Av. Erdoğan KAYA
Av. Erdoğan KAYA
Yazarın Makaleleri
SOSYAL GÜVENLİKTE DEĞİŞİKLİKLER
SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 05.12.2017 tarihinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde bir kısım önemli değişiklikler yapan 'Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin...
FAZLA ÇALIŞMA ONAYININ HER YIL ALINMASI UYGULAMASI KALKTI
FAZLA ÇALIŞMA (FAZLA MESAİ) ONAYININ HER YIL ALINMASI UYGULAMASI KALKTI - HAKLI FESİH Fazla çalışmanın tanımı İş Kanununda[1] yapılmıştır. Buna göre; İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar...
BANKA KREDİSİ NEDENİYLE EMEKLİNİN MAAŞININ TAMAMINA BLOKE KONULAMAYACAĞI
Son dönemde yaşanan ekonomideki olumsuz gidişin de etkisi ile birçok kişinin kredi borcunun bulunduğu açıktır. Kredi borcu olan kişiler içinde emekliler de azımsanmayacak sayıdadır. Bankaların kredi kullandırırken imzalattığı kredi sözleşmelerini...
ÖLÜM AYLIĞI (DUL-YETİM AYLIĞI) - AYLIK BAĞLANMASINA İLİŞKİN ÖNEMLİ HUSUSLAR
Ölüm ile birlikte ölenin maddi desteğine ihtiyaç duyan hak sahibi kişiler açısından önemli bir sosyal risk ortaya çıkmış olmaktadır. İşte bu sosyal riske karşı sigortalının hak sahiplerini korumak için ölüm sigortası kapsamında 'ölüm...
İŞYERİ DEVRİNDE DEVREDEN VE DEVRALAN İŞVERENİN SGK BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU
İşyeri devrinde, devralan ve devreden işverenin sorumluluklarına ilişkin olarak borç-alacak konusunun dâhil olduğu hukuk dalına göre çeşitli düzenlemeler söz konusudur[1]. Devirden dolayı sorumluluğun kapsamının bilinmesi devreden ve devralan...
BİRDEN FAZLA İŞYERİNDE SİGORTALI ÇALIŞMA - PRİME ESAS KAZANÇ VE EMEKLİLİĞE ETKİSİ
Kişiler, hizmet akdine tabi çalışma, serbest çalışma, şirket ortaklığı vb. durumlara göre sosyal güvenlik sistemimiz içerisinde farklı sigorta kollarına tabi sayılmaktadır. 5510 sayılı 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası...
İŞE İADE DAVASINDA KANUN YOLU - ZAMANAŞIMI SÜRELERİ
7036 s. İş Mahkemeleri Kanunu 25.10.2017 tarihinde yayımlanmıştır. İlgili Kanun ile birlikte birçok konuda değişiklik yapılmıştır. Biz de yazımızda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar getireceğiz.   İŞE İADE DAVASINDA...
SÖZLEŞMENİN BELİRLİ SÜRELİ YAPILMASI-İŞ GÜVENCESİ
SÖZLEŞMENİN BELİRLİ SÜRELİ YAPILMASI - İŞ GÜVENCESİ - İŞE İADE DAVASI   İşçilerin, iş güvencesinden yararlanabilmesi açısından işe iade davası büyük önem taşımaktadır. Ancak işe iade davasının açılabilmesi için işçinin,...
İŞVERENİN BİLDİRİMLİ FESHİNDEN SONRA EMEKLİLİK BAŞVURUSU
İŞVERENİN BİLDİRİMLİ FESHİNDEN SONRA EMEKLİLİK BAŞVURUSU - İŞE İADE DAVASI   İşverenler bazı hallerde iş sözleşmesinin feshini, süreli fesih[1] şeklinde yapabilmektedir. İşveren, süreli fesihte; bildirim süresine ait ücreti...
GEÇERLİ FESİH NEDENİNİN BULUNMASI HALİNDE FESHİN YAPILMA SÜRESİ
GEÇERLİ FESİH NEDENİNİN BULUNMASI HALİNDE FESHİN YAPILMA SÜRESİ - MAKUL SÜRE - İŞE İADE DAVASI   İş Kanununa göre; iş güvencesi kapsamındaki işçinin iş akdini fesheden işverenin, '…işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından...
ASKERLİKTEN SONRA İŞE BAŞLATMAMA - 3 AYLIK TAZMİNAT - İŞE İADE DAVASI
Çalışma hayatında işçilerin, zorunlu askerlik hizmeti nedeniyle işlerinden ayrılması durumu söz konusu olmaktadır. Askerlik hizmetinin sona ermesi halinde ise bu kişiler, hemen iş bulamayabilmektedir. Bu durumu gören Kanun Koyucu, askerlik ödevini...
ASIL İŞVEREN - ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ - İŞE İADE DAVASININ SONUÇLARINDAN SORUMLULUK - MUVAZAA İDDİASI
İşe iade davası, iş güvencesinin sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu yolla işçi, işine dönme ya da işe başlatılmaması halinde de işe başlatmama tazminatı ile bunlara ek olarak da boşta geçen süre ücreti alma imkânına...
İŞE İADE DAVASI AÇMA HAKKINDAN FERAGAT EDİLMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ
Uygulamada işverenler, işçilerinin kıdem ve ihbar tazminatlarını ödeyerek iş akdini sona erdirebilmektedir. Ancak böyle durumlarda işverenler, birçok kez işçilerin daha sonra kendilerine işe iade davası açmasını ve bunun neticesinde de boşta...
İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASININ KABUL EDİLMEMESİ
İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASININ KABUL EDİLMEMESİ - İŞE İADE DAVASI   Sözleşmenin askıya alınmasını, iş sözleşmesinin sona ermeyip geçici bir süreliğine sözleşmenin uygulanmasının durması olarak kısaca tanımlayabiliriz....
İŞE İADE DAVASI - İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMASI - BOŞTA GEÇEN SÜRE
İŞE İADE DAVASI - DAVA DEVAM EDERKEN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMASI - BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN ÖDENMESİ GEREĞİ   İşçiler açısından işe iade davası, iş güvencesinin sağlanmasında büyük önem arz etmektedir. İşe iade davası...
İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAMAYAN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN FESHİ
İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAMAYAN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN FESHİ - SÖZLEŞMENİN FESHİNDE CEZAİ ŞART ÖNGÖRÜLMESİ   İşçilerin, iş akitlerinin keyfi olarak feshedilmemesi yani iş güvencesinin sağlanmasında işe iade davası ve bunun...
İŞE İADE DAVALARININ TESPİT DAVASI OLMASI - AKSİ ŞEKİLDE KARARIN YARGITAYCA BOZULMASI
İşe iade davasında amaçlanan işçinin iş güvencesinden faydalanmasının bir nebzede olsa sağlanabilmesidir. İşe iade davasında, işverence yapılan feshin geçersizliğine karar verilmesi halinde işçi, işe geri dönme imkânını ya da...
HAKLI FESİHTE EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK
HAKLI FESİHTE EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIĞIN FESHİ HAKSIZ HALE GETİRECEĞİ-İŞE İADE DAVASI   İşverenin, hangi hallerde haklı nedenle fesih yapabileceği İş Kanununda genel hatlarıyla belirtilmiştir[1]. Söz konusu sebeplerin gerçekleşmesi...
İŞE İADE DAVASINDA İSTİNAFTAN SONRA TEMYİZ YOLUNA GİDİLMESİ
İŞE İADE DAVASINDA İSTİNAFTAN SONRA TEMYİZ YOLUNA GİDİLMESİ - YARGILAMANIN UZAMASI   İşe iade davası, iş güvencesinin sağlanması konusunda işçiler için önemli bir dayanaktır. Bu şekilde işverenin, keyfi olarak iş akdini sona erdirmesi...
İŞE BAŞVURUNUN VEKİLLE YAPILMASININ GEÇERLİLİĞİ
VEKİLE YAPILAN İŞE DAVETE İLİŞKİN TEBLİGATIN GEÇERSİZLİĞİ - İŞE İADE DAVASI   İşe iade davasında amaçlanan işçinin iş güvencesinden faydalanmasının bir nebzede olsa sağlanabilmesidir. İşe iade davasında, işverence yapılan...
İŞE DAVET YAZISININ TEBLİĞ EDİLEMEMESİ - İŞE İADE DAVASI
İŞE DAVET YAZISININ İŞÇİNİN ADRESTE BULUNAMAMASI NEDENİYLE TEBLİĞ EDİLEMEMESİ-İŞE İADE DAVASI   İşe iade davası, işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için getirilmiş bir düzenlemedir. Ancak işe iade davasının kazanılması,...
İŞE İADE DAVASININ KAZANILMASININ ARDINDAN NELER YAPILMALI?
İŞE İADE - İŞVERENİN İŞE DAVETİ - İŞE BAŞLAMADA MAKUL SÜRE   İşe iade davası, işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için getirilmiş bir düzenlemedir. Ancak işe iade davasının kazanılması, dava neticesinde tespit edilen...
FESİH SEBEBİNİN AÇIKÇA VE YAZILI BİLDİRİLMEMESİ
FESİH SEBEBİNİN AÇIKÇA VE YAZILI BİLDİRİLMEMESİ - GEÇERSİZ FESİH - İŞE İADE DAVASI   İş akdinin feshinde bazı hususlara uyulmaması halinde iş sözleşmesinin feshi geçersiz hale gelebilir. Bu durumda da işçi, feshin geçersizliği...
SÜT İZNİNİN KULLANDIRILMAMASI - HAKLI FESİH - KULLANDIRILMAYAN SÜT İZNİ NEDENİYLE ÜCRET TALEBİ
Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma...
DOĞUM NEDENİYLE HAKLI FESİH YAPILABİLİR Mİ? - 6 AYLIK ÜCRETSİZ DOĞUM İZNİ
Çalışan bayanların en çok merak ettikleri konulardan bir tanesi de doğum nedeniyle iş sözleşmelerini haklı sebeple feshedip edemeyecekleri konusu oluşturmaktadır. Belirtmek gerekir ki doğum yapmak bayan işçilere tek başına haklı fesih hakkı...
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ? - GENEL TATİL GÜNÜNDE ÇALIŞMA VE ÜCRET
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?-DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ-GENEL TATİL GÜNÜNDE ÇALIŞMA VE ÜCRET   2016 yılı 15 Temmuzunda Ülkemiz yönetimine ve Cumhuriyete yönelik askeri darbe girişimi halkın ve siyasi iradenin kararlı tutumuyla...
İŞE İADE DAVASI - ORGANİZASYONEL DEĞİŞİKLİK - GEÇERSİZ FESİH
Çalışma yaşamı içerisinde iş akdinin sona erdirilmesi çeşitli sebeplerle olabilmektedir. Bunlardan bir kısmı işçinin davranışlarından kaynaklanabileceği gibi bazen de işletmenin, işyerinin ya da işin gereklerinden de kaynaklanabilmektedir....
AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ - 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
Hali hazırda uygulanmakta olan 5510 sayılı 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” 01.10.2008 yılında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile birlikte sosyal güvenlik hukukuna ilişkin birçok düzenleme getirilmiş...
BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN KIDEME ETKİSİ
BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN KIDEME ETKİSİ - KIDEM TAZMİNATI - YILLIK İZİN VE İHBAR TAZMİNATINA ETKİSİ Çalışma yaşamında işverenler çeşitli sebeplerle işçilerinin iş akitlerine sona erdirmektedirler. Bu fesihler bazen haklı nedenlere...
İŞE İADE DAVASI - İŞÇİNİN DAVA SÜRERKEN VEFATI - MİRASÇILARA BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ ÖDENMESİ
İşe iade davası, işçilerin iş sözleşmelerinin keyfi olarak sona erdirilmesini bir nebzede olsa önleyebilmek için getirilmiştir. Açılacak işe iade davası sonucunda, iş akdinin geçerli bir neden olmaksızın feshedilmesi durumunda mahkeme,...