Av. Mehmet GÜN
Av. Mehmet GÜN
Yazarın Makaleleri
HSK ve HAKİMLERİN BAĞIMSIZLIĞI
Her ne kadar Anayasa m. 138'de 'Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; [….] Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.” ve m. 140'da...
HUKUK MU? EKONOMİSİ Mİ?
Hukuk yargılamalarında kullanılan arkaik iddiasını ispat usulü gerçeğin ispat edilebilecek kadar açıklanması veya gizlenmesi ile sonuçlanmış bulunmakta; ayrıca uyuşmazlıkların çözümü için gerekli delillerin ibrazı ve çıkarttırılmasının...
KANUNİ YARGI YETKİSİ DEVRİ!
Adli yargıda daha çok ve yaygın olmak üzere hukuk yargılamalarında neredeyse bütün davalarda, kanunla açıkça yasaklanmış olmasına rağmen hukukçu bilirkişilere veya içinde hukukçu bilirkişilerin de yer aldığı heyetlere başvurulmakta;...
AMİRAL GEMİSİ: TÜRKİYE!
Türkiye, doğunun en batısında, batının en doğusunda bir karakol gemisi değil; Türk ve İslam dünyasını çağdaş uygarlık seviyesine taşıyarak dünyada layık olduğu saygın ve şerefli yere getirme görevini üstlenmiş olan bir amiral gemisidir!...
DÜDÜĞÜ ÇALAN PARAYI ALIR!
26 Eylül tarihli dilekçemi ve cevabını okuyunca hak vereceksiniz. 'Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ……….. rekor derecede şahsi gelir vergisi ödemekte, …. devletime her yıl milyonlarca lira vergi geliri kazandırmaktayım. Bizlere özgürce...
ANAYASA MAHKEMESİ'NE BİREYSEL BAŞVURU KURNAZLIĞI
Türklerin insan hakkı ihlali başvuruları en üst sıralara ulaşması üzerine zaten kaplumbağa hızıyla çalışmakta, sıradan işlerde ortalama 5 yılda karar vermekte olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM'nden 'Bu böyle gidemez!”...
ADALET ve YARGI
Adalet duygusu, sadece hukukun üstünlüğü yani hukuk kurallarının uygulanması demek değildir. Hukuk kurallarının iyi uygulanması adaleti gerçekleştirmeye yetmez. Adalet inancının güçlenmesi için, en başında toplumsal refahın ve bunu elde...
ADLİ YIL ve İŞ YÜKÜ MAZERETİ
Yas tutmak yerine bu yıl da Adli yılın açılışı kutlanacak. Millete kaliteli adalet hizmeti verilmediğinden değil; yine iş yükünden ve sair sebeplerden şikayet edilecek Yüksek işsizlik oranını azaltmaya çalışan ülkemizde her sene 15.000...
SAVCILARIN YERİ
Bir suç işlediği iddiasıyla şikayet edilenlerin yaklaşık yarısının yargılanmasına takipsizlik kararlarıyla izin vermeyen, devlet adına yargıda özel bir yerde duran savcılar, yersiz suçlamalarında masum vatandaşa haksızlık ederken kovuşturmadıkları...
SERT TEPKİ
Gazeteler, televizyonlar sert tepki haberlerinden geçilmiyor… Siyasetçilerimiz, meselelerimizi makul konuşarak müzakere etmek yerine birbirlerine efelenip duruyorlar… Sanki 800 sene öncesinde insan sevgisini her şeyin önüne alan atalarımızın...
DURUŞMA NEZAKETİ
Duruşmalı yargılama öyle bir şeydir ki, tahkikat ve muhakemeye katılanların ruh halleri, vücut dilleri, duruşları, bakışları ve tavırları yazılan ve söylenenden çok daha etkili olur; karşı tarafın gözlerine belki bakılabilir ama gerçekler...
MURAKAMİ’NİN MAHKEMESİ
'Mahkeme denen sistemin kendisi de kendine özgü tuhaf bir yaratık gibi gelmeye başladı. Ahtapot gibi bir şey mesela. Denizin derinliklerinde yaşayan devasa bir ahtapot. Çok kuvvetli bir yaşam enerjisine sahip, bir sürü uzun koluyla denizin...
YARGI’NIN DNA TEKNOLOJİSİ
Önemsizmiş gibi görünürler ama mahkemelerin en vazgeçilmez, görevlerini en intizamlı ve aksamadan yapan, duruşma sıra listelerindeki (B) işaretlerini anlamlandırarak yöneten, birazcık bekletip öne alarak avukatlığı çekilir kılan; dosyaları...
YARGI’DA RÜŞVET!
Bir mahkeme başkanını, bir avukatın bürosunda bir işadamından rüşvet alırken suçüstü yaparak yakalamışlar! Hakim, aynı işadamını daha önce tutuklamış, serbest bırakmış, tekrar tutuklamamak için rüşvet istemiş; bayağı malı mülkü,...
ANAYASAYA GÖRE HERKES KANUN ÖNÜNDE EŞİT Mİ?
Fatih Sultan Mehmet'e İstanbul'u fethederek çağ değiştirme gücünü veren, pazı gücü değil hukuk önünde Sultan'ı tebaası ile eşit tutarak Osmanlı'yı bilim, teknik ve yönetimde daha ileriye götürmüş olan gelişmiş...
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TASARISINDA CUMHURBAŞKANLIK ve YARGI BAĞIMSIZLIĞI
Türk Milleti hürdür; devlet işlerini parlamenter hükümetle sürdürmeye ya da başkanlık sistemiyle yönetmeye serbestçe karar verir. Kendisi giyemezken sırt-baş, yiyemezken üç öğün üç çeşit yemek, sıcacık yurt koğuşunda bir somya vermiş,...
NİÇİN YARGI BAĞIMSIZLIĞI?
Bir kişi kendi başına, bir elmayı bırakınız binlerce, milyonlarca insan arasında bölmeyi iki insan arasında bile adil olarak bölüştüremez. Eşit olsa niye eşit; küçük büyük olsa niye eşit değil; niye bölüştürdün; niye bölüştürmedin;...
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TASARISINDA YARGI BAĞIMSIZLIĞI
Osmanlı'yı Osmanlı yapan yargımızı yozlaştırıp neredeyse yok hükmüne getirmiş, davalarımızı kapitülasyon devletlerinin konsoloslarına teslim etmiş, galip devletlerin kölesi olmamıza ramak kalmışken, bundan tam bir asır önce, devasa...
MOTTO ve MANTRA (FİKİR ve ZİKİR)
Hakim, savcı, avukat ve tüm yargı unsurları, adliye duvarlarına, mahkeme salonlarına ve ilan panolarına şu motto ve mantraları yazsalar; her vesilede zikir ederek özündeki fikirleri içselleştirseler, özveriyle hizmet verdikleri toplumla aralarında...
BÜYÜK DAVA AVUKATI
İsterse bir suçun veya suçlunun gizlenmesi, ister kumpas ve isterse basit bir hata sonucu olsun haksız yere suçlanan her masum, dünyanın en iyi savunmasını yapmak, adeta bastığı yeri titreten, bir sözü ile bütün yanlışları düzeltip gerçek...
SİYASETÇİLERİN DİLEMMASI: YARGISAL HESAP VERİRLİK
IMF Başkanı Christine Lagarde, Washington DC'de, dünyanın dört bir yanından gelen 6.000 avukata yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesi konusunda görüşlerini açıklıyor: efendim ülkelerin yolsuzluk önleme politikaları olmalıymış, kamu görevlilerinin...
LİYAKAT, ZEMBİL ve SAYDAMLIK
İkisi de saf Anadolu çocuğu hakimler, ama birine koşulsuz saygı duyarken diğerine biraz kızar biraz da üzülürüm… Işıl bey, nice zorluklara göğüs gererek okuyabilmeyi başarmış binlercesi gibi hukuk fakültesini başarı ile bitirip diplomasını...
DEVLET GÜCÜ, DARBE ve HUKUK
Türk Milletine ve Devletine büyük geçmiş olsun! Hafta sonu yüreğimizi ağzımıza getiren feci kalkışmayı önleyen kahraman görevlilerimizden Allah razı olsun; bu yolda canlarını feda eden sivil ve resmi şehitlerimize Allah gani gani rahmet...
YARGIDA PERFORMANS YÖNETİMİ (1) HAKİM ve SAVCI LİYAKATI
Toplumun ihtiyacına cevap veren etkin ve kaliteli hizmet vererek kendisine duyulan güven seviyesini yükseltebilmesi için Yargı'nın, tüm mensuplarının benimsediği, ölçülebilir ve karşılaştırılabilir kıstaslara dayalı olan bir başarı...
İŞÇİ ARABULUCUYA, YARGI BİLİRKİŞİYE EMANET
İş davalarındaki yığılma ve yavaşlığa çözüm arayan İş Mahkemeleri Kanunu Taslağı bir kısım uyuşmazlıklarda arabuluculara başvurulmasını zorunlu kılmakta; onları adeta hakim yerine koyarak hakimin adaleti tesis işlevini yüklemekte;...
SINAİ MÜLKİYETİMİZİ TÜKETELİM Mİ?
Bu günlerde Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı TBMM Sanayi Komisyonunda görüşülüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TPE, kısa bir sürede oldukça iyi denilecek bir tasarı hazırlamış. Kadı kızında da olur cinsinden bir takım kusurlarını...
YENİ, SİVİL ANAYASA TALEBİ (3) DOKUNULMAZLIKLAR
Denge ve denetim mekanizmasının özellikle de yargının bağımsız işlevini engelleyen bağışıklık ve dokunulmazlıklar, hesap verirliği hukuken veya fiilen ortadan kaldırıp kısıtlayarak bir yandan devlet yönetiminde sorumsuzluğa ve keyfiliğe...
YENİ, SİVİL ANAYASA TALEBİ (2)
Denge ve denetim sistemi, Türkiye'nin en önemli sorunu, demokratik devletin en önemli unsuru olmasına karşın parlamenter - başkanlık tipi yürütme kavramlarına takılıp kalan yeni tartışmalarında en ihmal edilen anayasa konusudur. Oysa...
YENİ, SİVİL ANAYASA TALEBİ
Siyasilerimizden, kamuoyunun geniş katılımıyla, dayatılarak ya da diretilerek değil mutabakat ve uzlaşmayla, karşıt ve azınlık görüştekilerin endişelerini de gidererek farklı görüşler arasında toplumun tercih yapabilmesine imkan veren,...
NEREDE ve NASIL STAJ YAPMALI
Her sene 4.000 hukuk mezunu daha diploma alma mutluluğunu yaşamadan "Nerede ve nasıl staj yapacağım" diye kara kara düşünür, umutsuzluğa kapılır.   Kararmakta haklılar; çünkü 87.000 kayıtlı avukat arasında kurumsal avukatlık bürolarının...