Av. Selçuk ENER
Av. Selçuk ENER
Yazarın Makaleleri
İCRA İFLAS KANUNUN’DA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER
7101 sayılı Kanun ile 2004 sayılı İcra İflas Kanunu'nda bazı önemli değişiklikler yapıldı. Avukatlara elektronik tebligat yapılmasından iflas erteleme kurumunun kaldırılmasına kadar birçok değişiklik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe...
YARGITAY HİZMET (ÜCRET) TESPİTİ DAVALARINDA SONUNDA ÇARK ETTİ
Büyük kurumsal şirketler haricinde, sigorta primlerinin gerçek maaşlar üzerinden ödendiğine pek şahit olmayız. Öyle alışmışız ki asgari ücret üzerinden sigorta primi ödenmesine, yadırgamayız bile. 5510 sayılı yasada sigorta primine...
SİGORTADAN MAAŞ ALMAK İÇİN BOŞANMAK SUÇ DEĞİLDİR
Kamuoyunda dul ve yetim maaşı olarak bilinen ve ölenin eşi ile evli olmayan kızına bağlanan maaşı almak için boşanmalara rastlanmaktadır. Her ne kadar 5510 sayılı kanunun 56. Maddesinde bu şekilde anlaşmalı olarak boşandığı tespit edilen...
İŞVERENİN İŞÇİDEN ALDIĞI TEMİNAT SENEDİNİN GEÇERLİLİĞİ
İşverenin bazen işçinin vereceği olası zararlara karşılık kimi zamanda gayet kötü niyetli olarak işçiden daha iş akdi imzalanırken teminat amaçlı senet aldığına rastlanmaktadır. Bu senetler teminat senedi adı altında alınmasına karşın...
BATIK ŞİRKET ALACAKLILARINA İKİ ÇIKIŞ YOLU: “ORGANİK BAĞ” VE “TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN ARALANMASI”
Medeni Kanunumuzun 'tüzel kişiler” başlığı altında düzenlenen 47. Maddesinde; tüzel kişilik 'Başlı başına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca özgülenmiş olan bağımsız mal toplulukları”...
ARABULUCULUK GELDİ DE NE DEĞİŞTİ PEKİ?
Hali hazırda çiçeği burnunda uzman bir arabulucuyum ben. Aktif olarak arabuluculuk yapmadım henüz ama taraf olarak 2-3 dosyada arabuluculuk görüşmelerini sürdürüyorum. Farklı bir müessese tabi. Amaç yabancı değil ama süreç biraz garip geliyor...
VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ŞARTLARI
Yürütmenin Durdurulması İçin Esasa İlişkin Şartlar İdari işlemin uygulanması durumunda telafisi güç veya imkansız zararların ortaya çıkabilecek olması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması gereklidir. Bir idari işlemin yürütülmesinin...
İŞE İADEDE TARTIŞMALI HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE KARARI
İş sözleşmesi, işçi ve işveren arasındaki özel hukuk ilişkisini düzenler. Taraflar bağlı oldukları sözleşmeyi karşı tarafa bir irade beyanı yönelterek geçersiz hale getirebilirler. Bu amaçla karşı tarafa yöneltilen irade beyanına...
OKUL AİLE BİRLİĞİ
OKUL AİLE BİRLİĞİ SADECE YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN İŞLERE TARAF OLABİLİR Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'nin 5. Maddesi ile Okul Aile Birlikleri'nin tüzel kişiliği olmadığı belirtilmiştir. Tüzel...
PARÇA PARÇA ÇALIŞMANIN KIDEM TAZMİNATINA ETKİSİ
İşçilerin belki de en önemli güvencelerinden biridir kıdem tazminatı. Öyle ki, kimileri için geleceği garantisi, kimileri için bir evin tapusudur. Bilindiği üzere, kıdem tazminatına hak kazanabilmek için, en az 1 yıl çalışmak şart. Peki...
AYRIMCILIK TAZMİNATINA DAİR BİLİNMEYENLER
İşyerinde bana ayrımcılık yapılıyor? Ona zam yapıldı bana neden yapılmıyor? Bu gibi sorulara sıkça muhatap oluyoruz iş hayatında. Tüm bunların temelinde AYRIMCILIK yatmaktadır. Ayrımcılık yasağının temeli; yürürlükteki 4857 sayılı...
ÜCRETİN GEÇ ÖDENMESİ HAKLI FESİH SEBEBİDİR
Çalışma hayatında en sık karşılaşılan sorunlardan biridir ücretin geç ödenmesi ya da hiç ödenmemesi. İnternette yaptığım kısa bir araştırmada, ücretin gününde ödenmemesi ile ilgili o kadar hatalı ve yanlış bilgiyle karşılaştım...
İŞYERİNİN TAŞINMASI İŞÇİYE HAKLI FESİH İMKANI VERİR
İstanbul gibi ulaşımın zor ve trafiğin günlük hayatı oldukça etkilediği bir şehirde, işe geliş ve gidiş sürelerinin önemi bir hayli fazla. Hatta iş tekliflerini değerlendirirken ulaşım sorununu, tercih sebebi olarak görüyoruz. Bakırköy'deki...
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ UÇUCU PERSONELİ İŞ KANUNUNA TABİ KILAR
Uçucu personelin iş kanununa bağlı olmayışı ve hava iş kanunu tasarısının da yılan hikayesine dönmesi, sektörün en büyük sorunlarından biridir. İşveren ile uçucu personel arasındaki ihtilaflar, Borçlar Kanunu hükümlerine göre ve...
KREDİ ÇEKECEK EMEKLİLERE YARGITAY İKAZI
İcra ve İflas Kanunumuz alacaklıya, borçludan alacağını tahsil edebilmesi için çeşitli imkanlar sunmuştur. Bunlardan biri de haciz yolu ile takiptir. Alacaklıya tanınan bu imkan İİK' nın 78 vd. maddelerince hükme bağlanmıştır 78....
MOBBİNG DEYİP GEÇMEYİN
21. yüzyılın yeni moda fesih sebebi mobbing, son yıllarda ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor Mobbing kavramına giren davranışlara maruz kalan çalışanlar için haklı nedenle fesih hakkı doğduğu gibi, ceza hukuku açısından da bazı...
İŞ KAZASI DURUMUNDA NELER TALEP EDEBİLİRSİNİZ?
Sürekli iş göremezlik nedir? Önceki yazımızda anlattığımız geçici iş göremezlik durumunda bulunan sigortalıya sağlanan sağlık yardımı ve tedavi sonucunda, sigortalı çalışma gücünü yeniden kazanamamışsa sürekli iş göremezlikten...
İŞ KANUNU’NA TABİ OLMAYAN İŞÇİLERİN HAKLARI NELER?
İş Kanunu'na tabi olmadığı için hiçbir hakkı olmadığını düşünen birçok insan olduğunu gördük. O yüzden tamamen yanlış bu düşünceyi ortadan kaldırmak ve işçilerin ne haklarını olduğunu göstermek için yasayı ele aldık....