TBB’DEN KUTUPLAŞTIRAN ALEVİLİK SORUSUNA SUÇ DUYURUSU
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 7. sınıflara yönelik yapılan ve 152 bin öğrencinin katıldığı deneme sınavında Alevilik ile ilgili bir soru tepkilere neden oldu. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde, "Alevilik-Bektaşiliğin dayandığı karakteristik özellikler arasında hangileri bulunur" diye öğrencilere yöneltilen soruda, cevap olarak Hz. Ali sevgisi, On İki İmam sevgisi maddeleri yer alırken, Kur’an sevgisi ve doğa sevgisinin Alevi-Bektaşiliğin dayandığı karakteristik özellikler arasında yer almaması dikkat çekti.

Türkiye Barolar Birliği, sınav sorusunun öğrenciler arasında din ve mezhep ayrımcılığına neden olduğu iddiasıyla Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Barolar Birliği ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ilgililer hakkında idari soruşturma açılmasını talep etti.
Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Sağlıklı bir toplumun şu anki garantisi olan çocukların eğitim kurumlarında karşılaştığı din ve mezhep ayrımcılığına dair tavır, kendi inançlarından, kişiliklerinden endişe duymalarına sebebiyet vereceğinden, alıntılanan temel eğitim amacına aykırı şekilde “ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe” sahip olmalarını engellemekte, kendilerini diğer din ve mezhepteki akranlarından farklı görmek suretiyle ayrımcılığa yol açmaktadır.” (hukukihaber)


Ek1: Suç duyurusu dilekçesi

Ek2: İdari soruşturma talebi

GAZİANTEP CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
Gönderilmek Üzere
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
 
ŞİKAYETÇİ                        : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
                                                Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok Sokak
                                                No: 8 Balgat Ankara
VEKİLİ                                : Av….
 
ŞÜPHELİ                                         T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü    yetkilileri
                                                  İncilipınar Mahallesi 3 Nolu Cadde Gaziantep Valiliği
                                                  3.Kat Şehitkamil Gaziantep
 
SUÇ                                       : Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Türk Ceza
                                                 Kanunu’nun 216. maddesi
 
SUÇ TARİHİ                       :14.04.2015
 
AÇIKLAMALAR
 
            T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 14 Nisan 2015 tarihinde Gaziantep İli’nin 9 ilçesinde 314 ortaokulda eğitim gören
152 bin öğrencinin katıldığı TEOG Performans Takip Sınavının 14.04.2015 tarihinde iki oturumla gerçekleştirildiği dilekçemiz ekindeki Müdürlüğün internet sitesinde yer alan haber içeriğinden anlaşılmaktadır. (Ek-1 Milli Eğitim Bakanlığı Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitesi haber içeriği)
            Sözü edilen sınavın 7. sınıflarına ilişkin A kitapçığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinin 19., B kitapçığının 10. sorusu (Ek- 2 Deneme sınavı kitapçığı görüntüleri, çözüm anahtarı) şu şekildedir: 
I.                    Hz. Ali Sevgisi
II.                  On iki imam sevgisi
III.                Kur’an sevgisi
IV.                Doğa sevgisi
Yukarıdakilerden hangileri, Alevilik- Bektaşiliğin dayandığı karakteristik özelliklerdendir?
 
A)     I ve II
B)     II ve III
C)      II ve IV
D)     I, II ve III”
            Alıntılanan sorunun yanıtının, ekli çözüm anahtarından da görüleceği gibi, A şıkkı olmasından bahisle, Alevilik ve Bektaşiliğin karakteristik özelliklerinin Hz. Ali ve On iki imam sevgisi olduğu, Kur’an ve doğa sevgisinin Alevilik ve Bektaşiliğin özelliklerinden olmadığı dile getirilmiştir
 
Sözü edilen soru ile orta eğitim çağındaki öğrenciler arasında din ve mezhep anlamında ayrımcılığa neden olunarak Türk Ceza Kanunu’nun “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” başlıklı 216. maddesine aykırı davranıldığı gibi gerek ulusal mevzuatta gerekse Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 29. maddesinde hükme bağlanan çocuğun “kişiliğinin”, “insan haklarına ve temel özgürlüklere saygısının geliştirilmesi” şeklindeki eğitimin amaçlarına da aykırıdır.
 
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 78. maddesi uyarınca Milli Eğitim Temel Kanunu’nda dile getirilen temel eğitim amaç ve ilkelerine bağlı kalarak görev yürütmekle yükümlü şüphelilerin şikayete konu eylemi, anılan Kanunun “Genel amaçlar” başlıklı 2. maddesinde dile getirilen “Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;” amaç ile görev ve sorumluluğuna açıkça aykırı olduğundan cezai sorumluluğu gerektirmektedir.
 
Sağlıklı bir toplumun şu anki garantisi olan çocukların eğitim kurumlarında karşılaştığı din ve mezhep ayrımcılığına dair tavır, kendi inançlarından, kişiliklerinden endişe duymalarına sebebiyet vereceğinden, alıntılanan temel eğitim amacına aykırı şekilde “ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe” sahip olmalarını engellemekte, kendilerini diğer din ve mezhepteki akranlarından farklı görmek suretiyle ayrımcılığa yol açmaktadır.
 
Açıklanan eylem Türk Ceza Kanunu’nun “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” başlıklı “(1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 
(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 
(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklindeki 216. maddesine açıkça aykırılık teşkil etmektedir.
 
 
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Birliğin görevleri” başlıklı 110. maddesinin 17. bendinde Türkiye Barolar Birliği’ne “hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak”  görevi verilmiş olup, anılan görev ve yetki uyarınca Anayasa’nın 42. maddesi uyarınca “Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre..” yürütülmesi gerekli eğitim ve öğretim faaliyetine, ayrımcılığa açıkça aykırılık teşkil eden şüphellerin eylemine dair şikayet hakkını kullanma zorunluluğu doğmuştur.
 
SONUÇ VE İSTEM             :
 
                           Yukarıda açıklanan nedenlerle Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesine aykırılık nedeniyle soruşturma başlatılmasını ve gerekli işlemlerin yapılmasını vekil sıfatıyla ve saygılarımla dilerim.
 
Ek. Vekaletname
Ek-1 Milli Eğitim Bakanlığı Gaziantep İl Milli Eğitim
        Müdürlüğü internet sitesi haber içeriği
Ek- 2 Deneme sınavı kitapçığı görüntüleri, çözüm anahtarı
 
                                                                                  Şikayetçi Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
                                                                                                                Vekili
 
TC.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
 
Konu: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında idari soruşturma başlatılması talebi.
 
 
            T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 14 Nisan 2015 tarihinde Gaziantep İli’nin 9 ilçesinde 314 ortaokulda eğitim gören 152 bin öğrencinin katıldığı TEOG Performans Takip Sınavının 14.04.2015 tarihinde iki oturumla gerçekleştirildiği dilekçemiz ekindeki Müdürlüğün internet sitesinde yer alan haber içeriğinden anlaşılmaktadır. (Ek-1 Milli Eğitim Bakanlığı Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitesi haber içeriği)
 
            Sözü edilen sınavın 7. sınıflarına ilişkin A kitapçığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinin 19., B kitapçığının 10. sorusu (Ek- 2 Deneme sınavı kitapçığı görüntüleri, çözüm anahtarı) şu şekildedir: 
I.                    Hz. Ali Sevgisi
II.                  On iki imam sevgisi
III.                Kur’an sevgisi
IV.                Doğa sevgisi
Yukarıdakilerden hangileri, Alevilik- Bektaşiliğin dayandığı karakteristik özelliklerdendir?
 
A)     I ve II
B)     II ve III
C)      II ve IV
D)     I, II ve III”
 
            Alıntılanan sorunun yanıtının, ekli çözüm anahtarından da görüleceği gibi, A şıkkı olmasından bahisle, Alevilik ve Bektaşiliğin karakteristik özelliklerinin Hz. Ali ve On iki imam sevgisi olduğu, Kur’an ve doğa sevgisinin Alevilik ve Bektaşiliğin özelliklerinden olmadığı dile getirilmiştir
 
Sözü edilen soru ile orta eğitim çağındaki öğrenciler arasında din ve mezhep anlamında ayrımcılığa neden olunarak Türk Ceza Kanunu’nun “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” başlıklı 216. maddesine aykırı davranıldığı gibi gerek ulusal mevzuatta gerekse Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 29. maddesinde hükme bağlanan çocuğun “kişiliğinin”, “insan haklarına ve temel özgürlüklere saygısının geliştirilmesi” şeklindeki eğitimin amaçlarına da aykırıdır.
 
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 78. maddesi uyarınca Milli Eğitim Temel Kanunu’nda dile getirilen temel eğitim amaç ve ilkelerine bağlı kalarak görev yürütmekle yükümlü kişilerin eylemi, anılan Kanunun “Genel amaçlar” başlıklı 2. maddesinde dile getirilen “Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;” amaç ile görev ve sorumluluğuna açıkça aykırı olduğundan cezai sorumluluğu gerektirmektedir.
 
Sağlıklı bir toplumun şu anki garantisi olan çocukların eğitim kurumlarında karşılaştığı din ve mezhep ayrımcılığına dair tavır, kendi inançlarından, kişiliklerinden endişe duymalarına sebebiyet vereceğinden, alıntılanan temel eğitim amacına aykırı şekilde “ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe” sahip olmalarını engellemekte, kendilerini diğer din ve mezhepteki akranlarından farklı görmek suretiyle ayrımcılığa yol açmaktadır.
 
Açıklanan eylem Türk Ceza Kanunu’nun “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” başlıklı “(1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 
(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 
(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklindeki 216. maddesine de açıkça aykırılık teşkil etmektedir.
 
Başvuruya konu eylem, gerek 1702 sayılı “İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun”un 19 ve devamı maddeleri uyarınca gerekse 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu”nu uyarınca yaptırıma tabi bulunmaktadır.
 
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Birliğin görevleri” başlıklı 110. maddesinin 17. bendinde Türkiye Barolar Birliği’ne “hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak”  görevi verilmiş olup, anılan görev ve yetki uyarınca Anayasa’nın 42. maddesi uyarınca “Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre..” yürütülmesi gerekli eğitim ve öğretim faaliyetine açıkça aykırılık teşkil eden ayrımcılığa neden olan eyleme dair soruşturma talebinde zorunluluğu doğmuştur.
 
Yukarıda açıklanan nedenlerle konu ile ilgili soruşturma başlatılmasını ve gerekli işlemlerin yapılması ve sonucundan tarafımıza bilgi verilmesi hususlarında gereğini takdirlerinize sunarım.
 
Saygılarımla.
                                        
Ek-1 Milli Eğitim Bakanlığı Gaziantep İl Milli Eğitim
        Müdürlüğü internet sitesi haber içeriği
Ek- 2 Deneme sınavı kitapçığı görüntüleri, çözüm anahtarı


Hukuki Haber

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.