Av. Vedat Ahsen COŞAR
Av. Vedat Ahsen COŞAR
Yazarın Makaleleri
FİLİSTİN! KUDÜS! TÜRKİYE! NEREDESİN İNSANLIK? NEREDESİN İNSAN HAKLARI?
‘Kayalar, ağaçlar, yanaklarımızda rüzgar! Toprak ana! Gerçek dünya! Sağduyu! Temas! Temas! Kimiz biz! Neredeyiz!' Henry David Thoreau, The Maine Woods. İnsanız. İnsan olduğumuz için sahip olduğumuz haklarımız var. Kişisel haklar, siyasal...
HUKUK, HUKUK EĞİTİMİ VE EDEBİYAT!
‘When words are scarce, they are seldom spent in vain / Kelimeler kıt olduğunda, nadiren boşa harcanırlar.' William SHAKESPEARE Yargıç, savcı ve özellikle avukatların düşüncelerini ve hissettiklerini iyi ifade edebilmeleri için kendi dillerine...
‘COMPLIANCE’ KAVRAMININ HUKUKİ BOYUTU
Blogumda yazdığım yazıları incelediğimde, edebiyat ve sanat üzerine, siyaset üzerine, okuduğum kitaplar üzerine çok sayıda yazı yazdığımı, fakat uzun sayılabilecek bir zamandan bu yana hukukla ilgili hiçbir yazı yazmadığımı fark ettim....
ÇİVİSİ ÇIKMIŞ DÜNYA!
(…) Nerde kanun nerde nizam nerde adalet / Sanmayın sözlerim birer hakaret / Buna da alışırız biraz daha gayret / Bu yalan dünyanın çivisi çıkmış Engin Ergen ÇİVİSİ ÇIKMIŞ DÜNYA! ‘Pusulasız bir halde girdik yeni yüzyıla. Daha ilk...
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER BAĞLAMINDA AVUKAT TUTUKLAMALARI
‘Elime gücü geçirdiğimde, ilk yapacağım şey, bütün avukatları öldürmek olacaktır.' SHAKESPEARE, Hamlet VI Shakespeare'in ‘Hamlet VI' isimli eserinin karakterlerinden birisi olan Dick the Butcher/Kasap Dick'in yukarıda...
AMERİKAN CEZA HUKUKU'NUN KÖKENLERİ, DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÜZERİNE – IV
D- MALA/EŞYAYA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR – Büyük İngiliz düşünürü John Locke'un 'God Given/Tanrı Bağışı” olarak nitelendirdiği mülkiyet hakkı, aynı zamanda temel bir insan hakkıdır. Komünist ideolojinin ve bunu benimseyen...
AMERİKAN CEZA HUKUKUNUN KÖKENLERİ, DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÜZERİNE – III
D- SUÇLARIN VE CEZALARIN SINIFLANDIRILMASI – Suç, toplumun ve bireyin iyiliği, menfaati ve korunması için konulmuş kuralları ihlal eden ve o nedenle cezalandırılan bir eylem veya eylemsizliktir, kısaca topluma, insana ve hatta hayvanlara ve doğaya...
AMERİKAN CEZA HUKUKUNUN KÖKENLERİ, DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÜZERİNE – II
C- KİŞİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİYLE İLGİLİ ANAYASAL DÜZENLEMELER – Kişi hak ve özgürlükleriyle ilgili olarak Amerikan Anayasası'nda yer alan düzenlemeleri açıklamazdan önce, Amerikan Anayasası ile ilgili genel bir açıklama yapmakta...
AMERİKAN CEZA HUKUKU’NUN KÖKENLERİ, DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÜZERİNE – I
'Hiçbir süreç, insanı tek bir çizgi üzerinde yürütmez, çünkü hayat inişli çıkışlı bir yol gibidir. Hayat, iyi kartlara sahip olmak değil, bazen kötü bir eli iyi oynama meselesidir.” Martin EDEN Bugüne kadar blogumda yazdıklarıma...
ALANYA GÜNCELERİ
Ne zaman bunalsam, sıkılsam Ankara'dan, fiziksel ve ruhsal yönden detoksa ihtiyaç duysam, koşar Alanya'ya gelirim. Alanya'nın doğasını, sessizliğini, sakin, telaşsız, kendi halinde, mütevazı insanlarını seviyorum. Yoğun, yorucu...
HAKİKAT, SİYASET, BİLGİ, BİLİM VE HAYAT ÜZERİNE BİR GEZİNTİ
'Hakikate yalnızca dokunabilirsin.” HAKİKAT, SİYASET, BİLGİ, BİLİM VE HAYAT ÜZERİNE BİR GEZİNTİ – En yukarıdaki sözler, Cusa'lı teolog/ilahiyatçı, felsefeci ve matematikçi Nicolas'a ait. Bu sözleriyle Nicolas, sanırım...
BİR ADALET TEORİSİ İÇİN YAZDIĞIM ÖNSÖZ
‘Düşünce sisteminin bir gerçeği olarak, sosyal kurumların en önde gelen erdemi adalettir.‘ John RAWLS '…Artık Kafka'nın küçük fablındaki adamın, atını eyerlemesini istediği hizmetçinin nereye gideceğini sorduğunda verdiği...
VEBA VE KÖRLÜK ÜZERİNE!
”Felaketlerin başlangıcında ve bunlar son bulduğunda hep biraz söz sanatı yapılır. Birinci durumda, alışkanlıklar henüz kaybolmamıştır, ikinci durumdaysa geri gelmiştir. Asıl felaket sırasında gerçeğe alışılır, yani sessizliğe.”...
YAŞAMIN KIYISINDA!
Hayatta Öğrendiğim Her Şeyi Üç Kelime İle Özetleyebilirim: ‘Hayat Devam Ediyor.' Robert FROST MANCHESTER BY THE SEA / YAŞAMIN KIYISINDA! Hepimizin hayatında mecburen yaptığımız, görevimiz olduğu için yaptığımız şeyler vardır....
HEAL THE WORLD / DÜNYAYI İYİLEŞTİR!
(…) Ölen insanlar var / Eğer yeterince önemsersen / Yaşayanı / Daha iyi bir yer yap / Senin için ve benim için / Ve tüm insan ırkı için / Dünyayı iyileştir (…) Micheal JACKSON HEAL THE WORLD / DÜNYAYI İYİLEŞTİR! Bu yazının başlığı,...
ABD'DE AVUKATLIK MESLEĞİ VE ORTAK AVUKATLIK MODELLERİ
‘Avukatlık Ortak Çalışmasında Model Arayışları‘ konulu bu oturumda, ortak avukatlık çalışmasının, bizim ülkemizin mesafe ve zaman olarak çok uzağındaki, anlayış ve uygulama olarak çok dışındaki bir ülkenin, Amerika Birleşik Devletleri'nin...
AVUKATLIK HUKUKU
Ankara Barosunda Staj Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği, Baro Başkan Yardımcılığı görevlerini başarıyla yapan, avukatlık mesleğinde son derece deneyimli, yetkin ve saygın bir isim olan değerli meslektaşım Salih Akgül...
INTRODUCTION TO LAW - TURKISH LAW / HUKUKA GİRİŞ VE TÜRK HUKUKU
YAYINA HAZIRLADIĞIM 'INTRODUCTION TO LAW;TURKISH LAW/HUKUKA GİRİŞ VE TÜRK HUKUKU” İSİMLİ KİTABIMDAN BİR BÖLÜM Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde ders verdiğim 14 yıl içerisinde hazırladığım,...
DÜŞÜNMEK! DÜŞÜNMEK ÜZERİNE DÜŞÜNMEK!
‘Fikirler düşünmek için değil, yaşamak içindir.‘ Andre Malraux DÜŞÜNMEK! DÜŞÜNMEK ÜZERİNE DÜŞÜNMEK! Yirminci yüzyıl Fransız edebiyatına ve kültürüne ismini altın harflerle yazdırmış olan edebiyat, sanat, kültür ve siyaset...
ANILARIMDAN BİR SAYFA – SARIKAMIŞ HAREKATI!
‘Neler yapmadık şu vatan için / Kimimiz öldük, / Kimimiz nutuk söyledik.‘ Orhan VELİ ANILARIMDAN BİR SAYFA – SARIKAMIŞ HAREKATI! 2009 yılının Eylül ayı sonlarına doğru tanınmış Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez beni...
ANAYASAL DEVLET Mİ? ANAYASASI OLAN DEVLET Mİ?
‘Hakların güvence altına alınmasını sağlamayan, kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsenmeyen toplumlar, asla bir anayasaya sahip değildirler' 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi, Madde 16 ANAYASAL DEVLET Mİ? ANAYASASI OLAN...
SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ
'Saatin kendisi mekân, yürüyüşü zaman, ayarı insandır…Bu da gösterir ki, zaman mekân, insanla mevcuttur.” Saatleri Ayarlama Enstitüsü-Ahmet Hamdi Tanpınar SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ İki Ahmet Hamdi Tanpınar var. Biri şair, diğeri...
İYİ SAVCILAR, İYİ KOVBOYLARA BENZER!
‘Babamdan bana kalan ve o nedenle benim için önemli ve değerli olan iki obje var. Birisi ben daha henüz küçük bir çocukken babamın bana verdiği tüfek, diğeri de bronzdan yapılmış üzerinde adam olan bir küçük at heykeli.' Bu sözler...
PRIMARY GOODS/BİRİNCİL DEĞERLER
Primary Goods/Birincil Değerler kavramı, siyaset bilimine ve teorisine Amerikalı hukukçu, siyaset bilimci, düşünür ve akademisyen John Rawls tarafından kazandırılmıştır. Rawls bu kavramı, İngilizceden Türkçeye tercüme ettiğim ‘A...
BİR ŞEY KIPIRDIYORDU!
‘Koyun sürüsünün bir üyesi olmak için kişinin kendi başına bir koyun olması gerekir.' Albert EINSTEIN BİR ŞEY KIPIRDIYORDU! İtalyan yazar Giovani Papini'nin ‘Gog' isimli kitabında hayatını anlattığı Gog, Karun kadar zengin...
VE BİTİRDİM…!
O halde sana ait olan  bu kısa zaman diliminden doğayla uyum içinde geç ve yolculuğunu memnuniyetle tamamla. Tıpkı olgunlaşan bir zeytinin, düşerken kendisini yaratan doğaya ve üstünde büyüdüğü ağaca şükran duyması gibi. Marcus...
SALİERİ KOMPLEKSİ!
‘Asıl gerçek, içimizde sessiz; kulaktan dolma bilgilerse, gevezedir.' Halil CİBRAN ‘Salieri Kompleksi' bir hastalıktır. Vahim bir hastalıktır, tehlikeli bir hastalıktır. ‘Kıskançlık Hastalığı.' Tıp tarihine geçen bu...
BİR ADALET TEORİSİ – 3
Siyaset felsefesinin en önde gelen çalışmalarından birisi,  Amerikalı siyaset bilimci John Rawls'ın günümüzden 45 yıl önce yazdığı ‘A Theory of Justice/Bir Adalet Teorisi' isimli eseridir. Yayınlanmasından sonra gerek akademik...
HUKUK FELSEFESİ ÜZERİNE BİR DENEME!
‘Düşünebilen her canlının insan olması, insan olan herkesin düşünebildiği anlamına gelmiyor ne yazık ki.' Oscar WILDE HUKUK FELSEFESİ ÜZERİNE BİR DENEME! Gorki  ile Tolstoy, Kırım'da birlikte gezerlerken bir kuş sesi duymuşlar....
BİR RÜYADAN UYANMAK!
Çok yorgunum, beni bekleme kaptan, Seyir defterini başkası yazsın. Çınarlı, kubbeli, mavi bir liman, Beni o limana çıkaramazsın. NAZIM BİR RÜYADAN UYANMAK! Pek çok kişinin hayata dair beklentilerinin arasında çınarlı, kubbeli, mavi bir limana...