Av. Halil İbrahim ÇİÇEK
Av. Halil İbrahim ÇİÇEK
Yazarın Makaleleri
KİŞİLER ARASI EVLAT EDİNME
Toplumda az bilinmek ile birlikte kurumdan evlat edinme mümkün olduğu gibi (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla) kişiler arası evlat edinme yoluyla da evlat edinme, şartların oluşması halinde...
DAVADAN FERAGAT
Feragat kelime anlamı olarak 'vazgeçme” manasına gelen 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda anlamını bulan bir müessesedir. Davadan feragatin medeni yargılama usulünde mümkün olması yargılamaya hakim olan ilkelerden 'tasarruf...
CEZA YARGILAMASINDA MÜDAFİİN DOĞRUDAN SORU YÖNELTMESİ
Ceza yargılaması 'soruşturma ve kovuşturma” evresi olmak üzere iki evreden oluşmaktadır. Soruşturma, suç şüphesinin yetkili mercilerce öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi, kovuşturma ise iddianamenin kabulünden...
HAYATA DAİR
Hayata dair aklınızda ne varsa şu andan itibaren unutun. Bugünden itibaren bambaşka bir insan olun. Hayat kimisine göre uzun soluklu kimisine göre ise nefes alıp verme anı kadar kısa bir serüvendir. Herkes için ortak amaç ise kuşkusuz mutlu...
ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ
Hepimiz ya şantiye alanlarında ya da gösterişli bir yapının tadilatında bu sloganı görmüşüzdür. Önce iş güvenliği sonra iş! Ne yazık ki bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bu cümle içi boşaltılmış bir slogandan öteye gitmemektedir....
ÖLÜM CEZASI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
'İdam Cezası” ile ilgili tartışmalar son günlerde sıcaklığını yine korumaktadır.  İnanıyorum ki  ne zaman bu tartışma başlasa ilk akla gelen Prof.Dr.Faruk EREM hocamız ile  'Bir Ceza Avukatının Anıları” adlı...
MALPRACTİCE (HEKİM HATASI) DAVALARI
Hekim hatası manasına gelen 'Malpractice” davalarının konusunu hekimin tecrübesizliğinden ilgisizliğinden yahut bilgisizliğinden kaynaklanan zararların tazmini oluşturur. Bu davalar, sağlık kuruluşunun özel veya kamu kurumu niteliğinde...
OHAL UYGULAMALARI VE ADİL YARGILANMA HAKKI
Son zamanlarda yazılı ve görsel medyada OHAL uygulamaları ile adil yargılanma hakkının ihlal edildiği eleştirileri hükümet kanadına  yöneltilmektedir.  15 Temmuz darbe girişiminin akabinde ilan edilen Olağanüstü hal kararı ile...