'Torba Tasarı'nın 17 maddesi daha kabul edildi

TBMM Genel Kurul'da, kamuoyunda "Torba Kanun Tasarısı" olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam ediliyor.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Torba Tasarı'da yapılan değişiklikle, spor kulüpleri, SGK ile Maliye'ye olan borçlarını, yeniden yapılandırma kapsamında ikişer aylık dönemler halinde azami 42 eşit taksitte ödeyebilecek.

Genel Kurul'da, kamuoyunda "Torba Kanun Tasarısı" olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam ediliyor.

Tasarının, SGK alacaklarını düzenleyen 84. maddesi üzerinde değişiklik önergesi kabul edildi.

Buna göre, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar, SGK borçlarını ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödeyebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüpleri, SGK ile Maliye'ye olan borçlarını ikişer aylık dönemler halinde azami 42 eşit taksitte ödeyebilecek.

SGK alacaklarının asıllarının maddenin yürürlük tarihinden önce ödenmiş olması şartıyla, bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla aslı ödenmiş feri alacağın yüzde 40'ının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde kalan yüzde 60'ının tahsilinden vazgeçilecek.

Sosyal güvenlik kurumlarından emekli olup kamu idarelerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere ödenen yersiz aylıkların tahsili de yapılandırma kapsamına alınıyor.

Tasarısının 91. maddesi görüşülüyor.

Tasarının görüşmelerine devam ediliyor

TBMM Genel Kurul'da, kamuoyunda "Torba Kanun Tasarısı" olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam ediliyor.

Tasarının görüşmeleri sırasında HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, kürsüden milletvekillerine tablet bilgisayardan Bağdat Parlamentosu'nda bir Ezidi kadın parlamenterin konuşmasını dinleterek, "İyi dinleyin insanlık adına çağrıda bulunuyor. 'La İlahe İllallah diyenler insanların kafasını kesiyor' diyor. Bu feryatları hangi Cumhurbaşkanı adayı duydu da meydanlarda konuştu. Din vicdan sahibi insanım diyen birinin çıkıp burada iki kelime etmesi lazım. 'La İlahe İllallah' diyerek bu katliamları yapanlara söyleyecek bir sözleri var mı yok mu bütün mesele bu" dedi.

AK Parti sıralarından "Lanet olsun" karşılığının gelmesi üzerine Kaplan, "Hep beraber lanetleyin, hep beraber lanetleyelim" diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes ise Cumhurbaşkanlığı seçimleri propagandası için Kocaeli, Üsküdar ve Sultangazi'nin bazı camilerinde Başbakan'ın fotoğrafları bulunduğu resimleri göstererek, "Tayyip, sanki camiye imam seçilecek. Tayyip'ten Cumhurbaşkanı da olmaz, imam da olmaz" dedi.

Hırsızlıkla ilgili bir hadisi okuduğu için eski bir bakanın kendisini mahkemeye verdiğini ifade eden Özkes, "Aslında beni değil, Hz. Muhammed'in hadisini yani sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed mahkemeye verildi" diye konuştu.

Başbakan'ın seçim logosunda Hz Muhammed'in adının Arapça olarak yazıldığının söylendiğini belirten Özkes, "Madem logoda Hz. Muhammed yazıyor, miting sonrası Hz. Muhammed'in ismi ayaklar altında niye geziyor. Allah korkusu yok mu sizde?" dedi.

Özkes'in konuşması sırasında AK Parti sıralarından zaman zaman üslubuna dikkat edilmesi istendi.

- "İçtüzüğe dayanarak idare etmeye çalışıyorum"

CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi de Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'ya, Başkanvekilliğinde oturan kişinin ancak Başkanlık Divanı adına beyanda bulunabileceğini ifade ederek, Genel Kurulu "acemi bir öğretmenin haylazlar sınıfına girip, onları terbiye etmeye kalkması" gibi bir üslupla yönetmenin TBMM'nin Genel Kurulu'nun yapısına, Meclis'in kimliğine uygun bir tutum olmadığını söyledi.

Bahçekapılı ise İçtüzüğe dayanarak Meclis'i idare etmeye çalıştığını vurgulayarak, "İçtüzüğe uygun bir davranışım bulunmuyorsa veya yapmadıysam buradaki muhalefet partileri çok dikkatli bir şekilde beni izlerler ve hemen usul tartışması açarlar. Sayın Ekşi olabilir bazı nedenlerden Meclis'e çok sık gelmiyorsunuz. Ama buranın İçtüzüğü, teamülleri çok farklıdır ve bu ancak devamla öğrenilecek bir şeydir" karşılığını verdi.

Sataşmadan söz slan Ekşi, şunları söyledi:

"Ben deniz sıraların arka tarafında oturduğum için yüksek nazarınıza ulaşamıyorum ama en fazla devam eden milletvekillerinden olduğumu sanırım AK Parti'li milletvekili dostlarım da benim yanımdan geçerken selamlaştığımız için teslim ederler.

Benim istirhamım hem sizden hem burada konuşan milletvekillerinden hem TBMM'den söz eden herkesten bu Meclis'in sahip olduğu itibara saygılı olduklarını gösteren bir dil kullanmalarıdır. Bunu sizden istirham etmemin sizi zedelediğini, rencide ettiğini düşünmüyorum. Ama eğer sizi rencide eden bir tarafı olduysa o kelimeleri geriye almaya hazırım. Burada saygının ve zarafetin egemen olmasını istediğim için onları söyledim."

Tasarının 17 maddesi daha kabul edildi

TBMM Genel Kurul'da, kamuoyunda "Torba Kanun Tasarısı" olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 17 maddesi daha kabul edildi.

Bugünkü görüşmelerle tasarının 99 maddesi kabul edilmiş oldu.

Kabul edilen maddelere göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca takip ve tahsil edilen alacaklar da yeniden yapılandırılıyor. 30 Nisan 2014'ten önce ödenmemiş gümrük vergileri ve cezaları ile bunlara bağlı idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme alacakları yerine, enflasyon farkının ödenmesi halinde, faiz ve gecikme faizi gibi diğer alacaklardan vazgeçilecek.

Gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilen ve kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmeyen ya da ödenme süresi henüz geçmemiş bulunan idari para cezaları da yapılandırılıyor.

Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş olan ancak gümrük vergilerinin de tahsil edilmesi gerektiği durumlara ilişkin kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan idari para cezaları ile birlikte gümrük vergilerinin de yapılandırılmasına imkan sağlanıyor. Borçlara, 18 aya kadar taksit imkanı getiriliyor.

-SGK borçlarında gecikme cezası affı-

Tasarı, SGK borçlarını da yeniden yapılandırarak gecikme cezası ve gecikme zammını yeniden düzenliyor. Buna göre, 2014 Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmemiş sigorta primi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi için hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

İlgili mevzuata göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi ile SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı da aynı kapsam içinde olacak.

30 Nisan 2014'e kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar, ihale konusu işlere ilişkin olan ve SGK tarafından işverene tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan özel nitelikteki inşaatlara ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri için de aynı imkandan yararlanılabilecek.

İdari para cezaları ile ilgili yeni düzenlemeye göre, 30 Nisan 2014'e kadar ödenmemiş olan idari para cezasının yüzde 50'si Yİ-ÜFE (Yurt içi üretici fiyat endeksi) aylık değişim oranları esas alınarak ödenmesi halinde, cezanın kalan yüzde 50'si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek.

-Taksitleri ikiden fazla aksatan hakkını kaybedecek-

Kanundan yararlanmak isteyen borçluların, taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir yıl içinde iki defadan fazla yerine getirmemeleri halinde kanundan yararlanma haklarını kaybedecek.

Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların, dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı aranacak. Yapılandırılan borçlar nedeniyle daha önce mallara konulan hacizler, yapılan ödemeler nispetinde, üçüncü şahıslar nezdindeki hak ve alacaklarla ilgili hacizler ise ilk taksitin ödenmesinden sonra tümüyle kaldırılacak.

Başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan sigortalı vatandaşlar da borçlarını yapılandırıp ilk taksitlerini ödeyerek genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlayabilecek. Buna göre, Bakanlar Kurulu, başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini, başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan sigortalı vatandaşlar yönünden altı aya kadar, diğer borçlular yönünden bir aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

Kanundan yararlanmak isteyen borçluların, taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir yıl içinde iki defadan fazla yerine getirmemeleri halinde kanundan yararlanma haklarını kaybedecekler.

Taksit tutarının yüzde 10'unu aşmamak şartıyla 5 liraya kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacak.

Ödeme hakkının kaybedilmiş olması halinde, borçlular ödedikleri tutar kadar bu düzenlemeden yararlanacak.

Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların, dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı aranacak.

Daha önce çıkarılan ilgili kanuna göre sosyal güvenlik destek primi borçlarını yapılandıranlar, bu kapsamda ödedikleri borçlarının yeni düzenleme kapsamında mahsup edilmesi için başvuruda bulunabilecek.

-Spor kulüpleri kapsamda-

İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar, SGK borçlarını ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödeyebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüpleri, SGK ile Maliye'ye olan borçlarını ikişer aylık dönemler halinde azami 42 eşit taksitte ödeyebilecek.

SGK alacaklarının asıllarının maddenin yürürlük tarihinden önce ödenmiş olması şartıyla, bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla aslı ödenmiş feri alacağın yüzde 40'ının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde kalan yüzde 60'ının tahsilinden vazgeçilecek.

Sosyal güvenlik kurumlarından emekli olup kamu idarelerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere ödenen yersiz aylıkların tahsili de yapılandırma kapsamına alınıyor.

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişilere, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizler terkin edilecek. İlgililer hakkında herhangi bir adli, idari takibat yapılmayacak. İdare tarafından yapılan tahsilatlar ilgililerine iade edilmeyecek.

Tasarıyla tapu kadastro çalışanları aleyhine başlatılacak rücu istemlerine ilişkin zaman aşımı süresi belirleniyor. Buna göre, tapu ve kadastro işlemleriyle ilgili olarak devletin kusursuz sorumluluğu sebebiyle yapılan ödeme dolayısıyla ihmali bulunan personel aleyhine başlatılacak rücu istemleri, ödeme tarihinden itibaren 2 yıl, zarara yol açan işlemin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 10 yılın geçmesiyle zaman aşımına uğrayacak.

Yurt dışındaki diplomatik misyonlarda sürekli görev yapan din hizmetleri koordinatörlerine diplomatik pasaport verilecek.

Birinci dereceden emekli olan belediye başkanlarına yeşil pasaport verilecek.

Tasarıyla Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yapılan düzenlemeye göre, Bakanlar Kurulu kararıyla memleket kültürü için önemi haiz görülen eserler üzerindeki haklar, hak sahiplerinin münasip bedel talep etme hakları saklı kalmak kaydıyla eser, sahibinin ölümünden sonra koruma süresinin bitiminden önce kamuya mal edilebilecek. Bu hususta karar verilebilmesi için eserin Türkiye'de veya ülke dışında Türk vatandaşları tarafından üretilmiş olması gerekecek. Eserin topluma ulaşmasını sağlayacak şekilde yayımlanması zorunlu olacak.

Soma'da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybedenlerin yasal mirasçılarına öncelikle hayırsever işadamları olmak üzere diğer hayırsever, gerçek ve tüzel kişiler tarafından bedelleri kendilerince karşılanarak konut yaptırılacak.

Yapılacak bu konutlar için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca taşınmaz temin edilecek ve bu konutların maden kazasında hayatını kaybeden kişilerin mirasçıları adına kura ile bedelsiz olarak tapu devir ve tescil edilmesine imkan sağlanacak.

Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı için kurumlar vergisi indirimi uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM'nin merkezi sınavları hakkında açılan davalarda hızlı yargılama öngörülüyor. Merkezi sınavlar veya sonuçlarına ilişkin dava açma süresi 10 gün olacak. Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 3 gün içinde savunma yapılacak. Bu süre bir kereliğine ve en fazla 3 gün uzatılabilecek. Yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek.

Bu davalar dosyanın tekemmülünden itibaren en geç 15 gün içinde karara bağlanacak. Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 3 gün içinde temyiz yoluna başvurulabilecek. Temyiz istemi en geç 15 gün içinde karara bağlanacak. Bu davalar açılmadan önce üst makamlara başvurma hakkı olmayacak.

-"Konuşanları tahtaya mı yazacağım?"-

Görüşmeler sırasında söz alan CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, hırsızlıkla ilgili bazı sureleri ve Hz. Muhammed'in hadislerini anımsattı.

Özkes'in konuşmasına AK Parti sıralarından itirazlar geldi. Bunun üzerine Özkes, Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'ya konuşmasının engellendiğini ifade etti.

Bahçekapılı da Özkes'e "Bana niye bağırıyorsunuz? Konuşanları tahtaya mı yazacağım? Ancak rica edebilirim" karşılığını verdi.

Daha sonra Bahçekapılı, konuşmasına devam eden Özkes'in, kendisine verilen sürenin dolmasına rağmen konuşmasına devam etmesi üzerine birleşime ara verdi.

Öte yandan, TBMM Genel Kurulu'nda, başörtülü stenograf Özlem Akay, ilk defa görev yaptı.

Tasarının 99. maddesinin kabul edilmesinin ardından, Danışma Kurulu önerisiyle Genel Kurul'un 7 Ağustos Perşembe ve 8 ağustos Cuma günleri için daha önce alınan çalışma kararı kaldırıldı.

TBMM Başkanvekili Bahçekapılı, verdiği aranın ardından sıradaki tasarı ve teklifler için komisyon yerine oturmayınca, birleşimi, 12 ağustos Salı günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

memurlar.net

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.