banner487
Av. Selçuk ENER
Av. Selçuk ENER
Yazarın Makaleleri
ZORUNLU VE İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI
Bir davanın birden fazla kişi tarafından veya birden fazla kişi aleyhine açılabilmesi için, aynı tarafta yer alanlar arasında hukuksal bir bağlantının bulunması gerekir. Hukukumuzda, bu bağlantıya dava arkadaşlığı denilmektedir. 6100 Sayılı...
İSTİFA EDEN İŞÇİ DE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLİR
Birçok işçiye, alacakları ödeneceği vaadiyle işten çıkarken işveren tarafından istifa dilekçesi imzalatılmaktadır. Tabi sonra işçiye kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı gibi alacaklarının hiçbiri ödenmeyerek mağdur...
YOK BİZ BECEREMEDİK İNSAN KALMAYI! UMARIM GELECEK NESİL İNSAN DOĞAR, İNSAN ÖLÜR...
Yer: Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği Bir şüphelinin ifadesine katılmak için gelen kadın avukatla komiserin konuşması, komiserin önce sopayla vurması sonra da silah sıkmasıyla son buluyor. YOK YOK ŞAKA DEĞİL.....
İCRA İNKAR TAZMİNATI VE ŞARTLARI
İcra takipleri ilamlı ve ilamsız olarak ayrılır. İlamlı icra takiplerinde, borçlunun takibe itiraz etme hakkı yok iken, ilamsız icra takiplerinde durum farklı olup ilamsız icra takibi borçlunun 7 gün içerisinde icra dairesine yapacağı itiraz...
İHBAR TAZMİNATINA DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER
İş akdinin sona ermesine bağlı bir alacak olan ihbar tazminatına dair çoğu kimse doğru bilgiye sahip değildir. Bu yazımızda ihbar tazminatına dair bilinmeyenleri, merak edilenleri kaleme aldık. Eğer siz de bir şirkette sigortalı olarak alışmakta...
İŞÇİNİN İŞTEN ÇIKMASI İSTİFA MI HAKLI FESİH Mİ?
İşçi ile işveren arasındaki iş akdinin fesih şekli ve sebebi, kıdem tazminatına hak kazandırması açısından önemlidir. Bu bağlamda, iş akdi ya işverence ya da işçi tarafından feshedilebileceğine göre, durumu iki başlıkta incelemek...
BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANACAKLARIN KIDEM TAZMİNATI SORUNU
Hepimizin bildiği gibi, bedelli askerliğe ilişkin yasa teklif TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek Cumhurbaşkanının onayına sunuldu. Cumhurbaşkanı, teklifi henüz onaylamadı; ancak bu düzenlemeyle ilgili olarak kafalarda pek çok soru oluşmuş...
İSTİFA EDEN İŞÇİ DE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLİR
Birçok işçiye, alacakları ödeneceği vaadiyle işten çıkarken işveren tarafından istifa dilekçesi, ibraname, ikale sözleşmesi gibi belgeler imzalatılmaktadır. Tabi sonra işçiye kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı gibi...
İŞÇİYE ZAM YAPILMAMASI AYRIMCILIK OLUŞTURUR MU?
AYRIMCILIK TAZMİNATI NEDİR? Ayrımcılık tazminatı İş Kanunu'nun 5. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı...
İŞVERENLERİN YENİ OYUNU
Son zamanlarda işçi-işveren ilişkisine dair kulağıma ilginç duyumlar gelmeye başladı. Hem de birkaç yerden… Konu ise ilginç.. İşçi işten çıkarken ne tür bir belge imzalarsa imzalasın, mahkemeler genelde işçi aleyhine olan bu belgeleri...
KÖTÜ NİYET TAZMİNATI NEDİR?
İş hukukumuzda çalışan kişilerin işten ayrıldıktan sonra mağduriyetini gidermek adına 3 farklı tazminat sistemi düzenlenmiştir. Bunlar; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve kötü niyet tazminatıdır. *Kıdem tazminatı; belirli şartları...
BORÇ PARANIN BANKADAN AÇIKLAMASIZ GÖNDERİLMESİ HALİNDE İSPAT SORUNU
Yeni Borçlar Kanunumuzda ödünç sözleşmeleri başlığı altında düzenlenen ariyet (Kullanım Ödüncü) ve karz (Tüketim Ödüncü)  akdi günlük yaşamda karşımıza sıkça çıkmaktadır. Ariyet sözleşmeleri TBK 379. maddesinde...
CEZA AVUKATI OLMAK
Bugün enteresan bir ceza duruşmasına girdim. 15 sanıklı bir ceza davası. Salonda kravatsız kimse yoktu.. Sanıkların hepsi Yeminli Mali Müşavir... 10 yılın üzerinde vergi müfettişliği yapmış, ülke genelindeki sayıları sınırlı ve herkesin...
“AVUKAT KİMDİR” ANLATSANA ALLAH AŞKINA RAHATLAYALIM
Avukatın ne iş yaptığını bilen kaç kişi var ki memlekette? Avukatın emeği neyle ölçülür, paraya ne zaman hak kazanır desem, 5365 popüler cevap alırız herhalde.. Muhtemelen de en popüler cevap; 'hiçbir zaman” olur.. :) Avukat, adaletin...
TOPLU İŞTEN ÇIKARMA NEDENİYLE İŞSİZ KALAN İŞÇİLERİN HAKLARI NELERDİR?
Toplu işçi çıkarılması, işten çıkarılan işçilerin haklarını alamayacağı anlamına gelmez. İşveren bu şekilde bir toplu işten çıkarma gerçekleştiriyor ise, çıkarılan işçiye ihbar öneli vermek veya ihbar tazminatı ödemek ayrıca...
2016 YILINDA İTHAL CEP TELEFONLARINDAN ALINAN HAKSIZ ÖTV ve İADE PROSEDÜRÜ
Özel Tüketim Vergisi(ÖTV) Avrupa Birliği kalite standartları baz alınarak 2002 yılında yasalaşarak yürürlüğe girmiştir. Gayrimenkul mallar üzerinden alınan ÖTV, kişi başına düşen milli gelirin artması ve ekonominin de gelişmesi ile...
BUGÜN HUKUK KONUŞMAYACAĞIM…
Çok enteresan arkadaşlıklarım var benim. Çoğunun roman tadında tesadüflerle dolu başlangıçları var. Nilüfer hanımla arkadaşlığımız da böyle başladı işte. Sıradan bir Mayıs Perşembesiydi aslında. Her zamanki gibi erken girmiştim...
EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLABİLİRSİNİZ!
Birçok kişinin bilmediği ya da fark etmediği bir konudur emlak vergisi muafiyetleri. Yasada emlak vergisinden geçici muaf olanlar sırasıyla sayılmış. İlk olarak göze çarpan; turizm işletme belgesi almış olan kişi veya şirketlerin bu amaca...
BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE ÇALIŞANLARIN TAZMİNAT HAKKI
İş hayatında sıkça karşılaşılan sorunlardan biri de, bir projeye, bir olguya dayalı olarak istihdam edilen işçilerin belirli süre sonunda işten çıkarılmaları ya da bir başka deyişle iş akitlerine son verilmesidir. Özellikle inşaat işlerinde...
“İŞ HUKUKU AVUKATI” OLMAK
Herkesin her işten anlamasına çok alışığız. Bilmiyorum demek ne kadar zor bu memlekette. Kimse bir alanda uzmanlaşmanın derdinde değil. Bir alana kanalize olmaya çalışırken diğer alanda gelecek işleri kaçırırsam korkusu, bir şey olmak...
İCRA İFLAS KANUNUN’DA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER
7101 sayılı Kanun ile 2004 sayılı İcra İflas Kanunu'nda bazı önemli değişiklikler yapıldı. Avukatlara elektronik tebligat yapılmasından iflas erteleme kurumunun kaldırılmasına kadar birçok değişiklik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe...
YARGITAY HİZMET (ÜCRET) TESPİTİ DAVALARINDA SONUNDA ÇARK ETTİ
Büyük kurumsal şirketler haricinde, sigorta primlerinin gerçek maaşlar üzerinden ödendiğine pek şahit olmayız. Öyle alışmışız ki asgari ücret üzerinden sigorta primi ödenmesine, yadırgamayız bile. 5510 sayılı yasada sigorta primine...
SİGORTADAN MAAŞ ALMAK İÇİN BOŞANMAK SUÇ DEĞİLDİR
Kamuoyunda dul ve yetim maaşı olarak bilinen ve ölenin eşi ile evli olmayan kızına bağlanan maaşı almak için boşanmalara rastlanmaktadır. Her ne kadar 5510 sayılı kanunun 56. Maddesinde bu şekilde anlaşmalı olarak boşandığı tespit edilen...
İŞVERENİN İŞÇİDEN ALDIĞI TEMİNAT SENEDİNİN GEÇERLİLİĞİ
İşverenin bazen işçinin vereceği olası zararlara karşılık kimi zamanda gayet kötü niyetli olarak işçiden daha iş akdi imzalanırken teminat amaçlı senet aldığına rastlanmaktadır. Bu senetler teminat senedi adı altında alınmasına karşın...
BATIK ŞİRKET ALACAKLILARINA İKİ ÇIKIŞ YOLU: “ORGANİK BAĞ” VE “TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN ARALANMASI”
Medeni Kanunumuzun 'tüzel kişiler” başlığı altında düzenlenen 47. Maddesinde; tüzel kişilik 'Başlı başına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca özgülenmiş olan bağımsız mal toplulukları”...
ARABULUCULUK GELDİ DE NE DEĞİŞTİ PEKİ?
Hali hazırda çiçeği burnunda uzman bir arabulucuyum ben. Aktif olarak arabuluculuk yapmadım henüz ama taraf olarak 2-3 dosyada arabuluculuk görüşmelerini sürdürüyorum. Farklı bir müessese tabi. Amaç yabancı değil ama süreç biraz garip geliyor...
VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ŞARTLARI
Yürütmenin Durdurulması İçin Esasa İlişkin Şartlar İdari işlemin uygulanması durumunda telafisi güç veya imkansız zararların ortaya çıkabilecek olması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması gereklidir. Bir idari işlemin yürütülmesinin...
İŞE İADEDE TARTIŞMALI HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE KARARI
İş sözleşmesi, işçi ve işveren arasındaki özel hukuk ilişkisini düzenler. Taraflar bağlı oldukları sözleşmeyi karşı tarafa bir irade beyanı yönelterek geçersiz hale getirebilirler. Bu amaçla karşı tarafa yöneltilen irade beyanına...
OKUL AİLE BİRLİĞİ
OKUL AİLE BİRLİĞİ SADECE YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN İŞLERE TARAF OLABİLİR Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'nin 5. Maddesi ile Okul Aile Birlikleri'nin tüzel kişiliği olmadığı belirtilmiştir. Tüzel...
PARÇA PARÇA ÇALIŞMANIN KIDEM TAZMİNATINA ETKİSİ
İşçilerin belki de en önemli güvencelerinden biridir kıdem tazminatı. Öyle ki, kimileri için geleceği garantisi, kimileri için bir evin tapusudur. Bilindiği üzere, kıdem tazminatına hak kazanabilmek için, en az 1 yıl çalışmak şart. Peki...