Av. Begüm GÜREL
Av. Begüm GÜREL
Yazarın Makaleleri
KRİPTO PARALAR ve HUKUKİ DURUMLARI
İnternetin hayatımıza girmesi ile giderek dijitalleşen dünyada; Blockchain teknolojisi ile yeni oluşumlara zemin hazırlayan yeni bir sistemle, kripto para sistemiyle karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Dünyada ve Türkiye'de bu teknolojinin...
YASAL DÜZENLEMELERLE AVUKATLARIN REKLAM YASAĞI
A. Genel Olarak En genel tanımıyla reklam; kamunun tümünün veya bir kısmının ilgisini çekerek menfaat sağlamak amacıyla herhangi bir şekilde yapılan tanıtma faaliyetidir. Avukatlar açısından ise; bu durum müvekkilin ilgisini çekerek iş...
ÇOCUK ADALET SİSTEMİ
Genel Olarak Çocuk Kavramı Çocuk, sözlükte anne karnında ya da bebeklik çağı ile erginlik çağı arasındaki gelişme döneminde bulunan insan olarak tanımlanmaktadır. TCK'da çocuk; 'henüz 18 yaşını doldurmamış kişi”, Çocuk...
VELAYET KAPSAMINDA ÇOCUĞA AD KOYMA HAKKI
"Kıyamet günü siz, isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Bu sebeple isimlerinizi güzelleştiriniz!" Hz. Muhammed (s.a.v.) ------------------------------- Makalemizin konusunu; kişilik hakları içerisinde yer alan ve kişiyi...
KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET
Hakaret; bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil ya da olgu isnat etmek veya bu değerlere sövmek suretiyle saldırmak anlamına gelmektedir. Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunmak istenen hukuksal...
SÖZLEŞMELERDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI
İşbu makalemizde Türk Borçlar Kanununa göre hazırlanan sözleşmelerdeki genel işlem koşullarını inceleyeceğiz. Borçlar hukukunun temelini bireysel sözleşmeler oluşturur. Bireysel sözleşme denilince, bir tarafın önerisine karşılık, karşı...
CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
İşbu makalemizin konusunu cinsiyet değişikliğinin Türk hukukunda ne şekilde değerlendirildiği hususu oluşturmaktadır. Cinsiyet, erkek ve kadının arasındaki cinsellik temelli biyolojik farklılığı ifade eden kavramdır. Cinsiyet değiştirme...
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA OLASI KAST BİLİNÇLİ TAKSİR AYRIMI
En basit tanımıyla suç, karşılığında ceza yaptırımı öngörülmüş haksızlıklardır. Suçun unsurları; kanuni unsur (tipiklik), tipikliğin maddi ve manevi unsurları ve hukuka aykırılık unsurudur. Bir suçun cezalandırılabilmesi için...
HUKUKUMUZDA VELAYET HAKKI VE ORTAK VELAYET
İşbu makalemizde, hukukumuzda velayet hakkının nasıl düzenlendiği, ortak velayet kavramının ne demek olduğu ve hukukumuza nasıl girdiği hususlarından bahsedeceğiz. Genel Olarak Velayet Kavramı Velayet hakkı, anne babanın, kural olarak küçüklerin...
MOBBİNG SEBEBİYLE İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEBİLMESİ
Tarih boyunca insanlar geçimlerini sağlamak için belli işlerde çalışmak zorunda kalmışlardır ve hala da çalışmaya devam etmektedirler. Çalışanların çoğunluk kısmını ise; bir işveren altındaki işçiler oluşturmaktadır. İşçi ve...
DİSİPLİN HAPSİ VE TAZYİK HAPSİNE İLİŞKİN İNFAZ SORUNLARI
Disiplin hapsi 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 2. maddesinde, 'kısmî bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına alınmış olan fiil dolayısıyla verilen, seçenek yaptırımlara çevrilemeyen, önödeme uygulanamayan, tekerrüre...
ADLİ KONTROL VE YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
İşbu makalemizin konusunu 'adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı” oluşturmaktadır. A-) GENEL OLARAK ADLİ KONTROL 1-) ADLİ KONTROLÜN TANIMI Adli kontrol tedbiri 5271 sayılı CMK' nın 109 ve 115. maddeleri arasında düzenlenmiş...
CMK’da Yer Alan Uzlaştırma Kurumuna İlişkin Sorunlar
Uzlaştırma kavramı; uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcisinin, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları...
İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİ HAKLARINA ETKİSİ
İşyeri veya Bir Bölümünün Devri ve Haklara Etkisi İşyeri devri 4857 sayılı İş kanununda düzenlenmiştir. Buna göre işyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde...
ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU
"Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır." MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi çocuklar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır,...
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA BASİT CİNSEL SALDIRI SUÇU
Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün 2005-2015 yıllarına ilişkin yayınladığı 'Cinsel Saldırı Suç ve Sayıları' başlıklı bülten, söz konusu suçtan yargılanan sanıkların 2015 yılında %48,7'sinin...
GÜNCEL YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA GENEL BOŞANMA SEBEBİ OLARAK; EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI HALİ
Boşanma kavramı, evliliği yasal olarak sona erdirme olarak tanımlanmaktadır. Eşler birçok nedenden dolayı boşanma kurumuna başvurmaktadırlar. Zira eşlerden birinin evlilik birliğinin sona erdirilmesi talebiyle Aile mahkemesine başvurusu üzerine...
ADİL YARGILANMA HAKKININ UNSURU OLARAK SAVUNMA HAKKI
Hukuk devleti, faaliyetlerinde hukuk kurallarına bağlı olan, vatandaşlarına hukuki güvenlik sağlayan devlet demektir.[1] Bir devletinin hukuk devleti olarak anılabilmesi; devletin temel organları olan yasama, yürütme ve yargının hukukla bağlı...
SÜRESİZ NAFAKA NEDENİYLE YAŞANAN MAĞDURİYETLER
Günümüzde mevcut evliliklerin bir kısmı, zamanla eşler arasında fikren ve ruhen anlaşmazlıkların ortaya çıkması, evliliğin artık iki taraf içinde sürdürülemez bir hal alması gibi bir takım sebepler nedeniyle boşanma ile sona ermektedir....
AVUKATIN VEKALET ÜCRETİ ALACAĞI DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME
AVUKATIN VEKALET ÜCRETİ ALACAĞI DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME TÜKETİCİ MAHKEMESİ MİDİR, ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ MİDİR? Günümüzde avukat ve avukatlık mesleği hakkında hemen hemen herkesin bir fikri olsa da, kanunda bu kavramların ne şekilde...
İSTİNAF KANUN YOLUNDA YENİ DELİL VE VAKIA İLERİ SÜRÜLEBİLİR Mİ?
Türk Hukuku'nda mahkemeye dava açmak suretiyle başvuran taraflara, dava konusu uyuşmazlığın çözümüne yönelik mahkemeye bildirecekleri iddia ve savunmalar için kanunda belirli bir sınırlama getirilmiştir. Bu sınırlama 6100 sayılı Hukuk...
GÜNÜBİRLİK KİRALANAN EVLERİN DENETİMİ NASIL SAĞLANIR?
Otel ya da pansiyona göre daha ekonomik olan ve birkaç günlüğüne de olsa kişiye evindeymiş hissi yaşatan günübirlik kiralanabilen evler son zamanlarda ciddi bir gelir elde etme kaynağı haline gelmiştir. Bununla birlikte günübirlik kiralanan...
ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARINDA İYİ HAL İNDİRİMİ
"Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir." MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Çocuk zihinsel, fiziksel ve ruhsal yönden tam bir olgunluğa erişmemiş...
BİLİŞİM ÇAĞI’NDA UNUTULMA HAKKI
Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte bilgiye ulaşım yolları da doğru orantılı olarak artmaya başlamıştır. Bilgiye ulaşırken kullandığımız vasıta ise; çoğunlukla internet bağlantısı yoluyla ulaştığımız dijital ortamlardır....
ÇOCUĞUN BİTMEYEN SOYADI SORUNU
Doğan çocuğun hangi soyadını alacağı çeşitli ihtimallere göre belirlenmektedir. Evlilik birliği içinde doğan çocuğa ailenin soyadı verilmektedir, evlilik dışında doğan çocuklara ise; annenin bekârlık soyadı verilmektedir. Evlat edinilen...
KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ YÖNÜNDEN KADININ SOYADI SORUNU
İnsanlar arasında her türlü eşitsizliğin ortadan kaldırılması, herkesin dil, din, ırk, siyasal düşünce, cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin temel insan hak ve özgürlüklerden eşit olarak yararlanması, evrensel bir değer olarak kabul edilmektedir....
EVLİ ÇİFTLERİN BOŞANMALARI HALİNDE, MÜŞTEREK ÇOCUĞUN MAĞDUR OLMAMASI ADINA NELER YAPILABİLİR?
Boşanma kavramını, evliliği yasal olarak sona erdirme olarak tanımlayabilmek mümkündür. Eşler birçok nedenden dolayı boşanma kurumuna başvurmaktadırlar. Evlilik sırasında yaşanan maddi problemler, erken yaşta yapılan evlilikler, eşlerin...
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI DURUMUNDA HÜKMEDİLEBİLECEK YAPTIRIMLAR
Manevi tazminat; hakaret, trafik kazası, basın yoluyla saldırı, kasten yaralama gibi kişilik hakları saldırıya uğrayan kişinin manevi bütünlüğünün sarsılması, bunun yanında elem, üzüntü duyması, yaşama gücünün, neşesinin azalması...
KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEMEK ADINA NELER YAPILABİLİR?
'Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.” ATATÜRK 25 Kasım günü, Dominik Cumhuriyeti'nde üç kız kardeşin tecavüz edilerek vahşice öldürmesi ve cansız bedenlerinin...
İŞVEREN ALEYHİNE TANIKLIK YAPAN İŞÇİNİN İŞ AKDİ HAKLI NEDENLE FESHEDİLİR ENDİŞESİ YERİNDE Mİ?
Günümüzde iş mahkemelerinde görülen davaların çoğunluğunu işçilerin işverenleri aleyhine açtıkları davalar oluşturmaktadır. İşçiler açtıkları davada iddialarını ispat edebilmek için birlikte çalıştıkları iş arkadaşlarını...