Hakim ve savcıların emekli maaşı ve ikramiyeleri nasıl hesaplanır?

Hakimler askeri hakimlik sınıfı ile normal hakimlik sınıfı olarak iki gruba ayrılmaktadırlar. Hakimler ek gösterge ve yüksek hakimlik tazminatı göstergelerini 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunundan ve 270 sayılı Yüksek Hakimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameden alır...

Anayasa Mahkemesi Başkan, üyeler, raportörler de 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanundan almaktadırlar. Kanunlarda kimlerin ek göstergeden hangi tutarda, kimlerin yüksek hakimlik tazminatından hangi tutarda yararlandırılacakları belirlenmiş durumdadır. 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu da asker hakimlere yönelik hükümler içermektedir.

Diğer memurlarda makam tazminatı olarak yer alan mali hak, hakimlerde yüksek hakimlik tazminatı olarak belirtilmiştir.

Hakimler için diğer memurlardan farklı olarak bir emeklilik koşulları bulunmamaktadır. Hakimlerde aynı şekilde hizmet + yaş = emeklilik koşuluna tabidirler. Normal hakim ve askeri hakimlerin emekli maaşı ve ikramiyesi, tüm hizmet sınıflarında görev yapan memurlarda olduğu gibi sistematik olarak aynıdır.

Hakimlerde, yüksek hakimlik tazminatı emekli aylıklarına ek olarak makam tazminatında olduğu eklenmeketdir. Bu tazminatın gösterildiği yer 270 sayılı Yüksek Hakimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamedir.

Emekli aylık, emekli ikramiye tutarlarının bulunmasında da bir farklılık yoktur.

Emekli aylığı unsurları şu şekildedir:
Derece/kademe
Gösterge
Ek Gösterge
Taban Aylığı
Kıdem Aylığı
5434 SK/Ek Madde 70 hükmü uyarınca oransal olarak bulunan tutar

Yukarıdaki emekli maaş unsurları duruma göre memur maaş katsayısı veya taban aylık katsayısıyla çarpılmaktadır.

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu Ek Gösterge Cetveli;

Unvan Derece Ek gösterge
a)Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısı 1 8000
b)Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, birinci sınıf hakim ve savcılıkta üç yılını doldurup Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kaybetmemiş olanlar, Adalet Bakanlığı Müsteşarı 1 7600
c) Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibarende meslekte üç yılını doldurmuş, Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kazanmış birinci sınıf hakim ve savcılar 
1 6400
d) Bu Kanuna göre birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilmiş olup da birinci derece aylığını almış olan hakim ve savcılar 1 4800

e) Diğer hakim ve savcılar

1
2
3
4
5
6
7
8

4.000
3.600
3.000
2.300
2.200
1.600
1.500
1.300


270 sayılı Yüksek Hakimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yüksek Hakimlik Tazminatı Cetveli:

Unvan Ek gösterge
(...) (1) Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Sayış tay Başkanı ve (...) (1) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı 
15000
(...) (1) Yargıtay-Danıştay Birinci Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili, Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Daire Başkanları, Adalet Bakanlığı Müsteşarı 
8000
Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Üyeleri, Birinci sınıf Hakim ve Savcılar (Birinci sınıf hakim ve savcılardan; Adalet Bakanlığında Bakanlık Yüksek Müşaviri, Müsteşar Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür, A.P.K. Kurulu Başkanı ve Müstakil Daire Başkanı görevini yapmakta olanlar dahil) ve Sayıştay Savcısı 
7000
Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren de meslekte üç yılını doldurmuş Yargıtay ve Danıştay Üyeliklerine seçilme hakkını da kaybetmemiş bulunan Hakim ve Savcılar 
4500
Birinci sınıfa ayrılmış diğer Hakim ve Savcılar 2000
Birinci sınıfa ayrılmış diğer Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay Savcı Yardımcıları 
2000


Askeri Hakimlerdeki yüksek hakimlik tazminatı da aşağıdaki şekildedir.

Unvan Tazminat Göstergesi
Askeri Yargıtay Başkanı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, Askeri Yargıtay Başsavcısı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcısı (...)
15000
Askeri Yargıtay İkinci Başkanı, (...), Askeri Yargıtay Daire Başkanları ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Daire Başkanları 
8000
Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üyeleri ile Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra bu sınıfta altı yılını tamamlamış ve askeri yüksek yargı organları üyeliklerine seçilme niteliklerini kaybetmemiş askeri hakim subaylar 
7000
Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra bu sınıfta üç yılını tamamlamış ve Askeri Yargıtay ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeliklerine seçilme hakkını kaybetmemiş askeri hakim subaylar
4500
Birinci sınıfa ayrılmış askeri hakim subaylar 2000


5434 sayılı Kanun hükmü:
Geçici Madde 1 - Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 23/1/1987 tarihli ve 270 sayılı Yüksek Hakimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinde yer alan yüksek hakimlik tazminatı cetvelinin (3) ve (4) numaralı sırası aşağıdaki şekilde uygulanır.

Unvan Tazminat göstergesi
Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Üyeleri, birinci sınıf hakim ve savcılıkta üç yılını doldurup Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kaybetmemiş olanlar, Sayıştay Savcısı 7000
Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren de meslekte üç yılını doldurmuş, Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kazanmış birinci sınıf hakim ve savcılar 4500


Cetvellerde belirtilen rakamlara göre 2016 yılı İlk 6 ay için geçerli memur maaş katsayısı üzerinden hesapladığımız emekli aylık ve emekli ikramiye tutarları şu şekildedir. Tutarlara 5454 sayılı Kanun gereği % 4 oranında ek ödeme eklenmiştir. Tüm ünvanlarda 1 inci derece 4 üncü kademe baz alınmıştır. 




30 YIL HİZMETİ OLAN



32 YIL HİZMETİ OLAN



34 YIL HİZMETİ OLAN



36 YIL HİZMETİ OLAN



38 YIL HİZMETİ OLAN



40 YIL HİZMETİ OLAN



41 YIL HİZMETİ OLAN



42 YIL HİZMETİ OLAN



ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI







EK GÖSTERGE 9000







YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI GÖSTERGESİ 37000



EMEKLİ AYLIĞI



7178



7272



7366



7460



7554



7648



7695



7742



EMEKLİ İKRAMİYESİ



135566



144604



153642



162679



171717



180755



185274



189792



ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELERİ







EK GÖSTERGE 8000







YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI GÖSTERGESİ 37000



EMEKLİ AYLIĞI



6824



6909



6993



7079



7164



7249



7291



7334



EMEKLİ İKRAMİYESİ



122777



130962



139147



147332



155517



163702



167794



171887



Danıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı



Yargıtay Birinci Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı



Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Askeri Yargıtay Başkanı,
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, Askeri Yargıtay Başsavcısı,
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcısı







EK GÖSTERGE 8000







YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI GÖSTERGESİ 35000



EMEKLİ AYLIĞI



6638



6724



6809



6894



6979



7064



7107



7149



EMEKLİ İKRAMİYESİ



122777



130962



139147



147332



155517



163702



167794



171887



Yargıtay, Danıştay Birinci Başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekili,
Sayıştay, Danıştay, Yargıtay Başkanları, Adalet Bakanlığı Müsteşarı,
Askeri Yargıtay İkinci Başkanı, Askeri Yargıtay Daire Başkanları,
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Daire Başkanları







EK GÖSTERGE 7600







YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI GÖSTERGESİ 26000



EMEKLİ AYLIĞI



5778



5862



5946



6030



6115



6199



6242



6284



EMEKLİ İKRAMİYESİ



121711



129825



137939



146053



154167



162281



166338



170395



Danıştay, Sayıştay, Yargıtay Üyeleri, Birinci sınıf hakim ve savcılar,
Birinci sınıf hakim vesavcılıkta üç yılını doldurup Yargıtay ve
danıştay üyeliğine seçilme hakkını kaybetmemiş olanlar,
Anayasa Mahkemesi raportörü, Sayıştay Savcısı, Askeri Yargıtay Üyesi,
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üyesi, Birinci sınıfı ayrıldıktan sonra
bu sınıfta 6 yılını tamamlamış ve askeri yüksek yargı organları
üyeliklerine seçilme niteliklerini kaybetmemiş askeri hakim subaylar







EK GÖSTERGE 76000







YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI GÖSTERGESİ 24000



EMEKLİ AYLIĞI



5593



5677



5762



5846



5930



6015



6057



6099



EMEKLİ İKRAMİYESİ



121711



129825



137939



146053



154167



162281



166338



170395



Birinci sınıfa ayrılmış ve bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren meslekte
üç yılını doldurmuş Yargıtay ve danıştay üyeliğine seçilme hakkını
kazanmış birinci sınıf hakim ve savcı , Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra
bu sınıfta 1 yılını tamamlamış ve Askeri Yargıtay ile Askeri Yüksek
İdare Mahkemesi üyeliklerine seçilme hakkını kaybetmemiş askeri
hakim subaylar







EK GÖSTERGE 6400







YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI GÖSTERGESİ 16000



EMEKLİ AYLIĞI



4625



4703



4782



4860



4939



5018



5057



5097



EMEKLİ İKRAMİYESİ



113451



121014



128577



136141



143704



151267



155049



158831



Birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilmiş ve birinci derece aylığını almış
olan hakim ve savcı, Birinci sınıf ayrılmış diğer sayıştay meslek
mensupları, Birinci sınıfa ayrılmış askeri hakim subay,
Birinci derece aylığını almış birinci sınıfa geçirilmiş niteliklerini
muhafaza edenler







EK GÖSTERGE 4800







YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI GÖSTERGESİ 10000



EMEKLİ AYLIĞI



3742



3812



3883



3953



4023



4094



4129



4164



EMEKLİ İKRAMİYESİ



101594



108367



115139



121912



128685



135458



138845



142231



Derecesi 1 olan Sayıştay Savcı Yardımcısı







EK GÖSTERGE 4000







YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI GÖSTERGESİ 10000



EMEKLİ AYLIĞI



3542



3608



3673



3739



3804



3869



3902



3935



EMEKLİ İKRAMİYESİ



94399



100693



106986



113279



119573



125866



129012



132159



Diğer hakim ve savcılar: Bu gruba girenlerin makam ve görev ve
temsil tazminatları bulunmuyor. Ek göstergeleri de dereceleri itibariyle belirlenmiştir.



EK GÖSTERGE



1 inci derece4000



2 nciderece3600



3 üncü derece3000



4 üncü derece2300



5 inci derece2200



6 ncıderece1600



7 nciderece1500



8 inci derece 1300



9 uncu derece 1150 (diğer askeri hakim ve savcılar için geçerlidir)



20 YIL



23 YIL



25 YIL



27 YIL



30 YIL



YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI YOKTUR.



EMEKLİ AYLIĞI



2284



2386



2455



2519



2618



EMEKLİ İKRAMİYESİ



62755



72290



78666



84960



94399



BU GRUP İÇİN 1 İNCİ DERECE 4000 EK GÖSTERGE İÇİN TUTARLAR BULUNMUŞTUR




Kaynak: memurlar.net
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.