Erdoğan, Yargıtay’ın başına Ci­ri­t’­i önermiş
Sözcü Gazetesi’nden Asuman Aranca’nın haberine göre Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın, hü­kü­me­te yö­ne­lik sert eleş­ti­ri­le­riy­le gün­de­me gelen Yar­gı­tay Baş­ka­nı Ali Al­ka­n’­ın ge­le­cek ay emek­li­ye ay­rı­la­cak ol­ma­sı ne­de­niy­le bo­şa­la­cak olan Yar­gı­tay Baş­kan­lı­ğı kol­tu­ğu için ken­di­si hak­kın­da­ki AK­BİL da­va­sın­da be­ra­at ka­ra­rı ve­ren 13. Ce­za Da­ire­si Baş­ka­nı İs­ma­il Rüş­tü Ci­ri­t’­i öner­di­ği ko­nu­şu­lu­yor.

MİLLİYETÇİ ÜYELER KARŞI ÇIKIYOR

Ci­ri­t’­in, 17 Ara­lık yolsuzluk ope­ras­yo­nu sı­ra­sın­da, Ze­ke­ri­ya Öz’­ü ara­ya­rak, ope­ras­yo­nu dur­dur­ma­sı­nı is­te­di­ği uzun sü­re tar­tı­şıl­mış­tı. Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu (HSYK) se­çim­le­ri ön­ce­sin­de AK­P’­ye ya­kın üye­ler­le mil­li­yet­çi ve sos­yal de­mok­rat üye­le­rin bir ara­ya gel­me­siy­le oluş­tu­ru­lan YBP’­de de, Ci­ri­t’­in aday­lı­ğı­nın kri­ze ne­den ol­du­ğu, özel­lik­le mil­li­yet­çi üye­le­rin bu aday­lı­ğa kar­şı çık­tı­ğı ifa­de edi­li­yor.
 
Al­ka­n’­ın 9 Şu­ba­t’­ta emek­li ol­ma­sı­nın ar­dın­dan Yar­gı­ta­y’­da Baş­kan­lık se­çi­mi ya­pı­la­cak. YBP üye­le­ri, ön­ce­ki gün Ri­xos Ote­l’­de bir ye­mek dü­zen­le­di. Edi­ni­len bil­gi­ye gö­re, baş­kan­lık için na­bız yok­la­ma­sı ya­pı­lan ye­mek­te, AK­P’­ye ya­kın ka­nat, Er­do­ğa­n’­ın işa­ret et­ti­ği İs­ma­il Rüş­tü Ci­rit is­mi­ni di­le ge­tir­di. An­cak YBP için­de­ki mil­li­yet­çi ve sos­yal de­mok­rat ke­sim ise bu is­me iti­raz et­ti.

14 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Yar­gı­tay 13. Ce­za Da­ire­si Baş­ka­nı olan Ci­rit, Üs­kü­dar 2’n­ci Ağır Ce­za Mah­ke­me­si Baş­ka­nı iken Er­do­ğa­n’­ın İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı dö­ne­mi­ne iliş­kin hak­kın­da “gö­re­vi ba­şın­da zim­me­ti­ne pa­ra ge­çir­mek ve­ya mal edin­me­k” ge­rek­çe­siy­le 14 yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı is­te­nen AK­BİL da­va­sın­da Ara­lık 2003’te be­ra­at ver­me­si­nin ar­dın­dan 2004’te Yar­gı­tay üye­si ol­muş­tu.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.