Av. Musa ADIYAMAN
Av. Musa ADIYAMAN
Yazarın Makaleleri
TRAFİK SİGORTASI GENEL ŞARTLARININ UYGULANMA ZAMANINA DAİR YARGITAY KARARLARININ İRDELENMESİ
Bilindiği üzere Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, 01.06.2015 tarihinde Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartlarında önemli değişiklikler yaparak yeni bir uygulamanın önünü açmış bulunmaktadır....
TRAFİK KAZALARINDA YENİ UYGULAMA: TEMASSIZ KAZA
Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk (Trafik) sigortası genel şartlarının  "A-2 tanımlar" başlıklı maddesinin (ç) bendinde yapılan değişiklik 02.02.2016 tarih ve 29612 sayılı RG' de yayımlanarak yürürlüğe girmiş...
TAPU SİCİLİNİN HATALI TUTULMASINDAN KAYNAKLI TAZMİNAT DAVALARINDA TAŞINMAZIN DEĞERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK YARGITAY UYGULAMASI
I)GİRİŞ; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1007. maddesinde (743 sayılı TKM m.917) "Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur. Devlet, zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder"  düzenlemesi...
KHK'LAR İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN İŞ YARGISINA ETKİSİ
OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA YÜRÜRLÜĞE KONULAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN İŞ YARGISINA ETKİSİ   15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde yaşanan darbe girişimi sonrasında 20/07/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı...
ORMAN ŞERHİ SEBEBİYLE AÇILAN DAVALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
ORMAN ŞERHİ SEBEBİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARININ AİHM VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ I)Mülkiyet hakkı ve kapsamı Maddi varlığı olan şeyler üzerinde tam egemenlik sağlayan bir hak olarak tanımlanan mülkiyet hakkı,...