Zabıt katibi, promosyon davasını kazandı
Giresun ili Görele adliyesine zabıt katibi olarak atanan ve tarafına banka promosyonu ödenmeyen davacı, açtığı davayı kazandı.
 
Mahkeme kararında, 2008/18 sayılı Başbakanlık Genelgesinde, promosyon ödemelerininpersonele peşin olarak yapılması yönünde bir düzenleme getirmediğine dikkat çekildi. Mahkeme "imzalanan protokolün ileriye dönük sonuçlar doğurduğu ve protokol imzalandığı ve ödeme yapıldığı tarihte protokol kapsamı dışında bir kurumda görev yapmakta iken, ödeme yapıldıktan sonra protokol kapsamındaki bir kuruma atanan personelin protokol sonuna kadar maaşını anılan bankadan alacağı da dikkate alındığında, maaş ve diğer özlük haklarını anılan banka aracılığı ile elde eden ve protokol sonuna kadar da bu şekilde elde etmeye devam edecek olan personelin, protokol kapsamında yapılan ödemeden yararlandırılmasının hakkaniyet ilkesinin bir gereği olduğu açıktır." dedi.
 
İşte mahkeme kararı
 
T.C.

ORDU
 
İDARE MAHKEMESİ

 

ESAS NO : 2010/1327
KARAR NO : 2011/1460
 
DAVACI : ....
 

DAVALI :

DAVANIN ÖZETİ: Görele Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapan davacının yeni atandığından bahisle tarafına banka promosyonu ödenmesi istemiyle Görele Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvurunun reddine ilişkin 12.08.2010 tarih ve 2010/1 sayılı işlemin; hukuka aykırı olduğu, protokol gereği maaş aldığı bankadan alınan promosyondan pay alması gerektiği, yararlandırılmamasının hakkaniyete aykırı olduğu öne sürülerek iptali ile payına düşen promosyon ücretinin idareye başvuru tarihinden itibarin hesaplanacak yasal faiziyle tazmini istenilmektedir
 
SAVUNMANIN ÖZETİ: Davacının bankayla yapılan anlaşma doğrultusunda promosyon ücretlerinin dağıtılmasından sonra göreve başlaması nedeniyle ödeme yapma imkanıbulunmadığı, 2011 yılında yapılan yeni protokol uyarınca kendisine Ocak ayı içinde ödeme yapıldığı ve daha sonra buradaki görevinden ayrıldığı öne sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
 
TÜRKMİLLETİADINA
 
Karar veren Ordu İdare Mahkemesi Hakimliği'nce, davacıya ödenmeyen promosyon payının, 2576 sayılı Yasanın 7. maddesinde öngörülen tek hakimle bakılacak meblağ sınırının altında kaldığı anlaşıldığından işin gereği düşünüldü:
 
Dava; Görele Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapan davacının yeni atandığından bahisle tarafına banka promosyonu ödenmesi istemiyle Görele Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvurunun reddine ilişkin 12.08.2010 tarih ve 2010/1 sayılı işlemin iptali ile payına düşen promosyon ücretinin idareye başvuru tarihinden itibarin hesaplanacak yasal faiziyle tazmini istemiyle açılmıştır.
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 164. maddesinin son fıkrasında "Üçüncü fıkra kapsamına giren personelin her türlü özlük haklarının ve tahakkuk işlemlerinin belli merkezlerden yapılabilmesi ve ödemelerin bankacılık sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.
 
Bu kanunun hükmü kapsamında kamu görevlilerinin aylık ve diğer özlük hakları bankalar ile ilgili kamu görevlisinin çalıştığı kurum arasında yapılan sözleşme ve protokoller çerçevesinde bankalar aracılığı ile ödenmekte olup, söz konusu paraların ilgili bankada belli bir süre kalması nedeniyle bankalar bu paralardan bir kısım gelirler elde etmektedirler. Bu bağlamda bankalar tarafından bu gelirlerin elde edilmesi karşılığında ilgili kurumlara promosyon adı altında bir miktar mali imkan sunulmaktadır.
 
20.07.2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "banka promosyonları" konulu Başbakanlık Genelgesinin 3.maddesinde, bankalar ile yapılacak protokollerin süresinin iki yıldan az beş yıldan çok olmayacağı, 4.maddesinde, yapılan protokoller uyarınca, banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamının personele dağıtılmasının genel ilke olarak benimsendiği, öte yandan, aynı genelgenin 2008/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile değişik 5.maddesinde de, dağıtılacak promosyonların, ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba aktarılmak suretiyle ödeneceği belirtilmiş bulunmaktadır.
 
Dosyanın incelenmesinden, Görele Adliyesinde 11.08.2008 tarihinde zabıt katibi olarak göreve başlayan davacının kendisine promosyon ödenmemesi üzerine Görele Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğu, bu başvurunun banka ile üç yıllık sözleşmenin yapıldığı 17.12.2007 tarihi itibariyle bu yerde görevli olmadığı gerekçesiyle reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
 
Yukarıda da belirtildiği gibi kamu görevlilerinin aylık ve diğer özlük haklarının bankalar aracılığı ile ödenmesi nedeniyle bankalar bu paraların belli bir süre uhdesinde kalmasından dolayı bir kısım gelirler elde etmekte ve bunun karşılığında da kurumlara ve personele bir miktar mali imkan sunabilmektedir.
 
Olayda; davalı idare tarafından, maaşların alındığı bankayla imzalanan protokoltarihi itibariyle görevli olan her bir personele ödeme yapıldığı, davacının bu tarihten sonra göreve başlaması nedeniyle davacıya ödeme yapma imkanı bulunmadığı öne sürülmüş ise de, Başbakanlığın gerek 20.07.2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan promosyon genelgesinde ve gerekse anılan genelgede değişiklik yapan 2008/18 sayılı Genelgesinde, bu tür promosyon ödemelerinin personele peşin olarak yapılması yönünde bir düzenleme getirmediği gibi, imzalanan protokolün ileriye dönük sonuçlar doğurduğu ve protokol imzalandığı ve ödeme yapıldığı tarihte protokol kapsamı dışında bir kurumda görev yapmakta iken, ödeme yapıldıktan sonra protokol kapsamındaki bir kuruma atanan personelin protokol sonuna kadar maaşını anılan bankadan alacağı da dikkate alındığında, maaş ve diğer özlük haklarını anılan banka aracılığı ile elde eden ve protokol sonuna kadar da bu şekilde elde etmeye devam edecek olan personelin, protokol kapsamında yapılan ödemeden yararlandırılmasının hakkaniyet ilkesinin bir gereği olduğu açıktır.
 
Bu durumda; üç yıl süreli olarak imzalanan protokolün ilk yılında Görele adliyesinde göreve başlayan davacının, protokolün kalan süresiyle orantılı şekilde promosyon ücretinden yararlandırılması gerekirken, maaş protokolü imzalandıktan ve promosyon payları mevcut personele ödendikten sonra göreve başlaması gerekçe gösterilerek 31.12.2010 tarihine kadar devam edecek olan protokol uyarınca yapılan ödemelerdenyararlandırılmamasına dair işlemde hakkaniyet kurallarına ve hukuka uyarlık görülmemiştir.
 
Öte yandan; davacı 2007 yılında imzalanan protokol gereği personele Ocak 2008 de ödenen promosyon ücretinin 583 TL olduğu ve davacının iptal edilen işlem gereği alması gereken promosyon ücretinin çalıştığı süreyle orantılı olarak bu bedelin bir kısmını alabileceği, oysaki 2010 yılında yapılan üç yıllık protokol gereği Ocak 2011 de 766,667 TL promosyon ücreti aldığı ve hemen akabinde 26.01.2011 tarihinde buradaki görevinden ayrıldığı dikkate alındığından, burada çalışması karşılığında alması gereken promosyon ücretini fazlasıyla aldığı anlaşıldığından davacının tazmin talebinin reddi gerekmektedir.
 
Açıklanan nedenlerle ;
 
- Dava konusu işlemin iptaline;
 
- Davacının tazmin talebinin ise reddine,
 
- Aşağıda ayrıntısı gösterilen 87,90 TL yargılama giderinin yarısı olan 43,95-TL nin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, kalan kısmının davacı üzerinde bırakılmasına,
 
- Artanposta ücretinin bizzat veya vekili vasıtasıyla mahkememize dilekçeyle başvurulması halinde davacıya iadesine,
 
- Mahkememizce verilen bu karara karşı, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Ordu Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçeyle Ordu Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurulabileceğinin taraflara tebliğine,
 
- 28/11/2011 tarihinde karar verildi.
 
HAKİM FUAT KÜÇÜK 101614
 
YARGILAMA GİDERLERİ:
 
Başvurma Harcı : 17,15-TL Karar Harcı: 17,15-TL Dosya Gömleği : 0,60-TL Posta Gideri : 53,00-TL TOPLAM: 87,90-TLmemurlar.net

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.