardımda ücret artışına gidilmesi ve CMK için bir soruşturmada avukata 140 TL verilirken, aynı sorguda tercüme yapana 300 TL verilmesi adaletsizliği gibi örneklerle, avukatlara da en az adli işlerde bilirkişi, tercüman, psikolog v.b. adli süreçte görev alanlar kadar ücret verilmesi,
İstanbul Barosu ihtisas komisyonları ve merkezlerinin baro yönetimine yakın kişilerin atanması ile işlevsiz kılınması yerine ilgili konuda birikimli ve çalışan avukatların demokratik seçimle komisyon ve merkez organlarını seçmeleri, özerk bütçe ve merkez-komisyon çalışmalarının paylaşılacağı web sitelerinin sağlanması,
İstanbul Barosu web sitesinin önemli yabancı dillerde güncel yayınının yapılması, uluslararası bir hukuk dergisinin yayınlanması

 

Tüm büyük Avrupa ve dünya baroları ile birlikte İstanbul Barosu avukat dayanışma ağı projemizin hayata geçirilmesi

 

10 milyonluk yıllık bütçesi ve 100 personeli ile dev bir kuruma dönüşen İstanbul Barosu’nun önemli konuları avukatlara sormasının yöntemi olarak  her avukatın şifre ile girdiği baro sayfaları gibi bir oylama sayfası yapılmalıdır.

 

İstanbul Barosu binası projesi ve işlevselliği 2 yıllık seçilen geçici yönetimlere değil 32 bin baro üyesi avukata sorulmalıdır.

 

Avukatların haberi olmadığı 10 milyonluk harcamalar yapılmaktadır., İstanbul Barosu’nun TBB’deki paylarına karşı diğer barolar gibi Beşiktaş Balmumcu’daki eski 2 katlı küçük bahçeli yer 16 milyon TL ye mal olduğu halde İstanbul Barosu’nun 2,5 yıldır kullanması kaçak kat ve imar sorunları nedeniyle mümkün olamamaktadır. Bu gibi konuların önlenmesi için baro önemli mali konularda saydam olmalı ve kararı şifreleri ile oylama sayfasından avukatlara bırakmalıdır. Baroyu avukatlar hep birlikte yönetmelidir.

 

İstanbul Barosu mal ve hizmet alımlarını TBB ve diğer barolar gibi web sitesinden duyurmalıdır. Hukuk kurumu olarak baro Avukatlara karşı şeffaf olmalıdır

 

İstanbul Barosu’nun mali durumu TBB ve diğer barolar gibi aylık olarak gelir gider harcamalar olarak ayrıntılı sadece avukatlara açık olacak şekilde web sitesinden yayınlanmalıdır.

 

İstanbul Barosu yönetim kurulu kararları, disiplin hariç olmak üzere baro web sitesinden sadece avukatların görebileceği bir biçimde yayınlanmalıdır. 2010 yılı seçim bildirgesinde Kocasakal tarafından bu konuda söz verilmesine hatta webden yönetim kurulu kararlarının canlı yayınlanması sözüne kadar verilen şeffaf yönetim ilkeleri yeniden hayata geçirilmelidir.

 

 

Önce somut hedeflerimiz olmalı ve bu hedeflere yaklaşmak için baro yönetimi ve avukatlar kitlenmelidir.

 

Baronun “Çağdaş Toplum”, “Hukukun Üstünlüğü” ve “İnsan Hakları” konularında ki dik duruşu ve tavizsiz misyonu ile yetinmesi avukatlığın kan kaybına engel olmamaktadır.  Meslek ayağında da avukatların meslek örgütünün çok çalışması gerekmektedir.

 

İstanbul Barosu’nun daha çok çalışması bir elzemdir. İstanbul Barosu aynı zamanda Bir dünya barosu olmalı ve dünyanın en büyük barosu özelliğini bir güce dönüştürme zamanı gelmiş ve geçmektedir.

 

Yukarıda kısaca bir bölümüne yer verdiğimiz mesleki çözüm hedefleri aynı zamanda savunmayı güçlendirmesi ile yargının adilleşmesi ve demokratikleşmesine de hizmet edecektir.

 

Yargıda eşit tanınan, toplumda saygın ve prestijli bir meslek grubu olarak mali konularda ezilmeyen, sürekli hukukçu niteliğini yükselten avukatların geleceğini 19 ekimden itibaren inşa etmeye başlamalıyız.

 

Bir yönetim kurulu üyesi adayı Nejat Kazan,  yukarıdaki çözüm hedeflerini sürekli yönetim kurulu gündeminde tutarak ve 32 bin avukatın da desteği ile hayata geçirme yolunda çok çalışmaya adaydır.

 

Bu misyonu hayatının en şerefli görevi olarak yapmayı taahhüt eden Av.Nejat Kazan olarak, bana avukatlara hizmet etme şansı tanımak için 10 yönetim kurulu üyesinden birisi yerine oy vermeniz yeterli olacaktır.

 

NASIL OY VERECEĞİZ ? hangi gruptan giriyorsun nasıl oy vereceğiz soruları adaylığımı açıkladıktan sonra çok sorulduğu için;

Öncelikle, alışkanlık olarak sandığa attığımız listelerin yasal bağlayıcılığının olmadığını bilmeliyiz.

Yasa bağımsız tek tek aday olama yada liste ile seçime girmeye bir engel getirmiyor. Oyun geçerli olması için tek şart; ayrı ayrı oylanan, yönetim kurulu (10 kişi), disiplin kurulu (5 kişi), denetim kurulu (3 kişi) için yasadaki organ üye sayısının yarıdan bir fazlasının (yönetim kurulu için 6) yazılı olması ya da örneğin yönetim kurulu gibi 10 kişiden oluşan organ için ise 10 dan fazla olmamasına bağlı. Bunun dışında oylar her durumda ekleme çıkarma yapılması okunaklı olması şartıyla yasal olarak geçerlidir. Az sayıda avukat değişik listelerden adayların bir kısmını çizmek suretiyle seçmiyor ya da bir listede olan adaylar yerine başka adayları ekleme çıkarma yapıyor. Ancak çoğunluk olarak alışkanlıkla yasal bu durumu atlıyoruz. Listelerin değiştirilemez ve zorunlu olduğunu sanıyoruz.

 

En çok oyu 10 kişi yönetim kuruluna asil olarak seçilecek. Seçimde dağıtılacak ve oy mahallinde de bulunacak olan, Av.Nejat Kazan yazan çıkartmaları, seçime giren beş grubun aday tavsiye listelerinde yer alan yönetim kurulu listesinde ki bir aday yerine yapıştırarak ya da bir adayın yerine yazarak Av.Nejat Kazan’averebileceğiniz gibi…

 

Bu yıl tek liste çıkarmasına çalıştığımız ancak aday adaylığı sürecinin bile hiç işletilmediği ve bu sebeple de Önce İlke Çağdaş Avukatlar listesinin sadece Av.Nejat Kazan’ın Yönetim Kurulu kısmında ilave olarak yer aldığı Ümit Kocasakal’ı başkan adayı gösteren ve avukatlara Önce İlke Çağdaş Avukatlarca tavsiye edilen bir listeye de oy vermek suretiyle de Av.Nejat N. Kazan’a oy verebilirsiniz. Ancak listenin yönetim kurulu listesinde Av.Nejat Kazan yazan liste olduğuna dikkat etmeniz önemlidir.

 

Baronun eksilerini azaltmaya ve artılarını çoğaltmaya katkı vermek için 2 yıl için yönetim kurulu adaylarına vereceğiniz 10 oydan birisini değerli bir emanetiniz olarak koruyacağıma şerefim üzerine söz veriyor, yukarıdaki hedefler için çok çalışmayı ve yönetimi de çalıştırmayı taahhüt ediyorum. Saygı ve sevgiyle

 

Av.Nejat N. Kazan

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.