Av. Selçuk ENER
Av. Selçuk ENER
Yazarın Makaleleri
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ UÇUCU PERSONELİ İŞ KANUNUNA TABİ KILAR
Uçucu personelin iş kanununa bağlı olmayışı ve hava iş kanunu tasarısının da yılan hikayesine dönmesi, sektörün en büyük sorunlarından biridir. İşveren ile uçucu personel arasındaki ihtilaflar, Borçlar Kanunu hükümlerine göre ve...
KREDİ ÇEKECEK EMEKLİLERE YARGITAY İKAZI
İcra ve İflas Kanunumuz alacaklıya, borçludan alacağını tahsil edebilmesi için çeşitli imkanlar sunmuştur. Bunlardan biri de haciz yolu ile takiptir. Alacaklıya tanınan bu imkan İİK' nın 78 vd. maddelerince hükme bağlanmıştır 78....
MOBBİNG DEYİP GEÇMEYİN
21. yüzyılın yeni moda fesih sebebi mobbing, son yıllarda ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor Mobbing kavramına giren davranışlara maruz kalan çalışanlar için haklı nedenle fesih hakkı doğduğu gibi, ceza hukuku açısından da bazı...
İŞ KAZASI DURUMUNDA NELER TALEP EDEBİLİRSİNİZ?
Sürekli iş göremezlik nedir? Önceki yazımızda anlattığımız geçici iş göremezlik durumunda bulunan sigortalıya sağlanan sağlık yardımı ve tedavi sonucunda, sigortalı çalışma gücünü yeniden kazanamamışsa sürekli iş göremezlikten...
İŞ KANUNU’NA TABİ OLMAYAN İŞÇİLERİN HAKLARI NELER?
İş Kanunu'na tabi olmadığı için hiçbir hakkı olmadığını düşünen birçok insan olduğunu gördük. O yüzden tamamen yanlış bu düşünceyi ortadan kaldırmak ve işçilerin ne haklarını olduğunu göstermek için yasayı ele aldık....