banner487
Av. Mehmet GÜN
Av. Mehmet GÜN
Yazarın Makaleleri
DÖVİZLİ SÖZLEŞME YASAKLANABİLİR Mİ?
Cumhurbaşkanlığı, 12 Eylül 2018 tarihli 85 sayılı Kararı ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karar da değişiklik yapılarak Türkiye'de yerleşik [kamu ve özel hukuku] kişilerin, aralarında yapacağı özel hukuk...
HACİZ, AİLE ve KİŞİSEL İFLAS
TC no'suna kredi, 50 lira gelirli öğrenciye 500 lira limitli kredi kartı verilerek başlayan alacaklı – borçlu ilişkisi vahşi bir icra ve haciz kovalamacasına dönüşerek nice aile felaketlerine neden olmakta… Babaların borçları nedeniyle...
YARGIDA TASARRUF ADALETTE İSRAF!
Her işin olduğu gibi yargılamaların da yolu yordamı, bir yöntemi, bilimsel bir metodu vardır; bundan tasarruf edilemez. Sonucunda ortaya çıkan ürünün kaliteli olması için süreçte işlenecek olan malzemenin kaliteli olması yetmez, işleme...
YARGITAY’DA TETKİK HAKİMİ RAPORLARI NEDEN GİZLİ TUTULMAKTA?
Bir kısım Yargıtay üyeleri, tetkik hâkimleri ile ilk derece hâkimlerinin görevlerini ihmal ve ihlal ederek zarar verdiklerini iddia ederek açtığım tazminat davasının yegâne delili Yargıtay tetkik hâkimlerinin dosya hakkında düzenlediği...
ÇALIŞAN AVUKATLAR
Bağlı Çalışan Avukatlar grubu bir araya gelerek karşılaştıkları sorunları tartışmışlar. Neredeyse tamamına itirazsız katıldığım aşağıdaki şikayetleri dillendirmişler: • Fazla mesailerle çalıştırıldıklarını fakat fazla mesai...
GÜCÜ GARİBANA YETEN HESAPVERMEZLER...
Görevlerini yapamaz, gösterilen delilleri "verilecek karara etkisi olmadığından" diyerek toplamazlar sonra da ispat edilmedi diye haklı davaları reddederler, "istinaf - temyiz sebepleri yerinde görülmediğinden, karar esasa ve usule uygun olduğundan"...
ORTA DEMOKRASİ SORUNLARI ve ÇÖZÜM YOLU
Bugüne kadar Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda yazılmış olan rapor ve eserlerin en kapsamlısı olmaya çalışmak gibi bir iddiası olan, akademik bir referans kaynağı olmaktan çok Türkiye'nin demokrasi sorunlarını tespit etmek,...
YARGILAMADA DEMOKRASİ ve ÇOĞUNLUK
Yargılamalarda oy çokluğuyla karar verilmesi, aslında, varılan sonucun doğru olmadığının ispatıdır. Oy çokluğuyla verilen kararlar, uyuşmazlığı çözmez; sadece yargıya güvensizlik oluşmasına, tarafların uyuşmazlığını alevlendirmeye...
BOŞANMA HAKKINDA OHAL KHK'SI ve ANAYASA MAHKEMESİ
Boşanma aileler için bir OHAL durumudur; fakat Anayasa Mahkemesine göre OHAL KHK'leri neredeyse Anayasa'dan boşanma gibi bir şeydir. Anayasa m. 148(1) Anayasa Mahkemesi'ne OHAL KHK'larını denetleme yetkisi vermemiştir. Anayasa...
YARGILAMA YAPMAK GEREKMESE!
Yargılamalarda, yargılamanın taraflara her zaman açık ve onların katılımı ile yapılmasını gerektiren yargılama hukukunun temel ilkesi olan taraf aleniyeti ilkesi, özellikle bilirkişi incelemeleri sırasında yaygın olarak ve ciddi bir şekilde...
YARGIYA SİZ MÜDAHALE ETTİRMEYİN!
HSK (eski HSYK) Başkan Vekili ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı, hakim ve savcılara resmi bir uyarı yazısı göndermiş; 'Bazı kişilerin kendilerini bakan, müsteşar veya üst düzey bürokratlarla yakınlık iddiaları ya da kişisel nüfuzlarını...
KİŞİŞEL DEMOKRASİ!
Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olup TBMM'nin veya yetki verdiği hükümetin çıkaracağı kanun ve KHK'lere karşı Resmi Gazetede yayınlanması üzerine Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılabilir....
HSK ve HAKİMLERİN BAĞIMSIZLIĞI
Her ne kadar Anayasa m. 138'de 'Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; [….] Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.” ve m. 140'da...
HUKUK MU? EKONOMİSİ Mİ?
Hukuk yargılamalarında kullanılan arkaik iddiasını ispat usulü gerçeğin ispat edilebilecek kadar açıklanması veya gizlenmesi ile sonuçlanmış bulunmakta; ayrıca uyuşmazlıkların çözümü için gerekli delillerin ibrazı ve çıkarttırılmasının...
KANUNİ YARGI YETKİSİ DEVRİ!
Adli yargıda daha çok ve yaygın olmak üzere hukuk yargılamalarında neredeyse bütün davalarda, kanunla açıkça yasaklanmış olmasına rağmen hukukçu bilirkişilere veya içinde hukukçu bilirkişilerin de yer aldığı heyetlere başvurulmakta;...
AMİRAL GEMİSİ: TÜRKİYE!
Türkiye, doğunun en batısında, batının en doğusunda bir karakol gemisi değil; Türk ve İslam dünyasını çağdaş uygarlık seviyesine taşıyarak dünyada layık olduğu saygın ve şerefli yere getirme görevini üstlenmiş olan bir amiral gemisidir!...
DÜDÜĞÜ ÇALAN PARAYI ALIR!
26 Eylül tarihli dilekçemi ve cevabını okuyunca hak vereceksiniz. 'Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ……….. rekor derecede şahsi gelir vergisi ödemekte, …. devletime her yıl milyonlarca lira vergi geliri kazandırmaktayım. Bizlere özgürce...
ANAYASA MAHKEMESİ'NE BİREYSEL BAŞVURU KURNAZLIĞI
Türklerin insan hakkı ihlali başvuruları en üst sıralara ulaşması üzerine zaten kaplumbağa hızıyla çalışmakta, sıradan işlerde ortalama 5 yılda karar vermekte olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM'nden 'Bu böyle gidemez!”...
ADALET ve YARGI
Adalet duygusu, sadece hukukun üstünlüğü yani hukuk kurallarının uygulanması demek değildir. Hukuk kurallarının iyi uygulanması adaleti gerçekleştirmeye yetmez. Adalet inancının güçlenmesi için, en başında toplumsal refahın ve bunu elde...
ADLİ YIL ve İŞ YÜKÜ MAZERETİ
Yas tutmak yerine bu yıl da Adli yılın açılışı kutlanacak. Millete kaliteli adalet hizmeti verilmediğinden değil; yine iş yükünden ve sair sebeplerden şikayet edilecek Yüksek işsizlik oranını azaltmaya çalışan ülkemizde her sene 15.000...
SAVCILARIN YERİ
Bir suç işlediği iddiasıyla şikayet edilenlerin yaklaşık yarısının yargılanmasına takipsizlik kararlarıyla izin vermeyen, devlet adına yargıda özel bir yerde duran savcılar, yersiz suçlamalarında masum vatandaşa haksızlık ederken kovuşturmadıkları...
SERT TEPKİ
Gazeteler, televizyonlar sert tepki haberlerinden geçilmiyor… Siyasetçilerimiz, meselelerimizi makul konuşarak müzakere etmek yerine birbirlerine efelenip duruyorlar… Sanki 800 sene öncesinde insan sevgisini her şeyin önüne alan atalarımızın...
DURUŞMA NEZAKETİ
Duruşmalı yargılama öyle bir şeydir ki, tahkikat ve muhakemeye katılanların ruh halleri, vücut dilleri, duruşları, bakışları ve tavırları yazılan ve söylenenden çok daha etkili olur; karşı tarafın gözlerine belki bakılabilir ama gerçekler...
MURAKAMİ’NİN MAHKEMESİ
'Mahkeme denen sistemin kendisi de kendine özgü tuhaf bir yaratık gibi gelmeye başladı. Ahtapot gibi bir şey mesela. Denizin derinliklerinde yaşayan devasa bir ahtapot. Çok kuvvetli bir yaşam enerjisine sahip, bir sürü uzun koluyla denizin...
YARGI’NIN DNA TEKNOLOJİSİ
Önemsizmiş gibi görünürler ama mahkemelerin en vazgeçilmez, görevlerini en intizamlı ve aksamadan yapan, duruşma sıra listelerindeki (B) işaretlerini anlamlandırarak yöneten, birazcık bekletip öne alarak avukatlığı çekilir kılan; dosyaları...
YARGI’DA RÜŞVET!
Bir mahkeme başkanını, bir avukatın bürosunda bir işadamından rüşvet alırken suçüstü yaparak yakalamışlar! Hakim, aynı işadamını daha önce tutuklamış, serbest bırakmış, tekrar tutuklamamak için rüşvet istemiş; bayağı malı mülkü,...
ANAYASAYA GÖRE HERKES KANUN ÖNÜNDE EŞİT Mİ?
Fatih Sultan Mehmet'e İstanbul'u fethederek çağ değiştirme gücünü veren, pazı gücü değil hukuk önünde Sultan'ı tebaası ile eşit tutarak Osmanlı'yı bilim, teknik ve yönetimde daha ileriye götürmüş olan gelişmiş...
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TASARISINDA CUMHURBAŞKANLIK ve YARGI BAĞIMSIZLIĞI
Türk Milleti hürdür; devlet işlerini parlamenter hükümetle sürdürmeye ya da başkanlık sistemiyle yönetmeye serbestçe karar verir. Kendisi giyemezken sırt-baş, yiyemezken üç öğün üç çeşit yemek, sıcacık yurt koğuşunda bir somya vermiş,...
NİÇİN YARGI BAĞIMSIZLIĞI?
Bir kişi kendi başına, bir elmayı bırakınız binlerce, milyonlarca insan arasında bölmeyi iki insan arasında bile adil olarak bölüştüremez. Eşit olsa niye eşit; küçük büyük olsa niye eşit değil; niye bölüştürdün; niye bölüştürmedin;...
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TASARISINDA YARGI BAĞIMSIZLIĞI
Osmanlı'yı Osmanlı yapan yargımızı yozlaştırıp neredeyse yok hükmüne getirmiş, davalarımızı kapitülasyon devletlerinin konsoloslarına teslim etmiş, galip devletlerin kölesi olmamıza ramak kalmışken, bundan tam bir asır önce, devasa...