HSYK'dan idari yargıya atamalar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararı şöyle:

ATAMA KARARI
 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Başkanlığından:

             İdarî yargı hâkimlerinin 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.

BİRİNCİ DAİRE KARARI: 17.03.2011/488

             Antalya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 26725 İrfan KESKİN,

             Adana Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Antalya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 26744 İsmail TORAMAN,

             Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı 27049 Sevgi TOPRAK,

             Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı 27051 Seval KIRKLAR,

             Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Ankara  İdare Mahkemesi Başkanı 27053 Emine AKTEPE,

             Danıştay Savcılığına, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 27249 Atilla SARP,

             Danıştay Savcılığına, Adalet Başmüfettişi 27514 Abidin ÇELİK,

             Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 32686 Aydın KURTULUŞ,

             İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Adana Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 32689 Ali Yaşar YURDABAK,

             İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Aydın Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 32699 Osman ERMUMCU,

             Danıştay Savcılığına, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 32726 Erhan ÇİFTÇİ,

             Danıştay Savcılığına, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı 32776 Yakup BAL,

             Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 32809 Demet ÜNAL,

             Danıştay Savcılığına, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı 32818 Berrin KARINCA,

             Samsun Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Mersin İdare Mahkemesi Başkanı 32881 Mustafa KOÇAK,

             Denizli İdare Mahkemesi Başkanlığına, Denizli Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 33301 Ali ÖZGÜR,

             Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 33583 Zuhal ÖZTAŞ,

             Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 33601 Gülay ÖLMEZ,

             Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı 33608 Halil KOÇ,

             Ankara Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Kayseri  Vergi Mahkemesi Başkanı 33609 Adil MEMİŞ,

             Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 33766 Metin ARITI,

             Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 33775 Kurtuluş BEYRİBEY,

             Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 33776 Mehmet Emin KAÇAR,

             Danıştay Savcılığına, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 33778 Abdullah ARTUNÇ,

             Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 33793 Ahmet PESEN,

             Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına, Kırıkkale İdare Mahkemesi Başkanı 33798 Eyüp KAYA,

             Van Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı 33838 Çağatay KARAMAN,

             Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 34510 Abdurrahman ŞİMŞEKSOY,

             Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 37737 Kumru ÖRNEK DEMİRTAŞ,

             İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığına, Elazığ İdare Mahkemesi Başkanı 37752 Mustafa UYAR,

             Danıştay Savcılığına, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 37766 Gülten HATİPOĞLU,

             Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 37769 Güneş KURTOĞLU KARACIK,

             Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 37776 Ali ÇOPUR,

             Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına, İzmir İdare Mahkemesi Üyesi 37777 Süleyman AYHAN,

             Kayseri İdare Mahkemesi Başkanlığına, Elazığ İdare Mahkemesi Başkanı 37779 Kenan BALAN,

             Kocaeli İdare Mahkemesi Başkanlığına, Balıkesir İdare Mahkemesi Başkanı 37781 Merih DİNÇER,

             Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 37794 Yüksel SARICA,

             Mersin İdare Mahkemesi Başkanlığına, Adana Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37795 Cemalettin YALIM,

             Antalya İdare Mahkemesi Başkanlığına, Kocaeli İdare Mahkemesi Başkanı 37798 Cihan MEZKİT,

             Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 37799 Nizam TAŞDEMİR,

             Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 37805 Tuncay DÜNDAR,

             Sakarya İdare Mahkemesi Başkanlığına, Tokat İdare Mahkemesi Başkanı 37807 Numan ŞAHİN,

             Kırıkkale İdare Mahkemesi Başkanlığına, Kastamonu İdare Mahkemesi Başkanı 37810 Yılmaz ACER,

             Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 37812 Pınar İMİRZALIOĞLU,

             Antalya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Antalya Vergi Mahkemesi Üyesi 37827 Jülide AYAZ YÜCEL,

             Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 37835 Sevil KARAKAYA,

             Balıkesir İdare Mahkemesi Başkanlığına, Samsun Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37840 Cavit ERDEM,

             Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Malatya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37898 Mehmet Hayri BÖKE,

             Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 37900 Özlem ŞİMŞEK,

             İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığına, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 37915 Selim KURÇENLİ,

             Antalya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Antalya İdare Mahkemesi Üyesi 37917 Erkan ATILI,

             Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum İdare Mahkemesi Başkanı 37920 Mehmet HASKALAYCI,

             Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 37922 Oğuz KARAKIŞ,

             Konya İdare Mahkemesi Başkanlığına, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37928 Kemal KUKU,

             Adana İdare Mahkemesi Başkanlığına, Adana Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37965 Mehmet TORUN,

             Adana Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Başkanı 37998 Sedat KOÇ,

             Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 37999 Durmuş TAŞER,

             Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 38006 Mahmut BUDUNOĞLU,

             Isparta İdare Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır İdare Mahkemesi Başkanı 38008 Hasan UZUNOVA,

             Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 38010 Zülal ÖZTÜRK,

             Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 38029 Musa HEYBET,

             Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi 38038 Ayşe BAYRAK,

             Kayseri Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Adana Vergi Mahkemesi Üyesi 38347 İlhan BARIŞ,

             Diyarbakır İdare Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 38446 Salim CİVAN,

             Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi 38451 Ali ÜN,

             Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına, Sakarya  İdare Mahkemesi Başkanı 38462 Ali ÇATAL,

             Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Diyarbakır Vergi Mahkemesi Üyesi 42959 Kamil Gökhan YILMAZ,

             Erzurum İdare Mahkemesi Başkanlığına, Adana İdare Mahkemesi Üyesi 42962 Atılgan MUTLU,

             Elazığ İdare Mahkemesi Başkanlığına, Antalya İdare Mahkemesi Üyesi 42963 Mehmet Murat HAŞAL,

             Erzurum İdare Mahkemesi Başkanlığına, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi 42967 Ahmet DURMAZ,

             Malatya İdare Mahkemesi Başkanlığına, Danıştay Tetkik Hâkimi 42968 Ragıp ATLI,

             Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Başkanlığına, Denizli İdare Mahkemesi Üyesi 42970 Hüseyin BİLGİN,

             Tokat İdare Mahkemesi Başkanlığına, Samsun  İdare Mahkemesi Üyesi 42976 Mehmet KARAKUŞ,

             Elazığ İdare Mahkemesi Başkanlığına, Elazığ İdare Mahkemesi Üyesi 94876 Bayram PARLAK,

             Van Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Trabzon İdare Mahkemesi Üyesi 94877 Özlem EROL,

             Kastamonu İdare Mahkemesi Başkanlığına, Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi 94878 Ahmet DEMİR,

             Naklen atanmışlardır.
 


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
vatandaş 7 yıl önce

hsyk dan beklentiler öneriler ve talepler:
1-gerekli olan yerlere :yeni mahkemeleri kurduktan sonra atama yapmalıdır.
2-bölge atlatma uygulaması için emsal hakları gözetilmelidir.
kura ile 1ve 2.bölgeye atanıp karaname ile 5.ve zor 4. doğu-g. doğu daki bölgelere atanaların hakları korunmalıdır.
3-kura ile 1ve 2 ye ,oradan karname ile 5e atananlarınn hakları korunmalıdır.
emsallerinden batı 4den güney 3e atanlar varken
güney 1den orta 4e atanalar varken,

kura ile 1ve 2de ağır işyükünde çalışıp ,oradan karname ile 5e atanaların mağduriyetleri giderilmelidir.
.en zor yerlere atanalar şimdi en iyi yerlere atanmalıdır.
.emsalleri ne bölge atlatıldığından bunlar için de uygulama da hakları korunmalı bölge atlatma yapılmalıdır.
.31/8/2011 tarihi hizmet süresi için esas alınmalıdır.
.mümkünse atama yapılacak yerler duyurulmalıdır.
4-hsyk nın yargıda durum analizi toplantıları ve sitesindeki açıklamaları çok iyi bir sorun çözme yönetemidir.tebrik.